Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA G  »   Dział 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 45 -
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
PKWiU - Dział 46 -
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
PKWiU - Dział 47 -
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Dział 46

HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
46HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI  
46.1Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej  
46.11Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów  
46.11.1Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów  
46.11.11Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywych zwierząt  
46.11.11.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywych zwierząt  
46.11.12Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej kwiatów i roślin  
46.11.12.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej kwiatów i roślin  
46.11.19Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych płodów rolnych, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów  
46.11.19.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych płodów rolnych, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów  
46.12Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych  
46.12.1Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych  
46.12.11Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych i produktów pochodnych  
46.12.11.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych i produktów pochodnych  
46.12.12Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej metali i rud metali w formach podstawowych  
46.12.12.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej metali i rud metali w formach podstawowych  
46.12.13Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej chemikaliów przemysłowych, nawozów i środków agrochemicznych  
46.12.13.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej chemikaliów przemysłowych, nawozów i środków agrochemicznych  
46.13USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  
46.13.1Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna i materiałów budowlanych  
46.13.11Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna nieobrobionego i drewna wstępnie obrobionego oraz półproduktów z drewna  
46.13.11.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna nieobrobionego i drewna wstępnie obrobionego oraz półproduktów z drewna  
46.13.12Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych  
46.13.12.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych  
46.14USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW  
46.14.1Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i pozostałych środków transportu, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.14.11Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej komputerów, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz pozostałych urządzeń biurowych  
46.14.11.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej komputerów, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz pozostałych urządzeń biurowych  
46.14.12Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej statków, samolotów i pozostałych środków transportu, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.14.12.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej statków, samolotów i pozostałych środków transportu, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.14.19Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.14.19.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.15USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH  
46.15.1Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych  
46.15.11Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli  
46.15.11.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli  
46.15.12Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sprzętu radiowo-telewizyjnego i wideo  
46.15.12.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sprzętu radiowo-telewizyjnego i wideo  
46.15.13Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drobnych wyrobów metalowych i narzędzi ręcznych  
46.15.13.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drobnych wyrobów metalowych i narzędzi ręcznych  
46.15.19Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sztućców i artykułów gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.15.19.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sztućców i artykułów gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.16USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH  
46.16.1Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i wyrobów skórzanych  
46.16.11Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych  
46.16.11.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych  
46.16.12Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia  
46.16.12.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia  
46.16.13Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych  
46.16.13.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych  
46.17USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH  
46.17.1Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  
46.17.11Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywności  
46.17.11.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywności  
