Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 28 - MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 28

MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
28MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  
28.1MASZYNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA  
28.11SILNIKI I TURBINY, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH  
28.11.1Silniki, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych  
28.11.11Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym przyczepne, do napędu jednostek pływających  
28.11.11.0Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym przyczepne, do napędu jednostek pływających 
Powiązania z CN-2007:
8407 21
28.11.12Pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym  
28.11.12.0Pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym 
Powiązania z CN-2007:
8407 29
8407 90
28.11.13Pozostałe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, tłokowe, z zapłonem samoczynnym  
28.11.13.0Pozostałe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, tłokowe, z zapłonem samoczynnym 
Powiązania z CN-2007:
8408 10
8408 90
28.11.2Turbiny  
28.11.21Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary  
28.11.21.0Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary 
Powiązania z CN-2007:
8406 10 00
8406 81
8406 82
28.11.22Turbiny hydrauliczne i koła wodne  
28.11.22.0Turbiny hydrauliczne i koła wodne 
Powiązania z CN-2007:
8410 11 00
8410 12 00
8410 13 00
28.11.23Turbiny gazowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych  
28.11.23.0Turbiny gazowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych 
Powiązania z CN-2007:
8411 81 00
8411 82
28.11.24Turbiny wiatrowe  
28.11.24.0Turbiny wiatrowe 
Powiązania z CN-2007:
8502 31 00
28.11.3Części turbin  
28.11.31Części turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary  
28.11.31.0Części turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje
pary
 
Powiązania z CN-2007:
8406 90
28.11.32Części turbin hydraulicznych, kół wodnych, w tym regulatory  
28.11.32.0Części turbin hydraulicznych, kół wodnych, w tym regulatory 
Powiązania z CN-2007:
8410 90
28.11.33Części turbin gazowych, z wyłączeniem turboodrzutowych i turbośmigłowych  
28.11.33.0Części turbin gazowych, z wyłączeniem turboodrzutowych i turbośmigłowych 
Powiązania z CN-2007:
8411 99 00
28.11.4Części do silników  
28.11.41Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych  
28.11.41.0Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych 
Powiązania z CN-2007:
8409 91 00
28.11.42Części do pozostałych silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
28.11.42.0Części do pozostałych silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych 
Powiązania z CN-2007:
8409 99 00
28.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych  
28.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych  
28.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych  
28.12SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO  
28.12.1Silniki hydrauliczne i pneumatyczne, z wyłączeniem części do nich  
28.12.11Silniki liniowe (cylindry), hydrauliczne i pneumatyczne  
28.12.11.0Silniki liniowe (cylindry), hydrauliczne i pneumatyczne 
Powiązania z CN-2007:
8412 21 80
8412 31 00
28.12.12Silniki wirnikowe, hydrauliczne i pneumatyczne  
28.12.12.0Silniki wirnikowe, hydrauliczne i pneumatyczne 
Powiązania z CN-2007:
8412 29 81
8412 29 89
8412 39 00
8412 80
28.12.13Pompy hydrauliczne  
28.12.13.0Pompy hydrauliczne 
Powiązania z CN-2007:
8413 50 61
8413 60 31
8413 60 61
28.12.14Zawory hydrauliczne i pneumatyczne  
28.12.14.0Zawory hydrauliczne i pneumatyczne 
Powiązania z CN-2007:
8481 10 05
8481 20
28.12.15Zespoły hydrauliczne  
28.12.15.0Zespoły hydrauliczne 
Powiązania z CN-2007:
8413 50 20
8413 60 20
28.12.16Układy hydrauliczne  
28.12.16.0Układy hydrauliczne 
Powiązania z CN-2007:
8412 21 20
8412 29 20
28.12.2Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego  
28.12.20Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego  
28.12.20.0Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 
Powiązania z CN-2007:
8412 90 40
8412 90 80
28.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego  
28.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego  
28.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego  
28.13POZOSTAŁE POMPY I SPRĘŻARKI  
28.13.1Pompy do cieczy; podnośniki do cieczy  
28.13.11Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu  
28.13.11.0Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu 
Powiązania z CN-2007:
8413 11 00
8413 19 00
8413 20 00
8413 30
8413 40 00
28.13.12Pozostałe pompy tłokowe wyporowe do cieczy  
28.13.12.0Pozostałe pompy tłokowe wyporowe do cieczy 
Powiązania z CN-2007:
8413 50 40
8413 50 69
8413 50 80
28.13.13Pozostałe pompy obrotowe wyporowe do cieczy  
28.13.13.0Pozostałe pompy obrotowe wyporowe do cieczy 
Powiązania z CN-2007:
8413 60 39
8413 60 69
8413 60 70
8413 60 80
28.13.14Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy  
28.13.14.0Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy 
Powiązania z CN-2007:
8413 70
8413 81 00
8413 82 00
28.13.2Pompy powietrzne lub próżniowe; sprężarki powietrza lub innych rodzajów gazu  
28.13.21Pompy próżniowe  
28.13.21.0Pompy próżniowe 
Powiązania z CN-2007:
8414 10
28.13.22Pompy powietrzne ręczne lub nożne  
28.13.22.0Pompy powietrzne ręczne lub nożne 
Powiązania z CN-2007:
8414 20
28.13.23Sprężarki do urządzeń chłodniczych  
28.13.23.0Sprężarki do urządzeń chłodniczych 
Powiązania z CN-2007:
8414 30
28.13.24Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd  
28.13.24.0Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd 
Powiązania z CN-2007:
8414 40
28.13.25Turbosprężarki  
28.13.25.0Turbosprężarki 
Powiązania z CN-2007:
8414 80 11
8414 80 19
28.13.26Sprężarki wyporowe tłokowe  
28.13.26.0Sprężarki wyporowe tłokowe 
Powiązania z CN-2007:
8414 80 22
8414 80 28
8414 80 51
8414 80 59
28.13.27Sprężarki wyporowe-rotacyjne, jednowałowe i wielowałowe  
28.13.27.0Sprężarki wyporowe-rotacyjne, jednowałowe i wielowałowe 
Powiązania z CN-2007:
8414 80 73
8414 80 75
8414 80 78
28.13.28Pozostałe sprężarki  
28.13.28.0Pozostałe sprężarki 
Powiązania z CN-2007:
8414 80 80
28.13.3Części pomp i sprężarek  
28.13.31Części pomp do cieczy; części podnośników do cieczy  
28.13.31.0Części pomp do cieczy; części podnośników do cieczy 
Powiązania z CN-2007:
8413 91 00
8413 92 00
28.13.32Części pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrza i innych rodzajów gazu, wentylatorów i wyciągów  
28.13.32.0Części pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrza i innych rodzajów gazu, wentylatorów i wyciągów 
Powiązania z CN-2007:
8414 90 00
28.13.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek  
28.13.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek  
28.13.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek  
28.14POZOSTAŁE KURKI I ZAWORY  
28.14.1Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp.  
