Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XI  »   Dział 56 - WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 50 -
JEDWAB
CN - DZIAŁ 51 -
WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO
CN - DZIAŁ 52 -
BAWEŁNA
CN - DZIAŁ 53 -
POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY PAPIEROWEJ
CN - DZIAŁ 54 -
WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I TYM PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH
CN - DZIAŁ 55 -
WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE
CN - DZIAŁ 56 -
WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH
CN - DZIAŁ 57 -
DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE
CN - DZIAŁ 58 -
TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY
CN - DZIAŁ 59 -
TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE W RODZAJU NADAJACYCH SIĘ DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
CN - DZIAŁ 60 -
DZIANINY
CN - DZIAŁ 61 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE
CN - DZIAŁ 62 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANE
CN - DZIAŁ 63 -
POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Sznurek do maszyn rolniczych - do którego zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 11 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Dział 56

WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 56.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) waty, filcu lub włóknin impregnowanych, powleczonych lub pokrytych substancjami lub preparatami (na przykład perfumami lub kosmetykami, objętymi działem 33, mydłami lub detergentami, objętymi pozycją 3401, pastami, kremami lub podobnymi preparatami, objętymi pozycją 3405, zmiękczaczami do materiałów objętymi pozycją 3809), w których materiał włókienniczy jest obecny zaledwie jako nośnik;

  b) wyrobów włókienniczych objętych pozycją 5811;

  c) naturalnego lub sztucznego ściernego proszku lub ziarna, na podłożu z filcu lub włóknin (pozycja 6805);

  d) miki aglomerowanej lub regenerowanej, na podłożu z filcu lub włóknin (pozycja 6814);

  e) folii metalowej na podłożu z filcu lub włóknin (zazwyczaj sekcja XIV lub XV); lub

  f) podpasek higienicznych (wkładek) i tamponów, pieluch i wkładek dla niemowląt oraz podobnych artykułów objętych pozycją 9619.

2. Określenie "filc" obejmuje filc igłowany i materiały składające się z runka ze splecionych włókien tekstylnych, których spójność zwiększono przez łączenie ściegiem z użyciem włókien z tego samego runka.

3. Pozycje 5602 i 5603 obejmują odpowiednio filc i włókniny impregnowane, powleczone lub pokryte, lub laminowane tworzywami sztucznymi lub gumą, bez względu na postać tych materiałów (zwartą lub komórkową).

Pozycja 5603 obejmuje również włókniny, w których tworzywa sztuczne lub guma tworzą substancję wiążącą.

Pozycje 5602 i 5603 jednak nie obejmują:

  a) filcu impregnowanego, powleczonego, pokrytego lub laminowanego tworzywami sztucznymi lub gumą, zawierającego 50 % masy lub mniej materiału włókienniczego, lub filcu całkowicie osadzonego w tworzywach sztucznych lub gumie (dział 39 lub 40);

  b) włóknin, albo całkowicie osadzonych w tworzywach sztucznych lub gumie, albo całkowicie pokrytych lub powleczonych obustronnie tego rodzaju materiałami, pod warunkiem że taką powłokę lub pokrycie można dostrzec gołym okiem, przy czym w ogóle nie uwzględnia się wynikającej z przeróbki zmiany barwy (dział 39 lub 40);

  c) płyt, arkuszy lub taśm, z tworzyw sztucznych komórkowych lub z gumy komórkowej, połączonych z filcem lub włókninami, w których materiał włókienniczy jest obecny tylko jako materiał wzmacniający (dział 39 lub 40).

