Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA H  »   Dział 49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 49 -
TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
PKWiU - Dział 50 -
TRANSPORT WODNY
PKWiU - Dział 51 -
TRANSPORT LOTNICZY
PKWiU - Dział 52 -
MAGAZYNOWANIE I USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT
PKWiU - Dział 53 -
USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. usługi pocztowe, zwolnione z VAT bez oznaczenia symbolu PKWiU - na mocy art. 43 ust. 1 pkt 17.

Dział 49

TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
49TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY  
49.1TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY  
49.10TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY  
49.10.1Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy  
49.10.11Transport kolejowy pasażerski wycieczkowy i turystyczny  
49.10.11.0Transport kolejowy pasażerski wycieczkowy i turystyczny8% - poz. 154 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż. 
49.10.19Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy  
49.10.19.0Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy8% - poz. 154 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż. 
49.2TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW  
49.20TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW  
49.20.1Transport kolejowy towarów  
49.20.11Transport kolejowy towarów w wagonach chłodniach  
49.20.11.0Transport kolejowy towarów w wagonach chłodniach  
49.20.12Transport kolejowy produktów naftowych w wagonach cysternach  
49.20.12.0Transport kolejowy produktów naftowych w wagonach cysternach  
49.20.13Transport kolejowy pozostałych cieczy i gazów w wagonach cysternach  
49.20.13.0Transport kolejowy pozostałych cieczy i gazów w wagonach cysternach  
49.20.14Transport kolejowy towarów w kontenerach  
49.20.14.0Transport kolejowy towarów w kontenerach  
49.20.15Transport kolejowy przesyłek pocztowych  
49.20.15.0Transport kolejowy przesyłek pocztowych  
49.20.16Transport kolejowy towarów masowych suchych  
49.20.16.0Transport kolejowy towarów masowych suchych  
49.20.19Transport kolejowy pozostałych towarów  
49.20.19.0Transport kolejowy pozostałych towarów  
49.3POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI  
49.31TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI  
49.31.1Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski  
49.31.10Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski  
49.31.10.0Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski8% - poz. 155 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż. 
49.31.2Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  
49.31.21Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski  
49.31.21.0Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski8% - poz. 155 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż. 
49.31.22Transport pasażerski różnymi środkami transportu, rozkładowy, miejski i podmiejski  
49.31.22.0Transport pasażerski różnymi środkami transportu, rozkładowy, miejski i podmiejski8% - poz. 155 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż. 
49.32USŁUGI TAKSÓWEK OSOBOWYCH  
49.32.1Usługi taksówek osobowych  
49.32.11Usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą  
49.32.11.0Usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą8% - poz. 156 zał. nr 3 do ustawy o VAT - usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż. 
49.32.12Wynajem samochodów osobowych z kierowcą  
49.32.12.0Wynajem samochodów osobowych z kierowcą8% - poz. 156 zał. nr 3 do ustawy o VAT - usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż. 
49.39POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY  
49.39.1Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany  
49.39.11Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy ogólnodostępny  
49.39.11.0Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy ogólnodostępny8% - poz. 157 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż 
49.39.12Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy dla określonych grup użytkowników  
49.39.12.0Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy dla określonych grup użytkowników8% - poz. 157 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż 
49.39.13Transport drogowy pasażerski, rozkładowy specjalizowany  
49.39.13.0Transport drogowy pasażerski, rozkładowy specjalizowany8% - poz. 157 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż 
49.39.2Transport pasażerski kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi  
49.39.20Transport pasażerski kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi  
49.39.20.0Transport pasażerski kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi8% - poz. 157 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż 
49.39.3Transport lądowy pasażerski, pozarozkładowy  
49.39.31Wynajem autobusów i autokarów z kierowcą  
49.39.31.0Wynajem autobusów i autokarów z kierowcą8% - poz. 157 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż 
49.39.32Transport drogowy pasażerski, wycieczkowy i turystyczny  
49.39.32.0Transport drogowy pasażerski, wycieczkowy i turystyczny8% - poz. 157 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż 
49.39.33Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, lokalny, włączając wynajem tego typu autobusów  
49.39.33.0Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, lokalny, włączając wynajem tego typu autobusów8% - poz. 157 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż 
49.39.34Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, dalekobieżny, włączając wynajem tego typu autobusów  
49.39.34.0Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, dalekobieżny, włączając wynajem tego typu autobusów8% - poz. 157 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż 
49.39.35Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta  
49.39.35.0Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta8% - poz. 157 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż 
49.39.39Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany  
49.39.39.0Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany8% - poz. 157 zał. nr 3 do ustawy o VAT, łącznie z odpłatnością za przewóz podręcznego bagażu - poz. 14 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek; usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż 
49.4TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI  
49.41TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW  
49.41.1Transport drogowy towarów  
49.41.11Transport drogowy towarów samochodami chłodniami  
49.41.11.0Transport drogowy towarów samochodami chłodniami  
49.41.12Transport drogowy produktów naftowych cysternami  
49.41.12.0Transport drogowy produktów naftowych cysternami  
49.41.13Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami  
49.41.13.0Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami  
49.41.14Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach  
49.41.14.0Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach  
49.41.15Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych  
49.41.15.0Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych  
49.41.16Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt  
49.41.16.0Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt  
49.41.17Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta  
49.41.17.0Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta  
49.41.18Transport drogowy przesyłek pocztowych  
49.41.18.0Transport drogowy przesyłek pocztowych  
49.41.19Pozostały transport drogowy towarów  
49.41.19.0Pozostały transport drogowy towarów  
49.41.2Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą  
49.41.20Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą  
49.41.20.0Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą  
49.42USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI  
49.42.1Usługi związane z przeprowadzkami  
49.42.11Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych  
49.42.11.0Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych  
49.42.19Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami  
49.42.19.0Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami  
49.5TRANSPORT RUROCIĄGOWY  
49.50TRANSPORT RUROCIĄGOWY  
49.50.1Transport rurociągowy  
49.50.11Transport rurociągowy surowej lub rafinowanej ropy naftowej i produktów naftowych  
49.50.11.0Transport rurociągowy surowej lub rafinowanej ropy naftowej i produktów naftowych  
49.50.12Transport rurociągowy gazu ziemnego  
49.50.12.0Transport rurociągowy gazu ziemnego  
49.50.19Transport rurociągowy pozostałych towarów  
49.50.19.0Transport rurociągowy pozostałych towarów  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.