46.17.12Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej napojów  
46.17.12.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej napojów  
46.17.13Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tytoniowych  
46.17.13.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tytoniowych  
46.18USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW  
46.18.1Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów  
46.18.11Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych oraz środków czyszczących  
46.18.11.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych oraz środków czyszczących  
46.18.12Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej gier i zabawek, sprzętu sportowego, rowerów, książek, gazet, czasopism i artykułów piśmiennych, instrumentów muzycznych, zegarków, zegarów oraz biżuterii, sprzętu fotograficznego i optycznego  
46.18.12.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej gier i zabawek, sprzętu sportowego, rowerów, książek, gazet, czasopism i artykułów piśmiennych, instrumentów muzycznych, zegarków, zegarów oraz biżuterii, sprzętu fotograficznego i optycznego  
46.18.19Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.18.19.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.19USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU  
46.19.1Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju  
46.19.10Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju  
46.19.10.0Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju  
46.2SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT  
46.21SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT  
46.21.1Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt  
46.21.11Sprzedaż hurtowa zboża  
46.21.11.0Sprzedaż hurtowa zboża  
46.21.12Sprzedaż hurtowa nasion, z wyłączeniem nasion oleistych  
46.21.12.0Sprzedaż hurtowa nasion, z wyłączeniem nasion oleistych  
46.21.13Sprzedaż hurtowa nasion oleistych i owoców oleistych  
46.21.13.0Sprzedaż hurtowa nasion oleistych i owoców oleistych  
46.21.14Sprzedaż hurtowa pasz dla zwierząt  
46.21.14.0Sprzedaż hurtowa pasz dla zwierząt  
46.21.19Sprzedaż hurtowa pozostałych płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.21.19.0Sprzedaż hurtowa pozostałych płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.21.2Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu  
46.21.20Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu  
46.21.20.0Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu  
46.22SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN  
46.22.1Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin  
46.22.10Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin  
46.22.10.0Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin  
46.23SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT  
46.23.1Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt  
46.23.10Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt  
46.23.10.0Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt  
46.24SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR  
46.24.1Sprzedaż hurtowa skór  
46.24.10Sprzedaż hurtowa skór  
46.24.10.0Sprzedaż hurtowa skór  
46.3SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH  
46.31SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW  
46.31.1Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw  
46.31.11Sprzedaż hurtowa świeżych owoców i warzyw  
46.31.11.0Sprzedaż hurtowa świeżych owoców i warzyw  
46.31.12Sprzedaż hurtowa zakonserwowanych owoców i warzyw  
46.31.12.0Sprzedaż hurtowa zakonserwowanych owoców i warzyw  
46.32SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA  
46.32.1Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa  
46.32.11Sprzedaż hurtowa mięsa, włączając mięso drobiowe  
46.32.11.0Sprzedaż hurtowa mięsa, włączając mięso drobiowe  
46.32.12Sprzedaż hurtowa wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  
46.32.12.0Sprzedaż hurtowa wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  
46.33SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH  
46.33.1Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych  
46.33.11Sprzedaż hurtowa mleka i wyrobów mleczarskich  
46.33.11.0Sprzedaż hurtowa mleka i wyrobów mleczarskich  
46.33.12Sprzedaż hurtowa jaj  
46.33.12.0Sprzedaż hurtowa jaj  
46.33.13Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych  
46.33.13.0Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych  
46.34SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH  
46.34.1Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych  
46.34.11Sprzedaż hurtowa soków, wód mineralnych i pozostałych napojów bezalkoholowych  
46.34.11.0Sprzedaż hurtowa soków, wód mineralnych i pozostałych napojów bezalkoholowych  
46.34.12Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych  
46.34.12.0Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych  
46.35SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH  
46.35.1Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych  
46.35.10Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych  
46.35.10.0Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych  
46.36SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH  
46.36.1Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich  
46.36.11Sprzedaż hurtowa cukru  
46.36.11.0Sprzedaż hurtowa cukru  
