Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 27 - URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.01.2018 r.

Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 27

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
27URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
27.1SILNIKI ELEKTRYCZNE, PRĄDNICE, TRANSFORMATORY ORAZ APARATURA ROZDZIELCZA I STEROWNICZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
27.11SILNIKI ELEKTRYCZNE, PRĄDNICE I TRANSFORMATORY  
27.11.1Silniki o mocy wyjściowej <= 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego  
27.11.10Silniki o mocy wyjściowej <= 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego  
27.11.10.0Silniki o mocy wyjściowej <= 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego 
Powiązania z CN-2007:
8501 10
8501 31 00
8501 32
8501 33 00
8501 34
27.11.2Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W; pozostałe silniki prądu przemiennego; prądnice prądu przemiennego (alternatory)  
27.11.21Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W  
27.11.21.0Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W 
Powiązania z CN-2007:
8501 20 00
27.11.22Silniki prądu przemiennego jednofazowe  
27.11.22.0Silniki prądu przemiennego jednofazowe 
Powiązania z CN-2007:
8501 40
27.11.23Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej <= 750 W  
27.11.23.0Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej <= 750 W 
Powiązania z CN-2007:
8501 51 00
27.11.24Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej > 750 W, ale <= 75 kW  
27.11.24.0Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej > 750 W, ale <= 75 kW 
Powiązania z CN-2007:
8501 52
27.11.25Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej > 75 kW  
27.11.25.0Silniki prądu przemiennego wielofazowe, o mocy wyjściowej > 75 kW 
Powiązania z CN-2007:
8501 53
27.11.26Prądnice prądu przemiennego (alternatory)  
27.11.26.0Prądnice prądu przemiennego (alternatory) 
Powiązania z CN-2007:
8501 61
8501 62 00
8501 63 00
8501 64 00
27.11.3Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe  
27.11.31Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym  
27.11.31.0Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym 
Powiązania z CN-2007:
8502 11
8502 12 00
8502 13
27.11.32Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; elektryczne przetwornice jednotwornikowe  
27.11.32.0Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; elektryczne przetwornice jednotwornikowe 
Powiązania z CN-2007:
8502 20
8502 39
8502 40 00
27.11.4Transformatory elektryczne  
27.11.41Transformatory z ciekłym dielektrykiem  
27.11.41.0Transformatory z ciekłym dielektrykiem 
Powiązania z CN-2007:
8504 21 00
8504 22
8504 23 00
27.11.42Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej <= 16 kVA  
27.11.42.0Pozostałe transformatory o mocy
wyjściowej <= 16 kVA
 
Powiązania z CN-2007:
8504 31
8504 32
27.11.43Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA  
27.11.43.0Pozostałe transformatory o mocy
wyjściowej > 16 kVA
 
Powiązania z CN-2007:
8504 33 00
8504 34 00
27.11.5Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; przekształtniki; pozostałe wzbudniki  
27.11.50Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; przekształtniki; pozostałe wzbudniki  
27.11.50.0Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; przekształtniki; pozostałe wzbudniki 
Powiązania z CN-2007:
8504 10
8504 40
8504 50
27.11.6Części silników elektrycznych, prądnic i transformatorów  
27.11.61Części silników elektrycznych i prądnic  
27.11.61.0Części silników elektrycznych i prądnic 
Powiązania z CN-2007:
8503 00
27.11.62Części transformatorów, wzbudników i przekształtników  
27.11.62.0Części transformatorów, wzbudników
i przekształtników
 
