Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 32 - POZOSTAŁE WYROBY
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 32

POZOSTAŁE WYROBY

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
32POZOSTAŁE WYROBY  
32.1WYROBY JUBILERSKIE, BIŻUTERIA I PODOBNE WYROBY  
32.11MONETY  
32.11.1Monety  
32.11.10Monety  
32.11.10.0Monety 
Powiązania z CN-2007:
7118
32.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją monet  
32.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją monet  
32.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją monet  
32.12WYROBY JUBILERSKIE I PODOBNE  
32.12.1Wyroby jubilerskie i podobne  
32.12.11Perły hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, włączając syntetyczne lub odtworzone, obrobione, ale nieobsadzone  
32.12.11.0Perły hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, włączając syntetyczne lub odtworzone, obrobione, ale nieobsadzone 
Powiązania z CN-2007:
7101 22 00
7102 39 00
7103 91 00
7103 99 00
7104 90 00
32.12.12Diamenty przemysłowe obrobione; pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych  
32.12.12.0Diamenty przemysłowe obrobione; pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych 
Powiązania z CN-2007:
7102 29 00
7105
32.12.13Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym  
32.12.13.0Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym 
Powiązania z CN-2007:
7113
7114
32.12.14Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych  
32.12.14.0Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych 
Powiązania z CN-2007:
7115 90
7116 10 00
7116 20
9113 10
32.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów jubilerskich i podobnych wyrobów  
32.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów jubilerskich i podobnych wyrobów  
32.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów jubilerskich i podobnych wyrobów  
32.13BIŻUTERIA SZTUCZNA I PODOBNE WYROBY  
32.13.1Biżuteria sztuczna i podobne wyroby  
32.13.10Biżuteria sztuczna i podobne wyroby  
32.13.10.0Biżuteria sztuczna i podobne wyroby 
Powiązania z CN-2007:
7117
9113 20 00
32.13.9Usługi podwykonawców związane z produkcją biżuterii sztucznej i podobnych wyrobów  
32.13.99Usługi podwykonawców związane z produkcją biżuterii sztucznej i podobnych wyrobów  
32.13.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją biżuterii sztucznej i podobnych wyrobów  
32.2INSTRUMENTY MUZYCZNE  
32.20INSTRUMENTY MUZYCZNE  
32.20.1Fortepiany, organy oraz pozostałe strunowe, dęte i klawiszowe instrumenty muzyczne; metronomy, kamertony, mechanizmy pozytywek  
32.20.11Fortepiany i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe  
32.20.11.0Fortepiany i pozostałe klawiszowe instrumenty
strunowe
 
Powiązania z CN-2007:
9201
32.20.12Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne  
32.20.12.0Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne 
Powiązania z CN-2007:
9202
32.20.13Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe; akordeony i podobne instrumenty; harmonijki ustne; instrumenty muzyczne dęte  
32.20.13.0Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe; akordeony i podobne instrumenty; harmonijki ustne; instrumenty muzyczne dęte 
Powiązania z CN-2007:
9205
32.20.14Instrumenty muzyczne (włączając klawiszowe), których dźwięk jest wytwarzany lub musi być wzmacniany elektrycznie  
32.20.14.0Instrumenty muzyczne (włączając klawiszowe), których dźwięk jest wytwarzany lub musi być wzmacniany elektrycznie 
Powiązania z CN-2007:
9207
32.20.15Pozostałe instrumenty muzyczne  
32.20.15.0Pozostałe instrumenty muzyczne 
Powiązania z CN-2007:
9206 00 00
9208
32.20.16Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte; mechanizmy pozytywek; struny do instrumentów muzycznych  
32.20.16.0Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte; mechanizmy pozytywek; struny do instrumentów muzycznych 
