Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA C  »   Dział 10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 10 -
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
PKWiU - Dział 11 -
NAPOJE
PKWiU - Dział 12 -
WYROBY TYTONIOWE
PKWiU - Dział 13 -
WYROBY TEKSTYLNE
PKWiU - Dział 14 -
ODZIEŻ
PKWiU - Dział 15 -
SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
PKWiU - Dział 16 -
DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
PKWiU - Dział 17 -
PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
PKWiU - Dział 18 -
USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PKWiU - Dział 19 -
KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
PKWiU - Dział 20 -
CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
PKWiU - Dział 21 -
PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
PKWiU - Dział 22 -
WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
PKWiU - Dział 23 -
WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
PKWiU - Dział 24 -
METALE
PKWiU - Dział 25 -
WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
PKWiU - Dział 26 -
KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
PKWiU - Dział 27 -
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PKWiU - Dział 28 -
MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
PKWiU - Dział 29 -
POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
PKWiU - Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
PKWiU - Dział 31 -
MEBLE
PKWiU - Dział 32 -
POZOSTAŁE WYROBY
PKWiU - Dział 33 -
USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: W sekcji tej klasyfikowane są m.in. nieoznaczone symbolem PKWiU:
- odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce (do 31.12.2011 r. stawka 8% - poz. 76, 77 zał. nr 3 do ustawy),
- sznurek do maszyn rolniczych (stawka 8% - poz. 78 zał. nr 3 do ustawy),
- błony rentgenowskie diagnostyczne (stawka 8% - poz. 85 załącznika nr 3 do ustawy),
- produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez RUE lub KE (stawka 8% - poz. 89 załącznika nr 3 do ustawy),
- środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług, środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe, środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER" (stawka 8% - poz. 104 załącznika do ustawy),
- wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (stawka 8% - poz. 105 zał. nr 3 do ustawy),
- publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a (stawka 8% - poz. 106 zał. nr 3 do ustawy),
- foteliki do przewozu dzieci w samochodach (stawka 8% - poz. 107 zał. nr 3 do ustawy),
- smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych (stawka 8% - poz. 107a zał. nr 3 do ustawy),
- złoto, w sytuacji gdy jego dostawa dokonywana jest na rzecz NBP (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy),
- protezy dentystyczne i sztuczne zęby (zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy).

Dział 10

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
10ARTYKUŁY SPOŻYWCZE  
10.1MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE  
10.11MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU  
10.11.1Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone  
10.11.11Mięso z bydła świeże lub schłodzone  
10.11.11.0Mięso z bydła świeże lub schłodzone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0201
10.11.12Mięso ze świń świeże lub schłodzone  
10.11.12.0Mięso ze świń świeże lub schłodzone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0203 11
0203 12
0203 19
10.11.13Mięso z owiec świeże lub schłodzone  
10.11.13.0Mięso z owiec świeże lub schłodzone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0204 10 00
0204 21 00
0204 22
0204 23 00
10.11.14Mięso z kóz świeże lub schłodzone  
10.11.14.0Mięso z kóz świeże lub schłodzone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0204 50 11
0204 50 13
0204 50 15
0204 50 19
0204 50 31
0204 50 39
10.11.15Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone  
10.11.15.0Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0205 00 20
10.11.2Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone  
10.11.20Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone  
10.11.20.0Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0206 10
0206 30 00
0206 80
10.11.3Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne  
10.11.31Mięso z bydła zamrożone  
10.11.31.0Mięso z bydła zamrożone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0202
10.11.32Mięso ze świń zamrożone  
10.11.32.0Mięso ze świń zamrożone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0203 21
0203 22
0203 29
10.11.33Mięso z owiec zamrożone  
10.11.33.0Mięso z owiec zamrożone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0204 30 00
0204 41 00
0204 42
0204 43
10.11.34Mięso z kóz zamrożone  
10.11.34.0Mięso z kóz zamrożone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55
0204 50 59
0204 50 71
0204 50 79
10.11.35Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone  
10.11.35.0Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0205 00 80
10.11.39Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone  
10.11.39.0Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0206 21 00
0206 22 00
0206 29
0206 41 00
0206 49
0206 90
0208 10
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90
10.11.4Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz  
10.11.41Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży  
10.11.41.0Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży 
Powiązania z CN-2007:
5101 19 00
10.11.42Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych  
10.11.42.0Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych 
Powiązania z CN-2007:
4101 20
4101 50
10.11.43Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych  
10.11.43.0Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych 
Powiązania z CN-2007:
4101 90 00
10.11.44Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt  
10.11.44.0Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt 
Powiązania z CN-2007:
