Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja N  »   Dział 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 77 -
WYNAJEM I DZIERŻAWA
Dział 78 -
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Dział 79 -
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
Dział 80 -
DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
Dział 81 -
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Dział 82 -
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
77.1Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.11Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podklasa ta obejmuje:

 • wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (<= 3,5t), bez kierowcy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu samochodów osobowych i furgonetek z kierowcą,sklasyfikowanego w 49.32.Z.
77.12Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę:

 • samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (> 3,5 t),
 • pojazdów kempingowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych do przewozu towarów, z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.41.Z,
 • wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.Z.
77.2Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

Grupa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz kaset wideo,zazwyczaj na krótki okres czasu, jednakże w niektórych przypadkach wypożyczanie lub dzierżawa może być dokonywana na dłuższe okresy czasu.

77.21Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego:

 • łodzi wycieczkowych, kajaków, żaglówek,
 • rowerów,
 • leżaków oraz parasoli,
 • nart,
 • pozostałego sprzętu sportowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów wraz z załogą, sklasyfikowanego w 50.10.Z, 50.30.Z,
 • wypożyczania kaset wideo i płyt, sklasyfikowanego w 77.22.Z,
 • wypożyczania pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,gdzie indziej niesklasyfikowanego, sklasyfikowanego w 77.29.Z,
 • wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29.B.
77.22Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.22.ZWypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.29.ZWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę wszystkich rodzajów artykułów użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem sprzętu rekreacyjnego i sportowego, gospodarstwom domowym czy przedsiębiorstwom:

 • tkanin, odzieży i obuwia,
 • mebli, wyrobów szklanych i ceramicznych, zastawy kuchennej i stołowej, urządzeń elektrycznych i artykułów gospodarstwa domowego,
 • biżuterii, instrumentów muzycznych, elementów dekoracyjnych i kostiumów,
 • książek, magazynów i czasopism,
 • maszyn i urządzeń stosowanych przez amatorów lub hobbistów, np. sprzętu do majsterkowania,
 • kwiatów i roślin,
 • sprzętu elektronicznego do użytku domowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu samochodów osobowych i ciężarowych, przyczep i pojazdów kempingowych, bez kierowcy, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 77.1,
 • wynajmu sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
 • wypożyczania kaset wideo, płyt CD, DVD itp., sklasyfikowanego w 77.22.Z,
 • wypożyczania mebli biurowych, sklasyfikowanego w 77.33.Z,
 • wynajmu motocykli i przyczep kempingowych, bez kierowcy,sklasyfikowanego w 77.39.Z,
 • wypożyczania bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów, przez pralnie, sklasyfikowanego w 96.01.Z.
77.3Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
77.31Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.31.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę bez obsługi:

 • maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych sklasyfikowanych w 28.30.Z.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych z obsługą,sklasyfikowanego w 01.61.Z, 02.40.Z.
77.32Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, m.in.:

 • dźwigów samochodowych,
 • rusztowań i platform roboczych, bez ich wznoszenia i demontażu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i inżynierii lądowej i wodnej,z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 43.
77.33Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych bez obsługi:

 • komputerów i sprzętu peryferyjnego,
 • urządzeń kopiujących, maszyn do pisania i urządzeń do przetwarzania tekstów,
 • maszyn i urządzeń księgujących: kas sklepowych, kalkulatorów elektronicznych itp.,
 • pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
 • mebli biurowych.
77.34Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.34.ZWynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu wodnego bezzałogi, m.in.:

 • łodzi i statków handlowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu środków transportu wodnego z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 50,
 • wynajmu łodzi wycieczkowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.
77.35Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
77.35.ZWynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu lotniczego bez załogi, m.in.:

 • samolotów,
 • balonów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu środków transportu lotniczego, z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 51.
77.39Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

 • wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi, zazwyczaj będących środkami produkcji:
  • silników i turbin,
  • obrabiarek,
  • urządzeń górniczych oraz do wydobywania ropy naftowej,
  • profesjonalnego sprzętu radiowego, telewizyjnego i łączności,
  • sprzętu do produkcji filmów,
  • sprzętu kontrolno-pomiarowego,
  • pozostałych maszyn i urządzeń stosowanych do badań naukowych, w handlu i przemyśle;
 • wynajem i dzierżawę środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych):
  • motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp.,
  • pojazdów szynowych;
 • wynajem zwierząt (np. stad, koni wyścigowych),
 • wynajem kontenerów mieszkalnych lub biurowych,
 • wynajem pozostałych kontenerów,
 • wynajem palet.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu rowerów, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych bez obsługi,sklasyfikowanego w 77.31.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.32.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń biurowych (włącznie z komputerami) bezobsługi, sklasyfikowanego w 77.33.Z.
77.4Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
77.40Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
77.40.ZDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Podklasa ta obejmuje działalności związane z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów, za którą pobierane są opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych dla ich właściciela. Dzierżawa tych produktów może dotyczyć: zezwolenia na reprodukcję,wykorzystywania w późniejszych procesach lub produktach, koncesji autoryzowanej dystrybucji (franszyzy).

Obecni właściciele mogą, ale nie muszą, być twórcami tych produktów.

Podklasa ta obejmuje:

 • dzierżawę własności intelektualnej, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, takich jak książki lub oprogramowanie komputerowe,
 • tantiemy lub opłaty licencyjne płacone za prawo do korzystania z:
  • prawa do patentu,
  • znaków handlowych, nazwy marek,
  • prawa do badania i oceny minerałów,
  • franszyzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • uzyskiwania praw do publikacji, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działów 58 i 59,
 • produkcji, powielania i rozpowszechniania prac chronionych prawem autorskim (książki, oprogramowanie komputerowe, filmy),sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów 58, 59,
 • dzierżawy nieruchomości, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 68.2,
 • dzierżawy aktywów materialnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 77.1, 77.2, 77.3.
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.