Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  KZiS  »  2  »   21 - Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i ...

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

21 -
Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych
22 -
Specjaliści do spraw zdrowia
23 -
Specjaliści nauczania i wychowania
24 -
Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania
25 -
Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych
26 -
Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury

KodNazwa
 211 Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi
    2111 Fizycy i astronomowie
       211101 Astrofizyk
       211102 Astronom
       211103 Fizyk
       211104 Fizyk medyczny
       211190 Pozostali fizycy i astronomowie
    2112 Meteorolodzy
       211201 Hydrometeorolog
       211202 Meteorolog
       211203 Synoptyk
       211204 Klimatolog
       211290 Pozostali meteorolodzy
    2113 Chemicy
       211301 Chemik
       211302 Chemik - technologia chemiczna
       211303 Agrochemik
       211304 Perfumiarz
       211390 Pozostali chemicy
    2114 Specjaliści nauk o Ziemi
       211401 Geofizyk
       211402 Geograf
       211403 Geolog
       211404 Hydrograf morski
       211405 Hydrolog
       211406 Oceanolog
       211490 Pozostali specjaliści nauk o Ziemi
 212 Matematycy, aktuariusze i statystycy
    2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy
       212001 Aktuariusz
       212002 Matematyk
       212003 Demograf
       212004 Statystyk
       212090 Pozostali matematycy, aktuariusze i statystycy
 213 Specjaliści nauk biologicznych i dziedzin pokrewnych
    2131 Biolodzy i pokrewni
       213102 Biochemik
       213103 Biofizyk
       213104 Bioinżynier
       213105 Biolog
       213106 Biotechnolog
       213107 Genetyk
       213108 Mikrobiolog
       213109 Bioinformatyk
       213190 Pozostali biolodzy i pokrewni
    2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
       213201 Doradca rolniczy
       213202 Gleboznawca
       213203 Inżynier leśnictwa
       213204 Inżynier ogrodnictwa
       213205 Inżynier rolnictwa
       213206 Inżynier rybactwa
       213207 Inżynier zootechniki
       213208 Klasyfikator gruntów
       213209 Rzeczoznawca rolniczy
       213290 Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
    2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska
       213301 Audytor środowiskowy
       213302 Ekolog
       213303 Specjalista ochrony środowiska
       213390 Pozostali specjaliści do spraw ochrony środowiska
 214 Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii)
    2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
       214101 Inżynier normowania pracy
       214102 Inżynier organizacji i planowania produkcji
       214103 Inżynier utrzymania ruchu
       214104 Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
       214105 Konsultant komitetu technicznego
       214107 Normalizator
       214108 Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia
       214109 Specjalista kontroli jakości
       214110 Towaroznawca
       214111 Główny technolog
       214190 Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
    2142 Inżynierowie budownictwa
       214201 Inżynier budownictwa - budowle i drogi wodne
       214202 Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne
       214203 Inżynier budownictwa - budownictwo przemysłowe
       214204 Inżynier budownictwa - linie, węzły i stacje kolejowe
       214205 Inżynier budownictwa - urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
       214206 Inżynier budownictwa - wyburzanie obiektów
       214207 Inżynier budowy dróg
       214208 Inżynier budowy mostów
       214209 Inżynier geotechnik
       214210 Rzeczoznawca budowlany
       214290 Pozostali inżynierowie budownictwa
    2143 Inżynierowie inżynierii środowiska
       214301 Inżynier inżynierii środowiska - gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
       214302 Inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia
       214303 Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne
       214304 Inżynier inżynierii środowiska - melioracje
       214305 Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami
       214306 Inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne
       214307 Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
       214390 Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska
    2144 Inżynierowie mechanicy
       214401 Inżynier mechanik - cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
       214402 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali
       214403 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne
       214404 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe
       214405 Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna
       214406 Inżynier mechanik - środki transportu
       214407 Inżynier mechanik - technologia mechaniczna
       214408 Inżynier mechanik lotniczy
       214409 Inżynier mechanizacji rolnictwa
       214410 Inżynier spawalnik
       214411 Konstruktor form wtryskowych
       214412 Inżynier budownictwa okrętowego
       214490 Pozostali inżynierowie mechanicy
    2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni
