Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 27 - URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 27

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
27URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
27.1SILNIKI ELEKTRYCZNE, PRĄDNICE, TRANSFORMATORY ORAZ APARATURA ROZDZIELCZA I STEROWNICZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
27.11SILNIKI ELEKTRYCZNE, PRĄDNICE I TRANSFORMATORY  
27.11.1Silniki o mocy wyjściowej <= 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego  
27.11.10Silniki o mocy wyjściowej <= 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego  
27.11.10.0Silniki o mocy wyjściowej <= 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego 
Powiązania z CN-2007:
8501 10
8501 31 00
8501 32
8501 33 00
8501 34
27.11.2Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W; pozostałe silniki prądu przemiennego; prądnice prądu przemiennego (alternatory)  
27.11.21Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W  
27.11.21.0Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W 
Powiązania z CN-2007:
8501 20 00
27.11.22Silniki prądu przemiennego jednofazowe  
27.11.22.0Silniki prądu przemiennego jednofazowe 
Powiązania z CN-2007:
8501 40
27.11.23Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej <= 750 W  
27.11.23.0Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej <= 750 W 
Powiązania z CN-2007:
8501 51 00
27.11.24Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej > 750 W, ale <= 75 kW  
27.11.24.0Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej > 750 W, ale <= 75 kW 
Powiązania z CN-2007:
8501 52
27.11.25Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej > 75 kW  
27.11.25.0Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej > 75 kW 
Powiązania z CN-2007:
8501 53
27.11.26Prądnice prądu przemiennego (alternatory)  
27.11.26.0Prądnice prądu przemiennego (alternatory) 
Powiązania z CN-2007:
8501 61
8501 62 00
8501 63 00
8501 64 00
27.11.3Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe  
27.11.31Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym  
27.11.31.0Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym 
Powiązania z CN-2007:
8502 11
8502 12 00
8502 13
27.11.32Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; elektryczne przetwornice jednotwornikowe  
27.11.32.0Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; elektryczne przetwornice jednotwornikowe 
Powiązania z CN-2007:
8502 20
8502 39
8502 40 00
27.11.4Transformatory elektryczne  
27.11.41Transformatory z ciekłym dielektrykiem  
27.11.41.0Transformatory z ciekłym dielektrykiem 
Powiązania z CN-2007:
8504 21 00
8504 22
8504 23 00
27.11.42Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej <= 16 kVA  
27.11.42.0Pozostałe transformatory o mocy
wyjściowej <= 16 kVA
 
Powiązania z CN-2007:
8504 31
8504 32
27.11.43Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA  
27.11.43.0Pozostałe transformatory o mocy
wyjściowej > 16 kVA
 
Powiązania z CN-2007:
8504 33 00
8504 34 00
27.11.5Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; przekształtniki; pozostałe wzbudniki  
27.11.50Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; przekształtniki; pozostałe wzbudniki  
27.11.50.0Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; przekształtniki; pozostałe wzbudniki 
Powiązania z CN-2007:
8504 10
8504 40
8504 50
27.11.6Części silników elektrycznych, prądnic i transformatorów  
27.11.61Części silników elektrycznych i prądnic  
27.11.61.0Części silników elektrycznych i prądnic 
Powiązania z CN-2007:
8503 00
27.11.62Części transformatorów, wzbudników i przekształtników  
27.11.62.0Części transformatorów, wzbudników
i przekształtników
 
Powiązania z CN-2007:
8504 90
27.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów  
27.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów  
27.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów  
27.12Aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej  
27.12.1Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć > 1.000 V  
27.12.10Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć > 1.000 V  
27.12.10.0Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć > 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8535
27.12.2Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć <= 1.000 V  
27.12.21Bezpieczniki do napięć <= 1.000 V  
27.12.21.0Bezpieczniki do napięć <= 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8536 10
27.12.22Wyłączniki automatyczne do napięć <= 1.000 V  
27.12.22.0Wyłączniki automatyczne do napięć <= 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8536 20
27.12.23Aparatura do zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć <= 1.000 V, gdzie indziej niesklasyfikowana  
27.12.23.0Aparatura do zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć <= 1.000 V, gdzie indziej niesklasyfikowana 
Powiązania z CN-2007:
8536 30
27.12.24Przekaźniki do napięć <= 1.000 V  
27.12.24.0Przekaźniki do napięć <= 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8536 41
8536 49 00
27.12.3Tablice i inne urządzenia sterujące  
27.12.31Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć <= 1.000 V  
27.12.31.0Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć <= 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8537 10
27.12.32Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1.000 V  
27.12.32.0Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8537 20
27.12.4Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej  
27.12.40Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej  
