Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XII  »   Dział 64 - OBUWIE, GETRY I TYM PODOBNE; ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 64 -
OBUWIE, GETRY I TYM PODOBNE; CZĘŚCI TYCH ARTYKUŁÓW
CN - DZIAŁ 65 -
NAKRYCIA GŁOWY I ICH CZĘŚCI
CN - DZIAŁ 66 -
PARASOLE, PARASOLE PRZECIWSŁONECZNE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE, SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI
CN - DZIAŁ 67 -
PIÓRA I PUCH, PREPAROWANE ORAZ ARTYKUŁY WYKONANE Z PIÓR LUB PUCHU; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICH
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dział 64

OBUWIE, GETRY I TYM PODOBNE; CZĘŚCI TYCH ARTYKUŁÓW

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 64.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) jednorazowych ochraniaczy na stopy lub buty, wykonanych z nietrwałego materiału (na przykład papieru, folii z tworzyw sztucznych) bez przymocowanych podeszew. Takie wyroby należy klasyfikować według ich materiału składowego;

  b) obuwia z materiałów włókienniczych, bez podeszwy (zewnętrznej) przyklejonej, przyszytej lub w inny sposób przymocowanej do cholewki (sekcja XI);

  c) obuwia używanego objętego pozycją 6309;

  d) artykułów z azbestu (pozycja 6812);

  e) obuwia ortopedycznego lub pozostałych przyrządów ortopedycznych, lub ich części (pozycja 9021);

  f) obuwia-zabawek lub butów łyżwiarskich z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami, rolkami; nagolenników lub podobnych ochraniaczy sportowych (dział 95).

2. W pozycji 6406 określenie "części" nie obejmuje kołków, ochraniaczy, oczek, sprzączek, ozdób, galonów, haczyków, sznurowadeł, pomponów lub pozostałych ozdób (które należy klasyfikować do ich właściwych pozycji) lub guzików, lub pozostałych towarów objętych pozycją 9606.

3. W niniejszym dziale:

  a) określenie "guma" i "tworzywa sztuczne" odnoszą się do tkanin lub pozostałych wyrobów włókienniczych, z widoczną gołym okiem zewnętrzną warstwą gumy lub tworzyw sztucznych; w niniejszym warunku nie uwzględnia się zmiany barwy wynikającej z przeróbki; oraz 

  b) określenie "skóra wyprawiona" odnosi się do towarów objętych pozycjami 4107 i od 4112 do 4114.

4. Z uwzględnieniem uwagi 3 do niniejszego działu:

  a) za materiał na cholewki należy brać materiał składowy mający największe pole powierzchni zewnętrznej, nie biorąc pod uwagę żadnych dodatków lub wzmocnień, takich jak nakładki na kostki, obrzeża, ozdoby, sprzączki, języki, podkładki oczek lub podobne dodatki;

  b) za materiał składowy podeszwy (zewnętrznej) należy brać materiał mający największe pole powierzchni styczności z podłożem, nie biorąc pod uwagę żadnych dodatków lub wzmocnień, takich jak kolce, sztabki, gwoździe, ochraniacze lub podobne dodatki.

Uwaga do podpozycji

1. W podpozycjach 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 i 6404 11 wyrażenie "obuwie sportowe" odnosi się tylko do:

  a) obuwia, które jest przeznaczone do aktywności sportowej i które posiada lub w którym przewiduje się możliwość zamocowania kolców, kołków, korków, zacisków, sztabek lub temu podobnych;

  b) butów łyżwiarskich, butów narciarskich i do biegów narciarskich, butów snowbordowych, butów zapaśniczych, butów bokserskich i butów kolarskich.

Uwagi dodatkowe

1. W uwadze 4 a) "wzmocnienia" oznaczają wszystkie części (np. z tworzyw sztucznych lub skóry wyprawionej), które są przymocowane do zewnętrznej powierzchni cholewki, w celu nadania jej większej wytrzymałości, nawet gdy nie są przymocowane do podeszwy. Po usunięciu wzmocnień widoczny materiał musi mieć cechy charakterystyczne cholewki, a nie podszewki, zapewniając wystarczające podtrzymanie stopy, by umożliwić użytkownikowi chodzenie w tym obuwiu, przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego systemu mocującego na miejscu.

Decydując o składzie cholewki, należy wziąć pod uwagę powierzchnie pokryte przez dodatki lub wzmocnienia.

