Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKWiU  »  2008  »  SEKCJA P  »   Dział 85 - USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
Schemat klasyfikacji

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

PKWiU - Dział 85 -
USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI

W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r., z wyjątkiem działu 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ w sekcji J

Zobacz uwagę od redakcji do działu 58


Uwaga: Sekcja ta obejmuje usługi korzystające ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 24, pkt 26-29 ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 19-20 rozporządzenia w sprawie VAT.

Dział 85

USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI

Symbol PKWiU 2008Nazwa grupowaniaStawka VAT poniżej 23%CN
85USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI  
85.1WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  
85.10WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  
85.10.1Wychowanie przedszkolne  
85.10.10Wychowanie przedszkolne  
85.10.10.0Wychowanie przedszkolne  
85.2USŁUGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
85.20USŁUGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
85.20.1Usługi szkół podstawowych  
85.20.11Usługi szkół podstawowych on-line  
85.20.11.0Usługi szkół podstawowych on-line  
85.20.12Usługi szkół podstawowych, z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line  
85.20.12.0Usługi szkół podstawowych, z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line  
85.3USŁUGI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH  
85.31USŁUGI GIMNAZJÓW, LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I PROFILOWANYCH  
85.31.1Usługi gimnazjów, liceów ogólnokształcących i profilowanych  
85.31.11Usługi gimnazjów on-line  
85.31.11.0Usługi gimnazjów on-line  
85.31.12Usługi gimnazjów, z wyłączeniem usług gimnazjów on-line  
85.31.12.0Usługi gimnazjów, z wyłączeniem usług gimnazjów on-line  
85.31.13Usługi liceów ogólnokształcących i profilowanych on-line  
85.31.13.1Usługi liceów ogólnokształcących on-line  
85.31.13.2Usługi liceów profilowanych on-line  
85.31.14Usługi liceów ogólnokształcących i profilowanych, z wyłączeniem usług liceów on-line  
85.31.14.1Usługi liceów ogólnokształcących, z wyłączeniem usług liceów ogólnokształcących on-line  
85.31.14.2Usługi liceów profilowanych, z wyłączeniem usług liceów profilowanych on-line  
85.32USŁUGI SZKÓŁ ZAWODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH  
85.32.1Usługi szkół zawodowych, z wyłączeniem szkół policealnych  
85.32.11Usługi zasadniczych szkół zawodowych on-line  
85.32.11.0Usługi zasadniczych szkół zawodowych on-line  
85.32.12Usługi zasadniczych szkół zawodowych (z wyłączeniem usług zasadniczych szkół zawodowych on-line) oraz usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy  
85.32.12.1Usługi zasadniczych szkół zawodowych, z wyłączeniem usług zasadniczych szkół zawodowych on-line  
85.32.12.2Usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy  
85.32.13Usługi techników on-line  
85.32.13.0Usługi techników on-line  
85.32.14Usługi techników, z wyłączeniem usług techników on-line  
85.32.14.0Usługi techników, z wyłączeniem usług techników on-line  
85.4USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH, ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH  
85.41USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH  
85.41.1Usługi szkół policealnych  
85.41.11Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym on-line  
85.41.11.0Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym on-line  
85.41.12Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line  
85.41.12.0Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line  
85.41.13Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym on-line  
85.41.13.0Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym on-line  
85.41.14Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line  
85.41.14.0Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line  
85.42USŁUGI ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH  
85.42.1Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz usługi szkół wyższych  
85.42.11Usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich on-line  
85.42.11.1Usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych on-line  
85.42.11.2Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich on-line  
85.42.12Usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz pozostałe usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, z wyłączeniem usług szkół on-line  
85.42.12.1Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, z wyłączeniem usług zakładów kształcenia nauczycieli on-line  
85.42.12.2Usługi kolegiów pracowników służb społecznych, z wyłączeniem usług kolegiów pracowników służb społecznych on-line  
85.42.12.3Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line  
85.42.13Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia on-line  
85.42.13.0Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia on-line  
85.42.14Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line  
85.42.14.0Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line  
85.42.15Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia on-line (studia doktoranckie)  
85.42.15.0Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia on-line (studia doktoranckie)  
85.42.16Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie), z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line  
85.42.16.0Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie), z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line  
85.5USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI  
85.51USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH  
85.51.1Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  
85.51.10Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  
85.51.10.0Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  
85.52USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ  
85.52.1Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej  
85.52.11Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca  
85.52.11.0Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca  
85.52.12Usługi świadczone przez szkoły muzyczne i nauczycieli muzyki  
85.52.12.0Usługi świadczone przez szkoły muzyczne i nauczycieli muzyki  
85.52.13Usługi świadczone przez szkoły sztuk pięknych  
85.52.13.0Usługi świadczone przez szkoły sztuk pięknych  
85.52.19Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej  
85.52.19.0Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej  
85.53USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZKOŁY NAUKI JAZDY, NAUKI PILOTAŻU LUB ŻEGLARSTWA  
85.53.1Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy, nauki pilotażu lub żeglarstwa  
85.53.11Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy  
85.53.11.0Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy  
85.53.12Usługi świadczone przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa  
85.53.12.0Usługi świadczone przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa  
85.59USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  
85.59.1Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
85.59.11Usługi nauczania języków obcych  
85.59.11.0Usługi nauczania języków obcych  
85.59.12Kursy komputerowe  
85.59.12.0Kursy komputerowe  
85.59.13Usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane  
85.59.13.1Usługi w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli  
85.59.13.2Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane  
85.59.19Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
85.59.19.0Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
85.6USŁUGI WSPOMAGAJĄCE EDUKACJĘ  
85.60USŁUGI WSPOMAGAJĄCE EDUKACJĘ  
85.60.1Usługi wspomagające edukację  
85.60.10Usługi wspomagające edukację  
85.60.10.0Usługi wspomagające edukacjęczęściowo 8% - poz. 177 zał. nr 3 do ustawy o VAT - "ex 85.60.10.0 - wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku VAT" 
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.