Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja IX  »   Dział 44 - DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 44 -
DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY
CN - DZIAŁ 45 -
KOREK I ARTYKUŁY Z KORKA
CN - DZIAŁ 46 -
WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARTO LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE ORAZ WYROBY Z WIKLINY
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dział 44

DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 44.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) drewna w postaci wiórów, strużyn, drewna pokruszonego, zmielonego lub sproszkowanego, w rodzaju stosowanego głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmaceutycznym lub do produkcji środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów (pozycja 1211);

  b) bambusa lub pozostałych materiałów o charakterze drewna, w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, w stanie surowym, nawet rozszczepionych, przetartych wzdłużnie lub ciętych na długość (pozycja 1401);

  c) drewna w postaci wiórów, strużyn, drewna pokruszonego lub sproszkowanego, w rodzaju stosowanego głównie do barwienia lub w garbarstwie (pozycja 1404);

  d) węgla drzewnego aktywowanego (pozycja 3802);

  e) artykułów objętych pozycją 4202;

  f) towarów objętych działem 46;

  g) obuwia lub jego części objętych działem 64;

  h) towarów objętych działem 66 (na przykład parasoli i lasek oraz ich części);

  ij) towarów objętych pozycją 6808;

  k) sztucznej biżuterii objętej pozycją 7117;

  l) towarów objętych sekcją XVI lub XVII (na przykład części maszyn, pudeł, przykryw, szaf na maszyny i aparaty oraz wyrobów kołodziejskich);

  m) towarów objętych sekcją XVIII (na przykład obudów zegarów i instrumentów muzycznych oraz ich części);

  n) części broni palnej (pozycja 9305);

  o) artykułów objętych działem 94 (na przykład mebli, lamp i opraw oświetleniowych, budynków prefabrykowanych);

  p) artykułów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier, przyborów sportowych);

  q) artykułów objętych działem 96 (na przykład fajek i ich części, guzików, ołówków oraz statywów jednonożnych, dwunożnych, trójnożnych i podobnych artykułów), z wyłączeniem korpusów i uchwytów z drewna do artykułów objętych pozycją 9603; lub

  r) artykułów objętych działem 97 (na przykład dzieł sztuki).

2. W niniejszym dziale wyrażenie "drewno utwardzone" oznacza drewno, które zostało poddane obróbce chemicznej lub fizycznej (będącej, w przypadku łączonych razem warstw, obróbką przekraczającą tę wymaganą, aby zapewnić dobre związanie), w wyniku której drewno uzyskało zwiększoną gęstość lub twardość, łącznie ze zwiększoną wytrzymałością mechaniczną lub odpornością na działanie czynników chemicznych lub elektrycznych.

3. Pozycje od 4414 do 4421 dotyczą artykułów o odpowiednich opisach z płyt wiórowych lub podobnych, płyt pilśniowych, drewna warstwowego lub drewna utwardzonego, a także podobnych artykułów z drewna.

4. Produkty objęte pozycją 4410, 4411 lub 4412 mogą być obrobione w taki sposób, aby tworzyć kształty dopuszczone w odniesieniu do towarów objętych pozycją 4409, gięte, falowane, perforowane, cięte lub formowane w kształty inne niż kwadraty lub prostokąty lub poddane dowolnym innym operacjom, pod warunkiem że nie nada to im charakteru artykułów objętych innymi pozycjami.

5. Pozycja 4417 nie obejmuje narzędzi, w których ostrze, krawędź robocza, powierzchnia robocza lub inna część robocza jest wykonana z dowolnego materiału wymienionego w uwadze 1 do działu 82.

6. Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 1 powyżej i z wyjątkiem, kiedy z kontekstu wynika inaczej, każde powołanie się na "drewno" w pozycjach niniejszego działu stosuje się również do bambusa i pozostałych materiałów o charakterze drewna.