27.12.40.0Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 
Powiązania z CN-2007:
8538
27.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej  
27.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej  
27.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej  
27.2BATERIE I AKUMULATORY  
27.20BATERIE I AKUMULATORY  
27.20.1Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części  
27.20.11Ogniwa i baterie galwaniczne  
27.20.11.0Ogniwa i baterie galwaniczne 
Powiązania z CN-2007:
8506
(z wył. 8506 90 00)
27.20.12Części ogniw i baterii galwanicznych  
27.20.12.0Części ogniw i baterii galwanicznych 
Powiązania z CN-2007:
8506 90 00
27.20.2Akumulatory elektryczne i ich części  
27.20.21Akumulatory kwasowo-ołowiowe do uruchamiania silników tłokowych  
27.20.21.0Akumulatory kwasowo-ołowiowe do uruchamiania silników tłokowych 
Powiązania z CN-2007:
8507 10
27.20.22Akumulatory kwasowo-ołowiowe, z wyłączeniem akumulatorów do uruchamiania silników tłokowych  
27.20.22.0Akumulatory kwasowo-ołowiowe, z wyłączeniem akumulatorów do uruchamiania silników tłokowych 
Powiązania z CN-2007:
8507 20
27.20.23Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo-żelazowe i pozostałe akumulatory elektryczne  
27.20.23.0Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo-żelazowe i pozostałe akumulatory elektryczne 
Powiązania z CN-2007:
8507 30
8507 40 00
8507 80
27.20.24Części do akumulatorów elektrycznych, włączając separatory  
27.20.24.0Części do akumulatorów elektrycznych, włączając separatory 
Powiązania z CN-2007:
8507 90
27.20.9Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów  
27.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów  
27.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów  
27.3PRZEWODY I KABLE IZOLOWANE ORAZ SPRZĘT INSTALACYJNY  
27.31KABLE ŚWIATŁOWODOWE  
27.31.1Kable światłowodowe  
27.31.11Kable światłowodowe z włókien indywidualnie powlekanych  
27.31.11.0Kable światłowodowe z włókien indywidualnie powlekanych 
Powiązania z CN-2007:
8544 70 00
27.31.12Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych  
27.31.12.0Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych 
Powiązania z CN-2007:
9001 10
27.31.9Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych  
27.31.99Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych  
27.31.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych  
27.32POZOSTAŁE ELEKTRONICZNE I ELEKTRYCZNE PRZEWODY I KABLE  
27.32.1Pozostałe elektroniczne i elektryczne przewody i kable  
27.32.11Drut nawojowy izolowany  
27.32.11.0Drut nawojowy izolowany 
Powiązania z CN-2007:
8544 11
8544 19
27.32.12Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne  
27.32.12.0Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne 
Powiązania z CN-2007:
8544 20 00
27.32.13Pozostałe przewody elektryczne do napięć <= 1.000 V  
27.32.13.0Pozostałe przewody elektryczne do
napięć <= 1.000 V
 
Powiązania z CN-2007:
8544 42
8544 49
27.32.14Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1.000 V  
27.32.14.0Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8544 60
27.32.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli  
27.32.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli  
27.32.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli  
27.33SPRZĘT INSTALACYJNY  
27.33.1Sprzęt instalacyjny  
27.33.11Przełączniki do napięć <= 1.000 V  
27.33.11.0Przełączniki do napięć <= 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8536 50
27.33.12Oprawy lamp do napięć <= 1.000 V  
27.33.12.0Oprawy lamp do napięć <= 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8536 61
27.33.13Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
27.33.13.0Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8536 69
8536 70 00
8536 90
27.33.14Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych  
27.33.14.0Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3925 90 20
8547 20 00
27.33.9Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego  
27.33.99Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego  
27.33.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego  
27.4SPRZĘT OŚWIETLENIOWY ELEKTRYCZNY  
27.40SPRZĘT OŚWIETLENIOWY ELEKTRYCZNY  
27.40.1Żarówki i elektryczne lampy wyładowcze; lampy łukowe  
27.40.11Wkłady do reflektorów, nierozbieralne  
27.40.11.0Wkłady do reflektorów, nierozbieralne 
Powiązania z CN-2007:
8539 10 00
27.40.12Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników podczerwieni  
27.40.12.0Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników podczerwieni 
Powiązania z CN-2007:
8539 21
27.40.13Żarówki o mocy <= 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane  
27.40.13.0Żarówki o mocy <= 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8539 22
27.40.14Żarówki, gdzie indziej niesklasyfikowane  
27.40.14.0Żarówki, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8539 29
27.40.15Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe  
27.40.15.0Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe 
Powiązania z CN-2007:
8539 31
8539 32
8539 39 00
8539 41 00
8539 49
27.40.2Lampy i sprzęt oświetleniowy  
27.40.21Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii, akumulatorów, induktorów  
27.40.21.0Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii, akumulatorów, induktorów 
Powiązania z CN-2007:
8513 10 00
27.40.22Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe  
27.40.22.0Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe 
Powiązania z CN-2007:
9405 20
