Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XI  »   Dział 62 - ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 50 -
JEDWAB
CN - DZIAŁ 51 -
WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO
CN - DZIAŁ 52 -
BAWEŁNA
CN - DZIAŁ 53 -
POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY PAPIEROWEJ
CN - DZIAŁ 54 -
WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I TYM PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH
CN - DZIAŁ 55 -
WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE
CN - DZIAŁ 56 -
WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH
CN - DZIAŁ 57 -
DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE
CN - DZIAŁ 58 -
TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY
CN - DZIAŁ 59 -
TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE W RODZAJU NADAJACYCH SIĘ DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
CN - DZIAŁ 60 -
DZIANINY
CN - DZIAŁ 61 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE
CN - DZIAŁ 62 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANE
CN - DZIAŁ 63 -
POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Sznurek do maszyn rolniczych - do którego zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 11 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Dział 62

ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANE

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 62.

Uwagi

1. Dział niniejszy dotyczy wyłącznie artykułów gotowych z dowolnego materiału tekstylnego innego niż watolina, z wyłączeniem artykułów dzianych (innych niż te objęte pozycją 6212).

2. Dział niniejszy nie obejmuje:

  a) odzieży używanej i pozostałych artykułów używanych, objętych pozycją 6309; lub

  b) przyrządów ortopedycznych, pasów chirurgicznych, przepuklinowych lub tym podobnych (pozycja 9021).

3. W pozycjach 6203 i 6204:

  a) Określenie "garnitur, kostium" oznacza zestaw odzieży składający się z dwóch lub trzech części wykonanych, w odniesieniu do ich powierzchni zewnętrznej, z identycznego materiału i obejmujący:

   — jedną marynarkę garnituru lub żakiet kostiumu, których zewnętrzna powłoka, z wyjątkiem rękawów, składa się z czterech lub większej ilości płatów, przeznaczone do okrycia górnej części ciała, ewentualnie z dopasowaną kamizelką, której przód zrobiony jest z tego samego materiału, co zewnętrzna powierzchnia innych części składowych zestawu i której tył zrobiony jest z tego samego materiału, co podszewka marynarki lub żakietu, oraz 

   — jedną sztukę odzieży przeznaczoną do zakrycia dolnej części ciała, w postaci spodni, bryczesów lub szortów (innych niż strój kąpielowy), spódnicy lub spódnico-spodni, nieposiadających szelek ani karczków.

  Wszystkie części składowe "garnituru, kostiumu" muszą być z materiału o tej samej konstrukcji, barwie i składzie; muszą także być w tym samym stylu i w odpowiednim lub zgodnym rozmiarze. Jednakże części składowe mogą posiadać obszycia (pasek materiału wszyty w szew) z innego materiału.

  W przypadku gdy kilka oddzielnych sztuk odzieży do przykrycia dolnej części ciała jest zgłaszanych razem (na przykład dwie pary spodni lub spodnie i szorty lub spódnica lub spódnico-spodnie i spodnie), za część dolną składową należy uważać jedne spodnie, a w przypadku damskiego lub dziewczęcego kostiumu spódnicę lub spódnico-spodnie, pozostałą zaś odzież należy traktować oddzielnie.

  Określenie "garnitur, kostium" obejmuje następujące zestawy odzieży, nawet jeśli nie spełniają one wszystkich powyższych warunków:

   — strój, składający się z jednobarwnej marynarki, z tylnymi zaokrąglonymi połami znacznie przedłużonymi i z prążkowanych spodni,

   — strój wieczorowy (frak), zazwyczaj wykonany z czarnego materiału, którego marynarka jest stosunkowo krótka z przodu, niezapinana i ma wąskie, rozcięte od wysokości bioder poły, zwisające z tyłu,

   — smoking, w którym marynarka przypomina swym stylem zwykłą marynarkę (chociaż odsłania ona bardziej przód koszuli), ale ma klapy wykonane z błyszczącego jedwabiu lub imitacji jedwabiu.

