Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 13 - WYROBY TEKSTYLNE
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 13

WYROBY TEKSTYLNE

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
13WYROBY TEKSTYLNE  
13.1PRZĘDZA I NICI  
13.10PRZĘDZA I NICI  
13.10.1Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę  
13.10.10Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę  
13.10.10.0Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę 
Powiązania z CN-2007:
1505 00
13.10.2Włókna tekstylne naturalne, przygotowane do przędzenia  
13.10.21Jedwab surowy (nieskręcany)  
13.10.21.0Jedwab surowy (nieskręcany) 
Powiązania z CN-2007:
5002 00 00
13.10.22Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzeblona ani nieczesana  
13.10.22.0Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzeblona ani nieczesana 
Powiązania z CN-2007:
5101 21 00
5101 29 00
5101 30 00
13.10.23Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej  
13.10.23.0Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 
Powiązania z CN-2007:
5103 10
13.10.24Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana  
13.10.24.0Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana 
Powiązania z CN-2007:
5105
13.10.25Bawełna zgrzeblona lub czesana  
13.10.25.0Bawełna zgrzeblona lub czesana 
Powiązania z CN-2007:
5203 00 00
13.10.26Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione  
13.10.26.0Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione 
Powiązania z CN-2007:
5303 90 00
13.10.29Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione  
13.10.29.0Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione 
Powiązania z CN-2007:
5301 21 0
5301 29 00
5301 30
5302 90 00
5305 00 00*
13.10.3Włókna tekstylne chemiczne, odcinkowe, przygotowane do przędzenia  
13.10.31Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia  
13.10.31.0Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia 
Powiązania z CN-2007:
5506
13.10.32Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia  
13.10.32.0Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia 
Powiązania z CN-2007:
5507 00 00
13.10.4Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu  
13.10.40Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu  
13.10.40.0Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu 
Powiązania z CN-2007:
5004 00
5005 00
5006 00
13.10.5Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego  
13.10.50Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego  
13.10.50.0Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego 
Powiązania z CN-2007:
5106
5107
5108
5109
5110 00 00
13.10.6Przędza bawełniana; nici bawełniane do szycia  
13.10.61Przędza bawełniana, z wyłączeniem nici bawełnianych  
13.10.61.0Przędza bawełniana, z wyłączeniem nici bawełnianych 
Powiązania z CN-2007:
5205
5206
5207
13.10.62Nici bawełniane  
13.10.62.0Nici bawełniane 
Powiązania z CN-2007:
5204
13.10.7Przędza z pozostałych włókien roślinnych, włączając len, jutę, włókna kokosowe i konopie; przędza papierowa  
13.10.71Przędza lniana  
13.10.71.0Przędza lniana 
Powiązania z CN-2007:
5306
13.10.72Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa  
13.10.72.0Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa 
Powiązania z CN-2007:
5307
5308
13.10.8Przędza i nici z chemicznych włókien ciągłych lub odcinkowych  
13.10.81Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici), pakowana do sprzedaży detalicznej  
13.10.81.0Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici), pakowana do sprzedaży detalicznej 
Powiązania z CN-2007:
5402 61 00
5402 62 00
5402 69
5403 41 00
5403 42 00
5403 49 00
5406 00 00
13.10.82Przędza zawierająca => 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici  
13.10.82.0Przędza zawierająca => 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici 
Powiązania z CN-2007:
5509 11 00
5509 12 00
5509 21 00
5509 22 00
5509 31 00
5509 32 00
5509 41 00
5509 42 00
5511 10 00
13.10.83Przędza zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici  
13.10.83.0Przędza zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici 
Powiązania z CN-2007:
5509 51 00
5509 52 00
5509 53 00
5509 59 00
5509 61 00
5509 62 00
5509 69 00
5509 91 00
5509 92 00
5509 99 00
5511 20 00
13.10.84Przędza ze sztucznych włókien odcinkowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem nici  
13.10.84.0Przędza ze sztucznych włókien odcinkowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem nici 
Powiązania z CN-2007:
5510
5511 30 00
13.10.85Nici z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych  
13.10.85.0Nici z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych 
Powiązania z CN-2007:
5401
5508
