Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA F  »   Dział 42 - BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 41 -
BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
PKWiU - Dział 42 -
BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
PKWiU - Dział 43 -
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.01.2018 r.

Uwaga: W sekcji tej wymienione są budynki i roboty opodatkowane stawką 8% bez względu na symbol PKWiU (art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT oraz § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie VAT) obejmujące budownictwo mieszkaniowe.

Dział 42

BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
42BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  
42.1DROGI KOŁOWE I SZYNOWE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH  
42.11DROGI I AUTOSTRADY; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD  
42.11.1Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe  
42.11.10Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe  
42.11.10.0Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe 
Powiązania z CN-2007:
-
42.11.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych  
42.11.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych  
42.11.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych  
42.12DROGI SZYNOWE I KOLEJ PODZIEMNA; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ  
42.12.1Drogi szynowe i kolej podziemna  
42.12.10Drogi szynowe i kolej podziemna  
42.12.10.0Drogi szynowe i kolej podziemna 
Powiązania z CN-2007:
-
42.12.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej  
42.12.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej  
42.12.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej  
42.13MOSTY I TUNELE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI  
42.13.1Mosty i tunele  
42.13.10Mosty i tunele  
42.13.10.0Mosty i tunele 
Powiązania z CN-2007:
-
42.13.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli  
42.13.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli  
42.13.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli  
42.2RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH  
42.21RUROCIĄGI PRZESYŁOWE I SIECI ROZDZIELCZE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW  
42.21.1Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze oraz związane z nimi budynki i budowle  
42.21.11Rurociągi przesyłowe  
42.21.11.0Rurociągi przesyłowe 
Powiązania z CN-2007:
-
42.21.12Sieci rozdzielcze  
42.21.12.0Sieci rozdzielcze 
Powiązania z CN-2007:
-
42.21.13Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp  
42.21.13.0Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp 
Powiązania z CN-2007:
-
42.21.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  
42.21.21Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych  
42.21.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych  
42.21.22Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze  
42.21.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze  
42.21.23Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp  
42.21.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp  
42.21.24Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych  
42.21.24.0Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych  
42.22LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH  
42.22.1Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne  
42.22.11Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe  
42.22.11.0Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe 
Powiązania z CN-2007:
-
42.22.12Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze  
42.22.12.0Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze 
Powiązania z CN-2007:
-
42.22.13Elektrownie  
42.22.13.0Elektrownie 
Powiązania z CN-2007:
-
42.22.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
42.22.21Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
42.22.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
42.22.22Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
42.22.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
42.22.23Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni  
42.22.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni  
42.9POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  
42.91POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ  
42.91.1Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne  
42.91.10Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne  
42.91.10.0Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne 
Powiązania z CN-2007:
-
42.91.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych  
42.91.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych  
42.91.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych  
42.99POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  
42.99.1Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej  
42.99.11Obiekty produkcyjne i górnicze  
42.99.11.0Obiekty produkcyjne i górnicze 
Powiązania z CN-2007:
-
42.99.12Obiekty sportowe i rekreacyjne  
42.99.12.0Obiekty sportowe i rekreacyjne 
Powiązania z CN-2007:
-
42.99.19Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane  
42.99.19.0Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Powiązania z CN-2007:
-
42.99.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej  
42.99.21Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych  
42.99.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych  
42.99.22Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych  
42.99.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych  
42.99.29Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane  
42.99.29.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.