Uwaga do podpozycji

1. W podpozycji 4401 31 wyrażenie "granulki drzewne" oznacza produkty uboczne przemysłu mechanicznego przetwarzania drewna, przemysłu meblarskiego lub innego rodzaju działalności przetwórczej, takie jak strużyny, trociny lub wióry, które zostały zaglomerowane, albo bezpośrednio przez sprasowanie, albo przez dodanie spoiwa w ilości nieprzekraczającej 3 % masy. Takie granulki są cylindryczne, o średnicy nieprzekraczającej 25 mm i długości nieprzekraczającej 100 mm.

Uwagi dodatkowe

1. W pozycji 4405 "mączka drzewna" oznacza proszek, którego nie więcej niż 8 % masy pozostaje na sicie o oczkach 0,63 mm.

2. W podpozycjach 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 90 10, 4420 10 11 i 4420 90 91 "drewno tropikalne" oznacza następujące drewna tropikalne: akacja afrykańska, alan, azobé, balsa, biała seraya, białe lauan, białe meranti, ciemnoczerwone meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jasnoczerwone meranti, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, mahoń (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palisander z Para, palisander z Rio, palisander z Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola i żółte meranti.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
4401 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny, odpady i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne postacie
– Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
4401 11 00– – Z drzew iglastychbez cła
4401 12 00– – Z drzew innych niż iglastebez cła
– Drewno w postaci wiórków lub kawałków
4401 21 00– – Z drzew iglastychbez cła
4401 22 00– – Z drzew innych niż iglastebez cła
– Trociny oraz drewno odpadowe i ścinki drewniane, aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne postacie
4401 31 00– – Granulki drzewnebez cła
4401 39 00– – Pozostałebez cła
4401 40– Trociny oraz drewno odpadowe i ścinki drewniane, nieaglomerowane
4401 40 10– – Trocinybez cła
4401 40 90– – Pozostałebez cła
4402 Węgiel drzewny (włączając węgiel drzewny z łupin lub orzechów), nawet aglomerowany
4402 10 00– Z bambusabez cła
4402 90 00– Pozostałybez cła
4403 Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
– Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
4403 11 00– – Z drzew iglastychbez cłam3
4403 12 00– – Z drzew innych niż iglastebez cłam3
– Pozostałe, z drzew iglastych
4403 21– – Z sosny (Pinus spp.), którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
4403 21 10– – – Kłody tartacznebez cłam3
4403 21 90– – – Pozostałebez cłam3
4403 22 00– – Z sosny (Pinus spp.), pozostałebez cłam3
4403 23– – Z jodły (Abies spp.) i świerku (Picea spp.), którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
4403 23 10– – – Kłody tartacznebez cłam3
4403 23 90– – – Pozostałebez cłam3
4403 24 00– – Z jodły (Abies spp.) i świerku (Picea spp.), pozostałebez cłam3
4403 25– – Pozostałe, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
4403 25 10– – – Kłody tartacznebez cłam3
4403 25 90– – – Pozostałebez cłam3
4403 26 00– – Pozostałebez cłam3
– Pozostałe, z drewna tropikalnego
4403 41 00– – Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakaubez cłam3
4403 49– – Pozostałe
4403 49 10– – – Akacja afrykańska, iroko i sapellibez cłam3
4403 49 35– – – Okoumé i sipobez cłam3
4403 49 85– – – Pozostałebez cłam3
– Pozostałe
4403 91 00– – Z dębu (Quercus spp.)bez cłam3
4403 93 00– – Z buka (Fagus spp.), którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcejbez cłam3
4403 94 00– – Z buka (Fagus spp.), pozostałebez cłam3
4403 95– – Z brzozy (Betula spp.), którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
4403 95 10– – – Kłody tartacznebez cłam3
4403 95 90– – – Pozostałebez cłam3
