Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XX  »   Dział 94 - MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 94 -
MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI I PODOBNE WYPYCHANE ARTYKUŁY WYPOSAŻENIOWE; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE; PODŚWIETLANE ZNAKI, PODŚWIETLANE TABLICE I TABLICZKI, I TYM PODOBNE; BUDYNKI PREFABRYKOWANE
CN - DZIAŁ 95 -
ZABAWKI, GRY I PRZYBORY SPORTOWE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
CN - DZIAŁ 96 -
ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 5% - poz. 23 załącznika nr 10 do ustawy o VAT

Dział 94

MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI I PODOBNE WYPYCHANE ARTYKUŁY WYPOSAŻENIOWE; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE; PODŚWIETLANE ZNAKI, PODŚWIETLANE TABLICE I TABLICZKI, I TYM PODOBNE; BUDYNKI PREFABRYKOWANE

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 94.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) materaców pneumatycznych lub wodnych, poduch lub poduszek, objętych działem 39, 40 lub 63;

  b) luster do ustawiania na podłodze lub na podłożu (na przykład luster ruchomych), objętych pozycją 7009;

  c) artykułów objętych działem 71;

  d) części ogólnego użytku określonych w uwadze 2 do sekcji XV, z metali nieszlachetnych (sekcja XV) lub podobnych towarów z tworzyw sztucznych (dział 39) lub sejfów objętych pozycją 8303;

  e) mebli specjalnie zaprojektowanych jako części chłodziarek lub zamrażarek, objętych pozycją 8418; mebli specjalnie zaprojektowanych do maszyn do szycia (pozycja 8452);

  f) lamp lub opraw oświetleniowych, objętych działem 85;

  g) mebli specjalnie zaprojektowanych jako części aparatury, objętych pozycją 8518 (pozycja 8518), pozycją 8519 lub 8521 (pozycja 8522) lub pozycjami od 8525 do 8528 (pozycja 8529);

  h) artykułów objętych pozycją 8714;

  ij) foteli dentystycznych wyposażonych w urządzenia stomatologiczne objęte pozycją 9018 lub w spluwaczki dentystyczne (pozycja 9018);

  k) artykułów objętych działem 91 (na przykład zegarów i obudów zegarów);

  l) mebli-zabawek lub lamp-zabawek, lub oświetleniowych opraw-zabawek (pozycja 9503), stołów bilardowych lub pozostałych mebli skonstruowanych specjalnie do gier (pozycja 9504), stołów do gier zręcznościowych lub dekoracji (innych niż girlandy elektryczne), takich jak chińskie lampiony (pozycja 9505); lub

  m) statywów jednonożnych, dwunożnych, trójnożnych i podobnych artykułów (pozycja 9620).

2. Artykuły (inne niż części) określone w pozycjach od 9401 do 9403 klasyfikowane są do tych pozycji tylko wtedy, gdy są przystosowane do umieszczenia na podłodze lub na ziemi.

Następujące artykuły należy jednak klasyfikować do wyżej wymienionych pozycji nawet wówczas, gdy są one zaprojektowane do wieszania, umocowania na ścianie lub do ustawiania jedne na drugich:

  a) kredensy, biblioteczki i pozostałe meble półkowe (włącznie z pojedynczymi półkami przedstawianymi ze wspornikami do mocowania ich do ściany) i zestawy meblowe;

  b) sprzęt do siedzenia i spania.

3.

  A) W pozycjach od 9401 do 9403 odniesienia do części towarów nie obejmują odniesień do arkuszy lub płyt (nawet ciętych do kształtu, ale niepołączonych z innymi częściami), ze szkła (włączając lustra), z marmuru lub z innego kamienia, lub z dowolnego innego materiału wymienionego w dziale 68 lub 69.

  B) Towary opisane w pozycji 9404, występujące oddzielnie, nie powinny być klasyfikowane do pozycji 9401, 9402 lub 9403 jako części towarów.

