Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XI  »   Dział 55 - WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 50 -
JEDWAB
CN - DZIAŁ 51 -
WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO
CN - DZIAŁ 52 -
BAWEŁNA
CN - DZIAŁ 53 -
POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY PAPIEROWEJ
CN - DZIAŁ 54 -
WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I TYM PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH
CN - DZIAŁ 55 -
WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE
CN - DZIAŁ 56 -
WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH
CN - DZIAŁ 57 -
DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE
CN - DZIAŁ 58 -
TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY
CN - DZIAŁ 59 -
TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE W RODZAJU NADAJACYCH SIĘ DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
CN - DZIAŁ 60 -
DZIANINY
CN - DZIAŁ 61 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE
CN - DZIAŁ 62 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANE
CN - DZIAŁ 63 -
POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Sznurek do maszyn rolniczych - do którego zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 11 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Dział 55

WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE

Uwaga

1. Pozycje 5501 i 5502 mają zastosowanie wyłącznie do kabla z włókna ciągłego chemicznego, składającego się z równoległych włókien ciągłych, o jednolitej długości równej długości kabla, spełniającego następujące wymagania:

  a) długość kabla przekracza 2 m;

  b) skręt mniejszy niż 5 obrotów na metr;

  c) masa liniowa włókna ciągłego mniejsza niż 67 decyteksów;

  d) kabel z włókna ciągłego syntetycznego, pod warunkiem że: kabel musi być rozciągnięty, to znaczy nie ma możliwości rozciągnięcia go o więcej niż 100 % jego długości pierwotnej;

  e) całkowita masa liniowa kabla większa niż 20 000 decyteksów.

