Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XVIII  »   Dział 91 - ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 90 -
PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
CN - DZIAŁ 91 -
ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZĘŚCI
CN - DZIAŁ 92 -
INSTRUMENTY MUZYCZNE; CZĘŚCI I AKCESORIA DO TAKICH ARTYKUŁÓW
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 13 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
- protezy dentystyczne lub sztuczne zęby dostarczane przez dentystów oraz techników dentystycznych — do których zastosowanie ma zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT.

Dział 91

ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZĘŚCI

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 91.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) szkiełek do zegarów lub zegarków lub ciężarków do zegarów (klasyfikowanych według ich materiału składowego);

  b) łańcuszków do zegarków (pozycja 7113 lub 7117, w zależności od danego przypadku);

  c) części ogólnego użytku określonych w uwadze 2 do sekcji XV, z metalu nieszlachetnego (sekcja XV) lub podobnych towarów z tworzyw sztucznych (dział 39), lub z metalu szlachetnego, lub metalu pokrytego metalem szlachetnym (zazwyczaj pozycja 7115); sprężyny zegarków lub zegarów należy jednak klasyfikować tak, jak części zegarów lub zegarków (pozycja 9114);

  d) kulek łożyskowych (pozycje 7326 lub 8482, w zależności od danego przypadku);

  e) artykułów objętych pozycją 8412, skonstruowanych w taki sposób, by mogły działać bez mechanizmu wychwytowego;

  f) łożysk kulkowych (pozycja 8482);

  g) artykułów objętych działem 85, ale jeszcze niepołączonych ze sobą lub z innymi elementami w mechanizmy zegarowe lub zegarkowe, lub w artykuły nadające się wyłącznie lub głównie do wykorzystania jako części takich mechanizmów (dział 85).

2. Pozycja 9101 obejmuje wyłącznie zegarki w kopertach, wykonanych całkowicie ze szlachetnego metalu lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym, lub z tych samych materiałów połączonych z naturalnymi lub hodowlanymi perłami, lub z kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi (naturalnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi), objętymi pozycjami od 7101 do 7104. Zegarki w kopertach z metali nieszlachetnych inkrustowanych metalem szlachetnym objęte są pozycją 9102.

3. W niniejszym dziale, wyrażenie "mechanizm zegarkowy" oznacza mechanizmy regulowane za pomocą balansu i sprężyny włosowej, rezonatora kwarcowego lub innych układów umożliwiających odmierzanie przedziałów czasowych, z odczytem lub układem, do którego można dołączyć odczyt mechaniczny. Takie mechanizmy zegarkowe powinny mieć grubość nieprzekraczającą 12 mm, a ich szerokość, długość lub średnica nie powinna przekraczać 50 mm.

