Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XI  »   Dział 54 - WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 50 -
JEDWAB
CN - DZIAŁ 51 -
WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO
CN - DZIAŁ 52 -
BAWEŁNA
CN - DZIAŁ 53 -
POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY PAPIEROWEJ
CN - DZIAŁ 54 -
WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I TYM PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH
CN - DZIAŁ 55 -
WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE
CN - DZIAŁ 56 -
WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH
CN - DZIAŁ 57 -
DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE
CN - DZIAŁ 58 -
TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY
CN - DZIAŁ 59 -
TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE W RODZAJU NADAJACYCH SIĘ DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
CN - DZIAŁ 60 -
DZIANINY
CN - DZIAŁ 61 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE
CN - DZIAŁ 62 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANE
CN - DZIAŁ 63 -
POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Sznurek do maszyn rolniczych - do którego zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 11 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Dział 54

WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I TYM PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH

Uwagi

1. W całej nomenklaturze określenie "włókna chemiczne" oznacza włókna odcinkowe i ciągłe, z polimerów organicznych otrzymywane w procesie przemysłowym, zarówno:

  a) przez polimeryzację monomerów organicznych do produkcji polimerów, takich jak poliamidy, poliestry, poliolefiny, poliuretany lub przez chemiczną modyfikację polimerów otrzymywanych w tym procesie (na przykład poli(alkohol winylowy) otrzymywany przez hydrolizę poli(octanu winylu)); lub

  b) przez rozpuszczenie lub przez obróbkę chemiczną naturalnych polimerów organicznych (na przykład celulozy) do produkcji polimerów, takich jak włókno miedziowe (cupro) lub włókno wiskozowe, lub przez chemiczną modyfikację naturalnych polimerów organicznych (na przykład celulozy, kazeiny i pozostałych białek lub kwasu alginowego), do produkcji polimerów, takich jak octan celulozy lub alginiany.

Określenia "syntetyczne" i "sztuczne", stosowane w odniesieniu do włókien oznaczają: syntetyczne – włókna, jak zdefiniowano w lit. a); sztuczne – włókna, jak zdefiniowano w lit. b). Pasek i tym podobne, objęte pozycją 5404 lub 5405, nie są uważane za włókna ciągłe chemiczne.

Określenia "chemiczne", "syntetyczne" i "sztuczne" będą miały takie samo znaczenie, gdy będą stosowane w odniesieniu do "materiałów włókienniczych".

