Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XI  »   Dział 52 - BAWEŁNA
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 50 -
JEDWAB
CN - DZIAŁ 51 -
WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO
CN - DZIAŁ 52 -
BAWEŁNA
CN - DZIAŁ 53 -
POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY PAPIEROWEJ
CN - DZIAŁ 54 -
WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I TYM PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH
CN - DZIAŁ 55 -
WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE
CN - DZIAŁ 56 -
WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH
CN - DZIAŁ 57 -
DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE
CN - DZIAŁ 58 -
TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY
CN - DZIAŁ 59 -
TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE W RODZAJU NADAJACYCH SIĘ DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
CN - DZIAŁ 60 -
DZIANINY
CN - DZIAŁ 61 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE
CN - DZIAŁ 62 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANE
CN - DZIAŁ 63 -
POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Sznurek do maszyn rolniczych - do którego zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 11 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Dział 52

BAWEŁNA

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 52.

Uwaga do podpozycji

1. W podpozycjach 5209 42 i 5211 42 wyrażenie "drelich" oznacza tkaniny z przędz o różnych barwach, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie z tkaniną o splocie diagonalnym łamanym, o nitkach osnowy wyprowadzanych na prawą stronę tkaniny, której przędze nitek osnowy są tej samej barwy, a przędze nitek wątku są niebielone, bielone, barwione na szaro lub barwione w odcieniu jaśniejszym od przędz osnowy.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
5201 00 Bawełna, niezgrzeblona ani nieczesana
5201 00 10– Higroskopijna lub bielonabez cła
5201 00 90– Pozostałabez cła
5202 Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
5202 10 00– Odpady przędzy (włącznie z odpadami nici)bez cła
– Pozostałe
5202 91 00– – Szarpanka rozwłóknionabez cła
5202 99 00– – Pozostałebez cła
5203 00 00 Bawełna, zgrzeblona lub czesanabez cła
5204 Nici bawełniane do szycia, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej
– Niepakowane do sprzedaży detalicznej
5204 11 00– – Zawierające 85 % masy lub więcej bawełny4
5204 19 00– – Pozostałe4
5204 20 00– Pakowane do sprzedaży detalicznej5
5205 Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca 85 % masy lub więcej bawełny, niepakowana do sprzedaży detalicznej
– Nitka pojedyncza z włókien nieczesanych
5205 11 00– – O masie liniowej 714,29 decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14)4
5205 12 00– – O masie liniowej mniejszej niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43)4
5205 13 00– – O masie liniowej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52)4
5205 14 00– – O masie liniowej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80)4
5205 15– – O masie liniowej mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 80)
5205 15 10– – – O masie liniowej mniejszej niż 125 decyteksów, ale nie mniejszej niż 83,33 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 80, ale nieprzekraczającym 120)4,4
5205 15 90– – – O masie liniowej mniejszej niż 83,33 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 120)4
– Nitka pojedyncza z włókien czesanych
5205 21 00– – O masie liniowej 714,29 decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14)4
5205 22 00– – O masie liniowej mniejszej niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43)4
5205 23 00– – O masie liniowej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52)4
5205 24 00– – O masie liniowej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80)4
5205 26 00– – O masie liniowej mniejszej niż 125 decyteksów, ale nie mniejszej niż 106,38 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 80, ale nieprzekraczającym 94)4
5205 27 00– – O masie liniowej mniejszej niż 106,38 decyteksa, ale nie mniejszej niż 83,33 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 94, ale nieprzekraczającym 120)4
5205 28 00– – O masie liniowej mniejszej niż 83,33 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 120)4
– Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesanych
5205 31 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej 714,29 decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14 dla nitki pojedynczej)4
5205 32 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43, dla nitki pojedynczej)4
5205 33 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52, dla nitki pojedynczej)4
5205 34 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80, dla nitki pojedynczej)4
5205 35 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 80, dla nitki pojedynczej)4
– Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesanych
5205 41 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej 714,29 decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14, dla nitki pojedynczej)4
