Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XVII  »   Dział 89 - STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 86 -
LOKOMOTYWY POJAZDÓW SZYNOWYCH, TABOR SZYNOWY I JEGO CZĘŚCI; OSPRZĘT I ELEMENTY TORÓW KOLEJOWYCH LUB TRAMWAJOWYCH, I ICH CZĘŚCI; KOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE WSZELKICH TYPÓW, MECHANICZNE (WŁĄCZAJĄC ELEKTROMECHANICZNE)
CN - DZIAŁ 87 -
POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
CN - DZIAŁ 88 -
STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI
CN - DZIAŁ 89 -
STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- jednostki pływające używane do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów oraz części do tych jednostek i ich wyposażenie, jeżeli są w nie wbudowywane lub służą ich eksploatacji — art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 3 ustawy o VAT,
- środki transportu lotniczego oraz części zamienne do nich i wyposażenie pokładowe, dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym — art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT,
- towary służące bezpośrednio zaopatrzeniu statków:
a) używanych do żeglugi na pełnym morzu oraz przewożących pasażerów za opłatą lub używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów,
b) używanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu, lub do połowów przybrzeżnych, z wyłączeniem dostaw prowiantu na pokład statków do połowów przybrzeżnych,
c) marynarki wojennej, wypływających z kraju do zagranicznych portów i przystani;
- art. 83 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT,
- towary służące zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używane przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym — art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Dział 89

STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 89.

Uwaga

1. Kadłuby, niewykończone lub niekompletne jednostki pływające, zmontowane, niezmontowane lub rozmontowane, lub kompletne jednostki pływające niezmontowane lub rozmontowane, należy klasyfikować do pozycji 8906, jeżeli nie posiadają one zasadniczego charakteru jednostek pływających szczególnego rodzaju.

Uwagi dodatkowe

1. Podpozycje 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 i 8906 90 10 dotyczą jedynie jednostek pływających, zaprojektowanych jako pełnomorskie, posiadających całkowitą długość kadłuba (wyłączając wszelkie wystające części) nie mniejszą niż 12 m. Jednak łodzie rybackie i łodzie ratunkowe, zaprojektowane jako pełnomorskie, należy uważać za pełnomorskie jednostki pływające, niezależnie od ich długości.

2. Podpozycje 8905 10 10 i 8905 90 10 dotyczą jedynie jednostek pływających i pływających doków, zaprojektowanych jako pełnomorskie.

3. W pozycji 8908 wyrażenie "statki i pozostałe konstrukcje pływające, przeznaczone do złomowania" obejmuje poniższe artykuły, o ile stanowią część ich zwykłego wyposażenia:

  — części zamienne (takie jak śruby), nawet używane,

  — ruchomości (meble, wyposażenie kuchenne, naczynia stołowe itp.), noszące wyraźne oznaki używania.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
8901 Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów
8901 10– Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające, zaprojektowane głównie do przewozu osób; promy wszelkiego rodzaju
8901 10 10– – Pełnomorskiebez cłap/st0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT
8901 10 90– – Pozostałe1,7p/st
8901 20– Tankowce
8901 20 10– – Pełnomorskiebez cłap/st0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT
8901 20 90– – Pozostałe1,7ct/l
8901 30– Chłodniowce, inne niż te objęte podpozycją 8901 20
8901 30 10– – Pełnomorskiebez cłap/st0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT
8901 30 90– – Pozostałe1,7ct/l
8901 90– Pozostałe jednostki pływające do przewozu towarów oraz pozostałe jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów
8901 90 10– – Pełnomorskiebez cłap/st0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, z wyłączeniem barek morskich bez napędu
8901 90 90– – Pozostałe1,7ct/l
8902 00 Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa
8902 00 10– Pełnomorskiebez cłap/st0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT
8902 00 90– Pozostałe1,7p/st0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o VAT: jednostki pływające używane do rybołówstwa przybrzeżnego
8903 Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki
8903 10– Nadmuchiwane
8903 10 10– – O masie nieprzekraczającej 100 kg2,7p/st
8903 10 90– – Pozostałe1,7p/st
– Pozostałe
8903 91– – Żaglowce, z pomocniczym silnikiem lub bez
8903 91 10– – – Pełnomorskiebez cłap/st
8903 91 90– – – Pozostałe1,7p/st
8903 92– – Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym
8903 92 10– – – Pełnomorskiebez cłap/st
– – – Pozostałe
8903 92 91– – – – O długości nieprzekraczającej 7,5 m1,7p/st
8903 92 99– – – – O długości przekraczającej 7,5 m1,7p/st
8903 99– – Pozostałe
8903 99 10– – – O masie nieprzekraczającej 100 kg2,7p/st
– – – Pozostałe
8903 99 91– – – – O długości nieprzekraczającej 7,5 m1,7p/st
8903 99 99– – – – O długości przekraczającej 7,5 m1,7p/st
8904 00 Holowniki i pchacze
8904 00 10– Holownikibez cłap/st0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT
– Pchacze
8904 00 91– – Pełnomorskiebez cłap/st0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT
8904 00 99– – Pozostałe1,7
8905 Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; pływające doki; platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne
8905 10– Pogłębiarki
8905 10 10– – Pełnomorskiebez cłap/st
8905 10 90– – Pozostałe1,7p/st
8905 20 00– Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodnebez cłap/st
8905 90– Pozostałe
8905 90 10– – Pełnomorskiebez cłap/st0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT: statki ratownicze morskie
8905 90 90– – Pozostałe1,7p/st
8906 Pozostałe jednostki pływające, włączając okręty wojenne i łodzie ratunkowe, inne niż łodzie wioślarskie
8906 10 00– Okręty wojennebez cłap/st
8906 90– Pozostałe
8906 90 10– – Pełnomorskiebez cłap/st0% - art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o VAT: łodzie ratunkowe, pełnomorskie lodołamacze
– – Pozostałe
8906 90 91– – – O masie nieprzekraczającej 100 kg2,7p/st
8906 90 99– – – Pozostałe1,7p/st
8907 Pozostałe konstrukcje pływające (na przykład tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne)
8907 10 00– Tratwy nadmuchiwane2,7p/st
8907 90 00– Pozostałe2,7p/st
8908 00 00 Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania (12)bez cła
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.