46.36.12Sprzedaż hurtowa wyrobów piekarskich  
46.36.12.0Sprzedaż hurtowa wyrobów piekarskich  
46.36.13Sprzedaż hurtowa czekolady i wyrobów cukierniczych  
46.36.13.0Sprzedaż hurtowa czekolady i wyrobów cukierniczych  
46.37SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW  
46.37.1Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw  
46.37.10Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw  
46.37.10.0Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw  
46.38SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI  
46.38.1Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków  
46.38.10Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków  
46.38.10.0Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków  
46.38.2Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności  
46.38.21Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej  
46.38.21.0Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej  
46.38.29Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej  
46.38.29.0Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej  
46.39SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH  
46.39.1Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  
46.39.11Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności zamrożonej  
46.39.11.0Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności zamrożonej  
46.39.12Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana pozostałej żywności oraz napojów i wyrobów tytoniowych  
46.39.12.0Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana pozostałej żywności oraz napojów i wyrobów tytoniowych  
46.4SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO  
46.41SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH  
46.41.1Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych  
46.41.11Sprzedaż hurtowa przędzy  
46.41.11.0Sprzedaż hurtowa przędzy  
46.41.12Sprzedaż hurtowa tkanin  
46.41.12.0Sprzedaż hurtowa tkanin  
46.41.13Sprzedaż hurtowa pościeli, zasłon, firanek oraz różnorodnych artykułów użytku domowego z materiałów tekstylnych  
46.41.13.0Sprzedaż hurtowa pościeli, zasłon, firanek oraz różnorodnych artykułów użytku domowego z materiałów tekstylnych  
46.41.14Sprzedaż hurtowa wyrobów pasmanteryjnych  
46.41.14.0Sprzedaż hurtowa wyrobów pasmanteryjnych  
46.42SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA  
46.42.1Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia  
46.42.11Sprzedaż hurtowa odzieży  
46.42.11.0Sprzedaż hurtowa odzieży  
46.42.12Sprzedaż hurtowa obuwia  
46.42.12.0Sprzedaż hurtowa obuwia  
46.43SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO  
46.43.1Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  
46.43.11Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, z wyłączeniem sprzętu radiowo-telewizyjnego i artykułów fotograficznych  
46.43.11.0Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, z wyłączeniem sprzętu radiowo-telewizyjnego i artykułów fotograficznych  
46.43.12Sprzedaż hurtowa sprzętu radiowo-telewizyjnego, sprzętu wideo i DVD  
46.43.12.0Sprzedaż hurtowa sprzętu radiowo-telewizyjnego, sprzętu wideo i DVD  
46.43.13Sprzedaż hurtowa nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD  
46.43.13.0Sprzedaż hurtowa nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD  
46.43.14Sprzedaż hurtowa artykułów fotograficznych i optycznych  
46.43.14.0Sprzedaż hurtowa artykułów fotograficznych i optycznych  
46.44SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH  
46.44.1Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących  
46.44.11Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych  
46.44.11.0Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych  
46.44.12Sprzedaż hurtowa środków czyszczących  
46.44.12.0Sprzedaż hurtowa środków czyszczących  
46.45SPRZEDAŻ HURTOWA PREPARATÓW PERFUMERYJNYCH I KOSMETYCZNYCH  
46.45.1Sprzedaż hurtowa preparatów perfumeryjnych i kosmetycznych  
46.45.10Sprzedaż hurtowa preparatów perfumeryjnych i kosmetycznych  
46.45.10.0Sprzedaż hurtowa preparatów perfumeryjnych i kosmetycznych  
46.46SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH  
46.46.1Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych  
46.46.11Sprzedaż hurtowa podstawowych substancji farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych  
46.46.11.0Sprzedaż hurtowa podstawowych substancji farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych  
46.46.12Sprzedaż hurtowa przyrządów i urządzeń medycznych, włączając chirurgiczne i ortopedyczne  
46.46.12.0Sprzedaż hurtowa przyrządów i urządzeń medycznych, włączając chirurgiczne i ortopedyczne  
46.47SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO  
46.47.1Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego  
46.47.11Sprzedaż hurtowa mebli do mieszkań  
46.47.11.0Sprzedaż hurtowa mebli do mieszkań  
46.47.12Sprzedaż hurtowa sprzętu oświetleniowego  
46.47.12.0Sprzedaż hurtowa sprzętu oświetleniowego  
46.47.13Sprzedaż hurtowa dywanów i chodników  
46.47.13.0Sprzedaż hurtowa dywanów i chodników  
46.48SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII  
46.48.1Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii  
46.48.10Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii  
46.48.10.0Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii  
46.49SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO  