28.14.11Zawory ciśnieniowe: redukcyjne, sterujące, kontrolne i zawory bezpieczeństwa  
28.14.11.0Zawory ciśnieniowe: redukcyjne, sterujące, kontrolne i zawory bezpieczeństwa 
Powiązania z CN-2007:
8481 10 19
8481 10 99
8481 30
8481 40
8481 80 40
28.14.12Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien i podobnej armatury; zawory do grzejników centralnego ogrzewania  
28.14.12.0Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien i podobnej armatury; zawory do grzejników centralnego
ogrzewania
 
Powiązania z CN-2007:
8481 80 11
8481 80 19
8481 80 31
8481 80 39
28.14.13Zawory do sterowania procesami, zawory zasuwowe, zawory talerzowe o kadłubie kulistym i pozostałe zawory  
28.14.13.0Zawory do sterowania procesami, zawory zasuwowe, zawory talerzowe o kadłubie kulistym i pozostałe
zawory
 
Powiązania z CN-2007:
8481 80 51
8481 80 59
8481 80 61
8481 80 63
8481 80 69
8481 80 71
8481 80 73
8481 80 79
8481 80 81
8481 80 85
8481 80 87
8481 80 99
28.14.2Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów  
28.14.20Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów  
28.14.20.0Części kurków, kranów, zaworów i podobnych
wyrobów
 
Powiązania z CN-2007:
8481 90 00
28.14.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów  
28.14.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów  
28.14.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów  
28.15ŁOŻYSKA, KOŁA ZĘBATE, PRZEKŁADNIE ZĘBATE I ELEMENTY NAPĘDOWE  
28.15.1Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe  
28.15.10Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe  
28.15.10.0Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe 
Powiązania z CN-2007:
8482 10
8482 20 00
8482 30 00
8482 40 00
8482 50 00
8482 80 00
28.15.2Pozostałe łożyska, koła zębate, przekładnie zębate i elementy napędowe  
28.15.21Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali  
28.15.21.0Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali 
Powiązania z CN-2007:
7315 11
7315 12 00
28.15.22Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) oraz korby  
28.15.22.0Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) oraz korby 
Powiązania z CN-2007:
8483 10
28.15.23Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe  
28.15.23.0Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe 
Powiązania z CN-2007:
8483 20
8483 30
28.15.24Koła zębate i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość  
28.15.24.0Koła zębate i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość 
Powiązania z CN-2007:
8483 40
28.15.25Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza  
28.15.25.0Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza 
Powiązania z CN-2007:
8483 50
28.15.26Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włączając przeguby uniwersalne  
28.15.26.0Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włączając przeguby uniwersalne 
Powiązania z CN-2007:
8483 60
28.15.3Części łożysk, kół i przekładni zębatych i elementów napędowych  
28.15.31Kulki, igiełki i wałeczki łożysk; części łożysk kulkowych i wałeczkowych  
28.15.31.0Kulki, igiełki i wałeczki łożysk; części łożysk kulkowych i wałeczkowych 
Powiązania z CN-2007:
8482 91
8482 99 00
28.15.32Części łańcuchów przegubowych z żeliwa lub stali  
28.15.32.0Części łańcuchów przegubowych z żeliwa lub stali 
Powiązania z CN-2007:
7315 19 00
28.15.39Części pozostałych łożysk i elementów napędowych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.15.39.0Części pozostałych łożysk i elementów napędowych, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8483 90
28.15.9Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych  
28.15.99Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych  
28.15.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych  
28.2POZOSTAŁE MASZYNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA  
28.21PIECE, PALENISKA I PALNIKI PIECOWE  
28.21.1Piece, paleniska i palniki piecowe oraz ich części  
28.21.11Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia  
28.21.11.0Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne
urządzenia
 
Powiązania z CN-2007:
8416 10
8416 20
8416 30 00
28.21.12Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, włączając piece do spopielania, ale z wyłączeniem pieców piekarskich  
28.21.12.0Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, włączając piece do spopielania, ale z wyłączeniem pieców piekarskich 
Powiązania z CN-2007:
8417 10 00
8417 80
28.21.13Piece przemysłowe lub laboratoryjne, elektryczne; urządzenia działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych  
28.21.13.0Piece przemysłowe lub laboratoryjne, elektryczne; urządzenia działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych 
Powiązania z CN-2007:
8514 10
8514 20
8514 30
8514 40 00
28.21.14Części pieców, palenisk i palników piecowych  
28.21.14.0Części pieców, palenisk i palników piecowych 
Powiązania z CN-2007:
8416 90 00
8417 90 00
8514 90 00
28.21.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych  
28.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych  
28.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych  
28.22URZĄDZENIA DŹWIGOWE I CHWYTAKI  
28.22.1Urządzenia dźwigowe i chwytaki oraz ich części  
28.22.11Wielokrążki i wciągniki, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.22.11.0Wielokrążki i wciągniki, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8425 11 00
8425 19
28.22.12Windy kopalniane; wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod powierzchnią ziemi; pozostałe wciągarki; przyciągarki  
28.22.12.0Windy kopalniane; wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod powierzchnią ziemi; pozostałe wciągarki; przyciągarki 
Powiązania z CN-2007:
8425 31 00
8425 39
28.22.13Podnośniki; wciągniki w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów  
28.22.13.0Podnośniki; wciągniki w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów 
Powiązania z CN-2007:
8425 41 00
8425 42 00
8425 49 00
28.22.14Żurawie; dźwignice; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi  
28.22.14.0Żurawie; dźwignice; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi 
Powiązania z CN-2007:
8426
28.22.15Wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki transportu wewnętrznego; ciągniki w rodzaju stosowanych na peronach kolejowych  
28.22.15.0Wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki transportu wewnętrznego; ciągniki w rodzaju stosowanych na peronach kolejowych 
Powiązania z CN-2007:
8427
8709 11
8709 19
28.22.16Wyciągi pionowe i pochyłe, schody ruchome i chodniki ruchome  
28.22.16.0Wyciągi pionowe i pochyłe, schody ruchome i chodniki ruchome 
Powiązania z CN-2007:
