Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA O  »   Dział 84 - USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY ...
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 84 -
USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: Sekcja ta obejmuje usługi zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 25 ustawy o VAT.

Dział 84

USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
84USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  
84.1USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ  
84.11USŁUGI KIEROWANIA PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ  
84.11.1Usługi kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej  
84.11.11Usługi ustawodawcze i wykonawcze  
84.11.11.0Usługi ustawodawcze i wykonawcze  
84.11.12Usługi finansowe i podatkowe  
84.11.12.0Usługi finansowe i podatkowe  
84.11.13Usługi planowania społeczno-gospodarczego oraz usługi statystyczne  
84.11.13.0Usługi planowania społeczno-gospodarczego oraz usługi statystyczne  
84.11.14Usługi rządu na rzecz badań podstawowych  
84.11.14.0Usługi rządu na rzecz badań podstawowych  
84.11.19Pozostałe usługi kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej  
84.11.19.0Pozostałe usługi kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej  
84.11.2Usługi pomocnicze świadczone na rzecz rządu  
84.11.21Usługi pomocnicze w zakresie polityki personalnej świadczone na rzecz rządu  
84.11.21.0Usługi pomocnicze w zakresie polityki personalnej świadczone na rzecz rządu  
84.11.29Pozostałe usługi pomocnicze świadczone na rzecz rządu  
84.11.29.0Pozostałe usługi pomocnicze świadczone na rzecz rządu  
84.12USŁUGI KIEROWANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ I POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  
84.12.1Usługi kierowania w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą i pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych  
84.12.11Usługi administracji publicznej w zakresie edukacji  
84.12.11.0Usługi administracji publicznej w zakresie edukacji  
84.12.12Usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia  
84.12.12.0Usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia  
84.12.13Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki mieszkaniowej  
84.12.13.0Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki mieszkaniowej  
84.12.14Usługi administracji publicznej w zakresie rekreacji, kultury i religii  
84.12.14.0Usługi administracji publicznej w zakresie rekreacji, kultury i religii  
84.13USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WSPOMAGAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA  
84.13.1Usługi administracji publicznej wspomagające efektywność gospodarowania  
84.13.11Usługi administracji publicznej w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i myślistwa  
84.13.11.0Usługi administracji publicznej w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i myślistwa  
84.13.12Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki paliwowej i energetycznej  
84.13.12.0Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki paliwowej i energetycznej  
84.13.13Usługi administracji publicznej w zakresie zasobów mineralnych i górnictwa, produkcji i budownictwa  
84.13.13.0Usługi administracji publicznej w zakresie zasobów mineralnych i górnictwa, produkcji i budownictwa  
84.13.14Usługi administracji publicznej w zakresie transportu i łączności  
84.13.14.0Usługi administracji publicznej w zakresie transportu i łączności  
84.13.15Usługi administracji publicznej w zakresie dystrybucji i zaopatrzenia, hotelarstwa i gastronomii  
84.13.15.0Usługi administracji publicznej w zakresie dystrybucji i zaopatrzenia, hotelarstwa i gastronomii  
84.13.16Usługi administracji publicznej w zakresie turystyki  
84.13.16.0Usługi administracji publicznej w zakresie turystyki  
84.13.17Usługi administracji publicznej w zakresie wielokierunkowych programów rozwoju  
84.13.17.0Usługi administracji publicznej w zakresie wielokierunkowych programów rozwoju  
84.13.18Usługi administracji publicznej o charakterze ogólnym w zakresie gospodarki, handlu i polityki zatrudnienia  
84.13.18.1Usługi administracji publicznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
84.13.18.9Pozostałe usługi administracji publicznej o charakterze ogólnym w zakresie gospodarki, handlu i polityki zatrudnienia  
84.2USŁUGI NA RZECZ CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA  
84.21USŁUGI W DZIEDZINIE SPRAW ZAGRANICZNYCH  
84.21.1Usługi w dziedzinie spraw zagranicznych  
84.21.11Usługi związane ze sprawami zagranicznymi oraz usługi misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się za granicą  
84.21.11.0Usługi związane ze sprawami zagranicznymi oraz usługi misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się za granicą  
84.21.12Usługi związane z zagraniczną pomocą gospodarczą  
84.21.12.0Usługi związane z zagraniczną pomocą gospodarczą  
84.21.13Usługi związane z zagraniczną pomocą wojskową  
84.21.13.0Usługi związane z zagraniczną pomocą wojskową  
84.22USŁUGI W DZIEDZINIE OBRONY NARODOWEJ  
84.22.1Usługi w dziedzinie obrony narodowej  
84.22.11Usługi w dziedzinie obrony wojskowej  
84.22.11.0Usługi w dziedzinie obrony wojskowej  
84.22.12Usługi w dziedzinie obrony cywilnej  
84.22.12.0Usługi w dziedzinie obrony cywilnej  
84.23USŁUGI W DZIEDZINIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I SĄDOWNICTWA  
84.23.1Usługi w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa  
84.23.11Usługi sądów i prokuratury  
84.23.11.0Usługi sądów i prokuratury  
84.23.12Usługi związane z ograniczaniem wolności lub resocjalizacją przestępców  
84.23.12.0Usługi związane z ograniczaniem wolności lub resocjalizacją przestępców  
84.24USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  
84.24.1Usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego  
84.24.11Usługi policyjne  
84.24.11.0Usługi policyjne  
84.24.19Pozostałe usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego  
84.24.19.0Pozostałe usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego  
84.25USŁUGI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
84.25.1Usługi ochrony przeciwpożarowej  
84.25.11Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom  
84.25.11.0Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom  
84.25.19Pozostałe usługi ochrony przeciwpożarowej  
84.25.19.0Pozostałe usługi ochrony przeciwpożarowej  
84.3USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  
84.30USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  
84.30.1Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych  
84.30.11Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących zasiłków chorobowych, macierzyńskich lub za czasową niezdolność do pracy  
84.30.11.0Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących zasiłków chorobowych, macierzyńskich lub za czasową niezdolność do pracy  
84.30.12Usługi zabezpieczenia emerytalnego i rentowego dla pracowników i pozapracowniczych grup ludności; zasiłki pielęgnacyjne dla emerytów i rencistów  
84.30.12.0Usługi zabezpieczenia emerytalnego i rentowego dla pracowników i pozapracowniczych grup ludności; zasiłki pielęgnacyjne dla emerytów i rencistów  
84.30.13Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń dla bezrobotnych  
84.30.13.0Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń dla bezrobotnych  
84.30.14Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących zasiłków rodzinnych i zasiłków dla dzieci  
84.30.14.0Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących zasiłków rodzinnych i zasiłków dla dzieci  
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.