Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 24 - METALE
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 24

METALE

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
24METALE  
24.1ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY  
24.10ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY  
24.10.1Podstawowe rodzaje żelaza, stali i żelazostopów  
24.10.11Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach  
24.10.11.0Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach 
Powiązania z CN-2007:
7201
24.10.12Żelazostopy  
24.10.12.0Żelazostopy 
Powiązania z CN-2007:
7202
24.10.13Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub podobnych formach  
24.10.13.0Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub podobnych formach 
Powiązania z CN-2007:
7203
24.10.14Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali  
24.10.14.0Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej
lub stali
 
Powiązania z CN-2007:
7204 50 00
7205
24.10.2Stal surowa  
24.10.21Stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali niestopowej  
24.10.21.0Stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali niestopowej 
Powiązania z CN-2007:
7206
7207
24.10.22Stal nierdzewna w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali nierdzewnej  
24.10.22.0Stal nierdzewna w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali nierdzewnej 
Powiązania z CN-2007:
7218
24.10.23Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby z pozostałej stali stopowej  
24.10.23.0Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby z pozostałej stali stopowej 
Powiązania z CN-2007:
7224
24.10.3Wyroby płaskie walcowane na gorąco, ze stali  
24.10.31Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej  
24.10.31.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej 
Powiązania z CN-2007:
7208
24.10.32Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej  
24.10.32.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej 
Powiązania z CN-2007:
7211 13 00
7211 14 00
7211 19 00
24.10.33Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali nierdzewnej  
24.10.33.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali nierdzewnej 
Powiązania z CN-2007:
7219 11 00
7219 12
7219 13
7219 14
7219 21
7219 22
7219 23 00
7219 24 00
24.10.34Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali nierdzewnej  
24.10.34.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali nierdzewnej 
Powiązania z CN-2007:
7220 11 00
7220 12 00
24.10.35Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej  
24.10.35.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 
Powiązania z CN-2007:
7225 30
7225 40
7225 50 20
7225 99 00
24.10.36Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej  
24.10.36.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 
Powiązania z CN-2007:
7226 91
24.10.4Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali  
24.10.41Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej  
24.10.41.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej 
Powiązania z CN-2007:
7209
24.10.42Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali nierdzewnej  
24.10.42.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali nierdzewnej 
Powiązania z CN-2007:
7219 31 00
7219 32
7219 33
7219 34
7219 35
7219 90
24.10.43Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej  
24.10.43.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 
Powiązania z CN-2007:
7225 50 80
24.10.5Wyroby płaskie walcowane ze stali, platerowane, powlekane lub pokrywane oraz wyroby płaskie walcowane, ze stali krzemowej elektrotechnicznej i szybkotnącej  
24.10.51Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane  
24.10.51.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane
lub pokrywane
 
Powiązania z CN-2007:
7210
7212 10 10
24.10.52Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane  
24.10.52.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 
Powiązania z CN-2007:
7225 91 00
7225 92 00
24.10.53Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej  
24.10.53.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej 
Powiązania z CN-2007:
7225 11 00
7225 19
24.10.54Wyroby płaskie walcowane, o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej  
24.10.54.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej 
Powiązania z CN-2007:
7226 11 00
7226 19
24.10.55Wyroby płaskie walcowane, o szerokości < 600 mm, ze stali szybkotnącej  
24.10.55.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości < 600 mm, ze stali szybkotnącej 
Powiązania z CN-2007:
7226 20 00
24.10.6Pręty walcowane na gorąco, ze stali  
24.10.61Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej  
24.10.61.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej 
Powiązania z CN-2007:
7213
24.10.62Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone  
24.10.62.0Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 
Powiązania z CN-2007:
7214
24.10.63Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali nierdzewnej  
24.10.63.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali nierdzewnej 
Powiązania z CN-2007:
7221 00
24.10.64Pozostałe pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone  