8428 10
8428 40 00
28.22.17Wyciągi i przenośniki pneumatyczne oraz pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów  
28.22.17.0Wyciągi i przenośniki pneumatyczne oraz pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów 
Powiązania z CN-2007:
8428 20
8428 32 00
8428 33 00
8428 39
28.22.18Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowywania lub rozładowywania  
28.22.18.0Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowywania lub rozładowywania 
Powiązania z CN-2007:
8428 60 00
8428 90
28.22.19Części urządzeń dźwigowych i chwytaków  
28.22.19.0Części urządzeń dźwigowych i chwytaków 
Powiązania z CN-2007:
8431 10 00
8431 20 00
8431 31 00
8431 39
8709 90 00
28.22.2Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwigów, koparek i podobne  
28.22.20Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwigów, koparek i podobne  
28.22.20.0Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwigów, koparek i podobne 
Powiązania z CN-2007:
8431 41 00
28.22.9Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń dźwigowych i chwytaków  
28.22.99Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń dźwigowych i chwytaków  
28.22.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń dźwigowych i chwytaków  
28.23MASZYNY I SPRZĘT BIUROWY, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH  
28.23.1Maszyny do pisania, maszyny do redagowania tekstów i maszyny liczące  
28.23.11Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów  
28.23.11.0Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstówczęściowo 8% - poz. 96 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie maszyny do pisania dla niewidomych
oraz usługi ich napraw i konserwacji (poz. 187 zał. nr 3 do ustawy).
Powiązania z CN-2007:
8469 00
28.23.12Kalkulatory elektroniczne i kieszonkowe maszyny elektroniczne z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych  
28.23.12.0Kalkulatory elektroniczne i kieszonkowe maszyny elektroniczne z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych 
Powiązania z CN-2007:
8470 10 00
8470 21 00
8470 29 00
28.23.13Maszyny do księgowania, kasy rejestrujące, maszyny do frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące  
28.23.13.0Maszyny do księgowania, kasy rejestrujące, maszyny do frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące 
Powiązania z CN-2007:
8470 30 00
8470 50 00
8470 90 00
28.23.2Pozostałe maszyny biurowe; części i akcesoria do maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych  
28.23.21Fotokopiarki optyczne, kopiarki stykowe lub termokopiarki  
28.23.21.0Fotokopiarki optyczne, kopiarki stykowe lub termokopiarki 
Powiązania z CN-2007:
8443 39
(z wył. 8443 39 90)
28.23.22Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego  
28.23.22.0Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego 
Powiązania z CN-2007:
8443 12 00
28.23.23Pozostałe maszyny biurowe  
28.23.23.0Pozostałe maszyny biurowe 
Powiązania z CN-2007:
8472
8519 81 51
28.23.24Części i akcesoria do maszyn do pisania oraz maszyn liczących  
28.23.24.0Części i akcesoria do maszyn do pisania oraz maszyn liczących 
Powiązania z CN-2007:
8473 10
8473 21
8473 29
28.23.25Części i akcesoria do pozostałych maszyn biurowych, z wyłączeniem fotokopiarek  
28.23.25.0Części i akcesoria do pozostałych maszyn biurowych, z wyłączeniem fotokopiarek 
Powiązania z CN-2007:
8473 40
28.23.26Części i akcesoria do fotokopiarek  
28.23.26.0Części i akcesoria do fotokopiarek 
Powiązania z CN-2007:
8443 99
28.23.9Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych; usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych  
28.23.91Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych  
28.23.91.0Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych  
28.23.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych  
28.23.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych  
28.24NARZĘDZIA RĘCZNE MECHANICZNE  
28.24.1Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym; pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne  
28.24.11Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym  
28.24.11.0Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym 
Powiązania z CN-2007:
8467 21
8467 22
8467 29
28.24.12Pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne  
28.24.12.0Pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne 
Powiązania z CN-2007:
8467 11
8467 19 00
8467 81 00
8467 89 00
28.24.2Części do mechanicznych narzędzi ręcznych  
28.24.21Części do elektromechanicznych narzędzi ręcznych z samodzielnym silnikiem elektrycznym  
28.24.21.0Części do elektromechanicznych narzędzi ręcznych z samodzielnym silnikiem elektrycznym 
Powiązania z CN-2007:
8467 91 00
8467 99 00
28.24.22Części do pozostałych przenośnych mechanicznych narzędzi ręcznych  
28.24.22.0Części do pozostałych przenośnych mechanicznych narzędzi ręcznych 
Powiązania z CN-2007:
8467 92 00
28.24.9Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznych narzędzi ręcznych  
28.24.99Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznych narzędzi ręcznych  
28.24.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznych narzędzi ręcznych  
28.25PRZEMYSŁOWE URZĄDZENIA CHŁODNICZE I WENTYLACYJNE  
28.25.1Wymienniki ciepła; urządzenia klimatyzacyjne, z wyłączeniem przeznaczonych dla gospodarstw domowych; urządzenia chłodnicze lub zamrażające  
28.25.11Wymienniki ciepła i urządzenia do skraplania powietrza lub innych gazów  
28.25.11.0Wymienniki ciepła i urządzenia do skraplania powietrza lub innych gazów 
Powiązania z CN-2007:
8419 50 00
8419 60 00
28.25.12Urządzenia klimatyzacyjne, z wyłączeniem przeznaczonych dla gospodarstw domowych  
28.25.12.0Urządzenia klimatyzacyjne, z wyłączeniem przeznaczonych dla gospodarstw domowych 
Powiązania z CN-2007:
8415 10
8415 20 00
8415 81 00
8415 82 00
8415 83 00
28.25.13Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych  
28.25.13.0Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych 
Powiązania z CN-2007:
8418 50
8418 61 00
8418 69 00
28.25.14Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.25.14.0Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8421 39
28.25.2Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych  
28.25.20Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych  
28.25.20.0Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych 
Powiązania z CN-2007:
8414 59
28.25.3Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych  
28.25.30Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych  
28.25.30.0Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnychczęściowo 8% - poz. 97 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania itp.)