4403 96 00– – Z brzozy (Betula spp.), pozostałebez cłam3
4403 97 00– – Z topoli i osiki (Populus spp.)bez cłam3
4403 98 00– – Z eukaliptusa (Eucalyptus spp.)bez cłam3
4403 99 00– – Pozostałebez cłam3
4404 Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne; wióry i tym podobne
4404 10 00– Z drzew iglastychbez cła
4404 20 00– Z drzew innych niż iglastebez cła
4405 00 00 Wełna drzewna; mączka drzewnabez cła
4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna
– Nieimpregnowane
4406 11 00– – Z drzew iglastychbez cłam3
4406 12 00– – Z drzew innych niż iglastebez cłam3
– Pozostałe
4406 91 00– – Z drzew iglastychbez cłam3
4406 92 00– – Z drzew innych niż iglastebez cłam3
4407 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
– Z drzew iglastych
4407 11– – Z sosny (Pinus spp.)
4407 11 10– – – Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowanebez cłam3
4407 11 20– – – Struganebez cłam3
4407 11 90– – – Pozostałebez cłam3
4407 12– – Z jodły (Abies spp.) i świerku (Picea spp.)
4407 12 10– – – Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowanebez cłam3
4407 12 20– – – Struganebez cłam3
4407 12 90– – – Pozostałebez cłam3
4407 19– – Pozostałe
4407 19 10– – – Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowanebez cłam3
4407 19 20– – – Struganebez cłam3
4407 19 90– – – Pozostałebez cłam3
– Z drewna tropikalnego
4407 21– – Mahogany (Swietenia spp.)
4407 21 10– – – Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane4,9 (74)m3
– – – Pozostałe
4407 21 91– – – – Strugane(50)m3
4407 21 99– – – – Pozostałebez cłam3
4407 22– – Virola, imbuia i balsa
4407 22 10– – – Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane4,9 (74)m3
– – – Pozostałe
4407 22 91– – – – Strugane(50)m3
4407 22 99– – – – Pozostałebez cłam3
4407 25– – Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau
4407 25 10– – – Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane4,9 (74)m3
– – – Pozostałe
4407 25 30– – – – Strugane(50)m3
4407 25 50– – – – Szlifowane4,9 (74)m3
4407 25 90– – – – Pozostałebez cłam3
4407 26– – Białe lauan, białe meranti, białe seraya, żółte meranti i alan
4407 26 10– – – Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane4,9 (74)m3
– – – Pozostałe
4407 26 30– – – – Strugane(50)m3
4407 26 50– – – – Szlifowane4,9 (74)m3
4407 26 90– – – – Pozostałebez cłam3
4407 27– – Sapelli
4407 27 10– – – Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane4,9 (74)m3
– – – Pozostałe
4407 27 91– – – – Strugane(50)m3
4407 27 99– – – – Pozostałebez cłam3
4407 28– – Iroko
4407 28 10– – – Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane4,9 (74)m3
– – – Pozostałe
4407 28 91– – – – Strugane(50)m3
4407 28 99– – – – Pozostałebez cłam3
4407 29– – Pozostałe
– – – Abura, afrormosia, akacja afrykańska, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé ciemne, bossé jasne, cativo, cedr, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palisander z Gwatemali, palisander z Para, palisander z Rio, palisander z Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola
4407 29 15– – – – Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane4,9 (74)m3
– – – – Pozostałe
4407 29 20– – – – – Palisander z Para, palisander z Rio i palisander z Rose, strugane4,9 (50)m3
– – – – – Pozostałe
4407 29 83– – – – – – Strugane(50)m3
4407 29 85– – – – – – Szlifowane4,9 (74)m3
4407 29 95– – – – – – Pozostałebez cłam3
– – – Pozostałe drewno tropikalne
4407 29 96– – – – Strugane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowanebez cłam3
– – – – Pozostałe
4407 29 97– – – – – Szlifowane2,5m3
4407 29 98– – – – – Pozostałebez cłam3
– Pozostałe
4407 91– – Z dębu (Quercus spp.)
4407 91 15– – – Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowanebez cłam3