  b) Określenie "komplet" oznacza zestaw odzieży (inny niż garnitury, kostiumy i artykuły objęte pozycją 6207 lub 6208) składający się z kilku części wykonanych z identycznego materiału, przeznaczony do sprzedaży detalicznej i obejmujący:

   — jedną część odzieży przeznaczoną do przykrycia górnej części ciała, z wyłączeniem kamizelek, które mogą również tworzyć drugą, górną część odzieży, oraz 

   — jedną lub dwie różne części odzieży przeznaczone do przykrycia dolnej części ciała, obejmujące spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy, szorty (inne niż strój kąpielowy), spódnicę lub spódnico-spodnie.

  Wszystkie części kompletu muszą być z materiału o tej samej konstrukcji, stylu, barwie i składzie; muszą być w odpowiednim lub zgodnym rozmiarze. Określenie "komplet" nie dotyczy dresów lub ubiorów narciarskich objętych pozycją 6211.

4. W pozycji 6209:

  a) określenie "odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt" oznacza artykuły dla małych dzieci o wysokości ciała nieprzekraczającej 86 cm;

  b) artykuły, które według wstępnej oceny mogłyby być klasyfikowane zarówno do pozycji 6209, jak i do innych pozycji niniejszego działu, należy klasyfikować do pozycji 6209.

5. Odzież, która według wstępnej oceny mogłaby być klasyfikowana zarówno do pozycji 6210 jak i do innych pozycji niniejszego działu, z wyłączeniem pozycji 6209, należy klasyfikować do pozycji 6210.

6. W pozycji 6211 określenie "ubiory narciarskie" oznacza odzież lub zestawy odzieżowe, które z uwagi na ich wygląd lub strukturę można uznać za przeznaczone do jazdy na nartach (w terenie płaskim lub górzystym). Składają się albo z:

  a) "kombinezonu narciarskiego", to znaczy jednoczęściowego ubioru przeznaczonego do przykrycia górnej i dolnej części ciała; oprócz rękawów i kołnierza kombinezon narciarski może mieć kieszenie lub strzemiączka; albo

  b) "kompletu narciarskiego", to znaczy zestawu odzieży zawierającego dwie lub trzy części, pakowanego do sprzedaży detalicznej i obejmującego:

   — jedną część ubioru, taką jak anorak, wiatrówka, kurtka od wiatru lub podobny artykuł, zamykaną na zamek błyskawiczny (suwak), i ewentualnie kamizelkę jako element dodatkowy, oraz 

   — jedną parę spodni, nawet sięgających powyżej talii, jedną parę bryczesów lub jedną parę spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki.

  "Komplet narciarski" może składać się z kombinezonu podobnego do wspomnianego powyżej w lit. a) i wywatowanej kurtki bez rękawów zakładanej na ten kombinezon.

  Wszystkie części składowe "kompletu narciarskiego" muszą być wykonane z materiału o tej samej strukturze, stylu i składzie, nawet o tej samej barwie; muszą być one również w odpowiednim lub zgodnym rozmiarze.

7. Chusty i wyroby tego typu, kwadratowe lub w przybliżeniu kwadratowe, których żaden bok nie przekracza 60 cm, należy klasyfikować jako chustki do nosa (pozycja 6213). Chustki do nosa, których dowolny bok przekracza 60 cm, należy klasyfikować do pozycji 6214.

8. Odzież w niniejszym dziale, przeznaczoną do zapinania się z przodu ze strony lewej na prawą, należy klasyfikować jako odzież męską lub chłopięcą, natomiast przeznaczoną do zapinania się z przodu ze strony prawej na lewą należy klasyfikować jako damską lub dziewczęcą. Te postanowienia nie mają zastosowania w przypadku, gdy krój odzieży jasno wskazuje, że jest ona przeznaczona dla jednej lub drugiej płci.

Odzież, której nie można uznać za odzież męską lub chłopięcą lub za odzież damską lub dziewczęcą, powinna być klasyfikowana jako ta ostatnia.