       214501 Inżynier inżynierii chemicznej
       214502 Inżynier technologii chemicznej
       214503 Inżynier technologii żywności
       214590 Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni
    2146 Inżynierowie górnictwa i metalurgii
       214601 Inżynier górnik - górnictwo otworowe
       214602 Inżynier górnik - górnictwo odkrywkowe
       214603 Inżynier górnik - górnictwo podziemne
       214604 Inżynier górnik - wiertnictwo
       214605 Inżynier hutnik
       214607 Inżynier odlewnik
       214608 Inżynier geofizyk - geofizyka górnicza
       214609 Inżynier geolog - geologia górnicza i poszukiwawcza
       214610 Inżynier geolog - hydrologia górnicza
       214690 Pozostali inżynierowie górnictwa i metalurgii
    2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
       214901 Audytor energetyczny
       214902 Inspektor dozoru technicznego
       214903 Inżynier automatyki i robotyki
       214904 Inżynier awionik
       214905 Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
       214906 Inżynier energetyki
       214907 Inżynier gospodarki przestrzennej
       214908 Inżynier kliniczny
       214909 Inżynier poligrafii
       214910 Inżynier pożarnictwa
       214911 Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
       214912 Inżynier technologii betonów
       214913 Inżynier technologii ceramiki
       214914 Inżynier technologii drewna
       214915 Inżynier technologii przetwórstwa skóry
       214916 Inżynier technologii szkła
       214917 Inżynier transportu drogowego
       214918 Inżynier transportu kolejowego
       214919 Inżynier włókiennik
       214920 Kontroler kolejowy
       214921 Legalizator
       214922 Metrolog
       214923 Nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
       214924 Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych
       214925 Specjalista do spraw pakowania i opakowań
       214926 Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
       214927 Inżynier akustyk
       214929 Inżynier procesu malowania
       214930 Rzeczoznawca samochodowy
       214931 Technolog - programista obrabiarek
       214932 Inżynier inżynierii materiałowej
       214933 Zarządca energią
       214990 Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
 215 Inżynierowie elektrotechnologii
    2151 Inżynierowie elektrycy
       215101 Inżynier elektroenergetyk
       215102 Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych
       215103 Inżynier elektryk
       215104 Inżynier elektryk automatyk
       215105 Inżynier techniki świetlnej
       215106 Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
       215190 Pozostali inżynierowie elektrycy
    2152 Inżynierowie elektronicy
       215201 Inżynier elektronik
       215202 Inżynier mechatronik
       215203 Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
       215204 Optoelektronik
       215290 Pozostali inżynierowie elektronicy
    2153 Inżynierowie telekomunikacji
       215301 Inżynier telekomunikacji
       215302 Technolog inżynierii telekomunikacyjnej
       215303 Inżynier teleinformatyk
       215390 Pozostali inżynierowie telekomunikacji
 216 Architekci, geodeci i projektanci
    2161 Architekci
       216101 Architekt
       216102 Architekt wnętrz
       216190 Pozostali architekci
    2162 Architekci krajobrazu
       216201 Architekt krajobrazu
       216202 Architekt zieleni wewnątrz budynków
       216290 Pozostali architekci krajobrazu
    2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
       216301 Projektant biżuterii
       216302 Kostiumograf
       216303 Projektant mody
       216304 Projektant wzornictwa przemysłowego
       216305 Projektant ekspozycji towarów i usług (visual merchandiser)
       216390 Pozostali projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
    2164 Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
       216401 Inżynier ruchu drogowego
       216402 Inżynier ruchu kolejowego
       216403 Urbanista
       216490 Pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
    2165 Kartografowie i geodeci
       216501 Inżynier geodeta - fotogrametria i teledetekcja
       216502 Inżynier geodeta - geodezja górnicza
       216503 Inżynier geodeta - geodezja inżynieryjno-przemysłowa
       216504 Inżynier geodeta - geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych
       216505 Inżynier geodeta - geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne
       216506 Inżynier geodeta - geomatyka
       216507 Inżynier geodeta - kataster i gospodarka nieruchomościami
       216508 Kartograf
       216590 Pozostali kartografowie i geodeci
    2166 Projektanci grafiki i multimediów
       216601 Grafik komputerowy DTP
       216602 Grafik komputerowy multimediów
       216603 Ilustrator
       216604 Projektant grafiki
       216605 Projektant grafiki stron internetowych
       216606 Specjalista do spraw animacji multimedialnej
       216690 Pozostali projektanci grafiki i multimediów
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Druki Gofin

Newslettery

Pytania Czytelników

 

Forum

Orzecznictwo dla firm

Tarcza Antykryzysowa

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Przepisy Prawne

Terminy

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.