Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XI  »   Dział 59 - TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 50 -
JEDWAB
CN - DZIAŁ 51 -
WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO
CN - DZIAŁ 52 -
BAWEŁNA
CN - DZIAŁ 53 -
POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY PAPIEROWEJ
CN - DZIAŁ 54 -
WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I TYM PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH
CN - DZIAŁ 55 -
WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE
CN - DZIAŁ 56 -
WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH
CN - DZIAŁ 57 -
DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE
CN - DZIAŁ 58 -
TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY
CN - DZIAŁ 59 -
TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE W RODZAJU NADAJACYCH SIĘ DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
CN - DZIAŁ 60 -
DZIANINY
CN - DZIAŁ 61 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE
CN - DZIAŁ 62 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANE
CN - DZIAŁ 63 -
POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Sznurek do maszyn rolniczych - do którego zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 11 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Dział 59

TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE W RODZAJU NADAJACYCH SIĘ DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 59.

Uwagi

1. Z wyjątkiem, gdy z kontekstu wynika inaczej, w niniejszym dziale wyrażenie "tekstylia" stosuje się tylko do tkanin objętych działami od 50 do 55 oraz pozycjami 5803 i 5806, plecionek i ozdób pasmanteryjnych w sztukach objętych pozycją 5808, oraz dzianin objętych pozycjami od 6002 do 6006.

2. Pozycja 5903 obejmuje:

  a) tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi, bez względu na ich masę powierzchniową i bez względu na postać tworzywa sztucznego (zwartą lub komórkową), inne niż:

   1) materiały, których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem (zwykle działy od 50 do 55, 58 lub 60); warunek ten nie uwzględnia zmiany barwy spowodowanej tymi procesami;

   2) wyroby, które bez spękania nie mogą być nawinięte ręcznie wokół cylindra o średnicy 7 mm, w temperaturze od 15 do 30 °C (zwykle dział 39);

   3) wyroby, w których tekstylia są całkowicie powleczone lub pokryte po obydwu stronach tworzywami sztucznymi lub zatopione w tworzywach sztucznych, pod warunkiem że powleczenie lub pokrycie jest widoczna gołym okiem; przy czym zmiany barwy spowodowane tymi procesami nie są brane pod uwagę (dział 39);

   4) materiały częściowo powleczone lub pokryte tworzywami sztucznymi i zawierające deseń, będący wynikiem tych procesów (zwykle działy od 50 do 55, 58 lub 60);

   5) płyty, arkusze lub taśmy, z tworzyw sztucznych komórkowych, połączonych z tekstyliami, w których tekstylia występują tylko jako element wzmacniający (dział 39);

   6) wyroby włókiennicze objęte pozycją 5811;

  b) materiały wykonane z przędzy, paska lub tym podobnego, impregnowane, powleczone, pokryte lub osłonięte tworzywami sztucznymi, objętych pozycją 5604.

3. W pozycji 5905 wyrażenie "pokrycia ścienne włókiennicze" stosuje się do wyrobów w rolkach o szerokości nie mniejszej niż 45 cm, nadających się do ozdabiania ścian lub sufitów, składających się z powierzchni włókienniczej, która umieszczona jest na jakimś podłożu lub której spód został poddany obróbce (impregnacji lub powleczeniu umożliwiającemu nalepianie).

Pozycja ta nie obejmuje jednak pokryć ściennych, w których kosmyki lub pył tekstylny osadzono bezpośrednio na podłożu papierowym (pozycja 4814) lub na podłożu włókienniczym (zazwyczaj pozycja 5907).

4. W pozycji 5906 wyrażenie "tekstylia gumowane" oznacza:

  a) tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane gumą:

   — o masie powierzchniowej nie większej niż 1 500 g/m2 lub

   — o masie powierzchniowej większej niż 1 500 g/m2 i zawartości większej niż 50 % masy materiałów włókienniczych;

  b) materiały wykonane z przędzy, paska lub tym podobnego, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub osłoniętych gumą, objętych pozycją 5604;

  c) materiały składające się z ułożonych równolegle przędz włókienniczych aglomerowanych gumą, niezależnie od ich masy powierzchniowej.