4. W pozycji 9406 wyrażenie "budynki prefabrykowane" oznacza budynki, które są wykończone w zakładzie produkcyjnym lub pakowane w elementy, zgłaszane razem do montażu na miejscu budowy, takie jak budynki mieszkalne lub produkcyjne, budynki biurowe, szkoły, sklepy, magazyny, hangary, garaże lub podobne budynki.

Uwaga dodatkowa

1. W pozycji 9404 wyrażenie »wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny materiał« obejmuje materiały o dowolnej grubości.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
9401 Siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet zamieniane w łóżka, oraz ich części
9401 10 00– Siedzenia w rodzaju stosowanych w statkach powietrznychbez cła
9401 20 00– Siedzenia w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych3,7
9401 30 00– Siedzenia obrotowe z regulacją wysokościbez cła
9401 40 00– Siedzenia, inne niż siedzenia ogrodowe lub wyposażenie kempingowe, zamieniane w łóżkabez cła
– Siedzenia trzcinowe, wiklinowe, bambusowe lub z podobnych materiałów
9401 52 00– – Z bambusa5,6
9401 53 00– – Z rattanu5,6
9401 59 00– – Pozostałe5,6
– Pozostałe siedzenia, z drewnianą ramą
9401 61 00– – Tapicerowanebez cła
9401 69 00– – Pozostałebez cła
– Pozostałe siedzenia, z metalową ramą
9401 71 00– – Tapicerowanebez cła
9401 79 00– – Pozostałebez cła
9401 80 00– Pozostałe siedzeniabez cła
9401 90– Części
9401 90 10– – Siedzeń w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych1,7
– – Pozostałe
9401 90 30– – – Z drewna2,7
9401 90 80– – – Pozostałe2,7
9402 Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne (na przykład stoły operacyjne, stoły do badań, łóżka szpitalne z osprzętem mechanicznym, fotele dentystyczne); fotele fryzjerskie i podobne fotele, mające mechanizmy obrotowe, jak również mechanizmy zarówno do pochylania oparcia, jak i mechanizmy podnoszące; części do powyższych artykułów
9402 10 00– Fotele dentystyczne, fryzjerskie lub podobne fotele oraz ich częścibez cła
9402 90 00– Pozostałebez cła
9403 Pozostałe meble i ich części
9403 10– Meble metalowe, w rodzaju stosowanych w biurze
– – O wysokości nieprzekraczającej 80 cm
9403 10 51– – – Biurkabez cła
9403 10 58– – – Pozostałebez cła
– – O wysokości przekraczającej 80 cm
9403 10 91– – – Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjamibez cła
9403 10 93– – – Szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladamibez cła
9403 10 98– – – Pozostałebez cła
9403 20– Pozostałe meble metalowe
9403 20 20– – Łóżkabez cła
9403 20 80– – Pozostałebez cła
9403 30– Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze
– – O wysokości nieprzekraczającej 80 cm
9403 30 11– – – Biurkabez cła
9403 30 19– – – Pozostałebez cła
– – O wysokości przekraczającej 80 cm
9403 30 91– – – Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami; szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladamibez cła
9403 30 99– – – Pozostałebez cła
9403 40– Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni
9403 40 10– – Meble do zabudowy2,7
9403 40 90– – Pozostałe2,7
9403 50 00– Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialnibez cła
9403 60– Pozostałe meble drewniane
9403 60 10– – Meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonachbez cła
9403 60 30– – Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sklepachbez cła
9403 60 90– – Pozostałe meble drewnianebez cła
9403 70 00– Meble z tworzyw sztucznychbez cła
– Meble z pozostałych materiałów, włączając meble z trzciny, wikliny, bambusa lub podobnych materiałów