9. Artykuły objęte niniejszym działem mogą być wykonane z nitki metalowej.

Uwagi dodatkowe

1. W celu zastosowania uwagi 3 b) do niniejszego działu, części składowe kompletu muszą być całkowicie wykonane z pojedynczego, identycznego materiału, z zastrzeżeniem spełnienia innych warunków ustanowionych w tej uwadze.

W tym celu użyty materiał może być niebielony, bielony, barwiony, z przędz o różnych barwach lub zadrukowany.

Zestawy odzieżowe nie są uważane za komplety wówczas, gdy ich części składowe są wykonane z różnych tkanin, nawet jeśli ta różnica polega jedynie na różnicy ich barw.

Do sprzedaży detalicznej wszystkie części składowe kompletu muszą być przedstawiane razem jako jedna całość. Indywidualne opakowanie lub oddzielne etykietowanie każdej części składowej takiej jednej całości nie ma wpływu na jego klasyfikację jako kompletu.

2. Pozycje 6209 i 6216 obejmują rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, impregnowane, powleczone lub pokryte tworzywami sztucznymi lub gumą, nawet gdy są one:

  — wykonane z tekstyliów (innych niż dzianiny) impregnowanych, powleczonych lub pokrytych tworzywami sztucznymi lub gumą objętych pozycją 5903 lub 5906, lub

  — wykonane z tekstyliów (innych niż dzianiny) nieimpregnowanych, niepowleczonych ani niepokrytych, a następnie impregnowane, powleczone lub pokryte tworzywami sztucznymi lub gumą.

W przypadku kiedy tekstylia (inne niż dzianiny) służą jedynie jako materiał wzmacniający, rękawiczki, mitenki lub rękawice z jednym palcem, impregnowane, powleczone lub pokryte tworzywami sztucznymi komórkowymi lub gumą komórkową, są klasyfikowane do działu 39 lub 40, nawet gdy są one wykonane z tekstyliów (innych niż dzianiny) nieimpregnowanych, niepowleczonych ani niepokrytych, a następnie są impregnowane, powleczone lub pokryte tworzywami sztucznymi komórkowymi lub gumą komórkową (uwaga 2 a) pkt 5 i ostatni akapit uwagi 4 do działu 59).

