Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  KZiS  »  3  »   31 - Średni personel nauk fizycznych, chemicznych ...

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

31 -
Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych
32 -
Średni personel do spraw zdrowia
33 -
Średni personel do spraw biznesu i administracji
34 -
Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny
35 -
Technicy informatycy

KodNazwa
 311 Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych
    3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
       311101 Laborant chemiczny
       311102 Probierz
       311103 Technik analitykS
       311104 Technik geodetaS
       311105 Technik geofizyk
       311106 Technik geologS
       311107 Technik hydrolog
       311108 Technik meteorolog
       311109 Technik metrolog
       311190 Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
    3112 Technicy budownictwa
       311201 Kosztorysant budowlany
       311202 Laborant budowlany
       311203 Technik architekt
       311204 Technik budownictwaS
       311205 Technik budownictwa wodnegoS
       311206 Technik drogownictwaS
       311207 Technik dróg i mostów kolejowychS
       311208 Technik inżynierii środowiska i melioracjiS
       311209 Technik urządzeń sanitarnychS
       311210 Technik renowacji elementów architekturyS
       311211 Inspektor budowlany
       311212 Inspektor budowy dróg
       311213 Inspektor budowy mostów
       311214 Inspektor ochrony przeciwpożarowej
       311215 Mostowniczy
       311290 Pozostali technicy budownictwa
    3113 Technicy elektrycy
       311302 Technik elektroenergetyk transportu szynowegoS
       311303 Technik elektrykS
       311304 Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
       311305 Technik elektryk samochodowy
       311306 Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
       311307 Technik energetykS
       311390 Pozostali technicy elektrycy
    3114 Technicy elektronicy i pokrewni
       311401 Diagnosta kolejowy
       311402 Instalator systemów alarmowych
       311403 Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych
       311404 Instalator systemów telewizji przemysłowej
       311406 Projektant systemów alarmowych
       311407 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowymS
       311408 Technik elektronikS
       311409 Technik elektroniki medycznej
       311410 Technik mechatronikS
       311411 Technik elektroniki i informatyki medycznejS
       311412 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznejS
       311490 Pozostali technicy elektronicy i pokrewni
    3115 Technicy mechanicy
       311501 Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
       311503 Kontroler stanu technicznego pojazdów
       311504 Technik mechanikS
       311505 Technik mechanik budowy środków transportu
       311506 Technik mechanik eksploatacji środków transportu
       311508 Technik mechanik maszyn i urządzeń
       311509 Technik mechanik obróbki skrawaniem
       311510 Technik mechanik precyzyjny
       311511 Technik mechanik urządzeń przemysłowych
       311512 Technik mechanizacji rolnictwaS
       311513 Technik pojazdów samochodowychS
       311514 Technik utrzymania ruchu
       311515 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiS
       311590 Pozostali technicy mechanicy
    3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni
       311601 Technik papiernictwaS
       311602 Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
       311603 Technik technologii chemicznejS
       311604 Technik technologii środków farmaceutycznych
       311605 Technik technologii środków kosmetycznych
       311606 Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
       311690 Pozostali technicy chemicy i pokrewni
    3117 Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
       311701 Technik górnictwa odkrywkowegoS
       311702 Technik górnictwa otworowegoS
       311703 Technik górnictwa podziemnegoS
       311704 Technik hutnikS
       311705 Technik odlewnikS
       311706 Technik przeróbki kopalin stałychS
       311707 Technik wiertnikS
       311790 Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
    3118 Kreślarze
       311801 Rysownik geodezyjny
       311802 Rysownik kartograficzny
       311803 Operator CAD
       311890 Pozostali kreślarze
    3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
       311901 Cechowniczy
       311902 Kontroler jakości połączeń spawanych
       311903 Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
       311904 Operator badań defektoskopowych
       311905 Operator reaktora
       311906 Pracownik obsługi bankomatów
       311907 Serwisant urządzeń medycznych
       311908 Technik akustyk
       311909 Technik automatykS
       311910 Technik budownictwa okrętowegoS
       311911 Technik cyfrowych procesów graficznychS
       311912 Technik garbarzS
       311913 Technik gazownictwaS
       311914 Technik instrumentów muzycznych
       311915 Technik normowania pracy
       311916 Technik obuwnikS
       311917 Technik organizacji produkcji
