Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 33 - USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 33

USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
33USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ  
33.1USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ  
33.11USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH  
33.11.1Usługi naprawy i konserwacji metalowych wyrobów gotowych  
33.11.11Usługi naprawy i konserwacji metalowych elementów konstrukcyjnych  
33.11.11.0Usługi naprawy i konserwacji metalowych elementów konstrukcyjnych  
33.11.12Usługi naprawy i konserwacji zbiorników, cystern i pojemników metalowych  
33.11.12.0Usługi naprawy i konserwacji zbiorników, cystern i pojemników metalowych  
33.11.13Usługi naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą  
33.11.13.0Usługi naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą  
33.11.14Usługi naprawy i konserwacji broni i sprzętu bojowego  
33.11.14.0Usługi naprawy i konserwacji broni i sprzętu bojowego  
33.11.19Usługi naprawy i konserwacji pozostałych metalowych wyrobów gotowych  
33.11.19.0Usługi naprawy i konserwacji pozostałych metalowych wyrobów gotowych  
33.12USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN  
33.12.1Usługi naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia  
33.12.11Usługi naprawy i konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych  
33.12.11.0Usługi naprawy i konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych  
33.12.12Usługi naprawy i konserwacji sprzętu do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pozostałych pomp, sprężarek, kurków i zaworów  
33.12.12.0Usługi naprawy i konserwacji sprzętu do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pozostałych pomp, sprężarek, kurków i zaworów  
33.12.13Usługi naprawy i konserwacji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych  
33.12.13.0Usługi naprawy i konserwacji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych  
33.12.14Usługi naprawy i konserwacji pieców, palenisk i palników piecowych  
33.12.14.0Usługi naprawy i konserwacji pieców, palenisk i palników piecowych  
33.12.15Usługi naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych i chwytaków  
33.12.15.0Usługi naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych i chwytaków  
33.12.16Usługi naprawy i konserwacji maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych  
33.12.16.0Usługi naprawy i konserwacji maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych  
33.12.17Usługi naprawy i konserwacji mechanicznych narzędzi ręcznych  
33.12.17.0Usługi naprawy i konserwacji mechanicznych narzędzi ręcznych  
33.12.18Usługi naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych  
33.12.18.0Usługi naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych  
33.12.19Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
33.12.19.0Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
33.12.2Usługi naprawy i konserwacji maszyn specjalnego przeznaczenia  
33.12.21Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla rolnictwa i leśnictwa  
33.12.21.0Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla rolnictwa i leśnictwa  
33.12.22Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki metalu i narzędzi mechanicznych  
33.12.22.0Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki metalu i narzędzi mechanicznych  
33.12.23Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla metalurgii  
33.12.23.0Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla metalurgii  
33.12.24Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa  
33.12.24.0Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa  
33.12.25Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz do produkcji napojów  
33.12.25.0Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz do produkcji napojów  
33.12.26Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego  
33.12.26.0Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego  
33.12.27Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu papierniczego  
33.12.27.0Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu papierniczego  
33.12.28Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki tworzyw sztucznych i gumy  
33.12.28.0Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki tworzyw sztucznych i gumy  
33.12.29Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia  
33.12.29.0Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia  
33.13USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH  
33.13.1Usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych  
33.13.11Usługi naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych  
33.13.11.0Usługi naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych  
33.13.12Usługi naprawy i konserwacji urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego  
33.13.12.0Usługi naprawy i konserwacji urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego  
33.13.13Usługi naprawy i konserwacji instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego  
33.13.13.0Usługi naprawy i konserwacji instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego  
33.13.19Usługi naprawy i konserwacji pozostałego profesjonalnego sprzętu elektronicznego  
33.13.19.0Usługi naprawy i konserwacji pozostałego profesjonalnego sprzętu elektronicznego  
33.14USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH  
33.14.1Usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych  
33.14.11Usługi naprawy i konserwacji silników elektrycznych, prądnic, transformatorów oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej  