Powiązania z CN-2007:
8415 90 00
8418 91 00
8418 99
8419 90
28.25.9Usługi podwykonawców związane z produkcją przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych  
28.25.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych  
28.25.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych  
28.29POZOSTAŁE MASZYNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  
28.29.1Wytwornice gazu, urządzenia i aparatura do destylacji i filtrowania  
28.29.11Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego; wytwornice acetylenu i podobne; instalacje do destylacji lub rektyfikacji  
28.29.11.0Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego; wytwornice acetylenu i podobne; instalacje do destylacji lub rektyfikacji 
Powiązania z CN-2007:
8405 10 00
8419 40 00
28.29.12Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy  
28.29.12.0Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy 
Powiązania z CN-2007:
8421 21 00
8421 22 00
8421 29 00
28.29.13Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych  
28.29.13.0Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych 
Powiązania z CN-2007:
8421 23 00
8421 31 00
28.29.2Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników; gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku; uszczelki  
28.29.21Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników  
28.29.21.0Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników 
Powiązania z CN-2007:
8422 20 00
8422 30 00
8422 40 00
28.29.22Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku oraz podobne urządzenia mechaniczne, z wyłączeniem przeznaczonych dla rolnictwa  
28.29.22.0Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku oraz podobne urządzenia mechaniczne, z wyłączeniem przeznaczonych dla rolnictwa 
Powiązania z CN-2007:
8424 10
8424 20 00
8424 30
8424 89 00
28.29.23Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne  
28.29.23.0Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne 
Powiązania z CN-2007:
8484
28.29.3Urządzenia do ważenia i mierzenia przemysłowe, domowe i inne  
28.29.31Urządzenia do ważenia do celów przemysłowych; wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach; wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej z góry masy materiału  
28.29.31.0Urządzenia do ważenia do celów przemysłowych; wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach; wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej z góry masy materiału 
Powiązania z CN-2007:
8423 20 00
8423 30 00
9015 30
28.29.32Wagi do ważenia osób i wagi do stosowania w gospodarstwie domowym  
28.29.32.0Wagi do ważenia osób i wagi do stosowania w gospodarstwie domowym 
Powiązania z CN-2007:
8423 10
28.29.39Pozostałe urządzenia do ważenia i mierzenia  
28.29.39.0Pozostałe urządzenia do ważenia i mierzenia 
Powiązania z CN-2007:
8423 81
8423 82
8423 89 00
9017 80
28.29.4Wirówki, kalandry i automaty sprzedające  
28.29.41Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.29.41.0Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8421 19 70
28.29.42Kalandry lub inne maszyny do walcowania, z wyłączeniem maszyn do walcowania metalu lub szkła  
28.29.42.0Kalandry lub inne maszyny do walcowania, z wyłączeniem maszyn do walcowania metalu lub szkła 
Powiązania z CN-2007:
8420 10
28.29.43Automaty sprzedające  
28.29.43.0Automaty sprzedające 
Powiązania z CN-2007:
8476 21 00
8476 29 00
8476 81 00
8476 89 00
28.29.5Zmywarki do naczyń typu przemysłowego  
28.29.50Zmywarki do naczyń typu przemysłowego  
28.29.50.0Zmywarki do naczyń typu przemysłowego 
Powiązania z CN-2007:
8422 19 00
28.29.6Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.29.60Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.29.60.0Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8419 89
28.29.7Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego  
28.29.70Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego  
28.29.70.0Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego 
Powiązania z CN-2007:
8468 10 00
8468 20 00
8468 80 00
28.29.8Części do pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.29.81Części do wytwornic gazu generatorowego lub gazu wodnego  
28.29.81.0Części do wytwornic gazu generatorowego lub gazu wodnego 
Powiązania z CN-2007:
8405 90 00
28.29.82Części wirówek; części do urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów  
28.29.82.0Części wirówek; części do urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów 
Powiązania z CN-2007:
8421 91 00
8421 99 00
28.29.83Części kalandrów lub pozostałych urządzeń mechanicznych do walcowania; części mechanicznych urządzeń rozpylających, odważniki i części do urządzeń ważących; części automatów sprzedających  
28.29.83.0Części kalandrów lub pozostałych urządzeń mechanicznych do walcowania; części mechanicznych urządzeń rozpylających, odważniki i części do urządzeń ważących; części automatów sprzedających 
Powiązania z CN-2007:
8420 91
8420 99 00
8423 90 00
8424 90 00
8476 90 00
28.29.84Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.29.84.0Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8487 90
28.29.85Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania  
28.29.85.0Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub
paczkowania
 
Powiązania z CN-2007:
8422 90
28.29.86Części nieelektrycznych maszyn i urządzeń do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania; części maszyn i urządzeń do gazowego odpuszczania powierzchniowego  