27.40.23Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne  
27.40.23.0Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne 
Powiązania z CN-2007:
9405 50 00
27.40.24Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne  
27.40.24.0Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne 
Powiązania z CN-2007:
9405 60
27.40.25Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach  
27.40.25.0Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach 
Powiązania z CN-2007:
9405 10
27.40.3Pozostałe lampy i oprawy oświetleniowe  
27.40.31Lampy błyskowe (flesze), żarówki błyskowe, kostki błyskowe itp. wyroby do celów fotograficznych  
27.40.31.0Lampy błyskowe (flesze), żarówki błyskowe, kostki błyskowe itp. wyroby do celów fotograficznych 
Powiązania z CN-2007:
-
27.40.32Zestawy oświetleniowe w rodzaju stosowanych do choinek  
27.40.32.0Zestawy oświetleniowe w rodzaju stosowanych do choinek 
Powiązania z CN-2007:
9405 30 00
27.40.33Reflektory poszukiwawcze i punktowe  
27.40.33.0Reflektory poszukiwawcze i punktowe 
Powiązania z CN-2007:
9405 40 10
27.40.39Pozostałe lampy i sprzęt oświetleniowy, gdzie indziej niesklasyfikowany  
27.40.39.0Pozostałe lampy i sprzęt oświetleniowy, gdzie indziej niesklasyfikowany 
Powiązania z CN-2007:
8512 20 00
9405 40 31
9405 40 35
9405 40 39
9405 40 91
9405 40 95
9405 40 99
27.40.4Części lamp i sprzętu oświetleniowego  
27.40.41Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych  
27.40.41.0Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych 
Powiązania z CN-2007:
8539 90
27.40.42Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych  
27.40.42.0Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
8513 90 00
9405 99 00
27.40.9Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego  
27.40.99Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego  
27.40.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego  
27.5SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
27.51SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO ELEKTRYCZNY  
27.51.1Chłodziarki i zamrażarki; pralki; koce elektryczne; wentylatory  
27.51.11Chłodziarki i zamrażarki typu domowego  
27.51.11.0Chłodziarki i zamrażarki typu domowego 
Powiązania z CN-2007:
8418 10
8418 21
8418 29 00
8418 30
8418 40
27.51.12Zmywarki do naczyń typu domowego  
27.51.12.0Zmywarki do naczyń typu domowego 
Powiązania z CN-2007:
8422 11 00
27.51.13Pralki i suszarki typu domowego  
27.51.13.0Pralki i suszarki typu domowego 
Powiązania z CN-2007:
8450 11
8450 12 00
8450 19 00
8451 21
27.51.14Koce elektryczne  
27.51.14.0Koce elektryczne 
Powiązania z CN-2007:
6301 10 00
27.51.15Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego  
27.51.15.0Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego 
Powiązania z CN-2007:
8414 51 00
8414 60 00
27.51.2Pozostały elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowany  
27.51.21Sprzęt gospodarstwa domowego elektromechaniczny, z własnym silnikiem elektrycznym  
27.51.21.0Sprzęt gospodarstwa domowego elektromechaniczny, z własnym silnikiem elektrycznym 
Powiązania z CN-2007:
8508 11 00
8508 19 00
8509 40 00
8509 80 00
27.51.22Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym  
27.51.22.0Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym 
Powiązania z CN-2007:
8510 10 00
8510 20 00
8510 30 00
27.51.23Suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne  
27.51.23.0Suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne 
Powiązania z CN-2007:
8516 31
8516 32 00
8516 33 00
8516 40
27.51.24Pozostały sprzęt elektrotermiczny  
27.51.24.0Pozostały sprzęt elektrotermiczny 
Powiązania z CN-2007:
8508 60 00
8516 71 00
8516 72 00
8516 79
27.51.25Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe  
27.51.25.0Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki
nurnikowe
 
Powiązania z CN-2007:
8516 10
27.51.26Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne  
27.51.26.0Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne 
Powiązania z CN-2007:
8516 21 00
8516 29
27.51.27Kuchenki mikrofalowe  
27.51.27.0Kuchenki mikrofalowe 
Powiązania z CN-2007:
8516 50 00
27.51.28Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia  
27.51.28.0Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia 
Powiązania z CN-2007:
8516 60
27.51.29Rezystory grzejne elektryczne  
27.51.29.0Rezystory grzejne elektryczne 
Powiązania z CN-2007:
8516 80
27.51.3Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego  
27.51.30Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego  
27.51.30.0Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego 
Powiązania z CN-2007:
8508 70 00
8509 90 00
8510 90 00
8516 90 00
27.51.9Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.51.99Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.51.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.52SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIEELEKTRYCZNY  
27.52.1Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i ogrzewania, nieelektryczny  
27.52.11Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny  
27.52.11.0Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny 
Powiązania z CN-2007:
7321 11
7321 12 00
7321 19 00
7418 19 10
27.52.12Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe  
27.52.12.0Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe 
Powiązania z CN-2007:
7321 81
7321 82
7321 89 00
27.52.13Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze gorącego powietrza, z żeliwa lub stali, nieelektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