4102 10
4102 21 00
4102 29 00
10.11.45Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt  
10.11.45.0Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt 
Powiązania z CN-2007:
4103 90 10
10.11.5Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń  
10.11.50Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń  
10.11.50.0Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świńczęściowo 5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT - "ex 10.1 - Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem tłuszczów technicznych"
Powiązania z CN-2007:
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
1501 00 11
1501 00 19
1502 00
10.11.6Odpady zwierzęce surowe, niejadalne  
10.11.60Odpady zwierzęce surowe, niejadalne  
10.11.60.0Odpady zwierzęce surowe, niejadalne5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT - "wyłącznie jelita pęcherze i żołądki"
Powiązania z CN-2007:
0502
0504 00 00
0506
0507
0510 00 00
0511 99 10
0511 99 85
10.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego  
10.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego  
10.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego  
10.12MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE  
10.12.1Mięso z drobiu świeże lub schłodzone  
10.12.10Mięso z drobiu świeże lub schłodzone  
10.12.10.0Mięso z drobiu świeże lub schłodzone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0207 11
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 24
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 32
0207 34
0207 35 11
0207 35 15
0207 35 21
0207 35 23
0207 35 25
0207 35 31
0207 35 41
0207 35 51
0207 35 53
0207 35 61
0207 35 63
0207 35 71
0207 35 79
10.12.2Mięso z drobiu zamrożone  
10.12.20Mięso z drobiu zamrożone  
10.12.20.0Mięso z drobiu zamrożone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0207 12
0207 14
(z wył. 0207 14 99)
0207 25
0207 27
(z wył. 0207 27 99)
0207 33
0207 36
(z wył. 0207 36 90)
10.12.3Tłuszcz z drobiu  
10.12.30Tłuszcz z drobiu  
10.12.30.0Tłuszcz z drobiuczęściowo 5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT - "ex 10.1 Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem: tłuszczów technicznych, produktów ubocznych garbarń"
Powiązania z CN-2007:
0209 00 90
1501 00 90
10.12.4Podroby jadalne z drobiu  
10.12.40Podroby jadalne z drobiu  
10.12.40.0Podroby jadalne z drobiu5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0207 13 91
0207 13 99
0207 14 99
0207 26 91
0207 26 99
0207 27 99
0207 35 91
0207 35 99
0207 36 90
10.12.5Pióra, puch, pierze i skóry ptaków  
10.12.50Pióra, puch, pierze i skóry ptaków  
10.12.50.0Pióra, puch, pierze i skóry ptaków 
Powiązania z CN-2007:
0505
6701 00 00
10.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu  
10.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu  
10.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu  
10.13WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE  
10.13.1Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi  
10.13.11Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)  
10.13.11.0Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0210 11
0210 12
0210 19
10.13.12Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone  
10.13.12.0Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0210 20
10.13.13Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów  
10.13.13.0Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99
10.13.14Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi  
10.13.14.0Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1601 00
10.13.15Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów  
10.13.15.0Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1602 20
1602 31
1602 32
1602 39
1602 41
1602 42
1602 49
1602 50
1602 90
10.13.16Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki  
10.13.16.0Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarkiczęściowo 5% - poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem: tłuszczów technicznych, produktów ubocznych garbarń, skór i skórek, niejadalnych, piór, puchu, pierza i skórek ptaków, wełny szarpanej
Powiązania z CN-2007:
2301 10 00
10.13.9Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem; usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe  
10.13.91Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem  
10.13.91.0Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem  
10.13.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe  
10.13.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe  
10.2RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE  
10.20RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE  
10.20.1Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone  
10.20.11Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone  
10.20.11.0Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0304 11
0304 12
0304 19
10.20.12Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone  
10.20.12.0Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0302 70 00
10.20.13Ryby zamrożone  
10.20.13.0Ryby zamrożone5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0303 11 00
0303 19 00
0303 21
0303 22 00
0303 29 00
0303 31
0303 32 00
0303 33 00
0303 39
0303 41
0303 42
0303 43
0303 44
0303 45
0303 46
0303 49
0303 51 00
0303 52
0303 61 00
0303 62 00
0303 71
0303 72 00
0303 73 00
0303 74
0303 75
0303 76 00
0303 77 00
0303 78
0303 79
10.20.14Filety rybne zamrożone  
10.20.14.0Filety rybne zamrożone5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0304 21 00
0304 22 00
0304 29
10.20.15Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione  
10.20.15.0Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0304 91 00
0304 92 00
0304 99
10.20.16Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone  
10.20.16.0Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0303 80
10.20.2Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru  
10.20.21Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone  
10.20.21.0Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0305 30
