Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja II  »   Dział 11 - PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 06 -
DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE
CN - DZIAŁ 07 -
WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY, JADALNE
CN - DZIAŁ 08 -
OWOCE I ORZECHY JADALNE; SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB MELONÓW
CN - DZIAŁ 09 -
KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY
CN - DZIAŁ 10 -
ZBOŻA
CN - DZIAŁ 11 -
PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY
CN - DZIAŁ 12 -
NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓŻNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA
CN - DZIAŁ 13 -
SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE
CN - DZIAŁ 14 -
MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dział 11

PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 11.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) palonego słodu stanowiącego namiastkę kawy (pozycja 0901 lub 2101);

  b) przetworzonej mąki, kasz, mączek lub skrobi, objętych pozycją 1901;

  c) płatków kukurydzianych i pozostałych produktów, objętych pozycją 1904;

  d) warzyw przetworzonych lub konserwowanych, objętych pozycją 2001, 2004 lub 2005;

  e) produktów farmaceutycznych (dział 30);

  f) skrobi posiadającej cechy preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych (dział 33).

2.

A) Produkty z przemiału zbóż wymienione w poniższej tabeli objęte są niniejszym działem, jeżeli mają one, w przeliczeniu na masę suchego produktu:

  a) zawartość skrobi (oznaczoną według zmodyfikowanej metody polarymetrycznej Ewersa) przekraczającą tę podaną w kolumnie 2; oraz 

  b) zawartość popiołu (po odjęciu dowolnego dodanego minerału) nieprzekraczającą tej, podanej w kolumnie 3.

W przeciwnym razie objęte są one pozycją 2302. Jednakże zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone, są zawsze klasyfikowane do pozycji 1104.

B) Produkty objęte niniejszym działem, z uwzględnieniem powyższych warunków, należy klasyfikować do pozycji 1101 lub 1102, jeżeli procent masy przesiewu, przechodzącej przez sito z tkaniny z drutu metalowego o wymiarach oczek podanych w kolumnie 4 lub 5, jest nie mniejszy niż ten wskazany dla danego zboża.

W przeciwnym razie objęte są one pozycją 1103 lub 1104.

Zboże

Zawartość skrobi

Zawartość popiołu

Procent przesiewu przez sito o oczkach

 

 

 

315 mikrometrów (mikronów)

500 mikrometrów (mikronów)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pszenica i żyto

45 %

2,5 %

80 %

Jęczmień

45 %

3 %

80 %

Owies

45 %

5 %

80 %

Kukurydza i sorgo

45 %

2 %

90 %

Ryż

45 %

1,6 %

80 %

Gryka

45 %

4 %

80 %

Pozostałe zboża

45 %

2 %

50 %

3. W pozycji 1103 określenia "kasze" i "mączki" oznaczają produkty otrzymywane przez rozdrabnianie ziaren zbóż, z których:

  a) w przypadku produktów z kukurydzy, co najmniej 95 % masy przejdzie przez sito z tkaniny z drutu metalowego o wymiarach oczek 2 mm;

  b) w przypadku pozostałych produktów zbożowych, co najmniej 95 % masy przejdzie przez sito z tkaniny z drutu metalowego o wymiarach oczek 1,25 mm.

Uwagi dodatkowe

1. Stawki celne stosowane dla mieszanek objętych niniejszym działem powinny być następujące:

  a) dla mieszanek, w których jeden ze składników stanowi co najmniej 90 % masy, stosowana jest stawka celna odnosząca się do tego składnika;

  b) dla pozostałych mieszanek stosowana jest stawka celna odnosząca się do składnika posiadającego najwyższy poziom stawki celnej.

2. W pozycji 1106 określenia "mąka", "mączka" i "proszek" oznaczają produkty (inne niż rozdrobnione, suszone orzechy kokosowe) otrzymane przez mielenie lub jakiś inny proces rozdrabniania z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni lub bulw objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8, z których:

  a) w przypadku suszonych warzyw strączkowych, sago, korzeni, bulw oraz produktów objętych działem 8 (z wyłączeniem orzechów objętych pozycjami 0801 i 0802), przynajmniej 95 % masy przechodzi przez sito z tkaniny z drutu metalowego o wymiarach oczek 2 mm;