4. Pozycja 5604 nie obejmuje przędzy włókienniczej lub taśmy, lub tym podobnego, objętych pozycją 5404 lub 5405, w których nie można dostrzec gołym okiem impregnacji, powleczenia lub pokrycia (zwykle działy od 50 do 55); w niniejszym warunku nie uwzględnia się wynikającej z przeróbki zmiany barwy.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
5601 Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyki), pył oraz węzły i pęczki, tekstylne
– Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej
5601 21– – Z bawełny
5601 21 10– – – Higroskopijnej3,8
5601 21 90– – – Pozostałej3,8
5601 22– – Z włókien chemicznych
5601 22 10– – – Zwoje o średnicy nie większej niż 8 mm3,8
5601 22 90– – – Pozostałe4
5601 29 00– – Pozostałe3,8
5601 30 00– Kosmyki i pył oraz węzły i pęczki, tekstylne3,2
5602 Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany
5602 10– Filc igłowany i wyroby włókiennicze igłowane
– – Nieimpregnowany, niepowleczony, niepokryty ani nielaminowany
– – – Filc igłowany
5602 10 11– – – – Z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych, objętych pozycją 53036,7
5602 10 19– – – – Z pozostałych materiałów włókienniczych6,7
– – – Wyroby włókiennicze igłowane
5602 10 31– – – – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej6,7
5602 10 38– – – – Z pozostałych materiałów włókienniczych6,7
5602 10 90– – Impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany6,7
– Pozostały filc, nieimpregnowany, niepowleczony, niepokryty ani nielaminowany
5602 21 00– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej6,7
5602 29 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych6,7
5602 90 00– Pozostałe6,7
5603 Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane
– Z włókien ciągłych chemicznych
5603 11– – O masie powierzchniowej nie większej niż 25 g/m2
5603 11 10– – – Powleczone lub pokryte4,3
5603 11 90– – – Pozostałe4,3
5603 12– – O masie powierzchniowej większej niż 25 g/m2, ale nie większej niż 70 g/m2
5603 12 10– – – Powleczone lub pokryte4,3
5603 12 90– – – Pozostałe4,3
5603 13– – O masie powierzchniowej większej niż 70 g/m2, ale nie większej niż 150 g/m2
5603 13 10– – – Powleczone lub pokryte4,3
5603 13 90– – – Pozostałe4,3
5603 14– – O masie powierzchniowej większej niż 150 g/m2
5603 14 10– – – Powleczone lub pokryte4,3
5603 14 90– – – Pozostałe4,3
– Pozostałe
5603 91– – O masie powierzchniowej nie większej niż 25 g/m2
5603 91 10– – – Powleczone lub pokryte4,3
5603 91 90– – – Pozostałe4,3
5603 92– – O masie powierzchniowej większej niż 25 g/m2, ale nie większej niż 70 g/m2
5603 92 10– – – Powleczone lub pokryte4,3
5603 92 90– – – Pozostałe4,3
5603 93– – O masie powierzchniowej większej niż 70 g/m2, ale nie większej niż 150 g/m2
5603 93 10– – – Powleczone lub pokryte4,3
5603 93 90– – – Pozostałe4,3
5603 94– – O masie powierzchniowej większej niż 150 g/m2
5603 94 10– – – Powleczone lub pokryte4,3
5603 94 90– – – Pozostałe4,3
5604 Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, objęte pozycją 5404 lub 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi
5604 10 00– Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym4
5604 90– Pozostałe
5604 90 10– – Przędza o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestru, nylonu lub pozostałego poliamidu, lub włókna wiskozowego, impregnowana lub powleczona4
5604 90 90– – Pozostałe4
5605 00 00 Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub tym podobnym, objętym pozycją 5404 lub 5405, połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem4
5606 00 Przędza rdzeniowa oraz pasek i tym podobne, objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowa
5606 00 10– Przędza pętelkowa8
– Pozostała
5606 00 91– – Przędza rdzeniowa5,3
5606 00 99– – Pozostała5,3
5607 Szpagat, powróz, linki i liny, nawet plecione lub oplatane i nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi
– Z sizalu lub pozostałych włókien tekstylnych z rodzaju Agave
5607 21 00– – Szpagat do wiązania lub belowania12
5607 29 00– – Pozostałe12
– Z polietylenu lub polipropylenu
5607 41 00– – Szpagat do wiązania lub belowania8
5607 49– – Pozostałe
– – – O masie liniowej większej niż 50 000 decyteksów (5 g/m)
5607 49 11– – – – Plecione lub oplatane8
5607 49 19– – – – Pozostałe8
5607 49 90– – – O masie liniowej 50 000 decyteksów (5 g/m) lub mniejszej8
5607 50– Z pozostałych włókien syntetycznych
– – Z nylonu lub pozostałych poliamidów, lub poliestrów
– – – O masie liniowej większej niż 50 000 decyteksów (5 g/m)
5607 50 11– – – – Plecione lub oplatane8
5607 50 19– – – – Pozostałe8
5607 50 30– – – O masie liniowej 50 000 decyteksów (5 g/m) lub mniejszej8
5607 50 90– – Z pozostałych włókien syntetycznych8
5607 90– Pozostałe
5607 90 20– – Z manili (konopie manilskie lub Musa textilis Nee) lub pozostałych włókien liściowych; z juty lub z pozostałych włókien tekstylnych łykowych, objętych pozycją 53036
5607 90 90– – Pozostałe8
5608 Siatki wiązane ze szpagatu, powrozu lub liny; gotowe sieci rybackie oraz pozostałe gotowe sieci, z materiałów włókienniczych
– Z materiałów włókienniczych chemicznych
5608 11– – Sieci rybackie gotowe
5608 11 20– – – Ze szpagatu, powrozu, linki lub liny8
5608 11 80– – – Pozostałe8
5608 19– – Pozostałe
– – – Siatki gotowe
– – – – Z nylonu lub pozostałych poliamidów
5608 19 11– – – – – Ze szpagatu, powrozu, linki lub liny8
5608 19 19– – – – – Pozostałe8
5608 19 30– – – – Pozostałe8
5608 19 90– – – Pozostałe8
5608 90 00– Pozostałe8
5609 00 00 Artykuły z przędzy, paska lub tym podobnych, objętych pozycją 5404 lub 5405, szpagatu, powrozu, linki lub liny, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone5,8
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.