– – – Pozostałe
– – – – Strugane
4407 91 31– – – – – Płyty, listwy i klepki do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, niełączonebez cłam2
4407 91 39– – – – – Pozostałebez cłam3
4407 91 90– – – – Pozostałebez cłam3
4407 92 00– – Z buka (Fagus spp.)bez cłam3
4407 93– – Z klonu (Acer spp.)
4407 93 10– – – Strugane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowanebez cłam3
– – – Pozostałe
4407 93 91– – – – Szlifowane2,5m3
4407 93 99– – – – Pozostałebez cłam3
4407 94– – Z wiśni, czereśni (Prunus spp.)
4407 94 10– – – Strugane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowanebez cłam3
– – – Pozostałe
4407 94 91– – – – Szlifowane2,5m3
4407 94 99– – – – Pozostałebez cłam3
4407 95– – Z jesionu (Fraxinus spp.)
4407 95 10– – – Strugane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowanebez cłam3
– – – Pozostałe
4407 95 91– – – – Szlifowane2,5m3
4407 95 99– – – – Pozostałebez cłam3
4407 96– – Z brzozy (Betula spp.)
4407 96 10– – – Strugane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowanebez cłam3
– – – Pozostałe
4407 96 91– – – – Szlifowane2,5m3
4407 96 99– – – – Pozostałebez cłam3
4407 97– – Z topoli i osiki (Populus spp.)
4407 97 10– – – Strugane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowanebez cłam3
– – – Pozostałe
4407 97 91– – – – Szlifowane2,5m3
4407 97 99– – – – Pozostałebez cłam3
4407 99– – Pozostałe
4407 99 27– – – Strugane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowanebez cłam3
– – – Pozostałe
4407 99 40– – – – Szlifowane2,5m3
4407 99 90– – – – Pozostałebez cłam3
4408 Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm
4408 10– Z drzew iglastych
4408 10 15– – Strugane; szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane3m3
– – Pozostałe
4408 10 91– – – Małe deseczki do produkcji ołówków (12)bez cłam3
4408 10 98– – – Pozostałe4m3
– Z drewna tropikalnego
4408 31– – Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau
4408 31 11– – – Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane4,9m3
– – – Pozostałe
4408 31 21– – – – Strugane4m3
4408 31 25– – – – Szlifowane4,9m3
4408 31 30– – – – Pozostałe6m3
4408 39– – Pozostałe
– – – Akacja afrykańska, białe lauan, limba, mahoń (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palisander z Para, palisander z Rio, palisander z Rose, sapelli, sipo i virola
4408 39 15– – – – Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane4,9m3
– – – – Pozostałe
4408 39 21– – – – – Strugane4m3
4408 39 30– – – – – Pozostałe6m3
– – – Pozostałe
4408 39 55– – – – Strugane; szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane3m3
– – – – Pozostałe
4408 39 70– – – – – Małe deseczki do produkcji ołówków (12)bez cłam3
– – – – – Pozostałe
4408 39 85– – – – – – O grubości nieprzekraczającej 1 mm4m3
4408 39 95– – – – – – O grubości przekraczającej 1 mm4m3
4408 90– Pozostałe
4408 90 15– – Strugane; szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane3m3
– – Pozostałe
4408 90 35– – – Małe deseczki do produkcji ołówków (12)bez cłam3
– – – Pozostałe
4408 90 85– – – – O grubości nieprzekraczającej 1 mm4m3
4408 90 95– – – – O grubości przekraczającej 1 mm4m3
4409 Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo
4409 10– Z drzew iglastych
4409 10 11– – Profile na ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotówbez cłam
4409 10 18– – Pozostałebez cła
– Z drzew innych niż iglaste
4409 21 00– – Z bambusabez cła
4409 22 00– – Z drewna tropikalnegobez cła
4409 29– – Pozostałe
4409 29 10– – – Profile na ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotówbez cłam
– – – Pozostałe
4409 29 91– – – – Płyty, klepki i listwy do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, niełączonebez cłam2