2. W uwadze 4 b) jedna lub więcej warstw materiału włókienniczego, nieposiadających właściwości, które są zwykle wymagane podczas prawidłowego użytkowania podeszwy (zewnętrznej) (na przykład trwałości, wytrzymałości itp.), na potrzeby klasyfikacji nie powinny być brane pod uwagę.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
6401 Obuwie nieprzemakalne z podeszwami i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucznych, które nie są przymocowane do podeszwy ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami
6401 10 00– Obuwie zawierające metalowy nosek ochronny17pa
– Pozostałe obuwie
6401 92– – Zakrywające kostkę, ale niezakrywające kolana
6401 92 10– – – Z cholewkami z gumy17pa
6401 92 90– – – Z cholewkami z tworzyw sztucznych17pa
6401 99 00– – Pozostałe17pa
6402 Pozostałe obuwie z podeszwami i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucznych
– Obuwie sportowe
6402 12– – Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordowe
6402 12 10– – – Buty narciarskie i buty do biegów narciarskich17pa
6402 12 90– – – Buty snowbordowe17pa
6402 19 00– – Pozostałe16,9pa
6402 20 00– Obuwie z cholewkami z pasków lub rzemyków przymocowanymi do podeszwy za pomocą kołków17pa
– Pozostałe obuwie
6402 91– – Zakrywające kostkę
6402 91 10– – – Zawierające metalowy nosek ochronny17pa
6402 91 90– – – Pozostałe16,9pa
6402 99– – Pozostałe
6402 99 05– – – Zawierające metalowy nosek ochronny17pa
– – – Pozostałe
6402 99 10– – – – Z cholewkami z gumy16,8pa
– – – – Z cholewkami z tworzyw sztucznych
– – – – – Obuwie z przyszwą wykonaną z pasków lub mające jedno lub więcej wycięć
6402 99 31– – – – – – W których wysokość podeszwy razem z obcasem przekracza 3 cm16,8pa
6402 99 39– – – – – – Pozostałe16,8pa
6402 99 50– – – – – Pantofle i pozostałe obuwie domowe16,8pa
– – – – – Pozostałe, o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej)
6402 99 91– – – – – – Mniejszej niż 24 cm16,8pa
– – – – – – 24 cm lub większej
6402 99 93– – – – – – – Obuwie, którego nie można określić ani jako męskie, ani jako damskie16,8pa
– – – – – – – Pozostałe
6402 99 96– – – – – – – – Męskie16,8pa
6402 99 98– – – – – – – – Damskie16,8pa
6403 Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkami ze skóry wyprawionej
– Obuwie sportowe
6403 12 00– – Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordowe8pa
6403 19 00– – Pozostałe8pa
6403 20 00– Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej i cholewkami z pasków skórzanych w poprzek podbicia i wokół dużego palca8pa
6403 40 00– Pozostałe obuwie zawierające metalowy nosek ochronny8pa
– Pozostałe obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej
6403 51– – Zakrywające kostkę
6403 51 05– – – Wykonane na spodzie lub platformie z drewna, niemające podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej)8pa
– – – Pozostałe
– – – – Zakrywające kostkę, ale nie część łydki, o długości podeszwy wewnętrznej
6403 51 11– – – – – Mniejszej niż 24 cm8pa
– – – – – 24 cm lub większej
6403 51 15– – – – – – Męskie8pa
6403 51 19– – – – – – Damskie8pa
– – – – Pozostałe, o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej)
6403 51 91– – – – – Mniejszej niż 24 cm8pa
– – – – – 24 cm lub większej
6403 51 95– – – – – – Męskie8pa
6403 51 99– – – – – – Damskie8pa
6403 59– – Pozostałe
6403 59 05– – – Wykonane na spodzie lub platformie z drewna, niemające podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej)8pa
– – – Pozostałe
– – – – Obuwie z przyszwą wykonaną z pasków lub mające jedno lub więcej wycięć
6403 59 11– – – – – W których wysokość podeszwy razem z obcasem przekracza 3 cm5pa
– – – – – Pozostałe, o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej)
6403 59 31– – – – – – Mniejszej niż 24 cm8pa
– – – – – – 24 cm lub większej
6403 59 35– – – – – – – Męskie8pa
6403 59 39– – – – – – – Damskie8pa
6403 59 50– – – – Pantofle i pozostałe obuwie domowe8pa
– – – – Pozostałe, o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej)