Jednak pozycja ta nie obejmuje płyt, arkuszy lub taśm, z gumy komórkowej, połączonych z tekstyliami, gdzie tekstylia są jedynie elementem wzmacniającym (dział 40), lub wyrobów włókienniczych objętych pozycją 5811.

5. Pozycja 5907 nie obejmuje:

  a) materiałów, w których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem (zwykle działy od 50 do 55, 58 lub 60); warunek ten nie uwzględnia zmiany barwy spowodowanej tymi procesami;

  b) materiałów malowanych we wzory (innych niż płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tłami studyjnymi lub tym podobne);

  c) materiałów częściowo pokrytych kosmykami, pyłem, sproszkowanym korkiem lub tym podobnym i mających wzory wynikające z tych zabiegów; jednakże imitacja materiałów włosowych pozostaje klasyfikowana do tej pozycji;

  d) materiałów wykończonych zwykłą apreturą z substancji skrobiowej lub z podobnych substancji;

  e) forniru drewnianego na podłożu z tekstyliów (pozycja 4408);

  f) naturalnego lub sztucznego ściernego proszku lub ziarna, na podłożu z tekstyliów (pozycja 6805);

  g) miki aglomerowanej lub regenerowanej, na podłożu z tekstyliów (pozycja 6814);

  h) folii metalowej na podłożu z tekstyliów (zazwyczaj sekcja XIV lub XV).

6. Pozycja 5910 nie obejmuje:

  a) taśm, przenośnikowych lub napędowych, z materiałów włókienniczych o grubości mniejszej niż 3 mm; lub

  b) pasów lub taśm, przenośnikowych lub napędowych, z tekstyliów impregnowanych, powleczonych lub laminowanych gumą, lub z przędzy włókienniczej, lub sznurka, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub osłoniętych gumą (pozycja 4010).

7. Pozycja 5911 obejmuje następujące towary, które nie są objęte żadną inną pozycją sekcji XI:

  a) wyroby włókiennicze w sztukach, cięte na długość lub po prostu cięte w prostokąty (włączając kwadraty) (inne niż te, które mają charakter wyrobów objętych pozycjami od 5908 do 5910), tylko następujące:

   — tekstylia, filce i tkaniny podbite filcem, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, skórą wyprawioną lub innymi materiałami, w rodzaju stosowanych do wyrobu obić zgrzeblarskich i podobnych wyrobów stosowanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi z welwetu impregnowanego gumą, do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich),

   — gazę młynarską,

   — wyroby filtracyjne, w rodzaju stosowanych w prasach olejarskich lub temu podobnych, z materiałów włókienniczych lub włosów ludzkich,

   — tkaniny tekstylne z wieloma osnowami lub wątkami, nawet filcowane, impregnowane lub powleczone, w rodzaju stosowanych w maszynach lub do innych celów technicznych,

   — tekstylia wzmocnione metalem, w rodzaju stosowanych do celów technicznych,

   — sznury, plecionki i temu podobne, nawet powleczone, impregnowane lub wzmocnione metalem, w rodzaju stosowanych w przemyśle jako pakunki lub materiały smarujące;

  b) artykuły włókiennicze (inne niż te objęte pozycjami od 5908 do 5910), w rodzaju stosowanych do celów technicznych (na przykład tekstylia i filce, bez końca lub z urządzeniami spinającymi, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych (na przykład do masy włóknistej lub masy azbestowo-cementowej), uszczelki, podkładki, tarcze polerskie i inne części maszyn).