Kabel o długości nieprzekraczającej 2 m ma być klasyfikowany do pozycji 5503 lub 5504.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
5501 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego
5501 10 00– Z nylonu lub pozostałych poliamidów4
5501 20 00– Z poliestrów4
5501 30 00– Akrylowy lub modakrylowy4
5501 40 00– Z polipropylenu4
5501 90 00– Pozostały4
5502 Kabel z włókna ciągłego sztucznego
5502 10 00– Z octanu celulozy4
5502 90 00– Pozostały4
5503 Włókna odcinkowe syntetyczne, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób do przędzenia
– Z nylonu lub pozostałych poliamidów
5503 11 00– – Z aramidu4
5503 19 00– – Pozostałe4
5503 20 00– Z poliestrów4
5503 30 00– Akrylowe lub modakrylowe4
5503 40 00– Z polipropylenu4
5503 90 00– Pozostałe4
5504 Włókna odcinkowe sztuczne, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób do przędzenia
5504 10 00– Z wiskozy4
5504 90 00– Pozostałe4
5505 Odpady (włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną), włókien chemicznych
5505 10– Z włókien syntetycznych
5505 10 10– – Z nylonu lub pozostałych poliamidów4
5505 10 30– – Z poliestrów4
5505 10 50– – Akrylowe lub modakrylowe4
5505 10 70– – Z polipropylenu4
5505 10 90– – Pozostałe4
5505 20 00– Z włókien sztucznych4
5506 Włókna odcinkowe syntetyczne, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przerobione do przędzenia
5506 10 00– Z nylonu lub pozostałych poliamidów4
5506 20 00– Z poliestrów4
5506 30 00– Akrylowe lub modakrylowe4
5506 40 00– Z polipropylenu4
5506 90 00– Pozostałe4
5507 00 00 Włókna odcinkowe sztuczne, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny sposób do przędzenia4
5508 Nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznych, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej
5508 10– Z włókien odcinkowych syntetycznych
5508 10 10– – Niepakowane do sprzedaży detalicznej4
5508 10 90– – Pakowane do sprzedaży detalicznej5
5508 20– Z włókien odcinkowych sztucznych
5508 20 10– – Niepakowane do sprzedaży detalicznej4
5508 20 90– – Pakowane do sprzedaży detalicznej5
5509 Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych syntetycznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej
– Zawierająca 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych z nylonu lub pozostałych poliamidów
5509 11 00– – Nitka pojedyncza4
5509 12 00– – Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana4
– Zawierająca 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych poliestrowych
5509 21 00– – Nitka pojedyncza4
5509 22 00– – Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana4
– Zawierająca 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych
5509 31 00– – Nitka pojedyncza4
5509 32 00– – Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana4
– Pozostała przędza zawierająca 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych
5509 41 00– – Nitka pojedyncza4
5509 42 00– – Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana4
– Pozostała przędza z włókien odcinkowych poliestrowych
5509 51 00– – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami odcinkowymi sztucznymi4
5509 52 00– – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą4
5509 53 00– – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną4
5509 59 00– – Pozostała4
– Pozostała przędza z włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych
5509 61 00– – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą4
5509 62 00– – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną4
5509 69 00– – Pozostała4
– Pozostała przędza
5509 91 00– – Zmieszana głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą4
5509 92 00– – Zmieszana głównie lub wyłącznie z bawełną4
5509 99 00– – Pozostała4
5510 Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych sztucznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej
– Zawierająca 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych sztucznych
5510 11 00– – Nitka pojedyncza4
5510 12 00– – Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana4
5510 20 00– Pozostała przędza zmieszana głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą4
5510 30 00– Pozostała przędza zmieszana głównie lub wyłącznie z bawełną4
5510 90 00– Pozostała przędza4
5511 Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych chemicznych, pakowana do sprzedaży detalicznej
5511 10 00– Z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierająca 85 % masy lub więcej takich włókien5
5511 20 00– Z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierająca mniej niż 85 % masy takich włókien5
5511 30 00– Z włókien odcinkowych sztucznych5
5512 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych
– Zawierające 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych poliestrowych
5512 11 00– – Niebielone lub bielone8m2
5512 19– – Pozostałe
5512 19 10– – – Zadrukowane8m2
5512 19 90– – – Pozostałe8m2
– Zawierające 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych
5512 21 00– – Niebielone lub bielone8m2
5512 29– – Pozostałe
5512 29 10– – – Zadrukowane8m2
5512 29 90– – – Pozostałe8m2
– Pozostałe
5512 91 00– – Niebielone lub bielone8m2
5512 99– – Pozostałe
5512 99 10– – – Zadrukowane8m2
5512 99 90– – – Pozostałe8m2
5513 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie powierzchniowej nieprzekraczającej 170 g/m2
– Niebielone lub bielone
5513 11– – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym
5513 11 20– – – O szerokości 165 cm lub mniejszej8m2
5513 11 90– – – O szerokości większej niż 165 cm8m2
5513 12 00– – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5513 13 00– – Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych poliestrowych8m2
5513 19 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Barwione
5513 21 00– – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym8m2
5513 23– – Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych poliestrowych
5513 23 10– – – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5513 23 90– – – Pozostałe8m2
5513 29 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Z przędz o różnych barwach
5513 31 00– – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym8m2
5513 39 00– – Pozostałe tkaniny8m2
– Zadrukowane
5513 41 00– – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym8m2
5513 49 00– – Pozostałe tkaniny8m2
5514 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie powierzchniowej przekraczającej 170 g/m2
– Niebielone lub bielone
5514 11 00– – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym8m2
5514 12 00– – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5514 19– – Pozostałe tkaniny
5514 19 10– – – Z włókien odcinkowych poliestrowych8m2
5514 19 90– – – Pozostałe8m2
– Barwione
5514 21 00– – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym8m2
5514 22 00– – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5514 23 00– – Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych poliestrowych8m2
5514 29 00– – Pozostałe tkaniny8m2
5514 30– Z przędz o różnych barwach
5514 30 10– – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym8m2
5514 30 30– – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5514 30 50– – Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych poliestrowych8m2
5514 30 90– – Pozostałe tkaniny8m2
– Zadrukowane
5514 41 00– – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym8m2
5514 42 00– – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym8m2
5514 43 00– – Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych poliestrowych8m2
5514 49 00– – Pozostałe tkaniny8m2
5515 Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych
– Z włókien odcinkowych poliestrowych
5515 11– – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami odcinkowymi wiskozowymi
5515 11 10– – – Niebielone lub bielone8m2
5515 11 30– – – Zadrukowane8m2
5515 11 90– – – Pozostałe8m2
5515 12– – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi
5515 12 10– – – Niebielone lub bielone8m2
5515 12 30– – – Zadrukowane8m2
5515 12 90– – – Pozostałe8m2
5515 13– – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą
– – – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną zgrzebną lub cienką sierścią zwierzęcą (wełniane)
5515 13 11– – – – Niebielone lub bielone8m2
5515 13 19– – – – Pozostałe8m2
– – – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną czesaną lub cienką sierścią zwierzęcą (kamgarn)
5515 13 91– – – – Niebielone lub bielone8m2
5515 13 99– – – – Pozostałe8m2
5515 19– – Pozostałe
5515 19 10– – – Niebielone lub bielone8m2
5515 19 30– – – Zadrukowane8m2
5515 19 90– – – Pozostałe8m2
– Z włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych
5515 21– – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi
5515 21 10– – – Niebielone lub bielone8m2
5515 21 30– – – Zadrukowane8m2
5515 21 90– – – Pozostałe8m2
5515 22– – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą
– – – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną zgrzebną lub cienką sierścią zwierzęcą (wełniane)
5515 22 11– – – – Niebielone lub bielone8m2
5515 22 19– – – – Pozostałe8m2
– – – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną czesaną lub cienką sierścią zwierzęcą (kamgarn)
5515 22 91– – – – Niebielone lub bielone8m2
5515 22 99– – – – Pozostałe8m2
5515 29 00– – Pozostałe8m2
– Pozostałe tkaniny
5515 91– – Zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi
5515 91 10– – – Niebielone lub bielone8m2
5515 91 30– – – Zadrukowane8m2
5515 91 90– – – Pozostałe8m2
5515 99– – Pozostałe
5515 99 20– – – Niebielone lub bielone8m2
5515 99 40– – – Zadrukowane8m2
5515 99 80– – – Pozostałe8m2
5516 Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych
– Zawierające 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych sztucznych
5516 11 00– – Niebielone lub bielone8m2
5516 12 00– – Barwione8m2
5516 13 00– – Z przędz o różnych barwach8m2
5516 14 00– – Zadrukowane8m2
– Zawierające mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi
5516 21 00– – Niebielone lub bielone8m2
5516 22 00– – Barwione8m2
5516 23– – Z przędz o różnych barwach
5516 23 10– – – Tkaniny żakardowe o szerokości 140 cm lub większej (materiały na materace i wsypy)8m2
5516 23 90– – – Pozostałe8m2
5516 24 00– – Zadrukowane8m2
– Zawierające mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą
5516 31 00– – Niebielone lub bielone8m2
5516 32 00– – Barwione8m2
5516 33 00– – Z przędz o różnych barwach8m2
5516 34 00– – Zadrukowane8m2
– Zawierające mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną
5516 41 00– – Niebielone lub bielone8m2
5516 42 00– – Barwione8m2
5516 43 00– – Z przędz o różnych barwach8m2
5516 44 00– – Zadrukowane8m2
– Pozostałe
5516 91 00– – Niebielone lub bielone8m2
5516 92 00– – Barwione8m2
5516 93 00– – Z przędz o różnych barwach8m2
5516 94 00– – Zadrukowane8m2
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.