Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja VI  »   Dział 37 - MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 28 -
CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW
CN - DZIAŁ 29 -
CHEMIKALIA ORGANICZNE
CN - DZIAŁ 30 -
PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
CN - DZIAŁ 31 -
NAWOZY
CN - DZIAŁ 32 -
EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE ŚRODKI BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY
CN - DZIAŁ 33 -
OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE
CN - DZIAŁ 34 -
MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, "WOSKI DENTYSTYCZNE" ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU
CN - DZIAŁ 35 -
SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
CN - DZIAŁ 36 -
MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE
CN - DZIAŁ 37 -
MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE
CN - DZIAŁ 38 -
PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
- Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231) — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

Dział 37

MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje odpadów lub braków.

2. W niniejszym dziale wyraz "fotograficzny" odnosi się do procesu, w którym tworzą się widzialne obrazy, w wyniku bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania światła lub innych rodzajów promieniowania na powierzchnie światłoczułe.

Uwagi dodatkowe

1. W przypadku filmów dźwiękowych występujących na dwóch rolkach taśm (taśmie zawierającej jedynie obrazy oraz taśmie stosowanej do nagrania dźwięku) każdą taśmę należy klasyfikować do odpowiedniej pozycji.

2. Wyrażenie "kronika filmowa" (podpozycja 3706 90 52) odnosi się do filmów o długości mniejszej niż 330 m i opisujących bieżące zdarzenia o charakterze politycznym, sportowym, militarnym, naukowym, literaturowym, folklorystycznym, turystycznym, towarzyskim itd.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
3701 Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach
3701 10 00– Do promieni rentgenowskich6,5m2
3701 20 00– Film do natychmiastowych odbitek6,5p/st
3701 30 00– Pozostałe płyty i filmy, o dowolnym boku przekraczającym 255 mmbez cłam2
– Pozostałe
3701 91 00– – Do fotografii kolorowej (wielobarwnej)6,5
3701 99 00– – Pozostałebez cła
3702 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony
3702 10 00– Do promieni rentgenowskich6,5m2
– Pozostały film, bez perforacji, o szerokości nieprzekraczającej 105 mm
3702 31– – Do fotografii kolorowej (wielobarwnej)
3702 31 91– – – Film negatywowy kolorowy:
- o szerokości 75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 105 mm; oraz
- o długości 100 m lub większej,
do produkcji pakietów ciętych błon do natychmiastowych obrazów (12)
bez cłam
3702 31 97– – – Pozostałe6,5m
3702 32– – Pozostałe, z emulsją halogenku srebra
– – – O szerokości nieprzekraczającej 35 mm
3702 32 10– – – – Mikrofilm; film do grafiki artystycznej6,5
3702 32 20– – – – Pozostałe5,3
3702 32 85– – – O szerokości przekraczającej 35 mm6,5
3702 39 00– – Pozostałe6,5
– Pozostały film, bez perforacji, o szerokości przekraczającej 105 mm
3702 41 00– – O szerokości przekraczającej 610 mm i o długości przekraczającej 200 m, do fotografii kolorowej (wielobarwnej)6,5m2
3702 42 00– – O szerokości przekraczającej 610 mm i o długości przekraczającej 200 m, inne niż do fotografii kolorowej6,5m2
3702 43 00– – O szerokości przekraczającej 610 mm i o długości nieprzekraczającej 200 m6,5m2
3702 44 00– – O szerokości przekraczającej 105 mm, ale nieprzekraczającej 610 mm6,5m2
– Pozostały film do fotografii kolorowej (wielobarwnej)
3702 52 00– – O szerokości nieprzekraczającej 16 mm5,3
3702 53 00– – O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nieprzekraczającej 35 mm, i o długości nieprzekraczającej 30 m, do slajdów5,3p/st
3702 54 00– – O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nieprzekraczającej 35 mm, i o długości nieprzekraczającej 30 m, inne niż do slajdów5p/st
3702 55 00– – O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nieprzekraczającej 35 mm, i o długości przekraczającej 30 m5,3m
3702 56 00– – O szerokości przekraczającej 35 mm6,5
– Pozostałe
3702 96– – O szerokości nieprzekraczającej 35 mm i o długości nieprzekraczającej 30 m
3702 96 10– – – Mikrofilm; film do grafiki artystycznej6,5
3702 96 90– – – Pozostałe5,3p/st
3702 97– – O szerokości nieprzekraczającej 35 mm i o długości przekraczającej 30 m
3702 97 10– – – Mikrofilm; film do grafiki artystycznej6,5
3702 97 90– – – Pozostałe5,3m
3702 98 00– – O szerokości przekraczającej 35 mm6,5
3703 Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, światłoczułe, nienaświetlone
3703 10 00– W rolkach o szerokości przekraczającej 610 mm6,5
3703 20 00– Pozostałe, do fotografii kolorowej (wielobarwnej)6,5
3703 90 00– Pozostałe6,5
3704 00 Płyty fotograficzne, film, papier, tektura i materiały włókiennicze, naświetlone, ale niewywołane
3704 00 10– Płyty i filmbez cła
3704 00 90– Pozostałe6,5
3705 00 Płyty fotograficzne i film, naświetlone i wywołane, inne niż film kinematograficzny
3705 00 10– Do reprodukcji offsetowej5,3
3705 00 90– Pozostałebez cła
3706 Film kinematograficzny, naświetlony i wywołany, nawet z wprowadzoną ścieżką dźwiękową lub jedynie posiadający ścieżkę dźwiękową
3706 10– O szerokości 35 mm lub większej
3706 10 20– – Zawierający jedynie ścieżkę dźwiękową; negatywy; pozytywy pośredniebez cłam
3706 10 99– – Pozostałe pozytywy6,5 (70)m
3706 90– Pozostałe
3706 90 52– – Zawierający jedynie ścieżkę dźwiękową; negatywy; pozytywy pośrednie; kroniki filmowebez cłam
– – Pozostałe, o szerokości
3706 90 91– – – Mniejszej niż 10 mmbez cłam
3706 90 99– – – 10 mm lub większej5,4 (71)m
3707 Preparaty chemiczne do stosowania w fotografice (inne niż pokosty, kleje, spoiwa i preparaty podobne); produkty niezmieszane do stosowania w fotografice, pakowane w odmierzonych porcjach lub pakowane do sprzedaży detalicznej do postaci gotowej do stosowania
3707 10 00– Emulsje do uczulania powierzchni6
3707 90– Pozostałe
3707 90 20– – Wywoływacze i utrwalaczebez cła-
3707 90 90– – Pozostałebez cła
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.