Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA E  »   Dział 38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 36 -
WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY
PKWiU - Dział 37 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH
PKWiU - Dział 38 -
USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
PKWiU - Dział 39 -
USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Dział 38

USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
38USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW  
38.1USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW  
38.11USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE  
38.11.1Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu  
38.11.11Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu  
38.11.11.0Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu8% - poz. 143 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.11.19Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu  
38.11.19.0Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu8% - poz. 143 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.11.2Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu  
38.11.21Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu  
38.11.21.0Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu8% - poz. 144 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.11.29Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu  
38.11.29.0Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu8% - poz. 144 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.11.3Odpady inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu  
38.11.31Odpady komunalne inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu  
38.11.31.0Odpady komunalne inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu 
Powiązania z CN-2007:
3825 10 00
38.11.39Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu  
38.11.39.0Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu 
Powiązania z CN-2007:
-
38.11.4Wraki przeznaczone do złomowania  
38.11.41Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania  
38.11.41.0Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania 
Powiązania z CN-2007:
8908 00 00
38.11.49Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające  
38.11.49.0Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające 
Powiązania z CN-2007:
-
38.11.5Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu  
38.11.51Odpady szklane  
38.11.51.0Odpady szklane 
Powiązania z CN-2007:
7001 00 10
38.11.52Odpady z papieru i tektury  
38.11.52.0Odpady z papieru i tektury 
Powiązania z CN-2007:
4707
38.11.53Opony pneumatyczne, używane  
38.11.53.0Opony pneumatyczne, używane 
Powiązania z CN-2007:
4012 20 00
38.11.54Pozostałe odpady gumowe  
38.11.54.0Pozostałe odpady gumowe 
Powiązania z CN-2007:
4004 00 00
38.11.55Odpady z tworzyw sztucznych  
38.11.55.0Odpady z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
3915
38.11.56Odpady włókiennicze  
38.11.56.0Odpady włókiennicze 
Powiązania z CN-2007:
5003 00 00
5103 20
5103 30 00
5202 10 00
5505
38.11.57Odpady ze skór  
38.11.57.0Odpady ze skórczęściowo 8% - poz. 71 zał. nr 3 do ustawy o VAT - PKWiU ex 38.11.57.0 - Odpady ze skór - wyłącznie odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana, z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)
Powiązania z CN-2007:
4115 20 00
38.11.58Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal  
38.11.58.0Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 
Powiązania z CN-2007:
2618 00 00
2619 00
2620
7112
7204 10 00
7204 21
7204 29 00
7204 30 00
7204 41
7204 49
7404 00
7503 00
7602 00
7802 00 00
7902 00 00
8002 00 00
8101 97 00
8102 97 00
8103 30 00
8104 20 00
8105 30 00
8107 30 00
8108 30 00
8109 30 00
8112 13 00
8112 52 00
38.11.59Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu, gdzie indziej niesklasyfikowane  
38.11.59.0Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
4401 30
38.11.6Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne  
38.11.61Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu  
38.11.61.0Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu8% - poz. 145 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.11.69Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne  
38.11.69.0Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne8% - poz. 145 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.12ODPADY NIEBEZPIECZNE; USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH  
38.12.1Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych  
38.12.11Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów szpitalnych i innych odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne  
38.12.11.0Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów szpitalnych i innych odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne8% - poz. 146 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.12.12Usługi związane ze zbieraniem pozostałych niebezpiecznych odpadów przemysłowych  
38.12.12.0Usługi związane ze zbieraniem pozostałych niebezpiecznych odpadów przemysłowych8% - poz. 146 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.12.13Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych  
38.12.13.0Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych8% - poz. 146 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.12.2Odpady niebezpieczne  
38.12.21Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jądrowych  
38.12.21.0Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jądrowych 
Powiązania z CN-2007:
2844 50 00
38.12.22Odpady farmaceutyczne  
38.12.22.0Odpady farmaceutyczne 
Powiązania z CN-2007:
3006 92 00
38.12.23Pozostałe niebezpieczne odpady szpitalne  
38.12.23.0Pozostałe niebezpieczne odpady szpitalne 
Powiązania z CN-2007:
3825 30 00
38.12.24Niebezpieczne odpady chemiczne  
38.12.24.0Niebezpieczne odpady chemiczne 
Powiązania z CN-2007:
3825 50 00
3825 61 00
3825 69 00
38.12.25Oleje odpadowe  
38.12.25.0Oleje odpadowe 
Powiązania z CN-2007:
2710 91 00
2710 99 00
38.12.26Niebezpieczne odpady zawierające metal  
38.12.26.0Niebezpieczne odpady zawierające metal 
Powiązania z CN-2007:
-
38.12.27Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne  
38.12.27.1Odpady i braki oraz zużyte ogniwa i baterie
galwaniczne
 