28.29.86.0Części nieelektrycznych maszyn i urządzeń do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania; części maszyn i urządzeń do gazowego odpuszczania powierzchniowego 
Powiązania z CN-2007:
8468 90 00
28.29.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.3MASZYNY DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA  
28.30MASZYNY DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA  
28.30.1Ciągniki kierowane przez pieszego  
28.30.10Ciągniki kierowane przez pieszego  
28.30.10.0Ciągniki kierowane przez pieszego 
Powiązania z CN-2007:
8701 10 00
28.30.2Pozostałe ciągniki rolnicze  
28.30.21Ciągniki o mocy silnika <= 37 kW  
28.30.21.0Ciągniki o mocy silnika <= 37 kW 
Powiązania z CN-2007:
8701 90 11
8701 90 20
28.30.22Ciągniki o mocy silnika > 37 kW i <= 59 kW  
28.30.22.0Ciągniki o mocy silnika > 37 kW i <= 59 kW 
Powiązania z CN-2007:
8701 90 25
28.30.23Ciągniki o mocy silnika > 59 kW  
28.30.23.0Ciągniki o mocy silnika > 59 kW 
Powiązania z CN-2007:
8701 90 31
8701 90 35
8701 90 39
8701 90 50
8701 90 90
28.30.3Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby  
28.30.31Pługi  
28.30.31.0Pługi 
Powiązania z CN-2007:
8432 10
28.30.32Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki  
28.30.32.0Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki 
Powiązania z CN-2007:
8432 21 00
8432 29
28.30.33Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania  
28.30.33.0Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania 
Powiązania z CN-2007:
8432 30
28.30.34Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów  
28.30.34.0Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów 
Powiązania z CN-2007:
8432 40
28.30.39Pozostałe maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby  
28.30.39.0Pozostałe maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby 
Powiązania z CN-2007:
8432 80 00
28.30.4Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych  
28.30.40Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych  
28.30.40.0Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych 
Powiązania z CN-2007:
8433 11
8433 19
28.30.5Maszyny do zbioru płodów rolnych  
28.30.51Kosiarki, włączając zespoły tnące montowane na ciągnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.30.51.0Kosiarki, włączając zespoły tnące montowane na ciągnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8433 20
28.30.52Maszyny do zbioru siana  
28.30.52.0Maszyny do zbioru siana 
Powiązania z CN-2007:
8433 30
28.30.53Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające  
28.30.53.0Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające 
Powiązania z CN-2007:
8433 40
28.30.54Maszyny do zbioru roślin okopowych  
28.30.54.0Maszyny do zbioru roślin okopowych 
Powiązania z CN-2007:
8433 53
28.30.59Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.30.59.0Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8433 51 00
8433 52 00
8433 59
28.30.6Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa  
28.30.60Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa  
28.30.60.0Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa 
Powiązania z CN-2007:
8424 81
28.30.7Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych  
28.30.70Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych  
28.30.70.0Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych 
Powiązania z CN-2007:
8716 20 00
28.30.8Pozostałe urządzenia dla rolnictwa i leśnictwa  
28.30.81Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych, z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych  
28.30.81.0Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych, z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych 
Powiązania z CN-2007:
8433 60 00
28.30.82Dojarki mechaniczne  
28.30.82.0Dojarki mechaniczne 
Powiązania z CN-2007:
8434 10 00
28.30.83Urządzenia do przygotowania karmy i paszy dla zwierząt  
28.30.83.0Urządzenia do przygotowania karmy i paszy
dla zwierząt
 
Powiązania z CN-2007:
8436 10 00
28.30.84Inkubatory i wylęgarnie drobiu  
28.30.84.0Inkubatory i wylęgarnie drobiu 
Powiązania z CN-2007:
8436 21 00
28.30.85Urządzenia drobiarskie  
28.30.85.0Urządzenia drobiarskie 
Powiązania z CN-2007:
8436 29 00
28.30.86Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.30.86.0Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8436 80
28.30.9Części maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa; usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa  
28.30.91Części maszyn żniwnych i omłotowych, kosiarek, urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych)  
28.30.91.0Części maszyn żniwnych i omłotowych, kosiarek, urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych) 
Powiązania z CN-2007:
8433 90 00
28.30.92Części maszyn do uprawy gleby  
28.30.92.0Części maszyn do uprawy gleby 
Powiązania z CN-2007:
8432 90 00
28.30.93Części pozostałych urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa  
28.30.93.0Części pozostałych urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa 
Powiązania z CN-2007:
8436 91 00
8436 99 00
28.30.94Części dojarek mechanicznych i części urządzeń mleczarskich  
28.30.94.0Części dojarek mechanicznych i części urządzeń mleczarskich 
Powiązania z CN-2007:
8434 90 00
28.30.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa  
28.30.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa  
28.4MASZYNY i NARZĘDZIA MECHANICZNE  
28.41MASZYNY DO OBRÓBKI METALU  
28.41.1Obrabiarki do obróbki metalu polegającej na usuwaniu materiału za pomocą lasera itp.; centra obróbkowe itp.  