2. Pozycje 5402 i 5403 nie dotyczą kabla z włókna ciaglego syntetycznego lub sztucznego, objętego działem 55.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
5401 Nici do szycia z włókien ciągłych chemicznych, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej
5401 10– Z włókien ciągłych syntetycznych
– – Niepakowane do sprzedaży detalicznej
– – – Przędza rdzeniowa
5401 10 12– – – – Włókno ciągłe poliestrowe otoczone włóknami bawełnianymi4
5401 10 14– – – – Pozostałe4
– – – Pozostałe
5401 10 16– – – – Przędza teksturowana4
5401 10 18– – – – Pozostałe4
5401 10 90– – Pakowane do sprzedaży detalicznej5
5401 20– Z włókien ciągłych sztucznych
5401 20 10– – Niepakowane do sprzedaży detalicznej4
5401 20 90– – Pakowane do sprzedaży detalicznej5
5402 Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży detalicznej, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) syntetyczną o masie liniowej mniejszej niż 67 decyteksów
– Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie z nylonu lub pozostałych poliamidów, nawet teksturowana
5402 11 00– – Z poliamidów aromatycznych4
5402 19 00– – Pozostała4
5402 20 00– Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie z poliestrów, nawet teksturowana4
– Przędza teksturowana
5402 31 00– – Z nylonu lub pozostałych poliamidów, o masie liniowej nitki pojedynczej nie większej niż 50 teksów4
5402 32 00– – Z nylonu lub pozostałych poliamidów, o masie liniowej nitki pojedynczej większej niż 50 teksów4
5402 33 00– – Z poliestrów4
5402 34 00– – Z polipropylenu4
5402 39 00– – Pozostała4
– Pozostała nitka pojedyncza, nieskręcona lub o skręcie nieprzekraczającym 50 obrotów na metr
5402 44 00– – Elastomerowa4
5402 45 00– – Pozostała, z nylonu lub pozostałych poliamidów4
5402 46 00– – Pozostała, z poliestrów, częściowo orientowana4
5402 47 00– – Pozostała, z poliestrów4
5402 48 00– – Pozostała, z polipropylenu4
5402 49 00– – Pozostała4
– Pozostała nitka pojedyncza, o skręcie przekraczającym 50 obrotów na metr
5402 51 00– – Z nylonu lub pozostałych poliamidów4
5402 52 00– – Z poliestrów4
5402 53 00– – Z polipropylenu4
5402 59 00– – Pozostała4
– Pozostała nitka, wieloskładowa (złożona) lub kablowana
5402 61 00– – Z nylonu lub pozostałych poliamidów4
5402 62 00– – Z poliestrów4
5402 63 00– – Z polipropylenu4
5402 69 00– – Pozostała4
5403 Przędza z włókna ciągłego sztucznego (inna niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży detalicznej, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) sztuczną, o masie liniowej mniejszej niż 67 decyteksów
5403 10 00– Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z włókna wiskozowego4
– Pozostała nitka pojedyncza
5403 31 00– – Z włókna wiskozowego, nieskręcona lub o skręcie nieprzekraczającym 120 obrotów na metr4
5403 32 00– – Z włókna wiskozowego, o skręcie przekraczającym 120 obrotów na metr4
5403 33 00– – Z octanu celulozy4
5403 39 00– – Pozostała4
– Pozostała nitka, wieloskładowa (złożona) lub kablowana
5403 41 00– – Z włókna wiskozowego4
5403 42 00– – Z octanu celulozy4
5403 49 00– – Pozostała4
5404 Przędza jednowłóknowa (monofilament) syntetyczna, o masie liniowej 67 decyteksów lub większej i której żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek i tym podobne (na przykład sztuczna słoma), z materiałów włókienniczych syntetycznych, o widocznej szerokości nieprzekraczającej 5 mm
– Przędza jednowłóknowa (monofilament)
5404 11 00– – Elastomerowa4
5404 12 00– – Pozostała, z polipropylenu4
5404 19 00– – Pozostała4
5404 90– Pozostałe
5404 90 10– – Z polipropylenu4
5404 90 90– – Pozostałe4
5405 00 00 Przędza jednowłóknowa (monofilament) sztuczna, o masie liniowej 67 decyteksów lub większej i której żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek i tym podobne (na przykład sztuczna słoma), z materiałów włókienniczych sztucznych, o widocznej szerokości nieprzekraczającej 5 mm3,8
5406 00 00 Przędza z włókna ciągłego chemicznego (inna niż nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej5
5407 Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów objętych pozycją 5404
5407 10 00– Tkaniny wykonane z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, lub poliestrów8m2
5407 20– Tkaniny wykonane z pasków lub tym podobnych
– – Z polietylenu lub polipropylenu, o szerokości
5407 20 11– – – Mniejszej niż 3 m8m2
5407 20 19– – – 3 m lub większej8m2
5407 20 90– – Pozostałe8m2
5407 30 00– Materiały wyszczególnione w uwadze 9 do sekcji XI8m2
– Pozostałe tkaniny, zawierające 85 % masy lub więcej włókien ciągłych, z nylonu lub pozostałych poliamidów
5407 41 00– – Niebielone lub bielone8m2
5407 42 00– – Barwione8m2
5407 43 00– – Z przędz o różnych barwach8m2
5407 44 00– – Zadrukowane8m2
– Pozostałe tkaniny, zawierające 85 % masy lub więcej włókien ciągłych poliestrowych, teksturowanych
5407 51 00– – Niebielone lub bielone8m2
5407 52 00– – Barwione8m2
5407 53 00– – Z przędz o różnych barwach8m2
5407 54 00– – Zadrukowane8m2
– Pozostałe tkaniny, zawierające 85 % masy lub więcej włókien ciągłych poliestrowych
5407 61– – Zawierające 85 % masy lub więcej włókien ciągłych poliestrowych, nieteksturowanych
5407 61 10– – – Niebielone lub bielone8m2
5407 61 30– – – Barwione8m2
5407 61 50– – – Z przędz o różnych barwach8m2
5407 61 90– – – Zadrukowane8m2
5407 69– – Pozostałe
5407 69 10– – – Niebielone lub bielone8m2
5407 69 90– – – Pozostałe8m2
– Pozostałe tkaniny, zawierające 85 % masy lub więcej włókien ciągłych syntetycznych
5407 71 00– – Niebielone lub bielone8m2
5407 72 00– – Barwione8m2
5407 73 00– – Z przędz o różnych barwach8m2
5407 74 00– – Zadrukowane8m2
– Pozostałe tkaniny, zawierające mniej niż 85 % masy włókien ciągłych syntetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną
5407 81 00– – Niebielone lub bielone8m2
5407 82 00– – Barwione8m2
5407 83 00– – Z przędz o różnych barwach8m2
5407 84 00– – Zadrukowane8m2
– Pozostałe tkaniny
5407 91 00– – Niebielone lub bielone8m2
5407 92 00– – Barwione8m2
5407 93 00– – Z przędz o różnych barwach8m2
5407 94 00– – Zadrukowane8m2
5408 Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego sztucznego, włącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów objętych pozycją 5405
5408 10 00– Tkaniny wykonane z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z włókna wiskozowego8m2
– Pozostałe tkaniny, zawierające 85 % masy lub więcej włókna ciągłego sztucznego lub paska, lub tym podobnego
5408 21 00– – Niebielone lub bielone8m2
5408 22– – Barwione
5408 22 10– – – O szerokości przekraczającej 135 cm, ale nieprzekraczającej 155 cm, o splocie płóciennym, diagonalnym, diagonalnym krzyżowym lub atłasowym8m2
5408 22 90– – – Pozostałe8m2
5408 23 00– – Z przędz o różnych barwach8m2
5408 24 00– – Zadrukowane8m2
– Pozostałe tkaniny
5408 31 00– – Niebielone lub bielone8m2
5408 32 00– – Barwione8m2
5408 33 00– – Z przędz o różnych barwach8m2
5408 34 00– – Zadrukowane8m2
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.