24.10.64.0Pozostałe pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 
Powiązania z CN-2007:
7222 11
7222 19
7222 30
24.10.65Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej  
24.10.65.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej 
Powiązania z CN-2007:
7227
24.10.66Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone  
24.10.66.0Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 
Powiązania z CN-2007:
7228 10 20
7228 10 50
7228 20 10
7228 20 91
7228 30
7228 40
7228 60
24.10.67Pręty drążone nadające się do celów wiertniczych  
24.10.67.0Pręty drążone nadające się do celów wiertniczych 
Powiązania z CN-2007:
7228 80 00
24.10.7Kształtowniki otwarte, obrobione na gorąco ze stali, ścianka szczelna ze stali oraz elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych ze stali  
24.10.71Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej  
24.10.71.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej 
Powiązania z CN-2007:
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31
7216 32
7216 33
7216 40
7216 50
24.10.72Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali nierdzewnej  
24.10.72.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali nierdzewnej 
Powiązania z CN-2007:
7222 40 10
7222 40 90
24.10.73Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej  
24.10.73.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 
Powiązania z CN-2007:
7228 70 10
24.10.74Ścianka szczelna oraz kątowniki spawane, ze stali  
24.10.74.0Ścianka szczelna oraz kątowniki spawane, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7301 10 00
7301 20 00
24.10.75Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali  
24.10.75.0Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7302
24.10.9Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza  
24.10.99Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza  
24.10.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza  
24.2RURY, PRZEWODY RUROWE, PROFILE DRĄŻONE I ŁĄCZNIKI, ZE STALI  
24.20RURY, PRZEWODY RUROWE, PROFILE DRĄŻONE I ŁĄCZNIKI, ZE STALI  
24.20.1Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali  
24.20.11Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali  
24.20.11.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7304 11 00
7304 19
24.20.12Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali  
24.20.12.0Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7304 22 00
7304 23 00
7304 24 00
7304 29
24.20.13Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali  
24.20.13.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7304 31
7304 39
7304 41 00
7304 49
7304 51
7304 59
24.20.14Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły oraz profile drążone, bez szwu, ze stali  
24.20.14.0Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły oraz profile drążone, bez szwu, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7304 90 00
24.20.2Rury i przewody rurowe spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali  
24.20.21Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali  
24.20.21.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7305 11 00
7305 12 00
7305 19 00
24.20.22Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali  
24.20.22.0Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7305 20 00
24.20.23Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali  
24.20.23.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7305 31 00
7305 39 00
24.20.24Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali  
24.20.24.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7305 90 00
24.20.3Rury i przewody rurowe spawane o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali  
24.20.31Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali  
24.20.31.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7306 11
7306 19
24.20.32Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali  
24.20.32.0Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7306 21 00
7306 29 00
24.20.33Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali  
24.20.33.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7306 30
7306 40
7306 50
24.20.34Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali  
24.20.34.0Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7306 61
7306 69
24.20.35Pozostałe rury i przewody rurowe (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali  
24.20.35.0Pozostałe rury i przewody rurowe (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7306 90 00
24.20.4Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali  
24.20.40Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali  
24.20.40.0Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali 
Powiązania z CN-2007:
7307 21 00
7307 22
7307 23
7307 29
7307 91 00
7307 92
7307 93
7307 99
24.20.9Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych i łączników, ze stali  
24.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych i łączników, ze stali  
24.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych i łączników, ze stali  
24.3POZOSTAŁE WYROBY ZE STALI PODDANEJ WSTĘPNEJ OBRÓBCE  
24.31PRĘTY CIĄGNIONE NA ZIMNO  
24.31.1Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej  