10.20.22Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne  
10.20.22.0Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0305 10 00
0305 20 00
10.20.23Ryby suszone, solone lub w solance  
10.20.23.0Ryby suszone, solone lub w solance5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0305 51
0305 59
0305 61 00
0305 62 00
0305 63 00
0305 69
10.20.24Ryby wędzone, włączając filety  
10.20.24.0Ryby wędzone, włączając filety5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0305 41 00
0305 42 00
0305 49
10.20.25Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych  
10.20.25.0Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1604 11 00
1604 12
1604 13
1604 14
1604 15
1604 16 00
1604 19
1604 20
10.20.26Kawior i namiastki kawioru  
10.20.26.0Kawior i namiastki kawioru5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1604 30
10.20.3Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane  
10.20.31Skorupiaki zamrożone  
10.20.31.0Skorupiaki zamrożone5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0306 11
0306 12
0306 13
0306 14
0306 19
10.20.32Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone  
10.20.32.0Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0307 29
0307 39
0307 49
0307 59
10.20.33Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone  
10.20.33.0Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0307 99
10.20.34Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób  
10.20.34.0Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1605 10 00
1605 20
1605 30
1605 40 00
1605 90
10.20.4Mąki, mączki i granulki niejadalne oraz pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych  
10.20.41Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne  
10.20.41.0Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne8% - poz. 25 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2301 20 00
10.20.42Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych  
10.20.42.0Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych5% - poz. 18 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0511 91
10.20.9Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków  
10.20.91Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem  
10.20.91.0Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem  
10.20.99Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków  
10.20.99.0Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków  
10.3OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE  
10.31ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE  
10.31.1Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane  
10.31.11Ziemniaki zamrożone  
10.31.11.0Ziemniaki zamrożone5% - poz. 19 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0710 10 00
2004 10
10.31.12Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone  
10.31.12.0Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
0712 90 05
10.31.13Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek  
10.31.13.0Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
1105 10 00
1105 20 00
10.31.14Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane  
10.31.14.0Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowaneczęściowo 8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
2005 20
10.31.9Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków  
10.31.91Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem  
10.31.91.0Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem  
10.31.99Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków  
10.31.99.0Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków  
10.32SOKI Z OWOCÓW I WARZYW  
10.32.1Soki z owoców i warzyw  
10.32.11Sok pomidorowy  
10.32.11.0Sok pomidorowy5% - poz. 19 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2009 50
10.32.12Sok pomarańczowy  
10.32.12.0Sok pomarańczowy5% - poz. 19 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2009 11
2009 12 00
2009 19
10.32.13Sok grejpfrutowy  
10.32.13.0Sok grejpfrutowy5% - poz. 19 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2009 21 00
2009 29
10.32.14Sok ananasowy  
10.32.14.0Sok ananasowy5% - poz. 19 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2009 41
2009 49
10.32.15Sok winogronowy  
10.32.15.0Sok winogronowy5% - poz. 19 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2009 61
2009 69
10.32.16Sok jabłkowy  
10.32.16.0Sok jabłkowy5% - poz. 19 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2009 71
2009 79
10.32.17Mieszaniny soków z owoców i warzyw  
10.32.17.0Mieszaniny soków z owoców i warzyw5% - poz. 19 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2009 90
10.32.19Pozostałe soki z owoców i warzyw  
10.32.19.0Pozostałe soki z owoców i warzyw5% - poz. 19 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2009 31
2009 39
2009 80
10.32.9Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw  
10.32.99Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw  
10.32.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw  
10.39POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE  
10.39.1Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków  
10.39.11Warzywa zamrożone  
10.39.11.0Warzywa zamrożone5% - poz. 19 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0710
(z wył. 0710 10 00)
10.39.12Warzywa zakonserwowane tymczasowo  
10.39.12.0Warzywa zakonserwowane tymczasowoczęściowo 8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
0711
10.39.13Warzywa suszone, włączając grzyby  
10.39.13.0Warzywa suszone, włączając grzybyczęściowo 8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
0712
(z wył. 0712 90 05)
10.39.14Warzywa i owoce, krojone i zapakowane  
10.39.14.0Warzywa i owoce, krojone i zapakowane8% - poz. 139 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Warzywa i owoce krojone i zapakowane - wyłącznie: obieranie i cięcie warzyw, mieszanie świeżych sałat, pakowanie na rynek pierwotny
Powiązania z CN-2007:
-
10.39.15Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw  