6403 59 91– – – – – Mniejszej niż 24 cm8pa
– – – – – 24 cm lub większej
6403 59 95– – – – – – Męskie8pa
6403 59 99– – – – – – Damskie8pa
– Pozostałe obuwie
6403 91– – Zakrywające kostkę
6403 91 05– – – Wykonane na spodzie lub platformie z drewna, niemające podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej)8pa
– – – Pozostałe
– – – – Zakrywające kostkę, ale żadnej części łydki, o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej)
6403 91 11– – – – – Mniejszej niż 24 cm8pa
– – – – – 24 cm lub większej
6403 91 13– – – – – – Obuwie, którego nie można określić ani jako męskie, ani jako damskie8pa
– – – – – – Pozostałe
6403 91 16– – – – – – – Męskie8pa
6403 91 18– – – – – – – Damskie8pa
– – – – Pozostałe, o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej)
6403 91 91– – – – – Mniejszej niż 24 cm8pa
– – – – – 24 cm lub większej
6403 91 93– – – – – – Obuwie, którego nie można określić ani jako męskie, ani jako damskie8pa
– – – – – – Pozostałe
6403 91 96– – – – – – – Męskie8pa
6403 91 98– – – – – – – Damskie5pa
6403 99– – Pozostałe
6403 99 05– – – Wykonane na spodzie lub platformie z drewna, niemające podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej)8pa
– – – Pozostałe
– – – – Obuwie z przyszwą wykonaną z pasków lub mające jedno lub więcej wycięć
6403 99 11– – – – – W których wysokość podeszwy razem z obcasem przekracza 3 cm8pa
– – – – – Pozostałe, o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej)
6403 99 31– – – – – – Mniejszej niż 24 cm8pa
– – – – – – 24 cm lub większej
6403 99 33– – – – – – – Obuwie, którego nie można określić ani jako męskie, ani damskie8pa
– – – – – – – Pozostałe
6403 99 36– – – – – – – – Męskie8pa
6403 99 38– – – – – – – – Damskie5pa
6403 99 50– – – – Pantofle i pozostałe obuwie domowe8pa
– – – – Pozostałe, o długości podeszwy wewnętrznej
6403 99 91– – – – – Mniejszej niż 24 cm8pa
– – – – – 24 cm lub większej
6403 99 93– – – – – – Obuwie, którego nie można określić ani jako męskie, ani damskie8pa
– – – – – – Pozostałe
6403 99 96– – – – – – – Męskie8pa
6403 99 98– – – – – – – Damskie7pa
6404 Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkami z materiałów włókienniczych
– Obuwie z podeszwami z gumy lub tworzyw sztucznych
6404 11 00– – Obuwie sportowe; buty do tenisa, buty do koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe i temu podobne16,9pa
6404 19– – Pozostałe
6404 19 10– – – Pantofle i pozostałe obuwie domowe16,9pa
6404 19 90– – – Pozostałe16,9pa
6404 20– Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej
6404 20 10– – Pantofle i pozostałe obuwie domowe17pa
6404 20 90– – Pozostałe17pa
6405 Pozostałe obuwie
6405 10 00– Z cholewkami ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej3,5pa
6405 20– Z cholewkami z materiałów włókienniczych
6405 20 10– – Z podeszwami z drewna lub korka3,5pa
– – Z podeszwami z pozostałych materiałów
6405 20 91– – – Pantofle i pozostałe obuwie domowe4pa
6405 20 99– – – Pozostałe4pa
6405 90– Pozostałe
6405 90 10– – Z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej17pa
6405 90 90– – Z podeszwami z pozostałych materiałów4pa
6406 Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); podpodeszwy wyjmowane (wkładki), podkładki pod pięty i podobne artykuły; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części
6406 10– Cholewki i ich części, inne niż zakładki
6406 10 10– – Ze skóry wyprawionej3
6406 10 90– – Z pozostałych materiałów3
6406 20– Podeszwy zewnętrzne i obcasy, z gumy lub tworzyw sztucznych
6406 20 10– – Z gumy3
6406 20 90– – Z tworzyw sztucznych3
6406 90– Pozostałe
6406 90 30– – Komplety cholewek przymocowanych do podpodeszew (wkładek) lub do innych części składowych podeszwy, ale bez podeszew3pa
6406 90 50– – Podpodeszwy wyjmowane i pozostałe dodatki wyjmowane3
6406 90 60– – Podeszwy ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej3
6406 90 90– – Pozostałe3
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.