24.31.10Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej  
24.31.10.0Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej 
Powiązania z CN-2007:
7215
7216 69 00
24.31.2Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej  
24.31.20Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej  
24.31.20.0Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej 
Powiązania z CN-2007:
7228 10 90
7228 20 99
7228 50
7228 70 90
24.31.3Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej  
24.31.30Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej  
24.31.30.0Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej 
Powiązania z CN-2007:
7222 20
24.31.9Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów poprzez ciągnienie na zimno  
24.31.99Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów poprzez ciągnienie na zimno  
24.31.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów poprzez ciągnienie na zimno  
24.32WYROBY PŁASKIE WALCOWANE NA ZIMNO, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW ZE STALI KRZEMOWEJ ELEKTROTECHNICZNEJ  
24.32.1Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane  
24.32.10Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane  
24.32.10.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane 
Powiązania z CN-2007:
7211 23
7211 29 00
7211 90
7220 20
7220 90
7226 92 00
7226 99 70*
24.32.2Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane  
24.32.20Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane  
24.32.20.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane 
Powiązania z CN-2007:
7212 10 90
7212 20 00
7212 30 00
7212 40
7212 50
7212 60 00
7226 99 10
7226 99 30
7226 99 70*
24.32.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno  
24.32.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno  
24.32.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno  
24.33WYROBY FORMOWANE LUB PROFILOWANE NA ZIMNO  
24.33.1Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno  
24.33.11Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej  
24.33.11.0Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej 
Powiązania z CN-2007:
7216 61
7216 91 80
7216 99 00
24.33.12Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali nierdzewnej lub pozostałej stali stopowej  
24.33.12.1Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali nierdzewnej 
Powiązania z CN-2007:
7222 40 50*
24.33.12.2Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, z pozostałej stali stopowej 
Powiązania z CN-2007:
7222 40 50*
24.33.2Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej  
24.33.20Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej  
24.33.20.0Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 
Powiązania z CN-2007:
7216 91 10
24.33.3Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej  
24.33.30Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej  
24.33.30.0Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej 
Powiązania z CN-2007:
7308 90 51
24.33.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów formowanych lub profilowanych na zimno  
24.33.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów formowanych lub profilowanych na zimno  
24.33.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów formowanych lub profilowanych na zimno  
24.34DRUT CIĄGNIONY NA ZIMNO  
24.34.1Drut ciągniony na zimno  
24.34.11Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej  
24.34.11.0Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 
Powiązania z CN-2007:
7217
24.34.12Drut ciągniony na zimno, ze stali nierdzewnej  
24.34.12.0Drut ciągniony na zimno, ze stali nierdzewnej 
Powiązania z CN-2007:
7223 00
24.34.13Drut ciągniony na zimno, z pozostałej stali stopowej  
24.34.13.0Drut ciągniony na zimno, z pozostałej stali stopowej 
Powiązania z CN-2007:
7229
24.34.9Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu poprzez ciągnienie na zimno  
24.34.99Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu poprzez ciągnienie na zimno  
24.34.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu poprzez ciągnienie na zimno  
24.4METALE SZLACHETNE I POZOSTAŁE METALE NIEŻELAZNE  
24.41METALE SZLACHETNE  
24.41.1Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku  
24.41.10Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku  
24.41.10.0Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 
Powiązania z CN-2007:
7106
24.41.2Złoto nieobrobione plastycznie, lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku  
24.41.20Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku  
24.41.20.0Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 
Powiązania z CN-2007:
7108
24.41.3Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku  
24.41.30Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku  
24.41.30.0Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 
Powiązania z CN-2007:
7110
7115 10 00
24.41.4Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu  
24.41.40Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu  
24.41.40.0Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 
Powiązania z CN-2007:
7109 00 00
24.41.5Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu  
24.41.50Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu  
