PKWiU
KŚT
PKD
KZiS
PKOB

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

KŚT - Podgrupa 70 -
TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY
KŚT - Podgrupa 71 -
TABOR KOLEJOWY PODZIEMNY
KŚT - Podgrupa 72 -
TABOR TRAMWAJOWY
KŚT - Podgrupa 73 -
POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY
KŚT - Podgrupa 74 -
POJAZDY MECHANICZNE
KŚT - Podgrupa 75 -
TABOR KONNY
KŚT - Podgrupa 76 -
POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY
KŚT - Podgrupa 77 -
TABOR PŁYWAJĄCY
KŚT - Podgrupa 78 -
TABOR LOTNICZY
KŚT - Podgrupa 79 -
POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU

POJAZDY MECHANICZNE

Symbol KŚTWyszczególnienieRoczna stawka amortyzacyjnaPowiązanie z PKWiU 2008Opis dodatkowy
740MOTOCYKLE, PRZYCZEPY I WÓZKI MOTOCYKLOWE20%30.91.1

Rodzaj ten obejmuje:

- motocykle i skutery, włącznie z przyczepami pasażerskimi,

- motocykle i riksze towarowe, włącznie z przyczepami ciężarowymi.

Obiektem jest poszczególny pojazd mechaniczny wraz z normalnym wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pojazdów mechanicznych służących do bliskiego transportu, takich jak: wózki magazynowe lub peronowe, sklasyfikowanych w podgrupie 76.

741SAMOCHODY OSOBOWE20%29.10.2

Rodzaj ten obejmuje:

- samochody osobowe wyposażone w silnik o pojemności skokowej > 500 cm3,

- pojazdy typu Quad o pojemności skokowej silnika => 49 cm3,

- samochody osobowe zasadniczo przeznaczone do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- samochodów osobowych przerobionych na samochody ciężarowe, sklasyfikowanych w rodzaju 742,

- samochodów specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 743,

- pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób (włączając kierowcę), sklasyfikowanych w rodzaju 744.

742SAMOCHODY CIĘŻAROWE20%29.10.41.0
29.10.42.0*
29.10.44.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- pojazdy samochodowe do transportu towarów, tj.:

  - samochody ciężarowe uniwersalne do transportu różnych towarów,

  - samochody ciężarowe przystosowane konstrukcyjnie do transportu tylko określonych towarów.

- podwozia do samochodów ciężarowych wyposażone w silnik.

 

743SAMOCHODY SPECJALNE14%28.92.29.0
29.10.44.0*
29.10.5

Rodzaj ten obejmuje:

- pojazdy samowyładowcze przeznaczane do użytku poza drogami publicznymi,

- pojazdy-amfibie, samochodziki golfowe, pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu i podobne,

- samochody sanitarne do transportu chorych, w tym pogotowia ratunkowego,

- pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż transport towarów i przewóz osób, takie jak:

  - piaskarki, betoniarki samochodowe, pojazdy przepompowujące beton,

  - pojazdy strażackie, pojazdy do czyszczenia ulic, kanałów ściekowych, pasów startowych lotnisk (np. polewaczki, zmywarki, polewarko-zmywarki, samochody asenizacyjne, pługi śnieżne),

  - pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, kuchnie polowe,

  - ciężarówki-warsztaty, pojazdy pogotowia technicznego,

  - ruchome przychodnie rentgenowskie i ruchome kliniki medyczne, w tym dentystyczne,

  - żurawie samochodowe (dźwigi samojezdne),

  - samojezdne wieże wiertnicze,

  - generatory przewoźne,

  - radiowe wozy transmisyjne, wozy operatorskie i filmowe,

- pozostałe samochody specjalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

744POJAZDY SAMOCHODOWE PRZEZNACZONE KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU DZIEWIĘCIU LUB WIĘCEJ OSÓB, WŁĄCZAJĄC KIEROWCĘ20%29.10.30.0*
745TROLEJBUSY I SAMOCHODY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM
 
 
 z tego:
- z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym
- z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym**)

 
 
 
 
 
 14%
 
 
 18%
29.10.30.0*
29.10.42.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- trolejbusy (czerpiące prąd z przewodów napowietrznych),

- samochody o napędzie elektrycznym akumulatorowym.

746CIĄGNIKI14%28.30.10.0
28.30.2
28.92.50.0
29.10.43.0

Rodzaj ten obejmuje:

- ciągniki kierowane przez pieszego,

- ciągniki rolnicze - mieszczą się tu pojazdy silnikowe skonstruowane do stosowania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych,

- ciągniki gąsienicowe,

- ciągniki samochodowe, w tym: ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe oraz do ciągnięcia naczep lub przyczep.

747NACZEPY14%29.20.22.0*
29.20.23.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- naczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe),

- naczepy do przewozu towarów.

748PRZYCZEPY14%29.20.22.0*
29.20.23.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- przyczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe),

- przyczepy do przewozu towarów.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60