       311918 Technik poligraf
       311919 Technik pożarnictwaS
       311920 Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
       311921 Technik technologii ceramicznejS
       311922 Technik technologii drewnaS
       311923 Technik technologii materiałów budowlanych
       311924 Technik technologii odzieżyS
       311925 Technik technologii szkłaS
       311926 Technik technologii wyrobów skórzanychS
       311927 Technik transportu drogowegoS
       311928 Technik transportu kolejowegoS
       311929 Technik chłodnictwa i klimatyzacjiS
       311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejS
       311931 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnychS
       311932 Technik włókiennikS
       311933 Stroiciel fortepianów i pianinS
       311934 Technik budowy fortepianów i pianinS
       311935 Technik procesów drukowaniaS
       311936 Technik procesów introligatorskichS
       311937 Kontroler jakości wyrobów przemysłowych
       311939 Technik konserwator urządzeń dźwigowych
       311940 Technik urządzeń dźwigowychS
       311941 Technik przemysłu modyS
       311990 Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
 312 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz osoby dozoru ruchu w górnictwie
    3121 Osoby dozoru ruchu w górnictwie
       312101 Osoby dozoru ruchu w górnictwie odkrywkowym
       312102 Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym
       312103 Osoby dozoru ruchu w górnictwie podziemnym
       312190 Pozostałe osoby dozoru ruchu w górnictwie
    3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
       312201 Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym
       312202 Mistrz produkcji w przemyśle drzewnym
       312203 Mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym
       312204 Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym
       312205 Mistrz produkcji w przemyśle farmaceutycznym
       312206 Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym
       312207 Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym
       312208 Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym
       312209 Mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym
       312210 Mistrz produkcji w poligrafii
       312290 Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
    3123 Mistrzowie produkcji w budownictwie
       312301 Mistrz produkcji w budownictwie drogowym
       312302 Mistrz produkcji w budownictwie kolejowym
       312303 Mistrz produkcji w budownictwie mostowym
       312304 Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym
       312305 Mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym
       312306 Mistrz produkcji w budownictwie wodnym
       312390 Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie
 313 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych
    3131 Operatorzy urządzeń energetycznych
       313101 Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
       313102 Elektroenergetyk elektrowni wodnych
       313103 Elektroenergetyk nastawni
       313104 Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń
       313105 Maszynista agregatów prądotwórczych
       313106 Maszynista turbozespołu parowego
       313107 Maszynista turbozespołu wodnego
       313108 Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni
       313109 Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni
       313110 Obchodowy bloku
       313190 Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych
    3132 Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
       313201 Operator aparatury utylizacji odpadów toksycznych
       313202 Maszynista chłodni
       313203 Maszynista sprężarek
       313204 Maszynista wentylatorów w kopalni
       313205 Operator (maszynista) stacji pomp
       313206 Operator spalarni odpadów komunalnych
       313207 Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających
       313208 Operator urządzeń oczyszczania ścieków
       313209 Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody
       313210 Pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
       313290 Pozostali operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
    3133 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym
       313301 Kontroler (sterowniczy) procesów w produkcji nawozów sztucznych
       313303 Kontroler (sterowniczy) reaktorów chemicznych
       313304 Kontroler (sterowniczy) urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych
       313305 Kontroler (sterowniczy) urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
       313306 Kontroler (sterowniczy) urządzeń filtrujących i oddzielających
       313307 Kontroler (sterowniczy) urządzeń koksowniczych
       313390 Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym
    3134 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
       313401 Kontroler (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
    3135 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
       313501 Kontroler (sterowniczy) urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali
       313502 Kontroler (sterowniczy) urządzeń do wytopu metali
       313503 Kontroler (sterowniczy) urządzeń obróbki cieplnej metali
       313504 Kontroler (sterowniczy) urządzeń odlewniczych
       313505 Kontroler (sterowniczy) urządzeń walcowniczych
       313590 Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
    3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
       313901 Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych
       313902 Kontroler (sterowniczy) urządzeń do produkcji papieru
       313903 Operator robotów i manipulatorów przemysłowych
       313904 Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej
       313990 Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
 314 Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności
    3141 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)
       314101 Laborant mikrobiologiczny
       314102 Laborant biochemiczny
       314103 Laborant w hodowli roślin
       314190 Pozostali technicy nauk biologicznych
    3142 Technicy rolnictwa i pokrewni
       314201 Laborant nasiennictwa
       314202 Technik architektury krajobrazuS
       314203 Technik hodowca koniS
       314204 Technik hodowca zwierząt
       314205 Technik ogrodnikS
       314206 Technik pszczelarzS
       314207 Technik rolnikS
       314208 Technik rybactwa śródlądowegoS
       314290 Pozostali technicy rolnictwa i pokrewni
    3143 Technicy leśnictwa
       314301 Technik leśnikS
    3144 Technicy technologii żywności
       314401 Kontroler jakości produktów spożywczych
       314402 Technik przetwórstwa mleczarskiegoS
       314403 Technik technologii żywnościS
       314404 Technik technologii żywności - cukrownictwo
       314405 Technik technologii żywności - produkcja cukiernicza
       314406 Technik technologii żywności - produkcja koncentratów spożywczych
       314407 Technik technologii żywności - produkcja piekarsko-ciastkarska
       314408 Technik technologii żywności - przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej
       314409 Technik technologii żywności - przetwórstwo fermentacyjne
       314410 Technik technologii żywności - przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie
       314411 Technik technologii żywności - przetwórstwo mięsne
       314412 Technik technologii żywności - przetwórstwo mleczarskie
       314413 Technik technologii żywności - przetwórstwo owocowo-warzywne
       314414 Technik technologii żywności - przetwórstwo rybne
       314415 Technik technologii żywności - przetwórstwo surowców olejarskich
       314416 Technik technologii żywności - przetwórstwo zbożowe
       314417 Technik technologii żywności - przetwórstwo ziemniaczane
       314490 Pozostali technicy technologii żywności
 315 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych)
    3151 Pracownicy służb technicznych żeglugi
       315101 Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej
       315102 Oficer automatyk okrętowy
       315103 Oficer mechanik
       315104 Stermotorzysta żeglugi śródlądowej
       315105 Technik mechanik okrętowyS
       315190 Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi
    3152 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
       315202 Bosman portu
       315203 Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
       315204 Kapitan portu morskiego
       315205 Kapitan statku morskiego
       315206 Kapitan żeglugi śródlądowej
       315207 Kapitan żeglugi przybrzeżnej
       315208 Oficer pokładowy
       315209 Oficer portu
       315210 Obserwator radarowy żeglugi śródlądowej
       315211 Pilot morski
       315212 Pilot żeglugi śródlądowej
       315214 Technik nawigator morskiS
       315215 Technik rybołówstwa morskiegoS
       315216 Technik żeglugi śródlądowejS
       315217 Szyper
       315290 Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
    3153 Piloci statków powietrznych i personel pokrewny
       315301 Mechanik pokładowy
       315302 Nawigator lotniczy
       315305 Operator tankowania statków powietrznych
       315306 Pilot balonu wolnego
       315308 Pilot samolotowy zawodowy / liniowy
       315309 Pilot sterowcowy zawodowy
       315310 Pilot szybowcowy
       315311 Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy
       315312 Pilot wiatrakowcowy zawodowy
       315314 Skoczek spadochronowy
       315316 Technik awionikS
       315317 Technik mechanik lotniczyS
       315318 Mechanik lotniczy obsługi technicznej
       315319 Pilot pionowzlotu
       315390 Pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny
    3154 Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
       315401 Dyspozytor lotniczy
       315402 Informator służby informacji powietrznej
       315403 Kontroler ruchu lotniczego
       315405 Informator lotniskowej służby informacji powietrznej
       315406 Technik lotniskowych służb operacyjnychS
       315490 Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
    3155 Technicy urządzeń ruchu lotniczego
       315501 Technik urządzeń ruchu lotniczego
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.