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
6201 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, inne niż te objęte pozycją 6203
– Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne artykuły
6201 11 00– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej12p/st
6201 12– – Z bawełny
6201 12 10– – – O masie sztuki ubioru nieprzekraczającej 1 kg12p/st
6201 12 90– – – O masie sztuki ubioru przekraczającej 1 kg12p/st
6201 13– – Z włókien chemicznych
6201 13 10– – – O masie sztuki ubioru nieprzekraczającej 1 kg12p/st
6201 13 90– – – O masie sztuki ubioru przekraczającej 1 kg12p/st
6201 19 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
– Pozostałe
6201 91 00– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej12p/st
6201 92 00– – Z bawełny12p/st
6201 93 00– – Z włókien chemicznych12p/st
6201 99 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
6202 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, inne niż te objęte pozycją 6204
– Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne artykuły
6202 11 00– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej12p/st
6202 12– – Z bawełny
6202 12 10– – – O masie sztuki ubioru nieprzekraczającej 1 kg12p/st
6202 12 90– – – O masie sztuki ubioru przekraczającej 1 kg12p/st
6202 13– – Z włókien chemicznych
6202 13 10– – – O masie sztuki ubioru nieprzekraczającej 1 kg12p/st
6202 13 90– – – O masie sztuki ubioru przekraczającej 1 kg12p/st
6202 19 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
– Pozostałe
6202 91 00– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej12p/st
6202 92 00– – Z bawełny12p/st
6202 93 00– – Z włókien chemicznych12p/st
6202 99 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
6203 Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce
– Garnitury
6203 11 00– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej12p/st
6203 12 00– – Z włókien syntetycznych12p/st
6203 19– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
6203 19 10– – – Z bawełny12p/st
6203 19 30– – – Z włókien sztucznych12p/st
6203 19 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
– Komplety
6203 22– – Z bawełny
6203 22 10– – – Robocze12p/st
6203 22 80– – – Pozostałe12p/st
6203 23– – Z włókien syntetycznych
6203 23 10– – – Robocze12p/st
6203 23 80– – – Pozostałe12p/st
6203 29– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
– – – Z włókien sztucznych
6203 29 11– – – – Robocze12p/st
6203 29 18– – – – Pozostałe12p/st
6203 29 30– – – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej12p/st
6203 29 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
– Marynarki
6203 31 00– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej12p/st
6203 32– – Z bawełny
6203 32 10– – – Robocze12p/st
6203 32 90– – – Pozostałe12p/st
6203 33– – Z włókien syntetycznych
6203 33 10– – – Robocze12p/st
6203 33 90– – – Pozostałe12p/st
6203 39– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
– – – Z włókien sztucznych
6203 39 11– – – – Robocze12p/st
6203 39 19– – – – Pozostałe12p/st
6203 39 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
– Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty
6203 41– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6203 41 10– – – Spodnie i bryczesy12p/st
6203 41 30– – – Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki12p/st
6203 41 90– – – Pozostałe12p/st
6203 42– – Z bawełny
– – – Spodnie i bryczesy
6203 42 11– – – – Robocze12p/st
– – – – Pozostałe
6203 42 31– – – – – Z drelichu12p/st
6203 42 33– – – – – Z kordu genua przeciętego (welwetu)12p/st
6203 42 35– – – – – Pozostałe12p/st
– – – Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki
6203 42 51– – – – Robocze12p/st
6203 42 59– – – – Pozostałe12p/st
6203 42 90– – – Pozostałe12p/st
6203 43– – Z włókien syntetycznych
– – – Spodnie i bryczesy
6203 43 11– – – – Robocze12p/st
6203 43 19– – – – Pozostałe12p/st
– – – Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki
6203 43 31– – – – Robocze12p/st
6203 43 39– – – – Pozostałe12p/st
6203 43 90– – – Pozostałe12p/st
6203 49– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
– – – Z włókien sztucznych
– – – – Spodnie i bryczesy
6203 49 11– – – – – Robocze12p/st
6203 49 19– – – – – Pozostałe12p/st
– – – – Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki
6203 49 31– – – – – Robocze12p/st
6203 49 39– – – – – Pozostałe12p/st
6203 49 50– – – – Pozostałe12p/st
6203 49 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
6204 Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce
– Kostiumy
6204 11 00– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej12p/st
6204 12 00– – Z bawełny12p/st
6204 13 00– – Z włókien syntetycznych12p/st
6204 19– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
6204 19 10– – – Z włókien sztucznych12p/st
6204 19 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
– Komplety
6204 21 00– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej12p/st
6204 22– – Z bawełny
6204 22 10– – – Robocze12p/st
6204 22 80– – – Pozostałe12p/st
6204 23– – Z włókien syntetycznych
6204 23 10– – – Robocze12p/st
6204 23 80– – – Pozostałe12p/st
6204 29– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
– – – Z włókien sztucznych
6204 29 11– – – – Robocze12p/st
6204 29 18– – – – Pozostałe12p/st
6204 29 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
– Żakiety
6204 31 00– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej12p/st
6204 32– – Z bawełny
6204 32 10– – – Robocze12p/st
6204 32 90– – – Pozostałe12p/st
6204 33– – Z włókien syntetycznych
6204 33 10– – – Robocze12p/st
6204 33 90– – – Pozostałe12p/st
6204 39– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
– – – Z włókien sztucznych
6204 39 11– – – – Robocze12p/st
6204 39 19– – – – Pozostałe12p/st
6204 39 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
– Suknie
6204 41 00– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej12p/st
6204 42 00– – Z bawełny12p/st
6204 43 00– – Z włókien syntetycznych12p/st
6204 44 00– – Z włókien sztucznych12p/st
6204 49– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
6204 49 10– – – Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu12p/st
6204 49 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
– Spódnice i spódnico-spodnie
6204 51 00– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej12p/st
6204 52 00– – Z bawełny12p/st
6204 53 00– – Z włókien syntetycznych12p/st
6204 59– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
6204 59 10– – – Z włókien sztucznych12p/st
6204 59 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
– Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty
6204 61– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6204 61 10– – – Spodnie i bryczesy12p/st
6204 61 85– – – Pozostałe12p/st
6204 62– – Z bawełny
– – – Spodnie i bryczesy
6204 62 11– – – – Robocze12p/st
– – – – Pozostałe
6204 62 31– – – – – Z drelichu12p/st
6204 62 33– – – – – Z kordu genua przeciętego (welwetu)12p/st
6204 62 39– – – – – Pozostałe12p/st
– – – Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki
6204 62 51– – – – Robocze12p/st
6204 62 59– – – – Pozostałe12p/st
6204 62 90– – – Pozostałe12p/st
6204 63– – Z włókien syntetycznych
– – – Spodnie i bryczesy
6204 63 11– – – – Robocze12p/st
6204 63 18– – – – Pozostałe12p/st
– – – Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki
6204 63 31– – – – Robocze12p/st
6204 63 39– – – – Pozostałe12p/st
6204 63 90– – – Pozostałe12p/st
6204 69– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
– – – Z włókien sztucznych
– – – – Spodnie i bryczesy
6204 69 11– – – – – Robocze12p/st
6204 69 18– – – – – Pozostałe12p/st
– – – – Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki
6204 69 31– – – – – Robocze12p/st
6204 69 39– – – – – Pozostałe12p/st
6204 69 50– – – – Pozostałe12p/st
6204 69 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
6205 Koszule męskie lub chłopięce
6205 20 00– Z bawełny12p/st
6205 30 00– Z włókien chemicznych12p/st
6205 90– Z pozostałych materiałów włókienniczych
6205 90 10– – Z lnu lub ramii12p/st
6205 90 80– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
6206 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce
6206 10 00– Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu12p/st
6206 20 00– Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej12p/st
6206 30 00– Z bawełny12p/st
6206 40 00– Z włókien chemicznych12p/st
6206 90– Z pozostałych materiałów włókienniczych
6206 90 10– – Z lnu lub ramii12p/st
6206 90 90– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
6207 Koszulki i pozostałe podkoszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce
– Kalesony i majtki
6207 11 00– – Z bawełny12p/st
6207 19 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
– Koszule nocne i piżamy
6207 21 00– – Z bawełny12p/st
6207 22 00– – Z włókien chemicznych12p/st
6207 29 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
– Pozostałe
6207 91 00– – Z bawełny12
6207 99– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
6207 99 10– – – Z włókien chemicznych12
