Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKOB  »   Sekcja 1  »   Dział 12 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKOB - Dział 11 -
BUDYNKI MIESZKALNE
PKOB - Dział 12 -
BUDYNKI NIEMIESZKALNE

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu PKOB 12.
Symbol PKOBNazwa grupowaniaWyszczególnieniePowiąz. KOB
121Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego
    1211Budynki hoteliKlasa obejmuje:
- Hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez
- Samodzielne restauracje i bary

Klasa nie obejmuje:
- Restauracji w budynkach mieszkalnych (1122)
- Schronisk młodzieżowych, schronisk górskich, domków kempingowych, domów wypoczynkowych (1212)
- Restauracji w centrach handlowych (1230)

121
165x
273
    1212Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałeKlasa obejmuje:
- Schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego

Klasa nie obejmuje:
- Hoteli i podobnych budynków oferujących zakwaterowanie (1211)
- Wesołych miasteczek i parków wypoczynkowych (2412)

165x
166
167
169x
122Budynki biurowe
    1220Budynki biuroweKlasa obejmuje:
- Budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych;
- Budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów

Klasa nie obejmuje:
- Biur w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów.

171
172
173
174
175
176
177
179
278
123Budynki handlowo-usługowe
    1230Budynki handlowo-usługoweKlasa obejmuje:
- Centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki itp.

Klasa nie obejmuje:
- Sklepów w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów

159x
266x, 269x 271, 272
274, 275
276, 277
279, 285
289x
124Budynki transportu i łączności
    1241Budynki łączności, dworców i terminaliKlasa obejmuje:
- Budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych;
- Budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp.;
- Hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, "zajezdnie" dla lokomotyw i wagonów;
- Budki telefoniczne;
- Budynki latarni morskich;
- Budynki kontroli ruchu powietrznego

Klasa nie obejmuje:
- Budynków stacji obsługi (1230);
- Zbiorników, silosów i budynków magazynowych (1252);
- Dróg kolejowych (212);
- Dróg lotniskowych (2130);
- Linii telekomunikacyjnych i masztów (2213, 2224);
- Terminali ropy i ropopochodnych (2303)

146
261
262
263
264
265
266x
267
268
269x
326
665
    1242Budynki garażyKlasa obejmuje:
- Garaże i zadaszone parkingi;
- Budynki do przechowywania rowerów

Klasa nie obejmuje:
- Stacji obsługi (1230);
- Parkingów w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów

266x
567
125Budynki przemysłowe i magazynowe
    1251Budynki przemysłoweKlasa obejmuje:
- Budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie, browary, montownie itp.

Klasa nie obejmuje:
- Kompleksowych przemysłowych obiektów budowlanych (elektrowni, rafinerii, itp.), które nie posiadają formy budynku (230);
- Zbiorników, silosów i budynków magazynowych (1252);
- Niemieszkalnych budynków gospodarstw rolnych (1271)

211, 212
213, 214, 215
216, 217
219
221, 223
227, 229x
281, 282,
283, 289x
    1252Zbiorniki, silosy i budynki magazynoweKlasa obejmuje:
- Zbiorniki na ciecze;
- Zbiorniki na gazy;
- Silosy na zboże, cement i inne towary sypkie;
- Chłodnie i budynki składowe specjalizowane;
- Powierzchnie magazynowe

Klasa nie obejmuje:
- Budynków gospodarstw rolnych, w szczególności silosów i budynków magazynowych rolniczych przeznaczonych do przechowywania zbiorów (1271);
- Wież ciśnień (2222);
- Terminali ropy i ropopochodnych (2303)

231, 232,
233, 234,
235, 236,
237, 239,
241, 242,
243, 245,
249, 311,
312, 319x
321, 331,
332, 333,
334, 335,
336, 337,
339, 561,
562, 563x
126Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej
    1261Ogólnodostępne obiekty kulturalneKlasa obejmuje:
- Kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.;
- Sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych;
- Kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.;
- Budynki schronisk dla zwierząt;- Budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych

Klasa nie obejmuje:
- Muzeów, galerii artystycznych (1262);
- Budynków kultury fizycznej (1265);
- Parków rozrywkowych i wypoczynkowych (2412)

143
144
145
147x
    1262Budynki muzeów i bibliotekKlasa obejmuje:
- Muzea, galerie sztuki, biblioteki i centra informacyjne;
- Budynki archiwów
131x, 132x
133x, 134x,
135x, 136x,
137x, 139x
141
142
147x
    1263Budynki szkół i instytucji badawczychKlasa obejmuje:
- Budynki szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego (np. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, licea ogólnokształcące, licea techniczne, itp.), budynki szkół zawodowych lub kształcenia specjalistycznego;
- Budynki szkół wyższych i placówki badawcze; laboratoria badawcze;
- Specjalne szkoły dla dzieci niepełnosprawnych;
- Ośrodki kształcenia ustawicznego;
- Stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów

Klasa nie obejmuje:
- Internatów, które są odrębnymi budynkami oraz burs i domów studenckich (1130);
- Bibliotek (1262);
- Szpitali klinicznych (1264)

131x
132x
133x
134x
135x
136x
137x
139x
    1264Budynki szpitali i zakładów opieki medycznejKlasa obejmuje:
- Budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,
- Sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka,
- Szpitale kliniczne,
- Szpitale więzienne i wojskowe,
- Budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp.,
- Budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.

Klasa nie obejmuje:
- Domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych, itp. (1130)

151
152
153
154
155x
156
157x
158
159x
258
    1265Budynki kultury fizycznejKlasa obejmuje:
- Budynki przeznaczone dla imprez sportowych w halach (boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne, sztuczne lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska, tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz w prysznice, szatnie itp. dla uczestników
- Zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu

Klasa nie obejmuje:
- Hal wielofunkcyjnych przeznaczonych głównie do celów rozrywkowych (1261)
- Boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp. (2411)

161
162
163
164
169x
127Pozostałe budynki niemieszkalne
    1271Budynki gospodarstw rolnych Klasa obejmuje:
- Budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe dla działalności rolniczej np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rolnicze, itp.

Klasa nie obejmuje:
- Ogrodów zoologicznych i ogrodów botanicznych (2412)

251, 252
253, 254
255, 256
257, 259,
361, 365,
368
    1272Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnychKlasa obejmuje:
- Kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, itp.
- Cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria

Klasa nie obejmuje:
- Budynków kultu religijnego wykorzystywanych jako muzea (1262),

148
185
186
    1273Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury.Klasa obejmuje
- Wszelkie obiekty budowlane bez względu na stan zachowania, ale nie wykorzystywane do innych celów,
- Nieruchome, archeologiczne dobra kultury.
    1274Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienioneKlasa obejmuje:
- Zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich,
- Zabudowania koszarowe;
- Obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.

Klasa nie obejmuje:
- Budek telefonicznych (1241)
- Szpitali więziennych i wojskowych (1264)
- Budowli wojskowych (2420)
- Budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych (1130)

128x
178
181
182
183
184
189
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.