Powiązania z CN-2007:
9209 30 00
9209 99 40
9209 99 50
32.20.2Części i akcesoria do instrumentów muzycznych  
32.20.20Części i akcesoria do instrumentów muzycznych  
32.20.20.0Części i akcesoria do instrumentów muzycznych 
Powiązania z CN-2007:
9209 91 00
9209 92 00
9209 94 00
9209 99 20
9209 99 70
32.20.9Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów muzycznych  
32.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów muzycznych  
32.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów muzycznych  
32.3SPRZĘT SPORTOWY  
32.30SPRZĘT SPORTOWY  
32.30.1Sprzęt sportowy  
32.30.11Narty śniegowe i pozostały sprzęt narciarski oraz osprzęt, z wyłączeniem obuwia; łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami; części  
32.30.11.0Narty śniegowe i pozostały sprzęt narciarski oraz osprzęt, z wyłączeniem obuwia; łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami; części 
Powiązania z CN-2007:
9506 11
9506 12 00
9506 19 00
9506 70
32.30.12Obuwie narciarskie  
32.30.12.0Obuwie narciarskie 
Powiązania z CN-2007:
6402 12
6403 12 00
32.30.13Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnych  
32.30.13.0Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnych 
Powiązania z CN-2007:
9506 21 00
9506 29 00
32.30.14Sprzęt gimnastyczny lub lekkoatletyczny  
32.30.14.0Sprzęt gimnastyczny lub lekkoatletyczny 
Powiązania z CN-2007:
9506 91
32.30.15Pozostały sprzęt do uprawiania sportów lub do gier na wolnym powietrzu; baseny i brodziki  
32.30.15.0Pozostały sprzęt do uprawiania sportów lub do gier na wolnym powietrzu; baseny i brodziki 
Powiązania z CN-2007:
4203 21 00
9506 31 00
9506 32 00
9506 39
9506 40
9506 51 00
9506 59 00
9506 61 00
9506 62
9506 69
9506 99
32.30.16Wędki i pozostały sprzęt wędkarski; przybory łowieckie lub strzeleckie, gdzie indziej niesklasyfikowane  
32.30.16.0Wędki i pozostały sprzęt wędkarski; przybory łowieckie lub strzeleckie, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
9507
32.30.9Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu sportowego  
32.30.99Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu sportowego  
32.30.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu sportowego  
32.4GRY I ZABAWKI  
32.40GRY I ZABAWKI  
32.40.1Lalki przedstawiające wyłącznie ludzkie postacie; zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie; ich części  
32.40.11Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie  
32.40.11.0Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie 
Powiązania z CN-2007:
9503 00 21
32.40.12Zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie  
32.40.12.0Zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie 
Powiązania z CN-2007:
9503 00 41
9503 00 49
32.40.13Części i akcesoria lalek przedstawiających postacie ludzkie  
32.40.13.0Części i akcesoria lalek przedstawiających postacie
ludzkie
 
Powiązania z CN-2007:
9503 00 29
32.40.2Kolejki elektryczne oraz ich wyposażenie dodatkowe; pozostałe modele w zmniejszonej skali lub zestawy i zabawki konstrukcyjne  
32.40.20Kolejki elektryczne oraz ich wyposażenie dodatkowe; pozostałe modele w zmniejszonej skali lub zestawy i zabawki konstrukcyjne  
32.40.20.0Kolejki elektryczne oraz ich wyposażenie dodatkowe; pozostałe modele w zmniejszonej skali lub zestawy i zabawki konstrukcyjne 
Powiązania z CN-2007:
9503 00 30
9503 00 35
9503 00 39
32.40.3Pozostałe zabawki, włączając instrumenty muzyczne do zabawy  
32.40.31Zabawki na kółkach przeznaczone do jazdy dla dzieci; wózki dla lalek  
32.40.31.0Zabawki na kółkach przeznaczone do jazdy dla dzieci; wózki dla lalek 
Powiązania z CN-2007:
9503 00 10
32.40.32Układanki  
32.40.32.0Układanki 
Powiązania z CN-2007:
9503 00 61
9503 00 69
32.40.39Gry i zabawki, gdzie indziej niesklasyfikowane  
32.40.39.0Gry i zabawki, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