4. Z zastrzeżeniem uwagi 1, mechanizmy i pozostałe części, nadające się do stosowania zarówno w zegarach lub zegarkach, jak i w pozostałych artykułach (na przykład w przyrządach precyzyjnych), należy klasyfikować do niniejszego działu.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
9101 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, w kopertach z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym
– Zegarki naręczne, zasilane elektrycznie, nawet ze stoperem
9101 11 00– – Wyłącznie z odczytem wskazówkowym4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/stp/st
9101 19 00– – Pozostałe4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/stp/st
– Pozostałe zegarki naręczne, nawet posiadające funkcję stopera
9101 21 00– – Z naciągiem automatycznym4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/stp/st
9101 29 00– – Pozostałe4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/stp/st
– Pozostałe
9101 91 00– – Zasilane elektrycznie4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/stp/st
9101 99 00– – Pozostałe4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/stp/st
9102 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, inne niż te objęte pozycją 9101
– Zegarki naręczne, zasilane elektrycznie, nawet ze stoperem
9102 11 00– – Wyłącznie ze wskaźnikiem mechanicznym4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/stp/st
9102 12 00– – Wyłącznie ze wskaźnikiem optoelektronicznym4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/stp/st
9102 19 00– – Pozostałe4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/stp/st
– Pozostałe zegarki naręczne, nawet posiadające funkcję stopera
9102 21 00– – Z naciągiem automatycznym4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/stp/st
9102 29 00– – Pozostałe4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/stp/st
– Pozostałe
9102 91 00– – Zasilane elektrycznie4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/stp/st
9102 99 00– – Pozostałe4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/stp/st
9103 Zegary z mechanizmami zegarkowymi, z wyłączeniem zegarów objętych pozycją 9104
9103 10 00– Zasilane elektrycznie4,7p/st
9103 90 00– Pozostałe4,7p/st
9104 00 00 Zegary instalowane na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych oraz zegary podobnego typu, przeznaczone do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych, jednostek pływających3,7p/st
9105 Pozostałe zegary
– Budziki
9105 11 00– – Zasilane elektrycznie4,7p/st
9105 19 00– – Pozostałe3,7p/st
– Zegary ścienne
9105 21 00– – Zasilane elektrycznie4,7p/st
9105 29 00– – Pozostałe3,7p/st
– Pozostałe
9105 91 00– – Zasilane elektrycznie4,7p/st
9105 99 00– – Pozostałe3,7p/st
9106 Aparatura do rejestrowania aktualnego czasu oraz aparatura odmierzająca, rejestrująca lub w inny sposób wskazująca upływ czasu, z mechanizmami zegarowymi lub zegarkowymi, lub z silnikiem synchronicznym (na przykład czasomierze rejestrujące, dawkowniki czasu)
9106 10 00– Dawkowniki czasu; czasomierze rejestrujące4,7p/st
9106 90 00– Pozostałe4,7p/st
9107 00 00 Wyłączniki czasowe z mechanizmami zegarkowymi lub silnikami synchronicznymi4,7p/st
9108 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane
– Zasilane elektrycznie
9108 11 00– – Wyłącznie z odczytem mechanicznym lub z układem, do którego można podłączyć odczyt mechaniczny.4,7p/st
9108 12 00– – Wyłącznie z odczytem optoelektronicznym4,7p/st
9108 19 00– – Pozostałe4,7p/st
9108 20 00– Z naciągiem automatycznym5 MIN 0,17 € p/stp/st
9108 90 00– Pozostałe5 MIN 0,17 € p/stp/st
9109 Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane
9109 10 00– Zasilane elektrycznie4,7p/st
9109 90 00– Pozostałe4,7p/st
9110 Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe
– Zegarków
9110 11– – Kompletne mechanizmy, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów)
9110 11 10– – – Z balansem i sprężyną włosową.5 MIN 0,17 € p/stp/st
9110 11 90– – – Pozostałe4,7p/st
9110 12 00– – Niekompletne mechanizmy, zmontowane3,7
9110 19 00– – Mechanizmy wstępnie zmontowane4,7
9110 90 00– Pozostałe3,7
9111 Koperty zegarków i ich części
9111 10 00– Koperty z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6p/st
9111 20 00– Koperty z metali nieszlachetnych, nawet pozłacane lub posrebrzane0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6p/st
9111 80 00– Pozostałe koperty0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6p/st
9111 90 00– Części0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6(164)
9112 Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu do pozostałych towarów objętych niniejszym działem, oraz ich części
9112 20 00– Obudowy2,7p/st
9112 90 00– Części2,7
9113 Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części
9113 10– Z metalu szlachetnego lub z metalu platerowanego metalem szlachetnym
9113 10 10– – Z metalu szlachetnego2,7
9113 10 90– – Z metalu platerowanego metalem szlachetnym3,7
9113 20 00– Z metalu nieszlachetnego, nawet pokrytnego złotem lub srebrem6
9113 90 00– Pozostałe6
9114 Pozostałe części zegarów lub zegarków
9114 10 00– Sprężyny, włączając sprężyny włosowe3,7
9114 30 00– Tarcze2,7
9114 40 00– Płytki i mostki2,7
9114 90 00– Pozostałe2,7
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.