5205 42 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43, dla nitki pojedynczej)4
5205 43 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52, dla nitki pojedynczej)4
5205 44 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80, dla nitki pojedynczej)4
5205 46 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 125 decyteksów, ale nie mniejszej niż 106,38 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 80, ale nieprzekraczającym 94, dla nitki pojedynczej)4
5205 47 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 106,38 decyteksa, ale nie mniejszej niż 83,33 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 94, ale nieprzekraczającym 120 dla nitki pojedynczej)4
5205 48 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 83,33 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 120, dla nitki pojedynczej)4
5206 Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy bawełny, niepakowana do sprzedaży detalicznej
– Nitka pojedyncza z włókien nieczesanych
5206 11 00– – O masie liniowej 714,29 decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14)4
5206 12 00– – O masie liniowej mniejszej niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43)4
5206 13 00– – O masie liniowej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52)4
5206 14 00– – O masie liniowej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80)4
5206 15 00– – O masie liniowej mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 80)4
– Nitka pojedyncza z włókien czesanych
5206 21 00– – O masie liniowej 714,29 decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14)4
5206 22 00– – O masie liniowej mniejszej niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43)4
5206 23 00– – O masie liniowej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52)4
5206 24 00– – O masie liniowej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80)4
5206 25 00– – O masie liniowej mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 80)4
– Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesanych
5206 31 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej 714,29 decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14, dla nitki pojedynczej)4
5206 32 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43, dla nitki pojedynczej)4
5206 33 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52, dla nitki pojedynczej)4
5206 34 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80, dla nitki pojedynczej)4
5206 35 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 80, dla nitki pojedynczej)4
– Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesanych
5206 41 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej 714,29 decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14, dla nitki pojedynczej)4
5206 42 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43, dla nitki pojedynczej)4
5206 43 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52, dla nitki pojedynczej)4
5206 44 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80, dla nitki pojedynczej)4
5206 45 00– – O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 80, dla nitki pojedynczej)4
5207 Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej
5207 10 00– Zawierająca 85 % masy lub więcej bawełny5
5207 90 00– Pozostała5
5208 Tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2
– Niebielone
5208 11– – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m2
5208 11 10– – – Tkaniny do produkcji bandaży, opatrunków i gazy medycznej8m2
5208 11 90– – – Pozostałe8m2
5208 12– – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100 g/m2
– – – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100 g/m2, ale nie większej niż 130 g/m2, i o szerokości
5208 12 16– – – – Nieprzekraczającej 165 cm8m2
5208 12 19– – – – Przekraczającej 165 cm8m2
– – – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 130 g/m2 i o szerokości
5208 12 96– – – – Nieprzekraczającej 165 cm8m2
5208 12 99– – – – Przekraczającej 165 cm8m2
5208 13 00– – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5208 19 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Bielone
5208 21– – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m2
5208 21 10– – – Tkaniny do produkcji bandaży, opatrunków i gazy medycznej8m2
5208 21 90– – – Pozostałe8m2
5208 22– – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100 g/m2
– – – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100 g/m2, ale nie większej niż 130 g/m2, i o szerokości
5208 22 16– – – – Nieprzekraczającej 165 cm8m2
5208 22 19– – – – Przekraczającej 165 cm8m2
– – – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 130 g/m2 i o szerokości
5208 22 96– – – – Nieprzekraczającej 165 cm8m2
5208 22 99– – – – Przekraczającej 165 cm8m2
5208 23 00– – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5208 29 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Barwione
5208 31 00– – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m28m2
5208 32– – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100 g/m2
– – – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100 g/m2, ale nie większej niż 130 g/m2, i o szerokości