9503 00 55
9503 00 70
9503 00 75
9503 00 79
9503 00 81
9503 00 85
9503 00 95
9503 00 99
32.40.4Pozostałe gry  
32.40.41Karty do gry  
32.40.41.0Karty do gry 
Powiązania z CN-2007:
9504 40 00
32.40.42Artykuły przeznaczone do gry w bilard, do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych; pozostałe gry uruchamiane przez wrzucenie monety lub żetonu  
32.40.42.0Artykuły przeznaczone do gry w bilard, do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych; pozostałe gry uruchamiane przez wrzucenie monety lub żetonu 
Powiązania z CN-2007:
9504 20
9504 30
9504 90 10
32.40.9Usługi podwykonawców związane z produkcją gier i zabawek  
32.40.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gier i zabawek  
32.40.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gier i zabawek  
32.5URZĄDZENIA, INSTRUMENTY I WYROBY MEDYCZNE, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE  
32.50URZĄDZENIA, INSTRUMENTY I WYROBY MEDYCZNE, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE  
32.50.1Urządzenia i instrumenty medyczne, włączając chirurgiczne i dentystyczne  
32.50.11Urządzenia i instrumenty do zastosowań dentystycznych  
32.50.11.0Urządzenia i instrumenty do zastosowań
dentystycznych
 
Powiązania z CN-2007:
9018 41 00
9018 49
32.50.12Sterylizatory medyczne, włączając chirurgiczne i laboratoryjne  
32.50.12.0Sterylizatory medyczne, włączając chirurgiczne i laboratoryjne 
Powiązania z CN-2007:
8419 20 00
32.50.13Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
32.50.13.0Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej
niesklasyfikowane
częściowo 8% - poz. 100 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie:
1) strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii - z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych,
2) igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie, z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,
3) igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów), z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,
4) przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi,
5) aparatura do transfuzji
Powiązania z CN-2007:
8421 19 20
9018 31
9018 32
9018 39 00
9018 50
9018 90
9025 11 20
32.50.2Instrumenty i urządzenia do zastosowań terapeutycznych; wyroby protetyki dentystycznej i wyroby ortopedyczne  
32.50.21Instrumenty i urządzenia do zastosowań terapeutycznych; respiratory  
32.50.21.0Instrumenty i urządzenia do zastosowań terapeutycznych; respiratory 
Powiązania z CN-2007:
9019
32.50.22Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane  
32.50.22.0Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowaneczęściowo 8% - poz. 101 zał. nr 3 do ustawy o VAT - z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych
oraz usługi ich napraw i konserwacji (poz. 187 zał. nr 3 do ustawy).
Powiązania z CN-2007:
9021 10
9021 21
9021 29 00
9021 31 00
9021 39
32.50.23Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych  
32.50.23.0Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych8% - poz. 102 zał. nr 3 do ustawy o VAT
oraz usługi ich napraw i konserwacji (poz. 187 zał. nr 3 do ustawy).
Powiązania z CN-2007:
9021 90 90
32.50.3Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części  
32.50.30Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części  
32.50.30.0Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części 
Powiązania z CN-2007:
9402 10 00
9402 90 00
32.50.4Okulary, soczewki i ich części  
32.50.41Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów  
32.50.41.0Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałówczęściowo 8% - poz. 103 zał. nr 3 do ustawy o VAT - soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów - służące do korekty wzroku
oraz usługi ich napraw i konserwacji (poz. 187 zał. nr 3 do ustawy).
