Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 14 - ODZIEŻ
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 14

ODZIEŻ

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
14ODZIEŻ  
14.1ODZIEŻ, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH  
14.11ODZIEŻ SKÓRZANA  
14.11.1Odzież ze skóry lub skóry wtórnej  
14.11.10Odzież ze skóry lub skóry wtórnej  
14.11.10.0Odzież ze skóry lub skóry wtórnej 
Powiązania z CN-2007:
4203 10 00
14.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej  
14.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej  
14.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej  
14.12ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA  
14.12.1Odzież robocza i ochronna męska  
14.12.11Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze i ochronne  
14.12.11.0Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze i ochronne 
Powiązania z CN-2007:
6203 22 10
6203 23 10
6203 29 11
6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11
14.12.12Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze i ochronne  
14.12.12.0Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze i ochronne 
Powiązania z CN-2007:
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
14.12.2Odzież robocza i ochronna damska  
14.12.21Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze i ochronne  
14.12.21.0Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze i ochronne 
Powiązania z CN-2007:
6204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
14.12.22Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze i ochronne  
14.12.22.0Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze i ochronne 
Powiązania z CN-2007:
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
14.12.3Pozostała odzież robocza i ochronna  
14.12.30Pozostała odzież robocza i ochronna  
14.12.30.0Pozostała odzież robocza i ochronna 
Powiązania z CN-2007:
6211 32 10
6211 33 10
6211 42 10
6211 43 10
14.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej i ochronnej  
14.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej i ochronnej  
14.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej i ochronnej  
14.13POZOSTAŁA ODZIEŻ WIERZCHNIA  
14.13.1Odzież wierzchnia z dzianin metrażowych  
14.13.11Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych  
14.13.11.0Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6101
14.13.12Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych  
14.13.12.0Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6103
14.13.13Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych  
14.13.13.0Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6102
14.13.14Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych  
14.13.14.0Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6104
14.13.2Pozostała odzież wierzchnia męska lub chłopięca  
14.13.21Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce  
14.13.21.0Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce 
Powiązania z CN-2007:
6201
14.13.22Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce  
14.13.22.0Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce 
Powiązania z CN-2007:
6203 11 00
6203 12 00
6203 19
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6203 29 30
6203 29 90
14.13.23Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce  
14.13.23.0Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce 
Powiązania z CN-2007:
6203 31 00
6203 32 90
6203 33 90
6203 39 19
6203 39 90
14.13.24Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce  
14.13.24.0Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce 
Powiązania z CN-2007:
6203 41
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 59
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 39
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 39
6203 49 50
6203 49 90
14.13.3Pozostała odzież wierzchnia damska lub dziewczęca  
14.13.31Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce  
14.13.31.0Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce 
Powiązania z CN-2007:
6202
14.13.32Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce  
14.13.32.0Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce 
Powiązania z CN-2007:
6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00
6204 19
6204 21 00
6204 22 80
6204 23 80
6204 29 18
6204 29 90
14.13.33Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce  
14.13.33.0Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce 
Powiązania z CN-2007:
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6204 39 90
14.13.34Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce  
14.13.34.0Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce 
Powiązania z CN-2007:
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00
6204 49 00
6204 51 00
6204 52 00
6204 53 00
6204 59
14.13.35Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce  
14.13.35.0Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce 
Powiązania z CN-2007:
6204 61
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 62 59
6204 62 90
6204 63 18
6204 63 39
6204 63 90
6204 69 18
6204 69 39
6204 69 50
6204 69 90
14.13.4Odzież używana i pozostałe używane artykuły, gdzie indziej niesklasyfikowane  
14.13.40Odzież używana i pozostałe używane artykuły, gdzie indziej niesklasyfikowane  
14.13.40.0Odzież używana i pozostałe używane artykuły, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
6309 00 00
14.13.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej  
14.13.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej  
14.13.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej  
14.14BIELIZNA  
14.14.1Bielizna z dzianin metrażowych  
14.14.11Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych  
14.14.11.0Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6105
14.14.12Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych  
14.14.12.0Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6107
14.14.13Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych  
14.14.13.0Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6106
14.14.14Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych  
14.14.14.0Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6108
14.14.2Pozostała bielizna  