Powiązania z CN-2007:
8548 10*
38.12.27.2Odpady i braki oraz zużyte akumulatory ołowiowe 
Powiązania z CN-2007:
8548 10*
38.12.27.3Odpady i braki oraz zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 
Powiązania z CN-2007:
8548 10*
38.12.27.9Pozostałe odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; pozostałe zużyte ogniwa i baterie oraz akumulatory 
Powiązania z CN-2007:
8548 10*
38.12.29Pozostałe odpady niebezpieczne  
38.12.29.0Pozostałe odpady niebezpieczne 
Powiązania z CN-2007:
3825 90
38.12.3Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu  
38.12.30Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu  
38.12.30.0Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu8% - poz. 147 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.2USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW  
38.21USŁUGI ZWIĄZANE Z OBRÓBKĄ I USUWANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE  
38.21.1Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia  
38.21.10Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia  
38.21.10.0Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia8% - poz. 148 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.21.2Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne  
38.21.21Usługi związane ze składowiskami odpadów spełniającymi określone normy prawne i wymogi sanitarne  
38.21.21.0Usługi związane ze składowiskami odpadów spełniającymi określone normy prawne i wymogi sanitarne8% - poz. 149 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.21.22Usługi związane z pozostałymi składowiskami odpadów  
38.21.22.0Usługi związane z pozostałymi składowiskami odpadów8% - poz. 149 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.21.23Usługi związane ze spalaniem odpadów innych niż niebezpieczne  
38.21.23.0Usługi związane ze spalaniem odpadów innych niż niebezpieczne8% - poz. 149 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.21.29Pozostałe usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne  
38.21.29.0Pozostałe usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne8% - poz. 149 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.21.3Odpady rozpuszczalników organicznych  
38.21.30Odpady rozpuszczalników organicznych  
38.21.30.0Odpady rozpuszczalników organicznych 
Powiązania z CN-2007:
3825 41 00
3825 49 00
38.21.4Popioły i pozostałości ze spalania odpadów komunalnych  
38.21.40Popioły i pozostałości ze spalania odpadów komunalnych  
38.21.40.0Popioły i pozostałości ze spalania odpadów
komunalnych
 
Powiązania z CN-2007:
2621 10 00
38.22USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH  
38.22.1Usługi związane z przetwarzaniem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych  
38.22.11Usługi związane z przetwarzaniem odpadów promieniotwórczych  
38.22.11.0Usługi związane z przetwarzaniem odpadów promieniotwórczych  
38.22.19Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych  
38.22.19.0Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych8% - poz. 150 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.22.2Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych  
38.22.21Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych  
38.22.21.0Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczychczęściowo 8% - poz. 151 zał. nr 3 do ustawy o VAT - PKWiU ex 38.22.2 - Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0) 
38.22.29Usługi związane z unieszkodliwianiem pozostałych odpadów niebezpiecznych  
38.22.29.0Usługi związane z unieszkodliwianiem pozostałych odpadów niebezpiecznych8% - poz. 151 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
38.3USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE  
38.31USŁUGI W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYROBÓW ZUŻYTYCH  
38.31.1Usługi w zakresie demontażu wyrobów zużytych  
38.31.11Usługi demontażu statków i konstrukcji pływających  
38.31.11.0Usługi demontażu statków i konstrukcji pływających  
38.31.12Usługi w zakresie demontażu zużytych urządzeń innych niż statki i konstrukcje pływające  
38.31.12.0Usługi w zakresie demontażu zużytych urządzeń innych niż statki i konstrukcje pływające  
38.32USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE  
38.32.1Usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych  
38.32.11Usługi w zakresie odzysku surowców metalowych z materiałów segregowanych  
38.32.11.0Usługi w zakresie odzysku surowców metalowych z materiałów segregowanych  
38.32.12Usługi w zakresie odzysku surowców niemetalowych z materiałów segregowanych  
38.32.12.0Usługi w zakresie odzysku surowców niemetalowych z materiałów segregowanych  
38.32.2Surowce wtórne metalowe  
38.32.21Surowce wtórne z metali szlachetnych  
38.32.21.0Surowce wtórne z metali szlachetnych 
Powiązania z CN-2007:
-
38.32.22Surowce wtórne z metali żelaznych  
38.32.22.0Surowce wtórne z metali żelaznych 
Powiązania z CN-2007:
-
38.32.23Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi  
38.32.23.0Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi 
Powiązania z CN-2007:
-
38.32.24Surowce wtórne z niklu i stopów niklu  
38.32.24.0Surowce wtórne z niklu i stopów niklu 
Powiązania z CN-2007:
-
38.32.25Surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium  
38.32.25.0Surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium 
Powiązania z CN-2007:
-
38.32.29Surowce wtórne z pozostałych metali  
38.32.29.0Surowce wtórne z pozostałych metali 
Powiązania z CN-2007:
8110 20 00
8112 22 00
38.32.3Surowce wtórne niemetalowe  
38.32.31Surowce wtórne ze szkła  
38.32.31.0Surowce wtórne ze szkła 
Powiązania z CN-2007:
-
38.32.32Surowce wtórne z papieru i tektury  
38.32.32.0Surowce wtórne z papieru i tektury 
Powiązania z CN-2007:
-
38.32.33Surowce wtórne z tworzyw sztucznych  
38.32.33.0Surowce wtórne z tworzyw sztucznych 
Powiązania z CN-2007:
-
38.32.34Surowce wtórne z gumy  
38.32.34.0Surowce wtórne z gumy 
Powiązania z CN-2007:
-
38.32.35Surowce wtórne z materiałów włókienniczych  
38.32.35.0Surowce wtórne z materiałów włókienniczych 
Powiązania z CN-2007:
-
38.32.39Pozostałe surowce wtórne niemetalowe  
38.32.39.0Pozostałe surowce wtórne niemetalowe 
Powiązania z CN-2007:
-
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.