13.10.9Szarpanka rozwłókniona; usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu; usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici  
13.10.91Szarpanka rozwłókniona z wełny lub cienkiej albo grubej sierści zwierzęcej  
13.10.91.0Szarpanka rozwłókniona z wełny lub cienkiej albo grubej sierści zwierzęcej 
Powiązania z CN-2007:
5104 00 00
13.10.92Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane (z wyłączeniem odpadów przędzy bawełnianej, włączając odpady nici)  
13.10.92.0Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane (z wyłączeniem odpadów przędzy bawełnianej, włączając odpady nici) 
Powiązania z CN-2007:
5202 91 00
5202 99 00
13.10.93Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu  
13.10.93.0Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu  
13.10.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici  
13.10.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici  
13.2TKANINY  
13.20TKANINY  
13.20.1Tkaniny z włókien naturalnych innych niż bawełniane, z wyłączeniem tkanin specjalnych  
13.20.11Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych  
13.20.11.0Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych 
Powiązania z CN-2007:
5007
13.20.12Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego  
13.20.12.0Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego 
Powiązania z CN-2007:
5111
5112
5113 00 00
13.20.13Tkaniny lniane  
13.20.13.0Tkaniny lniane 
Powiązania z CN-2007:
5309
13.20.14Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii  
13.20.14.0Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii 
Powiązania z CN-2007:
5310
13.20.19Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej  
13.20.19.0Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej 
Powiązania z CN-2007:
5311 00
13.20.2Tkaniny bawełniane  
13.20.20Tkaniny bawełniane  
13.20.20.0Tkaniny bawełniane 
Powiązania z CN-2007:
5208
5209
5210
5211
5212
13.20.3Tkaniny z włókien chemicznych, z wyłączeniem tkanin specjalnych  
13.20.31Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych  
13.20.31.0Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych 
Powiązania z CN-2007:
5407
5408
13.20.32Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych  
13.20.32.0Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych 
Powiązania z CN-2007:
5512
5513
5514
5515
13.20.33Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych  
13.20.33.0Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych 
Powiązania z CN-2007:
5516
13.20.4Tkaniny z okrywą runową, tkaniny ręcznikowe, włączając frotté oraz pozostałe tkaniny specjalne  
13.20.41Tkaniny z okrywą runową i tkaniny szenilowe, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté oraz taśm tkanych z bawełny  
13.20.41.0Tkaniny z okrywą runową i tkaniny szenilowe, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté oraz taśm tkanych z bawełny 
Powiązania z CN-2007:
5801*
13.20.42Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny, z wyłączeniem taśm tkanych  
13.20.42.0Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny, z wyłączeniem taśm tkanych 
Powiązania z CN-2007:
5802 11 00
5802 19 00
13.20.43Pozostałe tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe, z wyłączeniem taśm tkanych  
13.20.43.0Pozostałe tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe, z wyłączeniem taśm tkanych 
Powiązania z CN-2007:
5802 20 00
13.20.44Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych  
13.20.44.0Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych 
Powiązania z CN-2007:
5803 00
13.20.45Tkaniny welurowe, z wyłączeniem dywanów  
13.20.45.0Tkaniny welurowe, z wyłączeniem dywanów 
Powiązania z CN-2007:
5802 30 00
13.20.46Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi  
13.20.46.0Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi 
Powiązania z CN-2007:
7019 40 00
7019 51 00
7019 52 00
7019 59 00
13.20.5Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych  
13.20.50Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych  
13.20.50.0Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych 
Powiązania z CN-2007:
4304 00 00*
5801*
13.20.9Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin  
13.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin  
13.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin  
13.3USŁUGI WYKOŃCZALNICZE  
13.30USŁUGI WYKOŃCZALNICZE  
13.30.1Usługi wykończalnicze  
13.30.11Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy  
13.30.11.0Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy  
13.30.12Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży  
13.30.12.0Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży  
13.30.13Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży  
13.30.13.0Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży  