10.39.15.0Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzywczęściowo 8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
2005 51 00
2005 59 00
10.39.16Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw  
10.39.16.0Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzywczęściowo 8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
2005 40 00
10.39.17Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw  
10.39.17.0Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzywczęściowo 8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
2002
2003
2004 90
2005 60 00
2005 70
2005 80 00
2005 91 00
2005 99
10.39.18Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym  
10.39.18.0Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowymczęściowo 8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
2001
10.39.2Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane  
10.39.21Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie  
10.39.21.0Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nieczęściowo 5% - poz. 19 zał. nr 10 do ustawy o VAT - owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie, z wyłączeniem orzechów (ex 10.39.21.0)
częściowo 8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
0811
10.39.22Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów  
10.39.22.0Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechówczęściowo 8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
2007 91
2007 99
10.39.23Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób  
10.39.23.0Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposóbczęściowo 8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
2008 11
2008 19
10.39.24Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadąjące się do bezpośredniego spożycia  
10.39.24.0Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadąjące się do bezpośredniego spożyciaczęściowo 8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
0812
0814 00 00
10.39.25Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane  
10.39.25.0Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowaneczęściowo 8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
0803 00 90
0804 20 90
0806 20
0813
2008 20
2008 30
2008 40
2008 50
2008 60
2008 70
2008 80
2008 91 00
2008 92
2008 99
10.39.3Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne  
10.39.30Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne  
10.39.30.0Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczneczęściowo 8% - poz. 26 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
2308 00
10.39.9Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków  
10.39.91Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem  
10.39.91.0Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem  
10.39.99Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków  
10.39.99.0Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków  
10.4OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE  
10.41OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW  
10.41.1Oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, surowe  
10.41.11Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób  
10.41.11.0Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposóbczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1503 00
10.41.12Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich  
10.41.12.0Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskichczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1504
10.41.19Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie  
10.41.19.0Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1506 00 00
10.41.2Oleje roślinne surowe  
10.41.21Olej sojowy surowy  
10.41.21.0Olej sojowy surowyczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1507 10
10.41.22Olej z orzeszków ziemnych surowy  
10.41.22.0Olej z orzeszków ziemnych surowyczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1508 10
10.41.23Oliwa z oliwek surowa  
10.41.23.0Oliwa z oliwek surowaczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1509 10
1510 00 10
10.41.24Olej słonecznikowy surowy  
10.41.24.0Olej słonecznikowy surowyczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1512 11
10.41.25Olej z nasion bawełny surowy  
10.41.25.0Olej z nasion bawełny surowyczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1512 21
10.41.26Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy  
10.41.26.0Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowyczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1514 11
1514 91
10.41.27Olej palmowy surowy  
10.41.27.0Olej palmowy surowyczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1511 10
10.41.28Olej kokosowy surowy  
10.41.28.0Olej kokosowy surowyczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1513 11
10.41.29Pozostałe surowe oleje roślinne  
10.41.29.0Pozostałe surowe oleje roślinneczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1513 21
1515 11 00
1515 50 11
1515 50 19
1515 90 21
1515 90 29
1515 90 40
1515 90 59
10.41.3Linters bawełniany  
10.41.30Linters bawełniany  
10.41.30.0Linters bawełnianyczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1404 20 00
10.41.4Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy  
10.41.41Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych  
10.41.41.0Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnychczęściowo 8% - § 3 ust. 4 pkt 1, ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie stawek- makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy - wyłącznie przeznaczone do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Powiązania z CN-2007:
2304 00 00
2305 00 00
2306
10.41.42Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy  
10.41.42.0Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycyczęściowo 8% - § 3 ust. 4 pkt 1, ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie stawek - makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy - dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import - wyłącznie przeznaczone do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Powiązania z CN-2007:
1208
10.41.5Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości  
10.41.51Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie  
10.41.51.0Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1507 90
10.41.52Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie  
10.41.52.0Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1508 90
10.41.53Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie  
10.41.53.0Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1509 90 00
1510 00 90
10.41.54Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie  
10.41.54.0Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1512 19
10.41.55Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie  
10.41.55.0Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1512 29
10.41.56Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie  
10.41.56.0Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1514 19
1514 99
10.41.57Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie  
10.41.57.0Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1511 90
10.41.58Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie  
10.41.58.0Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1513 19
10.41.59Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie  
10.41.59.0Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1513 29
1515 19
1515 30
1515 50 91
1515 50 99
1515 90 11
1515 90 31
1515 90 39
1515 90 51
1515 90 60
1515 90 91
1515 90 99
10.41.6Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone  
10.41.60Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone  
10.41.60.0Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzoneczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1516
10.41.7Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów); degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych  
10.41.71Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)  
10.41.71.0Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)częściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1521 10 00
10.41.72Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych  
10.41.72.0Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych 
Powiązania z CN-2007:
1522 00
10.41.9Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów  
10.41.99Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów  
10.41.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów  
10.42MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE JADALNE  
10.42.1Margaryna i podobne tłuszcze jadalne  
10.42.10Margaryna i podobne tłuszcze jadalne  
10.42.10.0Margaryna i podobne tłuszcze jadalneczęściowo 5% - poz. 20 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
Powiązania z CN-2007:
1517
10.42.9Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych  
10.42.99Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych  
10.42.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych  
10.5WYROBY MLECZARSKIE  
10.51MLEKO I PRZETWORY MLECZNE  
10.51.1Mleko płynne przetworzone i śmietana  
10.51.11Mleko płynne przetworzone  
10.51.11.0Mleko płynne przetworzone5% - poz. 21 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0401 10
0401 20
10.51.12Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone  
10.51.12.0Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone5% - poz. 21 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0401 30
10.51.2Mleko w postaci stałej  
10.51.21Mleko odtłuszczone w proszku  
10.51.21.0Mleko odtłuszczone w proszku5% - poz. 21 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0402 10
10.51.22Mleko pełne w proszku  
10.51.22.0Mleko pełne w proszku5% - poz. 21 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0402 21
0402 29
10.51.3Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania  
10.51.30Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania  
10.51.30.0Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania5% - poz. 21 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0405 10
0405 20
0405 90
10.51.4Sery i twarogi  
10.51.40Sery i twarogi  
10.51.40.0Sery i twarogi5% - poz. 21 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0406
10.51.5Pozostałe wyroby mleczarskie  
10.51.51Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego  
10.51.51.0Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego5% - poz. 21 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0402 91
0402 99
10.51.52Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany  
10.51.52.0Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany5% - poz. 21 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0403 10
0403 90
10.51.53Kazeina  
10.51.53.0Kazeinaczęściowo 5% - poz. 21 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)
Powiązania z CN-2007:
3501 10
10.51.54Laktoza i syrop laktozowy  
10.51.54.0Laktoza i syrop laktozowy5% - poz. 21 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1702 11 00
1702 19 00
10.51.55Serwatka  
10.51.55.0Serwatka5% - poz. 21 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0404 10
10.51.56Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane  
10.51.56.0Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane5% - poz. 21 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0404 90
10.51.9Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów  
10.51.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów  
10.51.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów  
10.52LODY  
10.52.1Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne  
10.52.10Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne  
10.52.10.0Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne5% - poz. 21 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2105 00
10.52.9Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów  
10.52.99Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów  
10.52.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów  