28.41.11Obrabiarki do obróbki metalu polegającej na usuwaniu materiału za pomocą lasera, metodą ultradźwiękową lub podobną  
28.41.11.0Obrabiarki do obróbki metalu polegającej na usuwaniu materiału za pomocą lasera, metodą ultradźwiękową lub podobną 
Powiązania z CN-2007:
8456
8486 20 10
28.41.12Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu  
28.41.12.0Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne,
do metalu
 
Powiązania z CN-2007:
8457
28.41.2Tokarki, wytaczarki i frezarki do obróbki metalu  
28.41.21Tokarki do usuwania metalu  
28.41.21.0Tokarki do usuwania metalu 
Powiązania z CN-2007:
8458
28.41.22Obrabiarki do wiercenia, wytaczania, frezowania metalu; obrabiarki do gwintowania otworów w metalu, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.41.22.0Obrabiarki do wiercenia, wytaczania, frezowania metalu; obrabiarki do gwintowania otworów w metalu, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8459
28.41.23Obrabiarki do stępiania ostrych krawędzi, ostrzenia, szlifowania lub innego rodzaju operacji wykończeniowych w obróbce metalu  
28.41.23.0Obrabiarki do stępiania ostrych krawędzi, ostrzenia, szlifowania lub innego rodzaju operacji wykończeniowych w obróbce metalu 
Powiązania z CN-2007:
8460
28.41.24Obrabiarki do strugania wzdłużnego, piłowania, obcinania lub innego rodzaju skrawania w metalu  
28.41.24.0Obrabiarki do strugania wzdłużnego, piłowania, obcinania lub innego rodzaju skrawania w metalu 
Powiązania z CN-2007:
8461
28.41.3Pozostałe maszyny do obróbki metalu  
28.41.31Giętarki, krawędziarki i prostownice do metalu  
28.41.31.0Giętarki, krawędziarki i prostownice do metalu 
Powiązania z CN-2007:
8462 21
8462 29
28.41.32Nożyce mechaniczne, dziurkarki i wykrawarki do metalu  
28.41.32.0Nożyce mechaniczne, dziurkarki i wykrawarki
do metalu
 
Powiązania z CN-2007:
8462 31 00
8462 39
8462 41
8462 49
28.41.33Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.41.33.0Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej
niesklasyfikowane
 
Powiązania z CN-2007:
8462 10
8462 91
8462 99
28.41.34Maszyny do obróbki metalu, cermetali, bez usuwania materiału, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.41.34.0Maszyny do obróbki metalu, cermetali, bez usuwania materiału, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8463
28.41.4Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu  
28.41.40Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu  
28.41.40.0Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu 
Powiązania z CN-2007:
8466 93 00
8466 94 00
8486 90 70
28.41.9Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu  
28.41.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu  
28.41.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu  
28.49POZOSTAŁE NARZĘDZIA MECHANICZNE  
28.49.1Obrabiarki do kamienia, drewna i podobnych twardych materiałów  
28.49.11Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu lub podobnych materiałów mineralnych lub do obróbki szkła na zimno  
28.49.11.0Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu lub podobnych materiałów mineralnych lub do obróbki szkła na zimno 
Powiązania z CN-2007:
8464
28.49.12Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów; urządzenia do galwanizacji  
28.49.12.0Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów; urządzenia do galwanizacji 
Powiązania z CN-2007:
8465
8479 30
8543 30 00
28.49.2Uchwyty narzędziowe i pozostałe części narzędzi mechanicznych  
28.49.21Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie, maszynowe do obrabiarek  
28.49.21.0Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie, maszynowe do obrabiarek 
Powiązania z CN-2007:
8466 10
8486 90 10
28.49.22Uchwyty przedmiotów obrabianych  
28.49.22.0Uchwyty przedmiotów obrabianych 
Powiązania z CN-2007:
8466 20
28.49.23Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek  
28.49.23.0Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek 
Powiązania z CN-2007:
8207 90 50*
8207 90 91
8466 30 00
28.49.24Części obrabiarek do drewna, korka, kamienia, ebonitu lub podobnych twardych materiałów  
28.49.24.0Części obrabiarek do drewna, korka, kamienia, ebonitu lub podobnych twardych materiałów 
Powiązania z CN-2007:
8466 91
8466 92
28.49.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych  
28.49.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych  
28.49.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych  
28.9POZOSTAŁE MASZYNY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA  
28.91MASZYNY DLA METALURGII  
28.91.1Maszyny dla metalurgii oraz części do nich  
28.91.11Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze; walcarki do metalu  
28.91.11.0Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze; walcarki do metalu 
Powiązania z CN-2007:
8454 10 00
8454 20 00
8454 30
8455 10 00
8455 21 00
8455 22 00
28.91.12Części maszyn dla metalurgii; części walcarek do metalu  
28.91.12.0Części maszyn dla metalurgii; części walcarek
do metalu
 
Powiązania z CN-2007:
8454 90 00
8455 30
8455 90 00
28.91.9Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii  
28.91.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii  
28.91.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii  
28.92MASZYNY DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ DLA BUDOWNICTWA  
28.92.1Maszyny dla górnictwa i do wydobywania  
28.92.11Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi  
28.92.11.0Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi 
Powiązania z CN-2007:
8428 31 00
28.92.12Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia tuneli; pozostałe maszyny do wierceń i do głębienia szybów  
28.92.12.0Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia tuneli; pozostałe maszyny do wierceń i do głębienia szybów 
Powiązania z CN-2007:
8430 31 00
8430 39 00
8430 41 00
8430 49 00
28.92.2Pozostałe samobieżne maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud, włączając spycharki czołowe, koparki i walce drogowe  
28.92.21Spycharki czołowe i skośne samobieżne  
28.92.21.0Spycharki czołowe i skośne samobieżne 
Powiązania z CN-2007:
8429 11 00
8429 19 00
28.92.22Równiarki i niwelatory samobieżne  
28.92.22.0Równiarki i niwelatory samobieżne 
Powiązania z CN-2007:
8429 20 00
28.92.23Zgarniarki samobieżne  
28.92.23.0Zgarniarki samobieżne 
Powiązania z CN-2007:
8429 30 00
28.92.24Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne  
28.92.24.0Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne 
Powiązania z CN-2007:
8429 40
28.92.25Ładowarki czołowe samobieżne  
28.92.25.0Ładowarki czołowe samobieżne 
Powiązania z CN-2007:
8429 51
28.92.26Koparki, czerparki i ładowarki samobieżne, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia, z wyłączeniem ładowarek czołowych  
28.92.26.0Koparki, czerparki i ładowarki samobieżne, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia, z wyłączeniem ładowarek czołowych 
Powiązania z CN-2007:
8429 52
