Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XIII  »   Dział 70 - SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 68 -
ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW
CN - DZIAŁ 69 -
WYROBY CERAMICZNE
CN - DZIAŁ 70 -
SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dział 70

SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 70.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) towarów objętych pozycją 3207 (na przykład szklistej emalii i glazury, fryty szklanej i pozostałego szkła w postaci proszku, granulek lub płatków);

  b) artykułów objętych działem 71 (na przykład sztucznej biżuterii);

  c) kabli światłowodowych objętych pozycją 8544, izolatorów elektrycznych (pozycja 8546) lub osprzętu z materiału izolacyjnego objętego pozycją 8547;

  d) światłowodów, elementów optycznych obrobionych optycznie, strzykawek do iniekcji, sztucznych oczu, termometrów, barometrów, aerometrów lub pozostałych artykułów objętych działem 90;

  e) lamp lub opraw oświetleniowych, podświetlanych znaków, podświetlanych tablic i tabliczek, lub tym podobnych, z zamocowanym trwale źródłem światła, lub ich części, objętych pozycją 9405;

  f) zabawek, gier, przyborów sportowych, ozdób choinek bożonarodzeniowych lub pozostałych artykułów objętych działem 95 (z wyjątkiem oczu szklanych bez mechanizmów dla lalek lub dla pozostałych artykułów objętych działem 95);

  g) guzików, kompletnych termosów, rozpylaczy do perfum lub podobnych rozpylaczy, lub pozostałych artykułów objętych działem 96.

2. W pozycjach 7003, 7004 i 7005:

  a) szkło nie jest uważane za "obrobione", jeżeli poddano je dowolnemu procesowi, ale przed odprężaniem;

  b) cięcie do kształtu nie ma wpływu na klasyfikację szkła w arkuszach;

  c) wyrażenie "warstwa pochłaniająca, odblaskowa lub przeciwodblaskowa" oznacza mikroskopijnie cienką powłokę z metalu lub związku chemicznego (na przykład tlenku metalu), która pochłania, na przykład, promieniowanie podczerwone lub polepsza właściwość odbijania światła przez szkło, przy czym pozostaje ono w pewnym stopniu przezroczyste lub przeświecające; lub która zapobiega odbijaniu światła na powierzchni szkła.

3. Wyroby opisane w pozycji 7006 pozostają klasyfikowane do tej pozycji, nawet jeżeli mają charakter wyrobów.

4. W pozycji 7019 określenie "wata szklana" oznacza:

  a) wełny mineralne o zawartości krzemionki (SiO2) nie mniejszej niż 60 % masy;

  b) wełny mineralne o zawartości krzemionki (SiO2) mniejszej niż 60 % masy, ale o zawartości tlenku metalu alkalicznego (K2O lub Na2O) przekraczającej 5 % masy lub tritlenku boru (B2O3) przekraczającej 2 % masy.

Wełny mineralne niespełniające powyższych warunków objęte są pozycją 6806.

