Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA F  »   Dział 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 41 -
BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
PKWiU - Dział 42 -
BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
PKWiU - Dział 43 -
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej wymienione są budynki i roboty opodatkowane stawką 8% bez względu na symbol PKWiU (art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT oraz § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie VAT) obejmujące budownictwo mieszkaniowe.

Dział 43

ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
43ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE  
43.1ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  
43.11ROBOTY ZWIĄZANE Z ROZBIÓRKĄ I BURZENIEM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
43.11.1Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych  
43.11.10Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych  
43.11.10.0Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych  
43.12ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ  
43.12.1Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę  
43.12.11Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych  
43.12.11.0Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych  
43.12.12Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi  
43.12.12.0Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi  
43.13ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH  
43.13.1Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich  
43.13.10Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich  
43.13.10.0Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich  
43.2ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH  
43.21ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
43.21.1Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych  
43.21.10Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych  
43.21.10.1Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu  
43.21.10.2Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych  
43.22ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH  
43.22.1Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, odwadniających, cieplnych i klimatyzacyjnych  
43.22.11Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających  
43.22.11.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających  
43.22.12Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
43.22.12.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
43.22.2Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych  
43.22.20Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych  
43.22.20.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych  
43.29POZOSTAŁE ROBOTY INSTALACYJNE  
43.29.1Pozostałe roboty instalacyjne  
43.29.11Roboty związane z zakładaniem izolacji  
43.29.11.0Roboty związane z zakładaniem izolacji  
43.29.12Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń  
43.29.12.0Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń  
43.29.19Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
43.29.19.0Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
43.3ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM WYKOŃCZENIOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
43.31ROBOTY TYNKARSKIE  
43.31.1Roboty tynkarskie  
43.31.10Roboty tynkarskie  
43.31.10.0Roboty tynkarskie  
43.32ROBOTY INSTALACYJNE STOLARKI BUDOWLANEJ  
43.32.1Roboty instalacyjne stolarki budowlanej  
43.32.10Roboty instalacyjne stolarki budowlanej  
43.32.10.0Roboty instalacyjne stolarki budowlanej  
43.33ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKŁADANIEM POSADZEK, TAPETOWANIEM I OBLICOWYWANIEM ŚCIAN  
43.33.1Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian  
43.33.10Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian  
43.33.10.0Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian  
43.33.2Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian, włączając tapetowanie  
43.33.21Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem  
43.33.21.0Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem  
43.33.29Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane  
43.33.29.0Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane  
43.34ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE  
43.34.1Roboty malarskie  
43.34.10Roboty malarskie  
43.34.10.0Roboty malarskie  
43.34.2Roboty szklarskie  
43.34.20Roboty szklarskie  
43.34.20.0Roboty szklarskie  
43.39ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM POZOSTAŁYCH WYKOŃCZENIOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
43.39.1Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych  
43.39.11Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych  
43.39.11.0Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych  
43.39.19Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
43.39.19.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
43.9ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM POZOSTAŁYCH SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
43.91ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH  
43.91.1Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji i pokryć dachowych  
43.91.11Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych  
43.91.11.0Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych  
43.91.19Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich  
43.91.19.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich  
43.99ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM POZOSTAŁYCH SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH  
43.99.1Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych  
43.99.10Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych  
43.99.10.0Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych  
43.99.2Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań  
43.99.20Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań  
43.99.20.0Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań  
43.99.3Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali  
43.99.30Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali  
43.99.30.0Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali  
43.99.4Roboty betoniarskie  
43.99.40Roboty betoniarskie  
43.99.40.0Roboty betoniarskie  
43.99.5Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych  
43.99.50Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych  
43.99.50.0Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych  
43.99.6Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia  
43.99.60Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia  
43.99.60.0Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia  
43.99.7Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych  
43.99.70Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych  
43.99.70.0Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych  
43.99.9Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
43.99.90Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
43.99.90.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.