Powiązania z CN-2007:
8504 90
27.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów  
27.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów  
27.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów  
27.12Aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej  
27.12.1Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć > 1.000 V  
27.12.10Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć > 1.000 V  
27.12.10.0Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć > 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8535
27.12.2Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć <= 1.000 V  
27.12.21Bezpieczniki do napięć <= 1.000 V  
27.12.21.0Bezpieczniki do napięć <= 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8536 10
27.12.22Wyłączniki automatyczne do napięć <= 1.000 V  
27.12.22.0Wyłączniki automatyczne do napięć <= 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8536 20
27.12.23Aparatura do zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć <= 1.000 V, gdzie indziej niesklasyfikowana  
27.12.23.0Aparatura do zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć <= 1.000 V, gdzie indziej niesklasyfikowana 
Powiązania z CN-2007:
8536 30
27.12.24Przekaźniki do napięć <= 1.000 V  
27.12.24.0Przekaźniki do napięć <= 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8536 41
8536 49 00
27.12.3Tablice i inne urządzenia sterujące  
27.12.31Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć <= 1.000 V  
27.12.31.0Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć <= 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8537 10
27.12.32Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1.000 V  
27.12.32.0Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8537 20
27.12.4Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej  
27.12.40Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej  
27.12.40.0Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 
Powiązania z CN-2007:
8538
27.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej  
27.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej  
27.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej  
27.2BATERIE I AKUMULATORY  
27.20BATERIE I AKUMULATORY  
27.20.1Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części  
27.20.11Ogniwa i baterie galwaniczne  
27.20.11.0Ogniwa i baterie galwaniczne 
Powiązania z CN-2007:
8506
(z wył. 8506 90 00)
27.20.12Części ogniw i baterii galwanicznych  
27.20.12.0Części ogniw i baterii galwanicznych 
Powiązania z CN-2007:
8506 90 00
27.20.2Akumulatory elektryczne i ich części  
27.20.21Akumulatory kwasowo-ołowiowe do uruchamiania silników tłokowych  
27.20.21.0Akumulatory kwasowo-ołowiowe do uruchamiania silników tłokowych 
Powiązania z CN-2007:
8507 10
27.20.22Akumulatory kwasowo-ołowiowe, z wyłączeniem akumulatorów do uruchamiania silników tłokowych  
27.20.22.0Akumulatory kwasowo-ołowiowe, z wyłączeniem akumulatorów do uruchamiania silników tłokowych 
Powiązania z CN-2007:
8507 20
27.20.23Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo-żelazowe i pozostałe akumulatory elektryczne  
27.20.23.0Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo-żelazowe i pozostałe akumulatory elektryczne 
Powiązania z CN-2007:
8507 30
8507 40 00
8507 80
27.20.24Części do akumulatorów elektrycznych, włączając separatory  
27.20.24.0Części do akumulatorów elektrycznych, włączając separatory 
Powiązania z CN-2007:
8507 90
27.20.9Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów  
27.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów  
27.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów  
27.3PRZEWODY I KABLE IZOLOWANE ORAZ SPRZĘT INSTALACYJNY  
27.31KABLE ŚWIATŁOWODOWE  
27.31.1Kable światłowodowe  
27.31.11Kable światłowodowe z włókien indywidualnie powlekanych  
27.31.11.0Kable światłowodowe z włókien indywidualnie powlekanych 
Powiązania z CN-2007:
8544 70 00
27.31.12Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych  
27.31.12.0Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych 
Powiązania z CN-2007:
9001 10
27.31.9Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych  
27.31.99Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych  
27.31.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych  
27.32POZOSTAŁE ELEKTRONICZNE I ELEKTRYCZNE PRZEWODY I KABLE  
27.32.1Pozostałe elektroniczne i elektryczne przewody i kable  
27.32.11Drut nawojowy izolowany  
27.32.11.0Drut nawojowy izolowany 
Powiązania z CN-2007:
8544 11
8544 19
27.32.12Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne  
27.32.12.0Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne 
Powiązania z CN-2007:
8544 20 00
27.32.13Pozostałe przewody elektryczne do napięć <= 1.000 V  
27.32.13.0Pozostałe przewody elektryczne do
napięć <= 1.000 V
 