28.92.27Pozostałe samobieżne koparki, czerparki i ładowarki; pozostałe samobieżne maszyny dla górnictwa i do wydobywania  
28.92.27.0Pozostałe samobieżne koparki, czerparki i ładowarki; pozostałe samobieżne maszyny dla górnictwa i do wydobywania 
Powiązania z CN-2007:
8429 59 00
8430 50 00
28.92.28Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych  
28.92.28.0Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych 
Powiązania z CN-2007:
8431 42 00
28.92.29Pojazdy samowyładowcze przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi  
28.92.29.0Pojazdy samowyładowcze przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi 
Powiązania z CN-2007:
8704 10
28.92.3Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów  
28.92.30Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów  
28.92.30.0Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów 
Powiązania z CN-2007:
8430 10 00
8430 20 00
8430 61 00
8430 69 00
8479 10 00
28.92.4Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych; maszyny formierskie  
28.92.40Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych; maszyny formierskie  
28.92.40.0Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych; maszyny formierskie 
Powiązania z CN-2007:
8474 10 00
8474 20
8474 31 00
8474 32 00
8474 39
8474 80
28.92.5Ciągniki gąsienicowe  
28.92.50Ciągniki gąsienicowe  
28.92.50.0Ciągniki gąsienicowe 
Powiązania z CN-2007:
8701 30
28.92.6Części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa  
28.92.61Części maszyn do wiercenia, do głębienia szybów; części żurawi; części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa  
28.92.61.0Części maszyn do wiercenia, do głębienia szybów; części żurawi; części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 
Powiązania z CN-2007:
8431 43 00
8431 49
28.92.62Części maszyn do sortowania, rozdrabniania lub podobnej obróbki ziemi, kamieni i podobnych materiałów  
28.92.62.0Części maszyn do sortowania, rozdrabniania lub podobnej obróbki ziemi, kamieni i podobnych materiałów 
Powiązania z CN-2007:
8474 90
28.92.9Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa  
28.92.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa  
28.92.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa  
28.93MASZYNY STOSOWANE W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU i PRODUKCJI NAPOJÓW  
28.93.1Maszyny stosowane w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów oraz części do nich  
28.93.11Wirówki do mleka  
28.93.11.0Wirówki do mleka 
Powiązania z CN-2007:
8421 11 00
28.93.12Urządzenia mleczarskie  
28.93.12.0Urządzenia mleczarskie 
Powiązania z CN-2007:
8434 20 00
28.93.13Maszyny i urządzenia do przemiału lub innego rodzaju przerobu zbóż lub suszonych warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.93.13.0Maszyny i urządzenia do przemiału lub innego rodzaju przerobu zbóż lub suszonych warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8437 80 00
28.93.14Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wina, cydru, soków owocowych lub podobnych napojów  
28.93.14.0Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wina, cydru, soków owocowych lub podobnych napojów 
Powiązania z CN-2007:
8435 10 00
28.93.15Piece piekarskie nieelektryczne; przemysłowe urządzenia do gotowania i ogrzewania  
28.93.15.0Piece piekarskie nieelektryczne; przemysłowe urządzenia do gotowania i ogrzewania 
Powiązania z CN-2007:
8417 20
8419 81
28.93.16Suszarnie do produktów rolniczych  
28.93.16.0Suszarnie do produktów rolniczych 
Powiązania z CN-2007:
8419 31 00
28.93.17Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włącznie z olejami lub innymi tłuszczami, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.93.17.0Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włącznie z olejami lub innymi tłuszczami, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8438
(z wył. 8438 90 00)
8479 20 00
28.93.19Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.93.19.0Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8478 10 00
28.93.2Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych  
28.93.20Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych  
28.93.20.0Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych 
Powiązania z CN-2007:
8437 10 00
28.93.3Części maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów  
28.93.31Części maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji napojów  
28.93.31.0Części maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji napojów 
Powiązania z CN-2007:
8435 90 00
28.93.32Części maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności  
28.93.32.0Części maszyn stosowanych w przetwórstwie
żywności
 
Powiązania z CN-2007:
8438 90 00
28.93.33Części maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu  
28.93.33.0Części maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu 
Powiązania z CN-2007:
8478 90 00
28.93.34Części urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych  
28.93.34.0Części urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych 
Powiązania z CN-2007:
8437 90 00
28.93.9Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów  
28.93.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów  
28.93.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów  
28.94MASZYNY DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO  
28.94.1Maszyny do obróbki wstępnej, przędzenia, tkania i dziania  
28.94.11Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych; maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych  
28.94.11.0Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych; maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych 
Powiązania z CN-2007:
8444 00
8445 11 00
8445 12 00
8445 13 00
8445 19 00
28.94.12Przędzarki włókiennicze; łączniarki, skręcarki, motarki lub przewijarki włókiennicze  
28.94.12.0Przędzarki włókiennicze; łączniarki, skręcarki, motarki lub przewijarki włókiennicze 
Powiązania z CN-2007:
8445 20 00
8445 30
8445 40 00
8445 90 00
28.94.13Maszyny tkackie (krosna)  
28.94.13.0Maszyny tkackie (krosna) 
Powiązania z CN-2007:
8446
28.94.14Dziewiarki; zszywarki-trykotarki i podobne; maszyny do igłowania  
28.94.14.0Dziewiarki; zszywarki-trykotarki i podobne; maszyny do igłowania 
Powiązania z CN-2007:
8447
28.94.15Urządzenia pomocnicze stosowane wraz z maszynami do obróbki materiałów włókienniczych; maszyny do drukowania na materiałach włókienniczych  
28.94.15.0Urządzenia pomocnicze stosowane wraz z maszynami do obróbki materiałów włókienniczych; maszyny do drukowania na materiałach włókienniczych 
Powiązania z CN-2007:
8443 19 20
8448 11 00
8448 19 00
28.94.2Maszyny dla przemysłu tekstylnego i odzieżowego, włączając maszyny do szycia  
28.94.21Maszyny do prania, czyszczenia, wyżymania, prasowania, tłoczenia, farbowania, nawijania i podobnej obróbki przędzy włókienniczej i tkanin; urządzenia do produkcji i wykończania filcu  