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
5901 Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub temu podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy
5901 10 00– Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub temu podobnych6,5m2
5901 90 00– Pozostałe6,5m2
5902 Materiały na kord oponowy z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych
5902 10– Z nylonu lub pozostałych poliamidów
5902 10 10– – Impregnowane gumą5,6m2
5902 10 90– – Pozostałe8m2
5902 20– Z poliestrów
5902 20 10– – Impregnowane gumą5,6m2
5902 20 90– – Pozostałe8m2
5902 90– Pozostałe
5902 90 10– – Impregnowane gumą5,6m2
5902 90 90– – Pozostałe8m2
5903 Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi, inne niż te objęte pozycją 5902
5903 10– Poli(chlorkiem winylu)
5903 10 10– – Impregnowane8m2
5903 10 90– – Powleczone, pokryte lub laminowane8m2
5903 20– Poliuretanem
5903 20 10– – Impregnowane8m2
5903 20 90– – Powleczone, pokryte lub laminowane8m2
5903 90– Pozostałe
5903 90 10– – Impregnowane8m2
– – Powleczone, pokryte lub laminowane
5903 90 91– – – Pochodnymi celulozy lub innymi tworzywami sztucznymi, gdzie tekstylia stanowią stronę prawą8m2
5903 90 99– – – Pozostałe8m2
5904 Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy, nawet cięte do kształtu
5904 10 00– Linoleum5,3m2
5904 90 00– Pozostałe5,3m2
5905 00 Pokrycia ścienne włókiennicze
5905 00 10– Składające się z równoległych przędz umieszczonych na podłożu z dowolnego materiału5,8
– Pozostałe
5905 00 30– – Z lnu8
5905 00 50– – Z juty4
5905 00 70– – Z włókien chemicznych8
5905 00 90– – Pozostałe6
5906 Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902
5906 10 00– Taśmy przylepne o szerokości nieprzekraczającej 20 cm4,6
– Pozostałe
5906 91 00– – Dziane6,5
5906 99– – Pozostałe
5906 99 10– – – Materiały włókiennicze wymienione w uwadze 4 lit. c) do niniejszego działu8
5906 99 90– – – Pozostałe5,6
5907 00 00 Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tłami studyjnymi lub temu podobnymi4,9m2
5908 00 00 Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec lub tym podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane5,6
5909 00 Giętkie tekstylne przewody rurowe i podobne tekstylne przewody rurowe, z okładziną, zbrojeniem lub osprzętem, z innych materiałów, lub bez
5909 00 10– Z włókien syntetycznych6,5
5909 00 90– Z pozostałych materiałów włókienniczych6,5
5910 00 00 Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z materiałów włókienniczych, nawet impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane tworzywami sztucznymi, lub wzmacniane metalem, lub innym materiałem5,1
5911 Produkty i artykuły tekstylne, do zastosowań technicznych, wymienione w uwadze 7 do niniejszego działu
5911 10 00– Tekstylia, filc i tkaniny podbite filcem, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, skórą wyprawioną lub innym materiałem, w rodzaju stosowanych do obić zgrzeblarskich i podobne materiały, w rodzaju stosowanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi z aksamitu impregnowanego gumą do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich)5,3
5911 20 00– Gaza młynarska, nawet gotowa (78)4,6
– Tekstylia i filc, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszynach (na przykład do masy włóknistej lub azbestowo-cementowej)
5911 31– – O masie powierzchniowej mniejszej niż 650 g/m2
– – – Z jedwabiu lub włókien chemicznych
5911 31 11– – – – Tkaniny w rodzaju używanych w maszynach papierniczych (na przykład sita formujące)5,8m2
5911 31 19– – – – Pozostałe5,8
5911 31 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych4,4
5911 32– – O masie powierzchniowej 650 g/m2 lub większej
– – – Z jedwabiu lub włókien chemicznych
5911 32 11– – – – Tkaniny mające warstwę podściółki naszytą na nie, w rodzaju używanych w maszynach papierniczych (na przykład filc do prasy)5,8m2
5911 32 19– – – – Pozostałe5,8m2
5911 32 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych4,4
5911 40 00– Materiały filtracyjne, w rodzaju stosowanych w prasach olejarskich lub temu podobnych, włącznie z tymi z włosów ludzkich6
5911 90– Pozostałe
5911 90 10– – Z filcu6
– – Pozostałe
5911 90 91– – – Samoprzylepne okrągłe tarcze polerskie w rodzaju stosowanych do produkcji płytek półprzewodnikowychbez cła
5911 90 99– – – Pozostałe6
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.