Powiązania z CN-2007:
8544 42
8544 49
27.32.14Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1.000 V  
27.32.14.0Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8544 60
27.32.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli  
27.32.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli  
27.32.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli  
27.33SPRZĘT INSTALACYJNY  
27.33.1Sprzęt instalacyjny  
27.33.11Przełączniki do napięć <= 1.000 V  
27.33.11.0Przełączniki do napięć <= 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8536 50
27.33.12Oprawy lamp do napięć <= 1.000 V  
27.33.12.0Oprawy lamp do napięć <= 1.000 V 
Powiązania z CN-2007:
8536 61
27.33.13Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
27.33.13.0Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8536 69
8536 70 00
8536 90
27.33.14Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych  
27.33.14.0Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3925 90 20
8547 20 00
27.33.9Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego  
27.33.99Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego  
27.33.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego  
27.4SPRZĘT OŚWIETLENIOWY ELEKTRYCZNY  
27.40SPRZĘT OŚWIETLENIOWY ELEKTRYCZNY  
27.40.1Żarówki i elektryczne lampy wyładowcze; lampy łukowe  
27.40.11Wkłady do reflektorów, nierozbieralne  
27.40.11.0Wkłady do reflektorów, nierozbieralne 
Powiązania z CN-2007:
8539 10 00
27.40.12Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników podczerwieni  
27.40.12.0Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników podczerwieni 
Powiązania z CN-2007:
8539 21
27.40.13Żarówki o mocy <= 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane  
27.40.13.0Żarówki o mocy <= 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8539 22
27.40.14Żarówki, gdzie indziej niesklasyfikowane  
27.40.14.0Żarówki, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8539 29
27.40.15Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe  
27.40.15.0Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe 
Powiązania z CN-2007:
8539 31
8539 32
8539 39 00
8539 41 00
8539 49
27.40.2Lampy i sprzęt oświetleniowy  
27.40.21Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii, akumulatorów, induktorów  
27.40.21.0Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii, akumulatorów, induktorów 
Powiązania z CN-2007:
8513 10 00
27.40.22Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe  
27.40.22.0Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe 
Powiązania z CN-2007:
9405 20
27.40.23Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne  
27.40.23.0Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne 
Powiązania z CN-2007:
9405 50 00
27.40.24Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne  
27.40.24.0Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne 
Powiązania z CN-2007:
9405 60
27.40.25Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach  
27.40.25.0Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach 
Powiązania z CN-2007:
9405 10
27.40.3Pozostałe lampy i oprawy oświetleniowe  
27.40.31Lampy błyskowe (flesze), żarówki błyskowe, kostki błyskowe itp. wyroby do celów fotograficznych  
27.40.31.0Lampy błyskowe (flesze), żarówki błyskowe, kostki błyskowe itp. wyroby do celów fotograficznych 
Powiązania z CN-2007:
-
27.40.32Zestawy oświetleniowe w rodzaju stosowanych do choinek  
27.40.32.0Zestawy oświetleniowe w rodzaju stosowanych do choinek 
Powiązania z CN-2007:
9405 30 00
27.40.33Reflektory poszukiwawcze i punktowe  
27.40.33.0Reflektory poszukiwawcze i punktowe 
Powiązania z CN-2007:
9405 40 10
27.40.39Pozostałe lampy i sprzęt oświetleniowy, gdzie indziej niesklasyfikowany  
27.40.39.0Pozostałe lampy i sprzęt oświetleniowy, gdzie indziej niesklasyfikowany 
Powiązania z CN-2007:
8512 20 00
9405 40 31
9405 40 35
9405 40 39
9405 40 91
9405 40 95
9405 40 99
27.40.4Części lamp i sprzętu oświetleniowego  
27.40.41Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych  
27.40.41.0Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych 
Powiązania z CN-2007:
8539 90
27.40.42Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych  
27.40.42.0Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
8513 90 00
9405 99 00
27.40.9Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego  
27.40.99Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego  
27.40.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego  
27.5SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
27.51SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO ELEKTRYCZNY  
27.51.1Chłodziarki i zamrażarki; pralki; koce elektryczne; wentylatory  
27.51.11Chłodziarki i zamrażarki typu domowego  
27.51.11.0Chłodziarki i zamrażarki typu domowego 
Powiązania z CN-2007:
8418 10
8418 21
8418 29 00
8418 30
8418 40
27.51.12Zmywarki do naczyń typu domowego  
27.51.12.0Zmywarki do naczyń typu domowego 
Powiązania z CN-2007:
8422 11 00
27.51.13Pralki i suszarki typu domowego  
27.51.13.0Pralki i suszarki typu domowego 
Powiązania z CN-2007:
8450 11
8450 12 00
8450 19 00
8451 21
27.51.14Koce elektryczne  
27.51.14.0Koce elektryczne 
Powiązania z CN-2007:
6301 10 00
27.51.15Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego  
27.51.15.0Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego 
Powiązania z CN-2007:
8414 51 00
8414 60 00
27.51.2Pozostały elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowany  
27.51.21Sprzęt gospodarstwa domowego elektromechaniczny, z własnym silnikiem elektrycznym  
27.51.21.0Sprzęt gospodarstwa domowego elektromechaniczny, z własnym silnikiem elektrycznym 
Powiązania z CN-2007:
8508 11 00
8508 19 00
8509 40 00
8509 80 00
27.51.22Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym  
27.51.22.0Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym 
Powiązania z CN-2007:
8510 10 00
8510 20 00
8510 30 00
27.51.23Suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne  
27.51.23.0Suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne 
Powiązania z CN-2007:
8516 31
8516 32 00
8516 33 00
8516 40
27.51.24Pozostały sprzęt elektrotermiczny  
27.51.24.0Pozostały sprzęt elektrotermiczny 
Powiązania z CN-2007:
8508 60 00
8516 71 00
8516 72 00
8516 79
27.51.25Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe  
27.51.25.0Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki
nurnikowe
 