6207 99 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych12
6208 Koszulki i pozostałe podkoszulki, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce
– Półhalki i halki
6208 11 00– – Z włókien chemicznych12p/st
6208 19 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
– Piżamy i koszule nocne
6208 21 00– – Z bawełny12p/st
6208 22 00– – Z włókien chemicznych12p/st
6208 29 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
– Pozostałe
6208 91 00– – Z bawełny12
6208 92 00– – Z włókien chemicznych12
6208 99 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12
6209 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt
6209 20 00– Z bawełny10,5
6209 30 00– Z włókien syntetycznych10,5
6209 90– Z pozostałych materiałów włókienniczych
6209 90 10– – Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej10,5
6209 90 90– – Z pozostałych materiałów włókienniczych10,5
6210 Odzież wykonana z materiałów objętych pozycją 5602, 5603, 5903, 5906 lub 5907
6210 10– Z materiałów objętych pozycją 5602 lub 5603
6210 10 10– – Z materiałow objętych pozycją 560212
– – Z materiałow objętych pozycją 5603
6210 10 92– – – Fartuchy jednorazowego użytku, w rodzaju używanych przez pacjentów lub chirurgów podczas procedur chirurgicznych12
6210 10 98– – – Pozostałe12
6210 20 00– Pozostała odzież typu określonego w podpozycjach od 6201 11 do 6201 1912p/st
6210 30 00– Pozostała odzież typu określonego w podpozycjach od 6202 11 do 6202 1912p/st
6210 40 00– Pozostała odzież męska lub chłopięca12
6210 50 00– Pozostała odzież damska lub dziewczęca12
6211 Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież
– Stroje kąpielowe
6211 11 00– – Męskie lub chłopięce12p/st
6211 12 00– – Damskie lub dziewczęce12p/st
6211 20 00– Ubiory narciarskie12p/st
– Pozostała odzież męska lub chłopięca
6211 32– – Z bawełny
6211 32 10– – – Ubiory robocze12
– – – Dresy z podszewką
6211 32 31– – – – Pokryte z zewnątrz pojedynczym, identycznym materiałem12p/st
– – – – Pozostałe
6211 32 41– – – – – Części górne12p/st
6211 32 42– – – – – Części dolne12p/st
6211 32 90– – – Pozostałe12
6211 33– – Z włókien chemicznych
6211 33 10– – – Ubiory robocze12
– – – Dresy z podszewką
6211 33 31– – – – Pokryte z zewnątrz pojedynczym, identycznym materiałem12p/st
– – – – Pozostałe
6211 33 41– – – – – Części górne12p/st
6211 33 42– – – – – Części dolne12p/st
6211 33 90– – – Pozostałe12
6211 39 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12
– Pozostała odzież, damska lub dziewczęca
6211 42– – Z bawełny
6211 42 10– – – Fartuszki, fartuchy, kitle i pozostałe ubiory robocze (nawet odpowiednie do użytku domowego)12
– – – Dresy z podszewką
6211 42 31– – – – Pokryte z zewnątrz pojedynczym, identycznym materiałem12p/st
– – – – Pozostałe
6211 42 41– – – – – Części górne12p/st
6211 42 42– – – – – Części dolne12p/st
6211 42 90– – – Pozostałe12
6211 43– – Z włókien chemicznych
6211 43 10– – – Fartuszki, fartuchy, kitle i pozostałe ubiory robocze (nawet odpowiednie do użytku domowego)12
– – – Dresy z podszewką
6211 43 31– – – – Pokryte z zewnątrz pojedynczym, identycznym materiałem12p/st
– – – – Pozostałe
6211 43 41– – – – – Części górne12p/st
6211 43 42– – – – – Części dolne12p/st
6211 43 90– – – Pozostałe12
6211 49 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12
6212 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części, nawet dziane
6212 10– Biustonosze
6212 10 10– – W zestawach do sprzedaży detalicznej, zawierających biustonosz i jedną parę majtek6,5p/st
6212 10 90– – Pozostałe6,5p/st
6212 20 00– Pasy i paso-majtki6,5p/st
6212 30 00– Gorsety6,5p/st
6212 90 00– Pozostałe6,5
6213 Chusteczki do nosa
6213 20 00– Z bawełny10p/st
6213 90 00– Z pozostałych materiałów włókienniczych10p/st
6214 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i temu podobne
6214 10 00– Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu8p/st
6214 20 00– Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej8p/st
6214 30 00– Z włókien syntetycznych8p/st
6214 40 00– Z włókien sztucznych8p/st
6214 90 00– Z pozostałych materiałów włókienniczych8p/st
6215 Krawaty, muszki i fulary
6215 10 00– Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu6,3p/st
6215 20 00– Z włókien chemicznych6,3p/st
6215 90 00– Z pozostałych materiałów włókienniczych6,3p/st
6216 00 00 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem7,6pa
6217 Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te objęte pozycją 6212
6217 10 00– Dodatki6,3
6217 90 00– Części12
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.