Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA F  »   Dział 42 - BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 41 -
BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
PKWiU - Dział 42 -
BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
PKWiU - Dział 43 -
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej wymienione są budynki i roboty opodatkowane stawką 8% bez względu na symbol PKWiU (art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT oraz § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie VAT) obejmujące budownictwo mieszkaniowe.

Dział 42

BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
42BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  
42.1DROGI KOŁOWE I SZYNOWE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH  
42.11DROGI I AUTOSTRADY; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD  
42.11.1Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe  
42.11.10Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe  
42.11.10.0Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe 
Powiązania z CN-2007:
-
42.11.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych  
42.11.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych  
42.11.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych  
42.12DROGI SZYNOWE I KOLEJ PODZIEMNA; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ  
42.12.1Drogi szynowe i kolej podziemna  
42.12.10Drogi szynowe i kolej podziemna  
42.12.10.0Drogi szynowe i kolej podziemna 
Powiązania z CN-2007:
-
42.12.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej  
42.12.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej  
42.12.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej  
42.13MOSTY I TUNELE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI  
42.13.1Mosty i tunele  
42.13.10Mosty i tunele  
42.13.10.0Mosty i tunele 
Powiązania z CN-2007:
-
42.13.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli  
42.13.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli  
42.13.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli  
42.2RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH  
42.21RUROCIĄGI PRZESYŁOWE I SIECI ROZDZIELCZE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW  
42.21.1Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze oraz związane z nimi budynki i budowle  
42.21.11Rurociągi przesyłowe  
42.21.11.0Rurociągi przesyłowe 
Powiązania z CN-2007:
-
42.21.12Sieci rozdzielcze  
42.21.12.0Sieci rozdzielcze 
Powiązania z CN-2007:
-
42.21.13Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp  
42.21.13.0Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp 
Powiązania z CN-2007:
-
42.21.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  
42.21.21Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych  
42.21.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych  
42.21.22Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze  
42.21.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze  
42.21.23Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp  
42.21.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp  
42.21.24Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych  
42.21.24.0Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych  
42.22LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH  
42.22.1Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne  
42.22.11Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe  
42.22.11.0Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe 
Powiązania z CN-2007:
-
42.22.12Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze  
42.22.12.0Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze 
Powiązania z CN-2007:
-
42.22.13Elektrownie  
42.22.13.0Elektrownie 
Powiązania z CN-2007:
-
42.22.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
42.22.21Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
42.22.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
42.22.22Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
42.22.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
42.22.23Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni  
42.22.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni  
42.9POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  
42.91POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ  
42.91.1Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne  
42.91.10Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne  
42.91.10.0Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne 
Powiązania z CN-2007:
-
42.91.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych  
42.91.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych  
42.91.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych  
42.99POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  
42.99.1Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej  
42.99.11Obiekty produkcyjne i górnicze  
42.99.11.0Obiekty produkcyjne i górnicze 
Powiązania z CN-2007:
-
42.99.12Obiekty sportowe i rekreacyjne  
42.99.12.0Obiekty sportowe i rekreacyjne 
Powiązania z CN-2007:
-
42.99.19Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane  
42.99.19.0Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
-
42.99.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej  
42.99.21Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych  
42.99.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych  
42.99.22Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych  
42.99.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych  
42.99.29Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane  
42.99.29.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.