46.49.1Sprzedaż hurtowa sztućców i metalowych wyrobów użytku domowego, wyrobów z wikliny, korka i pozostałych artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.49.11Sprzedaż hurtowa sztućców i metalowych wyrobów użytku domowego  
46.49.11.0Sprzedaż hurtowa sztućców i metalowych wyrobów użytku domowego  
46.49.12Sprzedaż hurtowa wyrobów z wikliny, korka, wyrobów bednarskich i pozostałych wyrobów z drewna  
46.49.12.0Sprzedaż hurtowa wyrobów z wikliny, korka, wyrobów bednarskich i pozostałych wyrobów z drewna  
46.49.19Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.49.19.0Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.49.2Sprzedaż hurtowa książek, czasopism i artykułów piśmiennych  
46.49.21Sprzedaż hurtowa książek  
46.49.21.0Sprzedaż hurtowa książek  
46.49.22Sprzedaż hurtowa czasopism i gazet  
46.49.22.0Sprzedaż hurtowa czasopism i gazet  
46.49.23Sprzedaż hurtowa artykułów piśmiennych  
46.49.23.0Sprzedaż hurtowa artykułów piśmiennych  
46.49.3Sprzedaż hurtowa pozostałych towarów konsumpcyjnych  
46.49.31Sprzedaż hurtowa instrumentów muzycznych  
46.49.31.0Sprzedaż hurtowa instrumentów muzycznych  
46.49.32Sprzedaż hurtowa gier i zabawek  
46.49.32.0Sprzedaż hurtowa gier i zabawek  
46.49.33Sprzedaż hurtowa artykułów sportowych, włączając rowery  
46.49.33.0Sprzedaż hurtowa artykułów sportowych, włączając rowery  
46.49.34Sprzedaż hurtowa wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych  
46.49.34.0Sprzedaż hurtowa wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych  
46.49.35Sprzedaż hurtowa znaczków i monet  
46.49.35.0Sprzedaż hurtowa znaczków i monet  
46.49.36Sprzedaż hurtowa pamiątek i wyrobów artystycznych  
46.49.36.0Sprzedaż hurtowa pamiątek i wyrobów artystycznych  
46.49.39Sprzedaż hurtowa pozostałych towarów konsumpcyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.49.39.0Sprzedaż hurtowa pozostałych towarów konsumpcyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.5SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ  
46.51SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA  
46.51.1Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania  
46.51.10Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania  
46.51.10.0Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania  
46.52SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO  
46.52.1Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego  
46.52.11Sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego oraz części do niego  
46.52.11.0Sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego oraz części do niego  
46.52.12Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego oraz części do niego  
46.52.12.0Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego oraz części do niego  
46.52.13Sprzedaż hurtowa czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD i DVD)  
46.52.13.0Sprzedaż hurtowa czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD i DVD)  
46.6SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA  
46.61SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA  
46.61.1Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia  
46.61.11Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa oraz dodatkowego wyposażenia, włączając ciągniki  
46.61.11.0Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa oraz dodatkowego wyposażenia, włączając ciągniki  
46.61.12Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz dodatkowego wyposażenia  
46.61.12.0Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz dodatkowego wyposażenia  
46.62SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK  
46.62.1Sprzedaż hurtowa obrabiarek  
46.62.11Sprzedaż hurtowa obrabiarek do drewna  
46.62.11.0Sprzedaż hurtowa obrabiarek do drewna  
46.62.12Sprzedaż hurtowa obrabiarek do metalu  
46.62.12.0Sprzedaż hurtowa obrabiarek do metalu  
46.62.19Sprzedaż hurtowa obrabiarek do pozostałych materiałów  
46.62.19.0Sprzedaż hurtowa obrabiarek do pozostałych materiałów  
46.63SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  
46.63.1Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej  
46.63.10Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej  
46.63.10.0Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej  
46.64SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH  
46.64.1Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich  
46.64.10Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich  
46.64.10.0Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich  
46.65SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH  
46.65.1Sprzedaż hurtowa mebli biurowych  
46.65.10Sprzedaż hurtowa mebli biurowych  
46.65.10.0Sprzedaż hurtowa mebli biurowych  
46.66SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH  
46.66.1Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych  
46.66.10Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych  
46.66.10.0Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych  
46.69SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ  
46.69.1Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  
46.69.11Sprzedaż hurtowa sprzętu transportowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i rowerów  
46.69.11.0Sprzedaż hurtowa sprzętu transportowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i rowerów  