9403 82 00– – Z bambusa5,6
9403 83 00– – Z rattanu5,6
9403 89 00– – Pozostałe5,6
9403 90– Części
9403 90 10– – Z metalu2,7
9403 90 30– – Z drewna2,7
9403 90 90– – Z pozostałych materiałów2,7
9404 Stelaże pod materace; artykuły pościelowe i podobne artykuły wyposażeniowe (na przykład materace, kołdry, pierzyny, poduszki, pufy i jaśki) wyposażone w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny materiał, lub z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte
9404 10 00– Stelaże pod materace3,7
– Materace
9404 21– – Z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte
9404 21 10– – – Z gumy komórkowej3,7
9404 21 90– – – Z tworzyw sztucznych komórkowych3,7
9404 29– – Z pozostałych materiałów
9404 29 10– – – Ze sprężynami wewnątrz3,7
9404 29 90– – – Pozostałe3,7
9404 30 00– Śpiwory3,7p/st
9404 90– Pozostałe
9404 90 10– – Wypełnione pierzem lub puchem3,7
9404 90 90– – Pozostałe3,7
9405 Lampy i oprawy oświetleniowe, włącznie z reflektorami poszukiwawczymi i punktowymi, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne, ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
9405 10– Żyrandole, świeczniki i pozostałe elektryczne oprawy oświetleniowe, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyłączeniem tych w rodzaju stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni publicznych lub dróg publicznych
– – Z tworzyw sztucznych lub z materiałów ceramicznych
9405 10 21– – – Z tworzyw sztucznych, w rodzaju stosowanych do lamp żarowych4,7
9405 10 40– – – Pozostałe4,7
9405 10 50– – Ze szkła3,7
– – Z pozostałych materiałów
9405 10 91– – – W rodzaju stosowanych do lamp żarowych2,7
9405 10 98– – – Pozostałe2,7
9405 20– Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe
– – Z tworzyw sztucznych lub z materiałów ceramicznych
9405 20 11– – – Z tworzyw sztucznych, w rodzaju stosowanych do lamp żarowych4,7
9405 20 40– – – Pozostałe4,7
9405 20 50– – Ze szkła3,7
– – Z pozostałych materiałów
9405 20 91– – – W rodzaju stosowanych do lamp żarowych2,7
9405 20 99– – – Pozostałe2,7
9405 30 00– Zestawy oświetleniowe, w rodzaju używanych na choinkach bożonarodzeniowych3,7
9405 40– Pozostałe lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe
9405 40 10– – Reflektory poszukiwawcze i punktowe3,7
– – Pozostałe
– – – Z tworzyw sztucznych
9405 40 31– – – – W rodzaju stosowanych do lamp żarowych4,7
9405 40 35– – – – W rodzaju stosowanych do świetlówek4,7
9405 40 39– – – – Pozostałe4,7
– – – Z pozostałych materiałów
9405 40 91– – – – W rodzaju stosowanych do lamp żarowych2,7
9405 40 95– – – – W rodzaju stosowanych do świetlówek2,7
9405 40 99– – – – Pozostałe2,7
9405 50 00– Nieelektryczne lampy i oprawy oświetleniowe2,7
9405 60– Podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne
9405 60 20– – Z tworzyw sztucznych4,7
9405 60 80– – Z pozostałych materiałów2,7
– Części
9405 91– – Ze szkła
9405 91 10– – – Artykuły do elektrycznych opraw oświetleniowych (z wyłączeniem reflektorów poszukiwawczych i punktowych)5,7
9405 91 90– – – Pozostałe3,7
9405 92 00– – Z tworzyw sztucznych4,7
9405 99 00– – Pozostałe2,7
9406 Budynki prefabrykowane
9406 10 00– Z drewna2,7
9406 90– Pozostałe
9406 90 10– – Domy mieszkalne przemieszczalne2,7
– – Pozostałe
– – – Z żeliwa lub stali
9406 90 31– – – – Szklarnie2,7
9406 90 38– – – – Pozostałe2,7
9406 90 90– – – Z pozostałych materiałów2,7
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.