4409 29 99– – – – Pozostałebez cła
4410 Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych ("oriented strand board" OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów "waferboard")) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi
– Z drewna
4410 11– – Płyta wiórowa
4410 11 10– – – Nieobrobiona lub nieobrobiona więcej niż szlifowanie7m3
4410 11 30– – – O powierzchni pokrytej papierem impregnowanym melaminą7m3
4410 11 50– – – O powierzchni pokrytej dekoracyjnymi laminatami z tworzyw sztucznych7m3
4410 11 90– – – Pozostała7m3
4410 12– – Płyta o wiórach zorientowanych ("oriented strand board" OSB)
4410 12 10– – – Nieobrobiona lub nieobrobiona więcej niż szlifowanie7m3
4410 12 90– – – Pozostała7m3
4410 19 00– – Pozostała7m3
4410 90 00– Pozostała7m3
4411 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych
– Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
4411 12– – O grubości nieprzekraczającej 5 mm
4411 12 10– – – Nieobrobiona mechanicznie ani niepokryta powierzchniowo7m3
4411 12 90– – – Pozostała7m3
4411 13– – O grubości przekraczającej 5 mm, ale nieprzekraczającej 9 mm
4411 13 10– – – Nieobrobiona mechanicznie ani niepokryta powierzchniowo7m3
4411 13 90– – – Pozostała7m3
4411 14– – O grubości przekraczającej 9 mm
4411 14 10– – – Nieobrobiona mechanicznie ani niepokryta powierzchniowo7m3
4411 14 90– – – Pozostała7m3
– Pozostała
4411 92– – O gęstości przekraczającej 0,8 g/cm3
4411 92 10– – – Nieobrobiona mechanicznie ani niepokryta powierzchniowo7m3
4411 92 90– – – Pozostała7m3
4411 93– – O gęstości przekraczającej 0,5 g/cm3, ale nieprzekraczającej 0,8 g/cm3
4411 93 10– – – Nieobrobiona mechanicznie ani niepokryta powierzchniowo7m3
4411 93 90– – – Pozostała7m3
4411 94– – O gęstości nieprzekraczającej 0,5 g/cm3
4411 94 10– – – Nieobrobiona mechanicznie ani niepokryta powierzchniowo7m3
4411 94 90– – – Pozostała7m3
4412 Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe
4412 10 00– Z bambusa10m3
– Pozostała sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna (innego niż bambus), grubość żadnej warstwy nie przekracza 6 mm
4412 31– – Co najmniej z jedną zewnętrzną warstwą z drewna tropikalnego
4412 31 10– – – Z akacji afrykańskiej, białego lauan, sipo, limby, obeche, mahoniu (Swietenia spp.), meranti ciemnoczerwonego, meranti jasnoczerwonego, okoumé, palisandru z Para, palisandru z Rio, palisandru z Rose, sapelli lub virola10m3
4412 31 90– – – Pozostała7m3
4412 33 00– – Pozostała, co najmniej z jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew innych niż iglaste, z następujących gatunków: brzoza (Betula spp.), buk (Fagus spp.), dąb (Quercus spp.), eukaliptus (Eucalyptus spp.), jesion (Fraxinus spp.), kasztan (Castanea spp.), kasztanowiec (Aesculus spp.), klon (Acer spp.), lipa (Tilia spp.), olsza (Alnus spp.), orzech (Juglans spp.), orzesznik (Carya spp.), platan (Platanus spp.), robinia (Robinia spp.), topola i osika (Populus spp.), tulipanowiec (Liriodendron spp.), wiąz (Ulmus spp.) lub wiśnia, czereśnia (Prunus spp.)7m3
4412 34 00– – Pozostała, co najmniej z jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew innych niż iglaste niewymienionych w podpozycji 4412 337m3
4412 39 00– – Pozostała, z obiema warstwami zewnętrznymi z drewna drzew iglastych(10)m3
– Pozostałe
4412 94– – Płyta stolarska, płyta warstwowa i płyta podłogowa
4412 94 10– – – Co najmniej z jedną zewnętrzną warstwą drewna drzew innych niż iglaste10m3
4412 94 90– – – Pozostała6m3
4412 99– – Pozostałe
4412 99 30– – – Zawierające co najmniej jedną warstwę z płyty wiórowej6m3
– – – Pozostałe
– – – – Co najmniej z jedną zewnętrzną warstwą drewna drzew innych niż iglaste