46.69.12Sprzedaż hurtowa akcesoriów przeznaczonych do maszyn i urządzeń  
46.69.12.0Sprzedaż hurtowa akcesoriów przeznaczonych do maszyn i urządzeń  
46.69.13Sprzedaż hurtowa urządzeń podnoszących i urządzeń transportu bliskiego  
46.69.13.0Sprzedaż hurtowa urządzeń podnoszących i urządzeń transportu bliskiego  
46.69.14Sprzedaż hurtowa maszyn przeznaczonych do produkcji żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  
46.69.14.0Sprzedaż hurtowa maszyn przeznaczonych do produkcji żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  
46.69.15Sprzedaż hurtowa elektrycznych profesjonalnych maszyn, urządzeń i aparatury  
46.69.15.0Sprzedaż hurtowa elektrycznych profesjonalnych maszyn, urządzeń i aparatury  
46.69.16Sprzedaż hurtowa broni i amunicji  
46.69.16.0Sprzedaż hurtowa broni i amunicji  
46.69.19Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i aparatury o przeznaczeniu ogólnym i specjalistycznym  
46.69.19.0Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i aparatury o przeznaczeniu ogólnym i specjalistycznym  
46.7POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA  
46.71SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH  
46.71.1Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych  
46.71.11Sprzedaż hurtowa paliw stałych  
46.71.11.0Sprzedaż hurtowa paliw stałych  
46.71.12Sprzedaż hurtowa benzyny silnikowej, włączając lotniczą  
46.71.12.0Sprzedaż hurtowa benzyny silnikowej, włączając lotniczą  
46.71.13Sprzedaż hurtowa pozostałych paliw i produktów pochodnych  
46.71.13.0Sprzedaż hurtowa pozostałych paliw i produktów pochodnych  
46.72SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI  
46.72.1Sprzedaż hurtowa metali i rud metali  
46.72.11Sprzedaż hurtowa rud metali żelaznych  
46.72.11.0Sprzedaż hurtowa rud metali żelaznych  
46.72.12Sprzedaż hurtowa rud metali nieżelaznych  
46.72.12.0Sprzedaż hurtowa rud metali nieżelaznych  
46.72.13Sprzedaż hurtowa żeliwa i stali w formie podstawowej  
46.72.13.0Sprzedaż hurtowa żeliwa i stali w formie podstawowej  
46.72.14Sprzedaż hurtowa metali nieżelaznych w formie podstawowej  
46.72.14.0Sprzedaż hurtowa metali nieżelaznych w formie podstawowej  
46.73SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO  
46.73.1Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego  
46.73.11Sprzedaż hurtowa drewna nieobrobionego  
46.73.11.0Sprzedaż hurtowa drewna nieobrobionego  
46.73.12Sprzedaż hurtowa wyrobów z drewna wstępnie obrobionego  
46.73.12.0Sprzedaż hurtowa wyrobów z drewna wstępnie obrobionego  
46.73.13Sprzedaż hurtowa wyposażenia sanitarnego  
46.73.13.0Sprzedaż hurtowa wyposażenia sanitarnego  
46.73.14Sprzedaż hurtowa farb, werniksów i lakierów  
46.73.14.0Sprzedaż hurtowa farb, werniksów i lakierów  
46.73.15Sprzedaż hurtowa szkła budowlanego  
46.73.15.0Sprzedaż hurtowa szkła budowlanego  
46.73.16Sprzedaż hurtowa pozostałych materiałów budowlanych  
46.73.16.0Sprzedaż hurtowa pozostałych materiałów budowlanych  
46.73.17Sprzedaż hurtowa tapet  
46.73.17.0Sprzedaż hurtowa tapet  
46.73.18Sprzedaż hurtowa pokryć podłogowych, z wyłączeniem dywanów  
46.73.18.0Sprzedaż hurtowa pokryć podłogowych, z wyłączeniem dywanów  
46.74SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO  
46.74.1Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego  
46.74.11Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych  
46.74.11.0Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych  
46.74.12Sprzedaż hurtowa sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego  
46.74.12.0Sprzedaż hurtowa sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego  
46.74.13Sprzedaż hurtowa narzędzi ręcznych  
46.74.13.0Sprzedaż hurtowa narzędzi ręcznych  
46.75SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH  
46.75.1Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych  
46.75.11Sprzedaż hurtowa nawozów sztucznych i wyrobów agrochemicznych  
46.75.11.0Sprzedaż hurtowa nawozów sztucznych i wyrobów agrochemicznych  
46.75.12Sprzedaż hurtowa pozostałych chemikaliów przemysłowych  
46.75.12.0Sprzedaż hurtowa pozostałych chemikaliów przemysłowych  
46.76SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW  
46.76.1Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów  
46.76.11Sprzedaż hurtowa papieru i tektury  
46.76.11.0Sprzedaż hurtowa papieru i tektury  
46.76.12Sprzedaż hurtowa włókien tekstylnych  
46.76.12.0Sprzedaż hurtowa włókien tekstylnych  
46.76.13Sprzedaż hurtowa tworzyw sztucznych i gumy w formach podstawowych  
46.76.13.0Sprzedaż hurtowa tworzyw sztucznych i gumy w formach podstawowych  
46.76.19Sprzedaż hurtowa półproduktów (z wyłączeniem rolniczych), gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.76.19.0Sprzedaż hurtowa półproduktów (z wyłączeniem rolniczych), gdzie indziej niesklasyfikowanych  
46.77SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU  
46.77.1Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu  
46.77.10Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu  
46.77.10.0Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu  
46.9SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA  
46.90SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA  
46.90.1Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana  
46.90.10Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana  
46.90.10.0Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.