10.6PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE  
10.61PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ  
10.61.1Ryż łuskany i ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany  
10.61.11Ryż łuskany  
10.61.11.0Ryż łuskany5% - poz. 22 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1006 20
10.61.12Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany  
10.61.12.0Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany5% - poz. 22 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1006 30
1006 40 00
10.61.2Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki  
10.61.21Mąka pszenna lub żytnio-pszenna  
10.61.21.0Mąka pszenna lub żytnio-pszenna5% - poz. 22 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1101 00
10.61.22Mąka z pozostałych zbóż  
10.61.22.0Mąka z pozostałych zbóż5% - poz. 22 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1102
10.61.23Mąka i mączka z suszonych części roślin  
10.61.23.0Mąka i mączka z suszonych części roślin5% - poz. 22 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1106
10.61.24Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich  
10.61.24.0Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich5% - poz. 22 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1901 20 00
10.61.3Kasze, mączki i granulki oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych  
10.61.31Kasze i mączki z pszenicy  
10.61.31.0Kasze i mączki z pszenicy5% - poz. 22 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1103 11
10.61.32Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane  
10.61.32.0Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane5% - poz. 22 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1103 13
1103 19
1103 20
10.61.33Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych  
10.61.33.0Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych5% - poz. 22 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1104
1904
10.61.4Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin  
10.61.40Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin  
10.61.40.0Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślinczęściowo 5% - poz. 22 zał. nr 10 do ustawy o VAT
8% - poz. 29 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2302
10.61.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż  
10.61.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż  
10.61.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż8% - poz. 30 zał. nr 3 do ustawy o VAT 
10.62SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE  
10.62.1Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane  
10.62.11Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane  
10.62.11.0Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane8% - poz. 30 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1108
1109 00 00
3505 10
10.62.12Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.  
10.62.12.0Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp. 
Powiązania z CN-2007:
1903 00 00
10.62.13Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane  
10.62.13.0Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane8% - poz. 30 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1702 30
1702 40
1702 50 00
1702 60
1702 90 10
1702 90 30
1702 90 50
1702 90 80
1702 90 99
10.62.14Olej kukurydziany  
10.62.14.0Olej kukurydziany8% - poz. 30 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1515 21
1515 29
10.62.2Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości  
10.62.20Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości  
10.62.20.0Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości8% - poz. 30 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2303 10
10.62.9Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych  
10.62.99Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych  
10.62.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych  
10.7WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE  
10.71PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA  
10.71.1Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka  
10.71.11Pieczywo świeże  
10.71.11.0Pieczywo świeżeczęściowo 5% - poz. 23 zał. nr 10 do ustawy o VAT - Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni
częściowo 8% - poz. 31 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1905 90 30
10.71.12Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże  
10.71.12.0Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeżeczęściowo 8% - poz. 32 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni
Powiązania z CN-2007:
1905 90 60
10.71.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek  
10.71.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek  
10.71.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek  
10.72SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA  
10.72.1Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka  
10.72.11Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby  
10.72.11.0Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyrobyczęściowo 5% - poz. 24 zał. nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty
Powiązania z CN-2007:
1905 10 00
1905 40
10.72.12Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle  
10.72.12.0Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafleczęściowo 8% - poz. 34 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle - wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy
Powiązania z CN-2007:
1905 20
1905 31
1905 32
10.72.19Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane  
10.72.19.0Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane5% - poz. 25 zał. nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie chleb przaśny (maca) i bułka tarta
8% - poz. 35 zał. nr 3 do ustawy o VAT - opłatki sakralne i podobne produkty
Powiązania z CN-2007:
1905 90 10
1905 90 20
1905 90 45
1905 90 55
1905 90 90
10.72.9Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek  
10.72.99Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek  