14.14.21Pozostałe koszule męskie lub chłopięce  
14.14.21.0Pozostałe koszule męskie lub chłopięce 
Powiązania z CN-2007:
6205
14.14.22Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce  
14.14.22.0Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce 
Powiązania z CN-2007:
6207
14.14.23Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce  
14.14.23.0Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce 
Powiązania z CN-2007:
6206
14.14.24Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce  
14.14.24.0Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce 
Powiązania z CN-2007:
6208
14.14.25Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części  
14.14.25.0Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części 
Powiązania z CN-2007:
6212
14.14.3T-shirty i podkoszulki, z dzianin metrażowych  
14.14.30T-shirty i podkoszulki, z dzianin metrażowych  
14.14.30.0T-shirty i podkoszulki, z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6109
14.14.9Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny  
14.14.99Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny  
14.14.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny  
14.19POZOSTAŁA ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE  
14.19.1Odzież dla niemowląt, dresy i pozostałe rodzaje odzieży, dodatki odzieżowe i ich części (z wyłączeniem nakryć głowy), z dzianin metrażowych  
14.19.11Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin metrażowych  
14.19.11.0Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6111
14.19.12Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z dzianin metrażowych  
14.19.12.0Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6112
6114
14.19.13Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin metrażowych  
14.19.13.0Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6116
14.19.19Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, z dzianin metrażowych  
14.19.19.0Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6117
14.19.2Odzież dla niemowląt, pozostałe rodzaje odzieży i pozostałe dodatki odzieżowe (z wyłączeniem nakryć głowy), z wyłączeniem z dzianin metrażowych  
14.19.21Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem z dzianin metrażowych  
14.19.21.0Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6209
14.19.22Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, z wyłączeniem z dzianin metrażowych  
14.19.22.0Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, z wyłączeniem z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6211 11 00
6211 12 00
6211 20 00
6211 32 31
6211 32 41
6211 32 42
6211 32 90
6211 33 31
6211 33 41
6211 33 42
6211 33 90
6211 39 00
6211 41 00
6211 42 31
6211 42 41
6211 42 42
6211 42 90
6211 43 31
6211 43 41
6211 43 42
6211 43 90
6211 49 00
14.19.23Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem z dzianin metrażowych  
14.19.23.0Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem z dzianin metrażowych 
Powiązania z CN-2007:
6213
6214
6215
6216 00 00
6217
14.19.3Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry; odzież wykonana z filcu lub włóknin; odzież wykonana z tkanin powleczonych  
14.19.31Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych  
14.19.31.0Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych 
Powiązania z CN-2007:
4203 29 91
4203 29 99
4203 30 00
4203 40 00
14.19.32Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych  
14.19.32.0Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych 
Powiązania z CN-2007:
6113 00
6210
14.19.4Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy  
14.19.41Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; modele kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału  
14.19.41.0Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; modele kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału 
Powiązania z CN-2007:
6501 00 00
6502 00 00
14.19.42Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z filcu, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, z dzianin, z koronki lub innego materiału włókienniczego; siatki na włosy  
14.19.42.0Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z filcu, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, z dzianin, z koronki lub innego materiału włókienniczego; siatki na włosy 
Powiązania z CN-2007:
6504 00 00
6505
6506 99 10
14.19.43Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, pokrycia, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy  
14.19.43.0Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, pokrycia, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy 
Powiązania z CN-2007:
6506 99 90
6507 00 00
14.19.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych  
14.19.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych  
14.19.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży i dodatków odzieżowych  
14.2WYROBY FUTRZARSKIE  
14.20WYROBY FUTRZARSKIE  
14.20.1Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy  
14.20.10Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy  
14.20.10.0Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy 
Powiązania z CN-2007:
4303
14.20.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich  
14.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich  
14.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich  
14.3WYROBY DZIANE  
14.31WYROBY POŃCZOSZNICZE  
14.31.1Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze  
14.31.10Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze  
14.31.10.0Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze 
Powiązania z CN-2007:
6115
14.31.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych  
14.31.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych  
14.31.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych  
14.39POZOSTAŁA ODZIEŻ DZIANA  
14.39.1Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane  
14.39.10Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane  
14.39.10.0Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane 
Powiązania z CN-2007:
6110
14.39.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej  
14.39.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej  
14.39.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.