Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XI  »   Dział 58 - TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 50 -
JEDWAB
CN - DZIAŁ 51 -
WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO
CN - DZIAŁ 52 -
BAWEŁNA
CN - DZIAŁ 53 -
POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY PAPIEROWEJ
CN - DZIAŁ 54 -
WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I TYM PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH
CN - DZIAŁ 55 -
WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE
CN - DZIAŁ 56 -
WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH
CN - DZIAŁ 57 -
DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE
CN - DZIAŁ 58 -
TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY
CN - DZIAŁ 59 -
TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE W RODZAJU NADAJACYCH SIĘ DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
CN - DZIAŁ 60 -
DZIANINY
CN - DZIAŁ 61 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE
CN - DZIAŁ 62 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANE
CN - DZIAŁ 63 -
POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Sznurek do maszyn rolniczych - do którego zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 11 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Dział 58

TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY

Uwagi

1. Niniejszy dział nie dotyczy tekstyliów, o których mowa w uwadze 1 do działu 59, impregnowanych, powleczonych, pokrywanych lub laminowanych, lub innych towarów objętych działem 59.

2. Pozycja 5801 obejmuje również tkaniny włosowe wątkowe, których nitki runowe nie zostały jeszcze przecięte i na tym etapie nie wykazują stojących włosków.

3. W pozycji 5803 "gaza" oznacza materiał o osnowie złożonej całkowicie lub częściowo z nitek prostych lub podstawowych nitek krzyżowych, które krzyżując się z nitkami prostymi lub podstawowymi wykonują półobrót, pełny obrót lub więcej niż pełny obrót, aby utworzyć pętelki, przez które przechodzą nitki wątku.

4. Pozycja 5804 nie dotyczy wiązanych wyrobów sieciowych ze szpagatu, powrozu lub liny, objętych pozycją 5608.

5. W pozycji 5806 wyrażenie "taśmy tkane" oznacza:

  a) tkaniny o szerokości nieprzekraczającej 30 cm, tkane indywidualnie lub cięte z szerszych kawałków, zabezpieczone krajką (tkaną, gumowaną lub wykonaną inaczej) na obu brzegach;

  b) tkaniny workowe, o szerokości spłaszczonej nieprzekraczającej 30 cm;

  c) ukośne obszycia o zawiniętych brzegach, o szerokości po rozłożeniu nieprzekraczającej 30 cm.

Taśmy tkane z frędzlami tkanymi objęte są pozycją 5808.

6. W pozycji 5810 wyrażenie "hafty" dotyczy, między innymi, haftów z nitek metalowych lub szklanych na widocznym podłożu materiału włókienniczego oraz naszytych aplikacji z cekinów, paciorków lub motywów dekoracyjnych, na materiale włókienniczym lub innym. Pozycja ta nie dotyczy tkanin dekoracyjnych (pozycja 5805).

