Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA G  »   Dział 45 - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 45 -
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
PKWiU - Dział 46 -
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
PKWiU - Dział 47 -
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Dział 45

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
45SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  
45.1SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI  
45.11SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK  
45.11.1Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych i furgonetek  
45.11.11Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych, z wyłączeniem specjalnych  
45.11.11.0Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych, z wyłączeniem specjalnych  
45.11.12Sprzedaż hurtowa specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t)  
45.11.12.0Sprzedaż hurtowa specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t)  
45.11.2Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona przez wyspecjalizowane salony  
45.11.21Sprzedaż detaliczna nowych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony  
45.11.21.0Sprzedaż detaliczna nowych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony  
45.11.22Sprzedaż detaliczna używanych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony  
45.11.22.0Sprzedaż detaliczna używanych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych) prowadzona przez wyspecjalizowane salony  
45.11.23Sprzedaż detaliczna nowych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony  
45.11.23.0Sprzedaż detaliczna nowych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony  
45.11.24Sprzedaż detaliczna używanych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony  
45.11.24.0Sprzedaż detaliczna używanych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej <= 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony  
45.11.3Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek  
45.11.31Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona przez Internet  
45.11.31.0Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona przez Internet  
45.11.39Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, gdzie indziej niesklasyfikowana  
45.11.39.0Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, gdzie indziej niesklasyfikowana  
45.11.4Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek  
45.11.41Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet  
45.11.41.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet  
45.11.49Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek  
45.11.49.0Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek  
45.19Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.19.1Sprzedaż hurtowa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.19.11Sprzedaż hurtowa samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów  
45.19.11.0Sprzedaż hurtowa samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów  
45.19.12Sprzedaż hurtowa pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne  
45.19.12.0Sprzedaż hurtowa pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne  
45.19.2Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych prowadzona przez wyspecjalizowane salony  
45.19.21Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów prowadzona przez wyspecjalizowane salony  
45.19.21.0Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów prowadzona przez wyspecjalizowane salony  
45.19.22Sprzedaż detaliczna pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne prowadzona przez wyspecjalizowane salony  
45.19.22.0Sprzedaż detaliczna pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne prowadzona przez wyspecjalizowane salony  
45.19.3Pozostała sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.19.31Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet  
45.19.31.0Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet  
45.19.39Pozostała sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana  
45.19.39.0Pozostała sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana  
45.19.4Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.19.41Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet  
45.19.41.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet  
45.19.49Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.19.49.0Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.2USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI  
45.20USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI  
45.20.1Usługi konserwacji i naprawy samochodów osobowych i furgonetek  
45.20.11Usługi standardowej konserwacji i naprawy samochodów osobowych i furgonetek, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi  
45.20.11.0Usługi standardowej konserwacji i naprawy samochodów osobowych i furgonetek, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi  
45.20.12Usługi naprawy układów elektrycznych samochodów osobowych i furgonetek  
45.20.12.0Usługi naprawy układów elektrycznych samochodów osobowych i furgonetek  
45.20.13Usługi naprawy opon samochodów osobowych i furgonetek, włączając regulację i wyważanie kół  
45.20.13.0Usługi naprawy opon samochodów osobowych i furgonetek, włączając regulację i wyważanie kół  
45.20.14Usługi naprawy nadwozi samochodów osobowych i furgonetek (drzwi, zamki, okna, lakierowanie, naprawy powypadkowe)  
45.20.14.0Usługi naprawy nadwozi samochodów osobowych i furgonetek (drzwi, zamki, okna, lakierowanie, naprawy powypadkowe)  
45.20.2Usługi konserwacji i naprawy pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.20.21Usługi standardowej konserwacji i naprawy pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi oraz motocykli  
45.20.21.0Usługi standardowej konserwacji i naprawy pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi oraz motocykli  
45.20.22Usługi naprawy układów elektrycznych pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.20.22.0Usługi naprawy układów elektrycznych pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.20.23Usługi naprawy nadwozi pozostałych pojazdów samochodowych (drzwi, zamków, okien, lakierowanie, naprawy powypadkowe), z wyłączeniem motocykli  
45.20.23.0Usługi naprawy nadwozi pozostałych pojazdów samochodowych (drzwi, zamków, okien, lakierowanie, naprawy powypadkowe), z wyłączeniem motocykli  
45.20.3Usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne  
45.20.30Usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne  
45.20.30.0Usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne  
45.3SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI  
45.31SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI  
45.31.1Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.31.11Sprzedaż hurtowa opon gumowych i dętek do opon  
45.31.11.0Sprzedaż hurtowa opon gumowych i dętek do opon  
45.31.12Sprzedaż hurtowa pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.31.12.0Sprzedaż hurtowa pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.31.2Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.31.20Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.31.20.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.32SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI  
45.32.1Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
45.32.11Sprzedaż detaliczna opon prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
45.32.11.0Sprzedaż detaliczna opon prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
45.32.12Sprzedaż detaliczna pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
45.32.12.0Sprzedaż detaliczna pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
45.32.2Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
45.32.21Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet  
45.32.21.0Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet  
45.32.22Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) realizowana za pośrednictwem poczty  
45.32.22.0Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) realizowana za pośrednictwem poczty  
45.32.29Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana  
45.32.29.0Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana  
45.4SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH  
45.40SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH  
45.40.1Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich  
45.40.10Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich  
45.40.10.0Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich  
45.40.2Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
45.40.20Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
45.40.20.0Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
45.40.3Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich  
45.40.30Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich  
45.40.30.0Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich  
45.40.4Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich  
45.40.40Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich  
45.40.40.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich  
45.40.5Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery  
45.40.50Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery  
45.40.50.0Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.