10.72.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek  
10.73MAKARONY, PIEROGI, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE  
10.73.1Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne  
10.73.11Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne  
10.73.11.0Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne5% - poz. 26 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1902 11 00
1902 19
10.73.12Kuskus  
10.73.12.0Kuskus5% - poz. 27 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1902 40
10.73.9Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych  
10.73.99Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych  
10.73.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych  
10.8POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE  
10.81CUKIER  
10.81.1Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa  
10.81.11Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej  
10.81.11.0Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej8% - poz. 38 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1701 11
1701 12
10.81.12Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących  
10.81.12.0Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących8% - poz. 38 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1701 99
10.81.13Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy  
10.81.13.0Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy8% - poz. 38 zał. nr 3 do ustawy o VAT - "ex 10.81 - Cukier, z wyłączeniem cukru i syropu klonowego zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących"
Powiązania z CN-2007:
1701 91 00
1702 20
10.81.14Melasa  
10.81.14.0Melasa8% - poz. 38 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1703
10.81.2Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru  
10.81.20Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru  
10.81.20.0Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru8% - poz. 38 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2303 20
10.81.9Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru  
10.81.99Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru  
10.81.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru  
10.82KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE  
10.82.1Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy  
10.82.11Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona  
10.82.11.0Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona 
Powiązania z CN-2007:
1803 10 00
1803 20 00
10.82.12Masło, tłuszcz i olej kakaowe  
10.82.12.0Masło, tłuszcz i olej kakaowe 
Powiązania z CN-2007:
1804 00 00
10.82.13Proszek kakaowy niesłodzony  
10.82.13.0Proszek kakaowy niesłodzony 
Powiązania z CN-2007:
1805 00 00
10.82.14Proszek kakaowy słodzony  
10.82.14.0Proszek kakaowy słodzony 
Powiązania z CN-2007:
1806 10
10.82.2Czekolada i wyroby cukiernicze  
10.82.21Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego  
10.82.21.0Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego 
Powiązania z CN-2007:
1806 20
10.82.22Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego  
10.82.22.0Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego 
Powiązania z CN-2007:
1806 31 00
1806 32
1806 90
10.82.23Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao  
10.82.23.0Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao 
Powiązania z CN-2007:
1704
10.82.24Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem  
10.82.24.0Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem8% - poz. 39 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2006 00
10.82.3Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao  
10.82.30Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao  
10.82.30.0Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao 
Powiązania z CN-2007:
1802 00 00
10.82.9Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych  
10.82.99Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych  
10.82.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych  
10.83KAWA I HERBATA PRZETWORZONE  
10.83.1Kawa i herbata przetworzone  
10.83.11Kawa palona i kawa bezkofeinowa  
10.83.11.0Kawa palona i kawa bezkofeinowa 
Powiązania z CN-2007:
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
10.83.12Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy  
10.83.12.0Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawyczęściowo 8% - poz. 40 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty
Powiązania z CN-2007:
0901 90
2101 11
2101 12
2101 30
10.83.13Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 3 kg  
10.83.13.0Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 3 kg 
Powiązania z CN-2007:
0902 10 00
0902 30 00
10.83.14Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)  
10.83.14.0Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) 
Powiązania z CN-2007:
2101 20
10.83.15Napary (herbatki) ziołowe  
10.83.15.0Napary (herbatki) ziołowe 
Powiązania z CN-2007:
-
10.83.9Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty  
10.83.99Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty  
10.83.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty  
10.84PRZYPRAWY  
10.84.1Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda  
10.84.11Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego  
10.84.11.0Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego 
Powiązania z CN-2007:
2209 00
10.84.12Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda  
10.84.12.0Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztardaczęściowo 8% - poz. 41 zał. nr 3 do ustawy o VAT - Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda, z wyłączeniem musztardy gotowej
Powiązania z CN-2007:
2103
10.84.2Przyprawy przetworzone  
10.84.21Pieprz z rodzaju Piper przetworzony  
10.84.21.0Pieprz z rodzaju Piper przetworzony 
Powiązania z CN-2007:
0904 12 00
10.84.22Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone  
10.84.22.0Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone 