27.52.13.0Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze gorącego powietrza, z żeliwa lub stali, nieelektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
7322 90 00
27.52.14Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne  
27.52.14.0Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne 
Powiązania z CN-2007:
8419 11 00
8419 19 00
27.52.2Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.52.20Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.52.20.0Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 
Powiązania z CN-2007:
7321 90 00
27.52.9Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.52.99Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.52.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.9POZOSTAŁY SPRZĘT ELEKTRYCZNY  
27.90POZOSTAŁY SPRZĘT ELEKTRYCZNY  
27.90.1Pozostały sprzęt elektryczny i jego części  
27.90.11Maszyny i aparatura elektryczne, wykonujące funkcje indywidualne  
27.90.11.0Maszyny i aparatura elektryczne, wykonujące funkcje indywidualne 
Powiązania z CN-2007:
8543 70 10
8543 70 30
8543 70 60
8543 70 90
27.90.12Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznych  
27.90.12.0Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznych 
Powiązania z CN-2007:
8546 90
8547 90 00
27.90.13Elektrody węglowe i pozostałe wyroby z grafitu lub innych rodzajów węgla, do zastosowań elektrotechnicznych  
27.90.13.0Elektrody węglowe i pozostałe wyroby z grafitu lub innych rodzajów węgla, do zastosowań elektrotechnicznych 
Powiązania z CN-2007:
8545
27.90.2Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej  
27.90.20Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej  
27.90.20.0Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej 
Powiązania z CN-2007:
8531 20
8531 80
27.90.3Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i ich części; maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali i ich części; części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane  
27.90.31Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania, elektryczne; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali  
27.90.31.0Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania, elektryczne; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali 
Powiązania z CN-2007:
8515
(z wył. 8515 90 00)
27.90.32Części elektrycznych maszyn i aparatury do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i elektrycznych maszyn i aparatury do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali  
27.90.32.0Części elektrycznych maszyn i aparatury do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i elektrycznych maszyn i aparatury do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali 
Powiązania z CN-2007:
8515 90 00
27.90.33Części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane  
27.90.33.0Części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8530 90 00
8531 90
8543 90 00
8548 90
27.90.4Pozostały sprzęt elektryczny (włączając elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce i ich części; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe i ich części; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów), gdzie indziej niesklasyfikowany  
27.90.40Pozostały sprzęt elektryczny (włączając elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce i ich części; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe i ich części; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów), gdzie indziej niesklasyfikowany  
27.90.40.0Pozostały sprzęt elektryczny (włączając elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce i ich części; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe i ich części; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów), gdzie indziej niesklasyfikowany 
Powiązania z CN-2007:
8505 20 00
8505 90
8543 10 00
8543 20 00
27.90.5Kondensatory elektryczne  
27.90.51Kondensatory stałe przeznaczone do stosowania w obwodach prądu o częstotliwości 50/60 Hz dla mocy biernej >= 0,5 kVar  
27.90.51.0Kondensatory stałe przeznaczone do stosowania w obwodach prądu o częstotliwości 50/60 Hz dla mocy biernej >= 0,5 kVar 
Powiązania z CN-2007:
8532 10 00
27.90.52Pozostałe kondensatory stałe  
27.90.52.0Pozostałe kondensatory stałe 
Powiązania z CN-2007:
8532 21 00
8532 22 00
8532 23 00
8532 24 00
8532 25 00
8532 29 00
27.90.53Kondensatory nastawne lub strojeniowe  
27.90.53.0Kondensatory nastawne lub strojeniowe 
Powiązania z CN-2007:
8532 30 00
27.90.6Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych  
27.90.60Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych  
27.90.60.0Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych 
Powiązania z CN-2007:
8533
(z wył. 8533 90 00)
27.90.7Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, w portach lub na lotniskach  
27.90.70Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, w portach lub na lotniskach  
27.90.70.0Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, w portach lub na lotniskach 
Powiązania z CN-2007:
8530 10 00
8530 80 00
27.90.8Części kondensatorów elektrycznych, rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów  
27.90.81Części kondensatorów elektrycznych  
27.90.81.0Części kondensatorów elektrycznych 
Powiązania z CN-2007:
8532 90 00
27.90.82Części rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów  
27.90.82.0Części rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów 
Powiązania z CN-2007:
8533 90 00
27.90.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego  
27.90.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego  
27.90.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.