33.14.11.0Usługi naprawy i konserwacji silników elektrycznych, prądnic, transformatorów oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej  
33.14.19Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego  
33.14.19.0Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego  
33.15USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, ŁODZI I POZOSTAŁYCH KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH  
33.15.1Usługi naprawy i konserwacji statków, łodzi i pozostałych konstrukcji pływających  
33.15.10Usługi naprawy i konserwacji statków, łodzi i pozostałych konstrukcji pływających  
33.15.10.0Usługi naprawy i konserwacji statków, łodzi i pozostałych konstrukcji pływających  
33.16USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH  
33.16.1Usługi naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych  
33.16.10Usługi naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych  
33.16.10.0Usługi naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych  
33.17USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO  
33.17.1Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu transportowego  
33.17.11Usługi naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego  
33.17.11.0Usługi naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego  
33.17.19Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego  
33.17.19.0Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego  
33.19USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA  
33.19.1Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia  
33.19.10Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia  
33.19.10.0Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia  
33.2USŁUGI INSTALOWANIA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA  
33.20USŁUGI INSTALOWANIA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA  
33.20.1Usługi instalowania metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń  
33.20.11Usługi instalowania wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą, włączając usługi instalowania związanej z nimi sieci metalowych rurociągów w zakładach przemysłowych  
33.20.11.0Usługi instalowania wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą, włączając usługi instalowania związanej z nimi sieci metalowych rurociągów w zakładach przemysłowych  
33.20.12Usługi instalowania pozostałych metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń  
33.20.12.0Usługi instalowania pozostałych metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń  
33.20.2Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia  
33.20.21Usługi instalowania maszyn do księgowania i pozostałych maszyn biurowych  
33.20.21.0Usługi instalowania maszyn do księgowania i pozostałych maszyn biurowych  
33.20.29Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane  
33.20.29.0Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane  
33.20.3Usługi instalowania maszyn specjalnego przeznaczenia  
33.20.31Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla rolnictwa  
33.20.31.0Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla rolnictwa  
33.20.32Usługi instalowania maszyn do obróbki metalu  
33.20.32.0Usługi instalowania maszyn do obróbki metalu  
33.20.33Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla metalurgii  
33.20.33.0Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla metalurgii  
33.20.34Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla górnictwa i do wydobywania  
33.20.34.0Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla górnictwa i do wydobywania  
33.20.35Usługi instalowania maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz do produkcji napojów  
33.20.35.0Usługi instalowania maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz do produkcji napojów  
33.20.36Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego  
33.20.36.0Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego  
33.20.37Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu papierniczego  
33.20.37.0Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu papierniczego  
33.20.38Usługi instalowania maszyn i urządzeń do obróbki tworzyw sztucznych i gumy  
33.20.38.0Usługi instalowania maszyn i urządzeń do obróbki tworzyw sztucznych i gumy  
33.20.39Usługi instalowania pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia  
33.20.39.0Usługi instalowania pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia  
33.20.4Usługi instalowania urządzeń elektronicznych i optycznych  
33.20.41Usługi instalowania profesjonalnych przyrządów medycznych oraz instrumentów precyzyjnych i optycznych  
33.20.41.0Usługi instalowania profesjonalnych przyrządów medycznych oraz instrumentów precyzyjnych i optycznych  
33.20.42Usługi instalowania profesjonalnych urządzeń elektronicznych  
33.20.42.0Usługi instalowania profesjonalnych urządzeń elektronicznych  
33.20.5Usługi instalowania urządzeń elektrycznych  
33.20.50Usługi instalowania urządzeń elektrycznych  
33.20.50.0Usługi instalowania urządzeń elektrycznych  
33.20.6Usługi instalowania systemów do sterowania procesami przemysłowymi  
33.20.60Usługi instalowania systemów do sterowania procesami przemysłowymi  
33.20.60.0Usługi instalowania systemów do sterowania procesami przemysłowymi  
33.20.7Usługi instalowania pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
33.20.70Usługi instalowania pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
33.20.70.0Usługi instalowania pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.