24.41.50.0Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 
Powiązania z CN-2007:
7107 00 00
7111 00 00
24.41.9Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych  
24.41.99Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych  
24.41.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych  
24.42ALUMINIUM  
24.42.1Aluminium nieobrobione plastycznie; tlenek glinu  
24.42.11Aluminium nieobrobione plastycznie  
24.42.11.0Aluminium nieobrobione plastycznie 
Powiązania z CN-2007:
7601
24.42.12Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu  
24.42.12.0Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu 
Powiązania z CN-2007:
2818 20 00
24.42.2Półprodukty z aluminium i stopów aluminium  
24.42.21Proszki i płatki z aluminium  
24.42.21.0Proszki i płatki z aluminium 
Powiązania z CN-2007:
7603 10 00
7603 20 00
24.42.22Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów aluminium  
24.42.22.0Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów aluminium 
Powiązania z CN-2007:
7604
24.42.23Drut z aluminium i stopów aluminium  
24.42.23.0Drut z aluminium i stopów aluminium 
Powiązania z CN-2007:
7605
24.42.24Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm  
24.42.24.0Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm 
Powiązania z CN-2007:
7606
24.42.25Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości <= 0,2 mm  
24.42.25.0Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości <= 0,2 mm 
Powiązania z CN-2007:
7607
24.42.26Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z aluminium i stopów aluminium  
24.42.26.0Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z aluminium i stopów aluminium 
Powiązania z CN-2007:
7608
7609 00 00
24.42.9Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium  
24.42.99Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium  
24.42.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium  
24.43OŁÓW, CYNK I CYNA  
24.43.1Ołów, cynk i cyna, nieobrobione plastycznie  
24.43.11Ołów nieobrobiony plastycznie  
24.43.11.0Ołów nieobrobiony plastycznie 
Powiązania z CN-2007:
7801
24.43.12Cynk nieobrobiony plastycznie  
24.43.12.0Cynk nieobrobiony plastycznie 
Powiązania z CN-2007:
7901
24.43.13Cyna nieobrobiona plastycznie  
24.43.13.0Cyna nieobrobiona plastycznie 
Powiązania z CN-2007:
8001 10 00
8001 20 00
24.43.2Półprodukty z ołowiu, cynku, cyny i ich stopów  
24.43.21Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, druty, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu  
24.43.21.0Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, druty, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu 
Powiązania z CN-2007:
7804
24.43.22Pył cynkowy, proszki i płatki cynku  
24.43.22.0Pył cynkowy, proszki i płatki cynku 
Powiązania z CN-2007:
7903
24.43.23Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z cynku; blachy grube, cienkie, taśmy, z cynku i jego stopów  
24.43.23.0Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z cynku; blachy grube, cienkie, taśmy, z cynku i jego stopów 
Powiązania z CN-2007:
7904 00 00
7905 00 00
24.43.24Pręty i druty, z cyny i stopów cyny  
24.43.24.0Pręty i druty, z cyny i stopów cyny 
Powiązania z CN-2007:
8003 00 00
24.43.9Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny  
24.43.99Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny  
24.43.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny  
24.44MIEDŹ  
24.44.1Miedź nieobrobiona plastycznie; kamienie miedziowe; miedź cementacyjna  
24.44.11Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna  
24.44.11.0Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna 
Powiązania z CN-2007:
7401 00 00
24.44.12Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej  
24.44.12.0Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 
Powiązania z CN-2007:
7402 00 00
24.44.13Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi  
24.44.13.0Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi 
Powiązania z CN-2007:
7403
7405 00 00
24.44.2Półprodukty z miedzi i stopów miedzi  
24.44.21Proszki i płatki z miedzi i jej stopów  
24.44.21.0Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 
Powiązania z CN-2007:
7406
24.44.22Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów  
24.44.22.0Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów 
Powiązania z CN-2007:
7407
24.44.23Druty z miedzi i jej stopów  
24.44.23.0Druty z miedzi i jej stopów 
Powiązania z CN-2007:
7408
24.44.24Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi i jej stopów  
24.44.24.0Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi i jej stopów 
Powiązania z CN-2007:
7409
24.44.25Folia z miedzi o grubości <= 0,15 mm  
24.44.25.0Folia z miedzi o grubości <= 0,15 mm 
Powiązania z CN-2007:
7410
24.44.26Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów  
24.44.26.0Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów 
Powiązania z CN-2007:
7411
7412
24.44.9Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi  
24.44.99Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi  
24.44.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi  
24.45POZOSTAŁE METALE NIEŻELAZNE  
24.45.1Nikiel nieobrobiony plastycznie; produkty pośrednie hutnictwa niklu  