5. W całej nomenklaturze wyrażenie "szkło" dotyczy topionego kwarcu i innej topionej krzemionki.

Uwaga do podpozycji

1. W podpozycjach 7013 22, 7013 33, 7013 41 i 7013 91 wyrażenie "szkło ołowiowe" oznacza tylko szkło o minimalnej zawartości monotlenku ołowiu (PbO) 24 % masy.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
7001 00 Stłuczka i inne odpady i złom szklany; masa szklana
7001 00 10– Stłuczka i inne odpady i złom szklanybez cła
– Masa szklana
7001 00 91– – Szkło optyczne3
7001 00 99– – Pozostałebez cła
7002 Szkło w postaci kulek (innych niż mikrokulki objęte pozycją 7018), prętów lub rur, nieobrobione
7002 10 00– Kulki3
7002 20– Pręty
7002 20 10– – Ze szkła optycznego3
7002 20 90– – Pozostałe3
– Rury
7002 31 00– – Z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki3
7002 32 00– – Z innego szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej nieprzekraczającym 5 × 10-6 na stopień Kelvina, w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C3
7002 39 00– – Pozostałe3
7003 Szkło lane i walcowane, w arkuszach lub kształtkach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej
– Szyby niezbrojone
7003 12– – Barwione w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub posiadające warstwę pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową
7003 12 10– – – Ze szkła optycznego3m2
– – – Pozostałe
7003 12 91– – – – Posiadające warstwę przeciwodblaskową3m2
7003 12 99– – – – Pozostałe3,8 MIN 0,6 €/100 kg/brm2
7003 19– – Pozostałe
7003 19 10– – – Ze szkła optycznego3m2
7003 19 90– – – Pozostałe3,8 MIN 0,6 €/100 kg/brm2
7003 20 00– Szyby zbrojone3,8 MIN 0,4 €/100 kg/brm2
7003 30 00– Kształtki3
7004 Szkło ciągnione i dmuchane, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej
7004 20– Szkło, barwione w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową
7004 20 10– – Szkło optyczne3m2
– – Pozostałe
7004 20 91– – – Posiadające warstwę przeciwodblaskową3m2
7004 20 99– – – Pozostałe4,4 MIN 0,4 €/100 kg/brm2
7004 90– Pozostałe szkło
7004 90 10– – Szkło optyczne3m2
7004 90 80– – Pozostałe4,4 MIN 0,4 €/100 kg/brm2
7005 Szkło typu "float" i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej
7005 10– Szkło niezbrojone, z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową
7005 10 05– – Z warstwą przeciwodblaskową3m2
– – Pozostałe, o grubości
7005 10 25– – – Nieprzekraczającej 3,5 mm2m2
7005 10 30– – – Przekraczającej 3,5 mm, ale nieprzekraczającej 4,5 mm2m2
7005 10 80– – – Przekraczającej 4,5 mm2m2
– Pozostałe szkło niezbrojone
7005 21– – Barwione w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub jedynie szlifowane powierzchniowo
7005 21 25– – – O grubości nieprzekraczającej 3,5 mm2m2
7005 21 30– – – O grubości przekraczającej 3,5 mm, ale nieprzekraczającej 4,5 mm2m2
7005 21 80– – – O grubości przekraczającej 4,5 mm2m2
7005 29– – Pozostałe
7005 29 25– – – O grubości nieprzekraczającej 3,5 mm2m2
7005 29 35– – – O grubości przekraczającej 3,5 mm, ale nieprzekraczającej 4,5 mm2m2
7005 29 80– – – O grubości przekraczającej 4,5 mm2m2
7005 30 00– Szkło zbrojone2m2
7006 00 Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane ani nieoprawione w inne materiały
7006 00 10– Szkło optyczne3
7006 00 90– Pozostałe3
7007 Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego lub warstwowego
– Szkło bezpieczne hartowane
7007 11– – O wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach, statkach powietrznych, kosmicznych lub wodnych
7007 11 10– – – O wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach silnikowych3
7007 11 90– – – Pozostałe3
7007 19– – Pozostałe
7007 19 10– – – Emaliowane3m2
7007 19 20– – – Barwione w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub z warstwą pochłaniającą lub odbijającą3m2
7007 19 80– – – Pozostałe3m2
– Szkło bezpieczne wielowarstwowe
7007 21– – O wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach, statkach powietrznych, kosmicznych lub wodnych
7007 21 20– – – O wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach silnikowych3
7007 21 80– – – Pozostałe3
7007 29 00– – Pozostałe3m2
7008 00 Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła
7008 00 20– Barwione w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub z warstwą pochłaniającą lub odbijającą3m2
– Pozostałe
7008 00 81– – Składające się z dwóch tafli szkła uszczelnionych wzdłuż brzegów hermetycznym złączem i oddzielonych warstwą powietrza, innych gazów lub próżnią3m2
7008 00 89– – Pozostałe3m2
7009 Lustra, nawet w ramach, włącznie z lusterkami wstecznymi
7009 10 00– Lusterka wsteczne do pojazdów4p/st
– Pozostałe
7009 91 00– – Bez ram4
7009 92 00– – W ramach4
7010 Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła
7010 10 00– Ampułki3p/st
7010 20 00– Korki, wieczka i pozostałe zamknięcia5
7010 90– Pozostałe
7010 90 10– – Słoje na przetwory (słoje do sterylizacji)5p/st
– – Pozostałe
7010 90 21– – – Wykonane z rur szklanych5p/st
– – – Pozostałe, o pojemności nominalnej
7010 90 31– – – – 2,5 l lub większej5p/st
– – – – Mniejszej niż 2,5 l
– – – – – Do napojów i artykułów spożywczych
– – – – – – Butle
– – – – – – – Ze szkła bezbarwnego, o pojemności nominalnej
7010 90 41– – – – – – – – 1 l lub większej5p/st
7010 90 43– – – – – – – – Większej niż 0,33 l, ale mniejszej niż 1 l5p/st
7010 90 45– – – – – – – – 0,15 l lub większej, ale nie większej niż 0,33 l5p/st
7010 90 47– – – – – – – – Mniejszej niż 0,15 l5p/st
– – – – – – – Ze szkła barwnego, o pojemności nominalnej
7010 90 51– – – – – – – – 1 l lub większej5p/st
7010 90 53– – – – – – – – Większej niż 0,33 l, ale mniejszej niż 1 l5p/st
7010 90 55– – – – – – – – 0,15 l lub większej, ale nie większej niż 0,33 l5p/st
7010 90 57– – – – – – – – Mniejszej niż 0,15 l5p/st
– – – – – – Pozostałe, o pojemności nominalnej
7010 90 61– – – – – – – 0,25 l lub większej5p/st
7010 90 67– – – – – – – Mniejszej niż 0,25 l5p/st
– – – – – Do produktów farmaceutycznych, o pojemności nominalnej
7010 90 71– – – – – – Przekraczającej 0,055 l5p/st
7010 90 79– – – – – – Nieprzekraczającej 0,055 l5p/st
– – – – – Do innych produktów
7010 90 91– – – – – – Ze szkła bezbarwnego5p/st
7010 90 99– – – – – – Ze szkła barwnego5p/st
7011 Szklane osłony (włącznie z bańkami i rurkami), otwarte, oraz ich szklane części, bez wyposażenia, do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych lub tym podobnych
7011 10 00– Do oświetlenia elektrycznego4
7011 20 00– Do lamp elektronopromieniowych4
7011 90 00– Pozostałe4
7012
7013 Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018)
7013 10 00– Z tworzywa szklano-ceramicznego11p/st
– Kieliszki i szklanki na nóżce, inne niż z tworzywa szklano-ceramicznego
7013 22– – Ze szkła ołowiowego
7013 22 10– – – Nabieranego ręcznie11p/st
7013 22 90– – – Nabieranego mechanicznie11p/st
7013 28– – Pozostałe
7013 28 10– – – Nabieranego ręcznie11p/st
7013 28 90– – – Nabieranego mechanicznie11p/st
– Pozostałe kieliszki i szklanki, inne niż z tworzywa szklano-ceramicznego
7013 33– – Ze szkła ołowiowego
– – – Nabieranego ręcznie
7013 33 11– – – – Cięte lub inaczej dekorowane11p/st
7013 33 19– – – – Pozostałe11p/st
– – – Nabieranego mechanicznie
7013 33 91– – – – Cięte lub inaczej dekorowane11p/st
7013 33 99– – – – Pozostałe11p/st
7013 37– – Pozostałe
7013 37 10– – – Ze szkła hartowanego11p/st
– – – Pozostałe
– – – – Nabierane ręcznie
7013 37 51– – – – – Cięte lub inaczej dekorowane11p/st
7013 37 59– – – – – Pozostałe11p/st
– – – – Nabierane mechanicznie
7013 37 91– – – – – Cięte lub inaczej dekorowane11p/st
7013 37 99– – – – – Pozostałe11p/st
– Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych (inne niż szklanki i kieliszki) lub kuchennych, inne niż z tworzywa szklano-ceramicznego
7013 41– – Ze szkła ołowiowego
7013 41 10– – – Nabieranego ręcznie11p/st
7013 41 90– – – Nabieranego mechanicznie11p/st
7013 42 00– – Ze szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej nieprzekraczającym 5 × 10-6 na stopień Kelvina w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C11p/st
7013 49– – Pozostałe
7013 49 10– – – Ze szkła hartowanego11p/st
– – – Pozostałe
7013 49 91– – – – Nabierane ręcznie11p/st
7013 49 99– – – – Nabierane mechanicznie11p/st
– Pozostałe wyroby ze szkła
7013 91– – Ze szkła ołowiowego
7013 91 10– – – Nabieranego ręcznie11p/st
7013 91 90– – – Nabieranego mechanicznie11p/st