4412 99 40– – – – – Z brzozy, buka, dębu, grabu, jesionu, kasztana, kasztanowca, klonu, lipy, olszy, orzecha, orzesznika, platana, robinii, topoli, tulipanowca, wiązu lub wiśni, czereśni10m3
4412 99 50– – – – – Pozostałe10m3
4412 99 85– – – – Pozostałe10 (10)m3
4413 00 00 Drewno utwardzone, w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanychbez cłam3
4414 00 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane
4414 00 10– Z drewna tropikalnego wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do niniejszego działu5,1 (74)
4414 00 90– Z pozostałego drewnabez cła
4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna
4415 10– Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania; bębny do kabli
4415 10 10– – Skrzynie, pudła, klatki i podobne opakowania4
4415 10 90– – Bębny do kabli3
4415 20– Palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe; nadstawki do palet płaskich
4415 20 20– – Palety płaskie; nadstawki do palet płaskich3p/st
4415 20 90– – Pozostałe4
4416 00 00 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkamibez cła
4417 00 00 Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek i pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewnabez cła
4418 Wyroby stolarskie i ciesielskie budowlane, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami
4418 10– Okna, okna balkonowe i ich ramy
4418 10 10– – Z drewna tropikalnego wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do niniejszego działu3p/st (75)
4418 10 50– – Z drewna drzew iglastych3p/st (75)
4418 10 90– – Z pozostałego drewna3p/st (75)
4418 20– Drzwi i ich futryny oraz progi
4418 20 10– – Z drewna tropikalnego wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do niniejszego działu(76)p/st (72)
4418 20 50– – Z drewna drzew iglastychbez cłap/st (72)
4418 20 80– – Z pozostałego drewnabez cłap/st (72)
4418 40 00– Szalunki do konstrukcyjnych robót betoniarskichbez cła
4418 50 00– Dachówki i gontybez cła
4418 60 00– Słupy i belkibez cła
– Połączone płyty podłogowe
4418 73– – Z bambusa lub co najmniej z górną warstwą (warstwą ścieralną) z bambusa
4418 73 10– – – Na podłogi mozaikowe3m2
4418 73 90– – – Pozostałebez cłam2
4418 74 00– – Pozostałe, na podłogi mozaikowe3m2
4418 75 00– – Pozostałe, wielowarstwowebez cłam2
4418 79 00– – Pozostałebez cłam2
– Pozostałe
4418 91 00– – Z bambusabez cła
4418 99– – Pozostałe
4418 99 10– – – Drewno klejone warstwowobez cła
4418 99 90– – – Pozostałebez cła
4419 Naczynia stołowe i naczynia kuchenne, z drewna
– Z bambusa
4419 11 00– – Deski do chleba, deski do krojenia i podobne deskibez cła
4419 12 00– – Pałeczki do jedzeniabez cła
4419 19 00– – Pozostałebez cła
4419 90– Pozostałe
4419 90 10– – Z drewna tropikalnego wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do niniejszego działu(18)
4419 90 90– – Z pozostałego drewnabez cła
4420 Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, z drewna; statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 94
4420 10– Statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna
4420 10 11– – Z drewna tropikalnego wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do niniejszego działu(76)
4420 10 19– – Z pozostałego drewnabez cła
4420 90– Pozostałe
4420 90 10– – Intarsje i mozaiki z drewna4m3
– – Pozostałe
4420 90 91– – – Z drewna tropikalnego wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do niniejszego działu(76)
4420 90 99– – – Pozostałebez cła
4421 Pozostałe artykuły z drewna
4421 10 00– Wieszaki na ubraniabez cłap/st
– Pozostałe
4421 91 00– – Z bambusabez cła
4421 99– – Pozostałe
4421 99 10– – – Z płyt pilśniowych4
– – – Pozostałe
4421 99 91– – – – Trumnybez cłap/st
4421 99 99– – – – Pozostałebez cła
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.