5208 32 16– – – – Nieprzekraczającej 165 cm8m2
5208 32 19– – – – Przekraczającej 165 cm8m2
– – – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 130 g/m2 i o szerokości
5208 32 96– – – – Nieprzekraczającej 165 cm8m2
5208 32 99– – – – Przekraczającej 165 cm8m2
5208 33 00– – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5208 39 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Z przędz o różnych barwach
5208 41 00– – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m28m2
5208 42 00– – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100 g/m28m2
5208 43 00– – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5208 49 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Zadrukowane
5208 51 00– – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m28m2
5208 52 00– – O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100 g/m28m2
5208 59– – Pozostałe tkaniny
5208 59 10– – – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5208 59 90– – – Pozostałe8m2
5209 Tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2
– Niebielone
5209 11 00– – O splocie płóciennym8m2
5209 12 00– – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5209 19 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Bielone
5209 21 00– – O splocie płóciennym8m2
5209 22 00– – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5209 29 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Barwione
5209 31 00– – O splocie płóciennym8m2
5209 32 00– – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5209 39 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Z przędz o różnych barwach
5209 41 00– – O splocie płóciennym8m2
5209 42 00– – Drelich8m2
5209 43 00– – Pozostałe tkaniny o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5209 49 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Zadrukowane
5209 51 00– – O splocie płóciennym8m2
5209 52 00– – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5209 59 00– – Pozostałe tkaniny8m2
5210 Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2
– Niebielone
5210 11 00– – O splocie płóciennym8m2
5210 19 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Bielone
5210 21 00– – O splocie płóciennym8m2
5210 29 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Barwione
5210 31 00– – O splocie płóciennym8m2
5210 32 00– – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5210 39 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Z przędz o różnych barwach
5210 41 00– – O splocie płóciennym8m2
5210 49 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Zadrukowane
5210 51 00– – O splocie płóciennym8m2
5210 59 00– – Pozostałe tkaniny8m2
5211 Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2
– Niebielone
5211 11 00– – O splocie płóciennym8m2
5211 12 00– – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5211 19 00– – Pozostałe tkaniny8m2
5211 20 00– Bielone8m2
– Barwione
5211 31 00– – O splocie płóciennym8m2
5211 32 00– – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5211 39 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Z przędz o różnych barwach
5211 41 00– – O splocie płóciennym8m2
5211 42 00– – Drelich8m2
5211 43 00– – Pozostałe tkaniny o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5211 49– – Pozostałe tkaniny
5211 49 10– – – Tkaniny żakardowe8m2
5211 49 90– – – Pozostałe8m2
– Zadrukowane
5211 51 00– – O splocie płóciennym8m2
5211 52 00– – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5211 59 00– – Pozostałe tkaniny8m2
5212 Pozostałe tkaniny bawełniane
– O masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2
5212 11– – Niebielone
5212 11 10– – – Zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem8m2
5212 11 90– – – Zmieszane inaczej8m2
5212 12– – Bielone
5212 12 10– – – Zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem8m2
5212 12 90– – – Zmieszane inaczej8m2
5212 13– – Barwione
5212 13 10– – – Zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem8m2
5212 13 90– – – Zmieszane inaczej8m2
5212 14– – Z przędz o różnych barwach
5212 14 10– – – Zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem8m2
5212 14 90– – – Zmieszane inaczej8m2
5212 15– – Zadrukowane
5212 15 10– – – Zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem8m2
5212 15 90– – – Zmieszane inaczej8m2
– O masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2
5212 21– – Niebielone
5212 21 10– – – Zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem8m2
5212 21 90– – – Zmieszane inaczej8m2
5212 22– – Bielone
5212 22 10– – – Zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem8m2
5212 22 90– – – Zmieszane inaczej8m2
5212 23– – Barwione
5212 23 10– – – Zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem8m2
5212 23 90– – – Zmieszane inaczej8m2
5212 24– – Z przędz o różnych barwach
5212 24 10– – – Zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem8m2
5212 24 90– – – Zmieszane inaczej8m2
5212 25– – Zadrukowane
5212 25 10– – – Zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem8m2
5212 25 90– – – Zmieszane inaczej8m2
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.