7013 99 00– – Pozostałe11p/st
7014 00 00 Wyroby sygnalizacyjne ze szkła i elementy optyczne ze szkła (inne niż te objęte pozycją 7015), nieobrobione optycznie3
7015 Szkła zegarowe lub zegarkowe oraz podobne szkła, szkła do okularów korekcyjnych lub niekorekcyjnych, zakrzywione, gięte, wydrążone lub tym podobne, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł
7015 10 00– Szkła do okularów korekcyjnych3
7015 90 00– Pozostałe3
7016 Kształtki chodnikowe, płyty, cegły, pustaki, cegły znormalizowane, dachówki i pozostałe artykuły, ze szkła prasowanego lub formowanego, nawet zbrojonego, w rodzaju stosowanych do celów budowlanych lub konstrukcyjnych; kostki szklane i pozostała drobnica szklana, nawet na podłożu, na mozaiki lub do podobnych celów dekoracyjnych; okna witrażowe i tym podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, taflach, płytach, formowane w kokilach lub podobnych postaciach
7016 10 00– Kostki szklane i pozostała drobnica szklana, nawet na podłożu, na mozaiki lub do podobnych celów dekoracyjnych8
7016 90– Pozostałe
7016 90 10– – Okna witrażowe i tym podobne3m2
7016 90 40– – Kształtki, cegły i pustaki, w rodzaju stosowanych do celów budowlanych lub konstrukcyjnych3 MIN 1,2 €/100 kg/br
7016 90 70– – Pozostałe3 MIN 1,2 €/100 kg/br
7017 Wyroby laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne, szklane, nawet skalowane lub kalibrowane
7017 10 00– Z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki3
7017 20 00– Z pozostałego szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej nieprzekraczającym 5 × 10-6 na stopień Kelvina, w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C3
7017 90 00– Pozostałe3
7018 Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych i podobna drobnica szklana oraz artykuły z niej, inne niż sztuczna biżuteria; szklane oczy, inne niż artykuły protetyczne; statuetki i pozostałe ozdoby ze szkła obrobionego na palniku, inne niż sztuczna biżuteria; mikrokulki szklane o średnicy nieprzekraczającej 1 mm
7018 10– Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz podobna drobnica szklana
– – Paciorki szklane
7018 10 11– – – Cięte i mechanicznie polerowanebez cła
7018 10 19– – – Pozostałe7
7018 10 30– – Imitacje perełbez cła
– – Imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych
7018 10 51– – – Cięte i mechanicznie polerowanebez cła
7018 10 59– – – Pozostałe3
7018 10 90– – Pozostałe(10)
7018 20 00– Mikrokulki szklane o średnicy nieprzekraczającej 1 mm3
7018 90– Pozostałe
7018 90 10– – Szklane oczy; artykuły z drobnicy szklanej3
7018 90 90– – Pozostałe6
7019 Włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz artykuły z nich (na przykład przędza, tkaniny)
– Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici szklane cięte
7019 11 00– – Nici szklane cięte o długości nie większej niż 50 mm7
7019 12 00– – Niedoprzędy7
7019 19– – Pozostałe
7019 19 10– – – Z włókien ciągłych7
7019 19 90– – – Z włókien odcinkowych7
– Cienkie arkusze (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i podobne wyroby nietkane
7019 31 00– – Maty7
7019 32 00– – Cienkie arkusze (woale)5
7019 39 00– – Pozostałe5
7019 40 00– Tkaniny z niedoprzędów7
– Pozostałe tkaniny
7019 51 00– – O szerokości nieprzekraczającej 30 cm7
7019 52 00– – O szerokości przekraczającej 30 cm, o splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nieprzekraczającej 250 g/m2, o masie liniowej pojedynczej przędzy nie większej niż 136 teksów7
7019 59 00– – Pozostałe7
7019 90 00– Pozostałe7
7020 00 Pozostałe artykuły ze szkła
7020 00 05– Kwarcowe rurki reakcyjne i uchwyty przeznaczone do wstawiania do pieców dyfuzyjnych i utleniających, stosowanych do produkcji materiałów półprzewodnikowychbez cła
– Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych
7020 00 07– – Niewykończone3
7020 00 08– – Wykończone6
– Pozostałe
7020 00 10– – Z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki3
7020 00 30– – Ze szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej nieprzekraczającym 5 × 10-6 na stopień Kelvina, w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C3
7020 00 80– – Pozostałe3
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.