28.94.21.0Maszyny do prania, czyszczenia, wyżymania, prasowania, tłoczenia, farbowania, nawijania i podobnej obróbki przędzy włókienniczej i tkanin; urządzenia do produkcji i wykończania filcu 
Powiązania z CN-2007:
8449 00 00
8451 30
8451 40 00
8451 50 00
8451 80
28.94.22Maszyny pralnicze typu profesjonalnego; maszyny do prania na sucho; suszarki o pojemności jednorazowej > 10 kg suchej bielizny  
28.94.22.0Maszyny pralnicze typu profesjonalnego; maszyny do prania na sucho; suszarki o pojemności jednorazowej > 10 kg suchej bielizny 
Powiązania z CN-2007:
8450 20 00
8451 10 00
8451 29 00
28.94.23Suszarki wirówkowe  
28.94.23.0Suszarki wirówkowe 
Powiązania z CN-2007:
8421 12 00
28.94.24Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek i maszyn do szycia typu domowego  
28.94.24.0Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek i maszyn do szycia typu domowego 
Powiązania z CN-2007:
8452 21 00
8452 29 00
28.94.3Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych lub do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych  
28.94.30Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych lub do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych  
28.94.30.0Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych lub do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych 
Powiązania z CN-2007:
8453 10 00
8453 20 00
8453 80 00
28.94.4Maszyny do szycia typu domowego  
28.94.40Maszyny do szycia typu domowego  
28.94.40.0Maszyny do szycia typu domowego 
Powiązania z CN-2007:
8452 10
28.94.5Części i akcesoria maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego  
28.94.51Części i akcesoria maszyn tkackich i przędzarek  
28.94.51.0Części i akcesoria maszyn tkackich i przędzarek 
Powiązania z CN-2007:
8448 20 00
8448 31 00
8448 32 00
8448 33
8448 39 00
8448 42 00
8448 49 00
8448 51
8448 59 00
28.94.52Części i akcesoria pozostałych maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego  
28.94.52.0Części i akcesoria pozostałych maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 
Powiązania z CN-2007:
8450 90 00
8451 90 00
8452 30
8452 40 00
8452 90 00
8453 90 00
28.94.9Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego  
28.94.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego  
28.94.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego  
28.95MASZYNY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO  
28.95.1Maszyny dla przemysłu papierniczego oraz części do nich  
28.95.11Maszyny dla przemysłu papierniczego, z wyłączeniem części do nich  
28.95.11.0Maszyny dla przemysłu papierniczego, z wyłączeniem części do nich 
Powiązania z CN-2007:
8439 10 00
8439 20 00
8439 30 00
8441 10
8441 20 00
8441 30 00
8441 40 00
8441 80 00
28.95.12Części maszyn dla przemysłu papierniczego  
28.95.12.0Części maszyn dla przemysłu papierniczego 
Powiązania z CN-2007:
8439 91
8439 99
8441 90
28.95.9Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu papierniczego  
28.95.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu papierniczego  
28.95.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu papierniczego  
28.96MASZYNY DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH  
28.96.1Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.96.10Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.96.10.0Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8477
(z wył. 8477 90)
28.96.2Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.96.20Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.96.20.0Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8477 90
28.96.9Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
28.96.99Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
28.96.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
28.99POZOSTAŁE MASZYNY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  
28.99.1Maszyny drukarskie i introligatorskie  
28.99.11Maszyny introligatorskie, włączając niciarki  
28.99.11.0Maszyny introligatorskie, włączając niciarki 
Powiązania z CN-2007:
8440 10
28.99.12Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt  
28.99.12.0Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płytczęściowo 8% - poz. 98 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Breille'a
Powiązania z CN-2007:
8442 30
28.99.13Maszyny drukarskie offsetowe, z wyłączeniem maszyn typu biurowego  
28.99.13.0Maszyny drukarskie offsetowe, z wyłączeniem maszyn typu biurowego 
Powiązania z CN-2007:
8443 11 00
8443 13
28.99.14Pozostałe maszyny drukarskie, z wyłączeniem maszyn typu biurowego  
28.99.14.0Pozostałe maszyny drukarskie, z wyłączeniem maszyn typu biurowego 
Powiązania z CN-2007:
8443 14 00
8443 15 00
8443 16 00
8443 17 00
8443 19 40
8443 19 70
8443 39 90
28.99.2Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów  
28.99.20Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów  
28.99.20.0Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów 
Powiązania z CN-2007:
8486 10 00
8486 20 90
8486 30
28.99.3Maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.99.31Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury; pozostałe suszarki (z wyłączeniem stosowanych w gospodarstwie domowym), gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.99.31.0Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury; pozostałe suszarki (z wyłączeniem stosowanych w gospodarstwie domowym), gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8419 32 00
8419 39
28.99.32Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu  
28.99.32.0Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu 
Powiązania z CN-2007:
9508
28.99.39Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; urządzenia do wyważania kół; maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.99.39.0Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; urządzenia do wyważania kół; maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
8401 20 00
8475 10 00
8475 21 00
8475 29 00
8479 40 00
8479 50 00
8479 60 00
8479 81 00
8479 82 00
8479 89
8486 40 00
8543 70 51
8543 70 55
8543 70 59
8805 10
9031 10 00
9504 90 90
28.99.4Części maszyn drukarskich i introligatorskich  
28.99.40Części maszyn drukarskich i introligatorskich  
28.99.40.0Części maszyn drukarskich i introligatorskich 
Powiązania z CN-2007:
8440 90 00
8442 40 00
8443 91
28.99.5Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów; części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia  
28.99.51Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów  
28.99.51.0Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów 
Powiązania z CN-2007:
8486 90 20
8486 90 30
8486 90 40
8486 90 50
8486 90 60
8486 90 90
28.99.52Części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia  
28.99.52.0Części do pozostałych maszyn specjalnego
przeznaczenia
 
Powiązania z CN-2007:
8475 90 00
8479 90
28.99.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.99.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane  
28.99.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.