Powiązania z CN-2007:
9001 30 00
9001 40
9001 50
32.50.42Okulary, gogle itp. wyroby korekcyjne, ochronne lub do innych celów  
32.50.42.0Okulary, gogle itp. wyroby korekcyjne, ochronne lub do innych celów 
Powiązania z CN-2007:
9004
32.50.43Oprawki do okularów i podobnych wyrobów  
32.50.43.0Oprawki do okularów i podobnych wyrobów 
Powiązania z CN-2007:
9003 11 00
9003 19
32.50.44Części oprawek do okularów i podobnych wyrobów  
32.50.44.0Części oprawek do okularów i podobnych wyrobów 
Powiązania z CN-2007:
9003 90 00
32.50.5Pozostałe wyroby medyczne, włączając dentystyczne  
32.50.50Pozostałe wyroby medyczne, włączając dentystyczne  
32.50.50.0Pozostałe wyroby medyczne, włączając dentystyczne 
Powiązania z CN-2007:
3006 10 30
3006 10 90
3006 40 00
3006 70 00
32.50.9Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych, włączając dentystyczne  
32.50.99Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych, włączając dentystyczne  
32.50.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych, włączając dentystyczne  
32.9WYROBY GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  
32.91MIOTŁY, SZCZOTKI I PĘDZLE  
32.91.1Miotły, szczotki i pędzle  
32.91.11Miotły, szczotki i pędzle do stosowania w gospodarstwie domowym  
32.91.11.0Miotły, szczotki i pędzle do stosowania w gospodarstwie domowym 
Powiązania z CN-2007:
9603 10 00
9603 90
32.91.12Szczoteczki do zębów, szczotki do włosów oraz pozostałe pędzle i szczotki toaletowe do użytku osobistego; pędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz pędzle kosmetyczne  
32.91.12.0Szczoteczki do zębów, szczotki do włosów oraz pozostałe pędzle i szczotki toaletowe do użytku osobistego; pędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz pędzle
kosmetyczne
 
Powiązania z CN-2007:
9603 21 00
9603 29
9603 30
32.91.19Pozostałe szczotki i pędzle, gdzie indziej niesklasyfikowane  
32.91.19.0Pozostałe szczotki i pędzle, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
9603 40
9603 50 00
32.91.9Usługi podwykonawców związane z produkcją mioteł, szczotek i pędzli  
32.91.99Usługi podwykonawców związane z produkcją mioteł, szczotek i pędzli  
32.91.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją mioteł, szczotek i pędzli  
32.99POZOSTAŁE WYROBY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  
32.99.1Nakrycia głowy ochronne; pióra, długopisy i ołówki, tablice, datowniki, pieczęcie i poduszki do tuszu; taśmy do maszyn do pisania  
32.99.11Nakrycia głowy ochronne i pozostałe wyroby ochronne  
32.99.11.0Nakrycia głowy ochronne i pozostałe wyroby
ochronne
 
Powiązania z CN-2007:
4203 29 10
6506 10
6506 91 00
32.99.12Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innego rodzaju porowatymi końcówkami; ołówki automatyczne  
32.99.12.0Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innego rodzaju porowatymi końcówkami; ołówki automatyczne 
Powiązania z CN-2007:
9608 10
9608 20 00
9608 40 00
32.99.13Pióra do kreślenia tuszem; pióra wieczne, rapidografy i pozostałe pióra  
32.99.13.0Pióra do kreślenia tuszem; pióra wieczne, rapidografy i pozostałe pióra 
Powiązania z CN-2007:
9608 31 00
9608 39
32.99.14Przybory do pisania w kompletach, obsadki do piór i długopisów, obsadki do ołówków i podobne; części do nich  
32.99.14.0Przybory do pisania w kompletach, obsadki do piór i długopisów, obsadki do ołówków i podobne; części do nich 
Powiązania z CN-2007:
9608 50 00
9608 60
9608 91 00
9608 99
32.99.15Ołówki, kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie  
32.99.15.0Ołówki, kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie 
Powiązania z CN-2007:
9609
32.99.16Tabliczki i tablice do pisania, kreślenia lub rysowania; datowniki, pieczęcie lub numeratory itp.; taśmy do maszyn do pisania i inne podobne; poduszki do tuszu  
32.99.16.0Tabliczki i tablice do pisania, kreślenia lub rysowania; datowniki, pieczęcie lub numeratory itp.; taśmy do maszyn do pisania i inne podobne; poduszki do tuszu 
Powiązania z CN-2007:
9610 00 00
9611 00 00
9612
32.99.2Parasole; laski; guziki; formy do guzików; zatrzaski; ich części  
32.99.21Parasole, parasole przeciwsłoneczne; laski, stołki myśliwskie, szpicruty, bicze itp.  