24.45.11Nikiel nieobrobiony plastycznie  
24.45.11.0Nikiel nieobrobiony plastycznie 
Powiązania z CN-2007:
7502
24.45.12Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu  
24.45.12.0Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu 
Powiązania z CN-2007:
7501
24.45.2Półprodukty z niklu i stopów niklu  
24.45.21Proszki i płatki niklu i stopów niklu  
24.45.21.0Proszki i płatki niklu i stopów niklu 
Powiązania z CN-2007:
7504 00 00
24.45.22Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu  
24.45.22.0Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu 
Powiązania z CN-2007:
7505
24.45.23Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu  
24.45.23.0Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu 
Powiązania z CN-2007:
7506
24.45.24Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu i stopów niklu  
24.45.24.0Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu i stopów niklu 
Powiązania z CN-2007:
7507
24.45.3Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali  
24.45.30Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali  
24.45.30.0Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali 
Powiązania z CN-2007:
8101 10 00
8101 94 00
8101 96 00
8101 99
8102
(z wył. 8102 97 00)
8103 20 00
8103 90
8104 11 00
8104 19 00
8104 30 00
8104 90 00
8105 20 00
8105 90 00
8106 00
8107 20 00
8107 90 00
8108 20 00
8108 90
8109 20 00
8109 90 00
8110 10 00
8110 90 00
8111
8112
(z wył. 8112 13 00,
            8112 22 00,
            8112 52 00)
8113 00
24.45.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych  
24.45.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych  
24.45.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych  
24.46PALIWO JĄDROWE PRZETWORZONE  
24.46.1Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włączając cermetale), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran naturalny lub naturalne związki uranu  
24.46.10Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włączając cermetale), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran naturalny lub naturalne związki uranu  
24.46.10.0Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włączając cermetale), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran naturalny lub naturalne związki uranu 
Powiązania z CN-2007:
2844 10
24.46.9Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego  
24.46.99Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego  
24.46.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego  
24.5USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z METALI  
24.51USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW ŻELIWNYCH  
24.51.1Usługi wykonywania odlewów żeliwnych  
24.51.11Usługi wykonywania odlewów z żeliwa ciągliwego  
24.51.11.0Usługi wykonywania odlewów z żeliwa ciągliwego  
24.51.12Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego  
24.51.12.0Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego  
24.51.13Usługi wykonywania odlewów z żeliwa szarego  
24.51.13.0Usługi wykonywania odlewów z żeliwa szarego  
24.51.2Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa  
24.51.20Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa  
24.51.20.0Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane
z żeliwa
 
Powiązania z CN-2007:
7303 00
24.51.3Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa  
24.51.30Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa  
24.51.30.0Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa 
Powiązania z CN-2007:
7307 11
7307 19 10
24.51.9Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych  
24.51.99Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych  
24.51.99.0Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych  
24.52USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW STALIWNYCH  
24.52.1Usługi wykonywania odlewów staliwnych  
24.52.10Usługi wykonywania odlewów staliwnych  
24.52.10.0Usługi wykonywania odlewów staliwnych  
24.52.2Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo  
24.52.20Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo  
24.52.20.0Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo 
Powiązania z CN-2007:
-
24.52.3Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa  
24.52.30Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa  
24.52.30.0Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane
ze staliwa
 
Powiązania z CN-2007:
7307 19 90
24.53USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z METALI LEKKICH  
24.53.1Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich  
24.53.10Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich  
24.53.10.0Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich  
24.54USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH  
24.54.1Usługi wykonywania odlewów z pozostałych metali nieżelaznych  
24.54.10Usługi wykonywania odlewów z pozostałych metali nieżelaznych  
24.54.10.1Usługi wykonywania odlewów ze stopów miedzi - brązy  
24.54.10.2Usługi wykonywania odlewów ze stopów miedzi - mosiądze  
24.54.10.3Usługi wykonywania odlewów ze stopów cynku  
24.54.10.9Usługi wykonywania odlewów ze stopów innych metali nieżelaznych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.