  b) w przypadku orzechów objętych pozycjami 0801 i 0802, przynajmniej 50 % masy przechodzi przez sito z tkaniny z drutu metalowego o wymiarach oczek 2,5 mm.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
1101 00 Mąka pszenna lub z meslin
– Mąka pszenna
1101 00 11– – Z pszenicy durum172 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1101 00 15– – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza172 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1101 00 90– Mąka z meslin172 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1102 Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin
1102 20– Mąka kukurydziana
1102 20 10– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy173 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1102 20 90– – Pozostała98 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1102 90– Pozostałe
1102 90 10– – Mąka jęczmienna171 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1102 90 30– – Mąka owsiana164 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1102 90 50– – Mąka ryżowa138 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1102 90 70– – Mąka żytnia168 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1102 90 90– – Pozostałe98 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1103 Kasze, mączki i granulki, zbożowe
– Kasze i mączki
1103 11– – Z pszenicy
1103 11 10– – – Z pszenicy durum267 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1103 11 90– – – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza186 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1103 13– – Z kukurydzy
1103 13 10– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy173 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1103 13 90– – – Pozostałe98 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1103 19– – Z pozostałych zbóż
1103 19 20– – – Z żyta lub jęczmienia171 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1103 19 40– – – Z owsa164 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1103 19 50– – – Z ryżu138 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1103 19 90– – – Pozostałe98 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1103 20– Granulki
1103 20 25– – Z żyta lub jęczmienia171 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1103 20 30– – Z owsa164 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1103 20 40– – Z kukurydzy173 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1103 20 50– – Z ryżu138 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1103 20 60– – Z pszenicy175 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1103 20 90– – Pozostałe98 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone
– Ziarna miażdżone lub płatkowane
1104 12– – Z owsa
1104 12 10– – – Miażdżone93 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 12 90– – – Płatkowane182 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 19– – Z pozostałych zbóż
1104 19 10– – – Z pszenicy175 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 19 30– – – Z żyta171 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 19 50– – – Z kukurydzy173 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Z jęczmienia
1104 19 61– – – – Miażdżone97 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 19 69– – – – Płatkowane189 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
1104 19 91– – – – Ryż płatkowany234 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 19 99– – – – Pozostałe173 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Pozostałe obrobione ziarna (na przykład łuszczone, perełkowane, krojone lub śrutowane)
1104 22– – Z owsa
1104 22 40– – – Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane162 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 22 50– – – Perełkowane145 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 22 95– – – Pozostałe93 €/t (10)5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 23– – Z kukurydzy
1104 23 40– – – Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane; perełkowane152 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 23 98– – – Pozostałe98 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 29– – Z pozostałych zbóż
– – – Z jęczmienia
1104 29 04– – – – Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane150 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 29 05– – – – Perełkowane236 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 29 08– – – – Pozostałe97 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
1104 29 17– – – – Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane129 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 29 30– – – – Perełkowane154 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie
1104 29 51– – – – – Z pszenicy99 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 29 55– – – – – Z żyta97 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 29 59– – – – – Pozostałe98 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Pozostałe
1104 29 81– – – – – Z pszenicy99 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 29 85– – – – – Z żyta97 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 29 89– – – – – Pozostałe98 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 30– Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone
1104 30 10– – Z pszenicy76 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1104 30 90– – Z pozostałych zbóż75 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1105 Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane
1105 10 00– Mąka, mączka i proszek12,25% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1105 20 00– Płatki i granulki12,25% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1106 Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8
1106 10 00– Z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 07137,75% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1106 20– Z sago lub z korzeni, lub z bulw, objętych pozycją 0714
1106 20 10– – Denaturowane (30)95 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1106 20 90– – Pozostałe166 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1106 30– Z produktów objętych działem 8
1106 30 10– – Z bananów10,95% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1106 30 90– – Pozostałe8,35% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1107 Słód, nawet palony
1107 10– Niepalony
– – Z pszenicy
1107 10 11– – – W postaci mąki177 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1107 10 19– – – Pozostały134 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostały
1107 10 91– – – W postaci mąki173 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1107 10 99– – – Pozostały131 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1107 20 00– Palony152 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1108 Skrobie; inulina
– Skrobie
1108 11 00– – Skrobia pszenna224 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1108 12 00– – Skrobia kukurydziana166 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1108 13 00– – Skrobia ziemniaczana166 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1108 14 00– – Skrobia z manioku (cassava)166 €/t (10)5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1108 19– – Pozostałe skrobie
1108 19 10– – – Skrobia z ryżu216 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1108 19 90– – – Pozostałe166 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1108 20 00– Inulina19,25% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1109 00 00 Gluten pszenny, nawet suszony512 €/t5% - poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.