32.99.21.0Parasole, parasole przeciwsłoneczne; laski, stołki myśliwskie, szpicruty, bicze itp. 
Powiązania z CN-2007:
6601
6602 00 00
32.99.22Części, szkielety i akcesoria do parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, stołków myśliwskich, szpicrut, biczów itp.  
32.99.22.0Części, szkielety i akcesoria do parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, stołków myśliwskich, szpicrut, biczów itp. 
Powiązania z CN-2007:
6603 20 00
6603 90 90
32.99.23Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części; guziki; zamki błyskawiczne  
32.99.23.0Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części; guziki; zamki błyskawiczne 
Powiązania z CN-2007:
9606 10 00
9606 21 00
9606 22 00
9606 29 00
9607 11 00
9607 19 00
32.99.24Formy do guzików i pozostałe ich części; półprodukty guzików; części zamków błyskawicznych  
32.99.24.0Formy do guzików i pozostałe ich części; półprodukty guzików; części zamków błyskawicznych 
Powiązania z CN-2007:
9606 30 00
9607 20
32.99.3Wyroby z włosów ludzkich lub sierści zwierzęcej; podobne wyroby z materiałów włókienniczych  
32.99.30Wyroby z włosów ludzkich lub sierści zwierzęcej; podobne wyroby z materiałów włókienniczych  
32.99.30.0Wyroby z włosów ludzkich lub sierści zwierzęcej; podobne wyroby z materiałów włókienniczych 
Powiązania z CN-2007:
6703 00 00
6704
32.99.4Zapalniczki, fajki oraz części do nich; artykuły z materiałów łatwopalnych; paliwa ciekłe lub ze skroplonego gazu  
32.99.41Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów  
32.99.41.0Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów 
Powiązania z CN-2007:
9613 10 00
9613 20
9613 80 00
9614 00 90
32.99.42Części zapalniczek; stopy samozapalne; wyroby z substancji palnych  
32.99.42.0Części zapalniczek; stopy samozapalne; wyroby z substancji palnych 
Powiązania z CN-2007:
3606 90
9613 90 00
32.99.43Paliwa do zapalniczek w pojemnikach o pojemności <= 300 cm3  
32.99.43.0Paliwa do zapalniczek w pojemnikach o pojemności <= 300 cm3 
Powiązania z CN-2007:
3606 10 00
32.99.5Pozostałe wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane  
32.99.51Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe lub inne służące rozrywce, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów  
32.99.51.0Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe lub inne służące rozrywce, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów 
Powiązania z CN-2007:
9505
32.99.52Grzebienie, wsuwki do włosów itp.; szpilki do włosów; lokówki; szpilki do lokówek, rozpylacze do perfum oraz ich oprawy i głowice  
32.99.52.0Grzebienie, wsuwki do włosów itp.; szpilki do włosów; lokówki; szpilki do lokówek, rozpylacze do perfum oraz ich oprawy i głowice 
Powiązania z CN-2007:
9615 19 00
9615 90 00
9616 10
32.99.53Przyrządy, aparaty i modele przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych  
32.99.53.0Przyrządy, aparaty i modele przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych 
Powiązania z CN-2007:
9023 00
32.99.54Świece i podobne wyroby  
32.99.54.0Świece i podobne wyroby 
Powiązania z CN-2007:
3406 00
32.99.55Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich części  
32.99.55.0Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich części 
Powiązania z CN-2007:
6702
32.99.59Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane  
32.99.59.0Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej
niesklasyfikowane
 
Powiązania z CN-2007:
4206 00 00
4905 10 00
9020 00 00
9601
9602 00 00
9604 00 00
9617 00
9618 00 00
32.99.6Usługi związane z preparowaniem i wypychaniem zwierząt  
32.99.60Usługi związane z preparowaniem i wypychaniem zwierząt  
32.99.60.0Usługi związane z preparowaniem i wypychaniem zwierząt  
32.99.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
32.99.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
32.99.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.