7. Oprócz wyrobów objętych pozycją 5809, niniejszy dział obejmuje też artykuły wykonane z nitki metalowej i w rodzaju stosowanych w strojach, jako materiały dekoracyjne lub do podobnych celów.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
5801 Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe, inne niż tkaniny objęte pozycją 5802 lub 5806
5801 10 00– Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej8m2
– Z bawełny
5801 21 00– – Tkaniny włosowe wątkowe, nieprzecięte8m2
5801 22 00– – Kord genua przecięty (welwet)8m2
5801 23 00– – Pozostałe tkaniny włosowe wątkowe8m2
5801 26 00– – Tkaniny szenilowe8m2
5801 27 00– – Tkaniny włosowe osnowowe8m2
– Z włókien chemicznych
5801 31 00– – Tkaniny włosowe wątkowe, nieprzecięte8m2
5801 32 00– – Kord genua przecięty (welwet)8m2
5801 33 00– – Pozostałe tkaniny włosowe wątkowe8m2
5801 36 00– – Tkaniny szenilowe8m2
5801 37 00– – Tkaniny włosowe osnowowe8m2
5801 90– Z pozostałych materiałów włókienniczych
5801 90 10– – Z lnu8m2
5801 90 90– – Pozostałe8m2
5802 Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, inne niż taśmy tkane objęte pozycją 5806; materiały włókiennicze igłowe, inne niż wyroby objęte pozycją 5703
– Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, z bawełny
5802 11 00– – Niebielone8m2
5802 19 00– – Pozostałe8m2
5802 20 00– Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, z pozostałych materiałów włókienniczych8m2
5802 30 00– Materiały włókiennicze igłowe8m2
5803 00 Gaza, inna niż taśmy tkane objęte pozycją 5806
5803 00 10– Z bawełny5,8m2
5803 00 30– Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu7,2m2
5803 00 90– Pozostałe8m2
5804 Tiule i pozostałe wyroby sieciowe, z wyłączeniem tkanych, dzianych; koronki w sztukach, w paskach lub w postaci motywów, inne niż dzianiny objęte pozycjami od 6002 do 6006
5804 10– Tiule i pozostałe wyroby sieciowe
5804 10 10– – Gładkie6,5
5804 10 90– – Pozostałe8
– Koronki wykonane maszynowo
5804 21 00– – Z włókien chemicznych8
5804 29 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych8
5804 30 00– Koronki wykonane ręcznie8
5805 00 00 Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i tym podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet gotowe5,6
5806 Taśmy tkane, inne niż towary objęte pozycją 5807; taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs)
5806 10 00– Tkaniny włosowe (włączając tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe) oraz tkaniny szenilowe6,3
5806 20 00– Pozostałe tkaniny, zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej lub nici gumowej7,5
– Pozostałe tkaniny
5806 31 00– – Z bawełny7,5
5806 32– – Z włókien chemicznych
5806 32 10– – – Z prawdziwą krajką7,5
5806 32 90– – – Pozostałe7,5
5806 39 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych7,5
5806 40 00– Materiały składające się z osnowy bez wątku, połączonej za pomocą kleju (bolducs)6,2
5807 Etykietki, odznaki i podobne artykuły z materiałów włókienniczych, w sztukach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, niehaftowane
5807 10– Tkane
5807 10 10– – Z tkanym napisem6,2
5807 10 90– – Pozostałe6,2
5807 90– Pozostałe
5807 90 10– – Z filcu lub włóknin6,3
5807 90 90– – Pozostałe8
5808 Plecionki w sztukach; ozdobne pasmanterie w sztukach, bez haftów, inne niż dziane; frędzle, pompony i podobne artykuły
5808 10 00– Plecionki w sztukach5
5808 90 00– Pozostałe5,3
5809 00 00 Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy metalizowanej objętej pozycją 5605, w rodzaju stosowanych w strojach, jako materiały dekoracyjne lub do podobnych celów, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone5,6
5810 Hafty w sztukach, paskach lub motywach
5810 10– Hafty bez widocznego podłoża
5810 10 10– – O wartości przekraczającej 35 €/kg (masy netto)5,8
5810 10 90– – Pozostałe8
– Pozostałe hafty
5810 91– – Z bawełny
5810 91 10– – – O wartości przekraczającej 17,50 €/kg (masy netto)5,8
5810 91 90– – – Pozostałe7,2
5810 92– – Z włókien chemicznych
5810 92 10– – – O wartości przekraczającej 17,50 €/kg (masy netto)5,8
5810 92 90– – – Pozostałe7,2
5810 99– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
5810 99 10– – – O wartości przekraczającej 17,50 €/kg (masy netto)5,8
5810 99 90– – – Pozostałe7,2
5811 00 00 Wyroby włókiennicze pikowane w sztukach, złożone z jednej lub większej ilości warstw materiałów włókienniczych połączonych z wyściółką przez zszycie lub w inny sposób, inne niż hafty objęte pozycją 58108m2
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.