Powiązania z CN-2007:
8516 10
27.51.26Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne  
27.51.26.0Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne 
Powiązania z CN-2007:
8516 21 00
8516 29
27.51.27Kuchenki mikrofalowe  
27.51.27.0Kuchenki mikrofalowe 
Powiązania z CN-2007:
8516 50 00
27.51.28Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia  
27.51.28.0Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia 
Powiązania z CN-2007:
8516 60
27.51.29Rezystory grzejne elektryczne  
27.51.29.0Rezystory grzejne elektryczne 
Powiązania z CN-2007:
8516 80
27.51.3Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego  
27.51.30Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego  
27.51.30.0Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego 
Powiązania z CN-2007:
8508 70 00
8509 90 00
8510 90 00
8516 90 00
27.51.9Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.51.99Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.51.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.52SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIEELEKTRYCZNY  
27.52.1Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i ogrzewania, nieelektryczny  
27.52.11Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny  
27.52.11.0Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny 
Powiązania z CN-2007:
7321 11
7321 12 00
7321 19 00
7418 19 10
27.52.12Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe  
27.52.12.0Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe 
Powiązania z CN-2007:
7321 81
7321 82
7321 89 00
27.52.13Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze gorącego powietrza, z żeliwa lub stali, nieelektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
27.52.13.0Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze gorącego powietrza, z żeliwa lub stali, nieelektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
7322 90 00
27.52.14Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne  
27.52.14.0Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne 
Powiązania z CN-2007:
8419 11 00
8419 19 00
27.52.2Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.52.20Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.52.20.0Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 
Powiązania z CN-2007:
7321 90 00
27.52.9Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.52.99Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.52.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
27.9POZOSTAŁY SPRZĘT ELEKTRYCZNY  
27.90POZOSTAŁY SPRZĘT ELEKTRYCZNY  
27.90.1Pozostały sprzęt elektryczny i jego części  
27.90.11Maszyny i aparatura elektryczne, wykonujące funkcje indywidualne  
27.90.11.0Maszyny i aparatura elektryczne, wykonujące funkcje indywidualne 
Powiązania z CN-2007:
8543 70 10
8543 70 30
8543 70 60
8543 70 90
27.90.12Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznych  
27.90.12.0Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznych 
Powiązania z CN-2007:
8546 90
8547 90 00
27.90.13Elektrody węglowe i pozostałe wyroby z grafitu lub innych rodzajów węgla, do zastosowań elektrotechnicznych  
27.90.13.0Elektrody węglowe i pozostałe wyroby z grafitu lub innych rodzajów węgla, do zastosowań elektrotechnicznych 
Powiązania z CN-2007:
8545
27.90.2Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej  
27.90.20Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej  
27.90.20.0Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej 
Powiązania z CN-2007:
8531 20
8531 80
27.90.3Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i ich części; maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali i ich części; części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane  
27.90.31Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania, elektryczne; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali  
27.90.31.0Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania, elektryczne; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali 
Powiązania z CN-2007:
8515
(z wył. 8515 90 00)
27.90.32Części elektrycznych maszyn i aparatury do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i elektrycznych maszyn i aparatury do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali  
27.90.32.0Części elektrycznych maszyn i aparatury do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i elektrycznych maszyn i aparatury do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali 
Powiązania z CN-2007:
8515 90 00
27.90.33Części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane  
27.90.33.0Części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8530 90 00
8531 90
8543 90 00
8548 90
27.90.4Pozostały sprzęt elektryczny (włączając elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce i ich części; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe i ich części; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów), gdzie indziej niesklasyfikowany  
27.90.40Pozostały sprzęt elektryczny (włączając elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce i ich części; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe i ich części; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów), gdzie indziej niesklasyfikowany  
27.90.40.0Pozostały sprzęt elektryczny (włączając elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce i ich części; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe i ich części; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów), gdzie indziej niesklasyfikowany 
Powiązania z CN-2007:
8505 20 00
8505 90
8543 10 00
8543 20 00
27.90.5Kondensatory elektryczne  
27.90.51Kondensatory stałe przeznaczone do stosowania w obwodach prądu o częstotliwości 50/60 Hz dla mocy biernej >= 0,5 kVar  
27.90.51.0Kondensatory stałe przeznaczone do stosowania w obwodach prądu o częstotliwości 50/60 Hz dla mocy biernej >= 0,5 kVar 
Powiązania z CN-2007:
8532 10 00
27.90.52Pozostałe kondensatory stałe  
27.90.52.0Pozostałe kondensatory stałe 
Powiązania z CN-2007:
8532 21 00
8532 22 00
8532 23 00
8532 24 00
8532 25 00
8532 29 00
27.90.53Kondensatory nastawne lub strojeniowe  
27.90.53.0Kondensatory nastawne lub strojeniowe 
Powiązania z CN-2007:
8532 30 00
27.90.6Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych  
27.90.60Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych  
27.90.60.0Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych 
Powiązania z CN-2007:
8533
(z wył. 8533 90 00)
27.90.7Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, w portach lub na lotniskach  
27.90.70Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, w portach lub na lotniskach  
27.90.70.0Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, w portach lub na lotniskach 
Powiązania z CN-2007:
8530 10 00
8530 80 00
27.90.8Części kondensatorów elektrycznych, rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów  
27.90.81Części kondensatorów elektrycznych  
27.90.81.0Części kondensatorów elektrycznych 
Powiązania z CN-2007:
8532 90 00
27.90.82Części rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów  
27.90.82.0Części rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów 
Powiązania z CN-2007:
8533 90 00
27.90.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego  
27.90.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego  
27.90.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.