13.30.14Usługi w zakresie drukowania tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży  
13.30.14.0Usługi w zakresie drukowania tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży  
13.30.19Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży  
13.30.19.0Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży  
13.9POZOSTAŁE WYROBY TEKSTYLNE  
13.91DZIANINY METRAŻOWE  
13.91.1Dzianiny metrażowe  
13.91.11Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową  
13.91.11.0Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową 
Powiązania z CN-2007:
6001
13.91.19Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi  
13.91.19.0Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi 
Powiązania z CN-2007:
4304 00 00*
6002
6003
6004
6005
6006
13.91.9Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych  
13.91.99Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych  
13.91.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych  
13.92GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE  
13.92.1Gotowe wyroby tekstylne do użytku domowego  
13.92.11Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych  
13.92.11.0Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych 
Powiązania z CN-2007:
6301 20
6301 30
6301 40
6301 90
13.92.12Pościel  
13.92.12.0Pościel 
Powiązania z CN-2007:
6302 10 00
6302 21 00
6302 22
6302 29
6302 31 00
6302 32
6302 39
13.92.13Obrusy i serwety  
13.92.13.0Obrusy i serwety 
Powiązania z CN-2007:
6302 40 00
6302 51 00
6302 53
6302 59
13.92.14Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne  
13.92.14.0Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne 
Powiązania z CN-2007:
6302 60 00
6302 91 00
6302 93
6302 99
13.92.15Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; lambrekiny okienne i łóżkowe  
13.92.15.0Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; lambrekiny okienne i łóżkowe 
Powiązania z CN-2007:
6303 12 00
6303 19 00
6303 91 00
6303 92
6303 99
13.92.16Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp.  
13.92.16.0Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp. 
Powiązania z CN-2007:
5805 00 00
6304
6308 00 00
13.92.2Pozostałe gotowe wyroby tekstylne  
13.92.21Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów  
13.92.21.0Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów 
Powiązania z CN-2007:
6305
13.92.22Płachty i plandeki; markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe, włączając materace pneumatyczne  
13.92.22.0Płachty i plandeki; markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe, włączając materace pneumatyczne 
Powiązania z CN-2007:
6306
13.92.23Spadochrony i spadochrony wirnikowe, włączając spadochrony sterowane; części do nich  
13.92.23.0Spadochrony i spadochrony wirnikowe, włączając spadochrony sterowane; części do nich 
Powiązania z CN-2007:
8804 00 00
13.92.24Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny  
13.92.24.0Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny 
Powiązania z CN-2007:
9404 30 00
9404 90
13.92.29Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe  
13.92.29.0Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe 
Powiązania z CN-2007:
6307
13.92.9Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych  
13.92.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych  
13.92.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych  
13.93DYWANY, CHODNIKI I POZOSTAŁE TEKSTYLNE POKRYCIA PODŁOGOWE  
13.93.1Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe  
13.93.11Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane  
13.93.11.0Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane 
Powiązania z CN-2007:
5701
13.93.12Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych  
13.93.12.0Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych 
Powiązania z CN-2007:
5702
13.93.13Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe  
13.93.13.0Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe 
Powiązania z CN-2007:
5703
13.93.19Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe  
13.93.19.0Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe 
Powiązania z CN-2007:
5704
5705 00
13.93.9Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych  
13.93.99Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych  
13.93.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych  
13.94WYROBY POWROŹNICZE, LINY, SZPAGATY I WYROBY SIECIOWE  
13.94.1Wyroby powroźnicze, liny, szpagaty i wyroby sieciowe, z wyłączeniem szmat, kawałków szpagatu, lin i linek oraz zużytych wyrobów z materiałów włókienniczych  
13.94.11Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych  
13.94.11.0Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych 
Powiązania z CN-2007:
5607
13.94.12Siatki wiązane ze szpagatu, powrozów lub lin; gotowe sieci rybackie z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane  
13.94.12.0Siatki wiązane ze szpagatu, powrozów lub lin; gotowe sieci rybackie z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
5608
5609 00 00
13.94.2Szmaty, kawałki szpagatu, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych  
13.94.20Szmaty, kawałki szpagatu, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych  
13.94.20.0Szmaty, kawałki szpagatu, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych 
Powiązania z CN-2007:
6310
13.94.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych  
13.94.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych  
13.94.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych  
13.95WŁÓKNINY I WYROBY WYKONANE Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY  
13.95.1Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży  
13.95.10Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży  
13.95.10.0Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży 
Powiązania z CN-2007:
5603
13.95.9Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży  
13.95.99Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży  
13.95.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży  
13.96POZOSTAŁE TEKSTYLNE WYROBY TECHNICZNE I PRZEMYSŁOWE  
13.96.1Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową; tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej; nici i sznurki z gumy pokryte materiałem włókienniczym oraz wyroby tekstylne do zastosowań technicznych  
13.96.11Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową  
13.96.11.0Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową 
Powiązania z CN-2007:
5605 00 00
13.96.12Tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane  
13.96.12.0Tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
5809 00 00
13.96.13Nici i sznurki z gumy pokryte materiałem włókienniczym; przędza i taśma tekstylne, impregnowane, pokryte gumą lub tworzywami sztucznymi  
13.96.13.0Nici i sznurki z gumy, pokryte materiałem włókienniczym; przędza i taśma tekstylne, impregnowane, pokryte gumą lub tworzywami sztucznymi 
Powiązania z CN-2007:
5604
13.96.14Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane  
13.96.14.0Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
5901
5903
5907 00
13.96.15Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych  
13.96.15.0Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych 
Powiązania z CN-2007:
5902
13.96.16Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne  
13.96.16.0Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne 
Powiązania z CN-2007:
5908 00 00
5909 00
5910 00 00
5911
13.96.17Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp.  
13.96.17.0Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp. 
Powiązania z CN-2007:
5806
5807
5808
13.96.9Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych  
13.96.99Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych  
13.96.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych  
13.99WYROBY TEKSTYLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  
13.99.1Tiule, koronki i hafty; przędza i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa  
13.99.11Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji  
13.99.11.0Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji 
Powiązania z CN-2007:
5804
13.99.12Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji  
13.99.12.0Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji 
Powiązania z CN-2007:
5810
13.99.13Filc powleczony, impregnowany lub laminowany  
13.99.13.0Filc powleczony, impregnowany lub laminowany 
Powiązania z CN-2007:
5602
13.99.14Włókna tekstylne o długości <= 5 mm (wyczeski wełniane), puch włókienniczy oraz resztki włókien z przemiału  
13.99.14.0Włókna tekstylne o długości <= 5 mm (wyczeski wełniane), puch włókienniczy oraz resztki włókien z przemiału 
Powiązania z CN-2007:
5601 30 00
13.99.15Przędza rdzeniowa (z wyłączeniem przędzy metalizowanej rdzeniowej) i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa  
13.99.15.0Przędza rdzeniowa (z wyłączeniem przędzy metalizowanej rdzeniowej) i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa 
Powiązania z CN-2007:
5606 00
13.99.16Wyroby tekstylne pikowane w sztukach  
13.99.16.0Wyroby tekstylne pikowane w sztukach 
Powiązania z CN-2007:
5811 00 00
13.99.19Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
13.99.19.0Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
9616 20 00
13.99.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
13.99.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
13.99.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.