Powiązania z CN-2007:
0904 20 90
10.84.23Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone  
10.84.23.0Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone 
Powiązania z CN-2007:
0906 20 00
0910 20 90
0910 91 90
0910 99 39
0910 99 99
10.84.3Sól spożywcza  
10.84.30Sól spożywcza  
10.84.30.0Sól spożywcza 
Powiązania z CN-2007:
2501 00 91
10.84.9Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw  
10.84.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw  
10.84.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw  
10.85GOTOWE POSIŁKI I DANIA  
10.85.1Gotowe posiłki i dania  
10.85.11Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi  
10.85.11.0Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwiczęściowo 5% - poz. 28 zał. nr 10 do ustawy o VAT - gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
-
10.85.12Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków  
10.85.12.0Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczakówczęściowo 5% - poz. 28 zał. nr 10 do ustawy o VAT - gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
-
10.85.13Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw  
10.85.13.0Gotowe posiłki i dania na bazie warzywczęściowo 5% - poz. 28 zał. nr 10 do ustawy o VAT - gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
-
10.85.14Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych  
10.85.14.0Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznychczęściowo 5% - poz. 28 zał. nr 10 do ustawy o VAT - gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
1902 20
1902 30
10.85.19Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną  
10.85.19.0Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożonączęściowo 5% - poz. 28 zał. nr 10 do ustawy o VAT - gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
Powiązania z CN-2007:
2106 90 98
10.85.9Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań  
10.85.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań  
10.85.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań  
10.86PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA  
10.86.1Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna  
10.86.10Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna  
10.86.10.0Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna8% - poz. 43 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1602 10 00
1901 10 00
2005 10 00
2007 10
2104 20 00
10.86.9Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej  
10.86.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej  
10.86.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej  
10.89POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  
10.89.1Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych  
10.89.11Zupy i buliony oraz przetwory z nich  
10.89.11.0Zupy i buliony oraz przetwory z nich8% - poz. 44 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2104 10
10.89.12Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja  
10.89.12.0Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja5% - poz. 29 zał. nr 10 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
0408
3502 11
3502 19
10.89.13Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia  
10.89.13.0Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia 
Powiązania z CN-2007:
2102
10.89.14Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych  
10.89.14.0Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnychczęściowo 8% - poz. 46 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa
Powiązania z CN-2007:
1603 00
10.89.15Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące  
10.89.15.0Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelująceczęściowo 5% - poz. 30 zał. nr 10 do ustawy o VAT - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane
częściowo 8% - poz. 79 zał. nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie soki i ekstrakty roślinne z opium
Powiązania z CN-2007:
1302
10.89.19Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane  
10.89.19.0Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowaneczęściowo 8% - poz. 48 zał. nr 3 do ustawy o VAT - pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
częściowo 5% - § 4 pkt 1 rozporządzenia w sprawie stawek – wyłącznie tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów) oraz wyrobów seropodobnych (analogów serów) - dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie, import nadający się do spożycia przez ludzi
Powiązania z CN-2007:
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 75
1702 90 79
1901 90
2106
(z wył. 2106 90 98)
10.89.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
10.89.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
10.89.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
10.9GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT  
10.91GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH  
10.91.1Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)  
10.91.10Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)  
10.91.10.0Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)8% - poz. 49 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2309 90
10.91.2Mączka i granulki lucerny (alfalfa)  
10.91.20Mączka i granulki lucerny (alfalfa)  
10.91.20.0Mączka i granulki lucerny (alfalfa)8% - poz. 49 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
1214 10 00
10.91.9Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich  
10.91.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich  
10.91.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich  
10.92GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH  
10.92.1Gotowa karma dla zwierząt domowych  
10.92.10Gotowa karma dla zwierząt domowych  
10.92.10.0Gotowa karma dla zwierząt domowych8% - poz. 50 zał. nr 3 do ustawy o VAT
Powiązania z CN-2007:
2309 10
10.92.9Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych  
10.92.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych  
10.92.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.