Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  KZiS  »  8  »   81 - Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych ...

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

81 -
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych
82 -
Monterzy
83 -
Kierowcy i operatorzy pojazdów

KodNazwa
 811 Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni
    8111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
       811101 Górnik eksploatacji podziemnejS
       811102 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóżS
       811103 Sygnalista szybowy
       811107 Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu
       811108 Operator maszyn urabiających i ładujących
       811111 Wydobywca kruszywa i gliny
       811190 Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
    8112 Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
       811201 Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu
       811202 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud
       811203 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla
       811204 Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych
       811290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
    8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
       811301 Górnik eksploatacji otworowejS
       811302 Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych
       811304 Wiertacz studni
       811305 WiertaczS
       811390 Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
    8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
       811401 Hartowacz betonów i sylikatów
       811402 Krajacz materiałów budowlanych
       811404 Operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych
       811405 Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego
       811406 Operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych
       811407 Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych
       811408 Pilarz kamienia
       811409 Szlifierz kamienia
       811490 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
 812 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu
    8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
       812101 Ciągacz rur
       812102 Hartownik
       812103 Operator agregatów do obróbki cieplnej
       812104 Operator maszyn do produkcji drutów i prętów
       812105 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznejS
       812106 Operator maszyn i urządzeń metalurgicznychS
       812107 Operator maszyn i urządzeń odlewniczychS
       812108 Operator maszyny rozlewniczej
       812109 Operator pieców do obróbki cieplnej
       812110 Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali
       812111 Operator urządzeń do elektrolitycznego uzyskiwania metali
       812112 Operator urządzeń próżniowego odgazowania stali
       812113 Operator urządzeń przygotowania wsadu
       812114 Operator urządzeń walcowni
       812115 Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni
       812116 Piecowy pieca łukowego
       812117 Pulpitowy wielkich pieców
       812118 Tłoczarz w metalu
       812119 Wytapiacz metali nieżelaznych
       812120 Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów
       812190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
    8122 Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
       812201 Operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok
       812202 Operator urządzeń do emaliowania
       812203 Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych
       812204 Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok
       812205 Operator urządzeń do platerowania
       812206 Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok
       812207 Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok
       812290 Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
 813 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych
    8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
       813101 Aparatowy procesów chemicznych
       813102 Operator maszyn do produkcji papy
       813103 Operator maszyn do produkcji taśm magnetycznych
       813104 Operator maszyn zapałczanych
       813105 Operator reaktorów i autoklawów
       813106 Operator urządzeń destylacyjnych
       813107 Operator urządzeń do ekstrakcji
       813108 Operator urządzeń do krystalizacji
       813109 Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
       813110 Operator urządzeń do produkcji cementu
       813111 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych
       813112 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych
       813113 Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów
       813114 Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych
       813115 Operator urządzeń do produkcji katalizatorów
       813116 Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych
       813117 Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych
       813118 Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewnych
       813119 Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych
       813120 Operator urządzeń do produkcji ołówków
       813121 Operator urządzeń do produkcji sadzy
       813122 Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry
       813123 Operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących
       813124 Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych
       813125 Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych
       813126 Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych
       813127 Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych
       813128 Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
       813129 Operator urządzeń filtrujących
       813130 Operator urządzeń granulujących
       813131 Operator urządzeń homogenizujących
       813132 Operator urządzeń koksowniczych
       813133 Operator urządzeń mieszających
       813134 Operator urządzeń przemysłu chemicznegoS
       813135 Operator urządzeń rozdrabniających
       813136 Operator urządzeń sorpcyjnych
       813137 Operator urządzeń wyparnych
       813138 Operator wirówek
       813139 Stokażowy
       813190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
    8132 Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
       813201 Operator minilabu fotograficznego
       813202 Operator urządzeń do obróbki błon i filmów fotograficznych
       813290 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
 814 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych
    8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
       814101 Aparatowy produkcji wyrobów maczanych
       814102 Operator urządzeń do wulkanizacji
       814103 Operator urządzeń do przetwórstwa surowców gumowych
       814104 Wulkanizator
       814105 Wulkanizator taśm przenośnikowych
       814190 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
    8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
       814201 Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych
       814202 Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw
       814203 Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych
       814204 Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych
       814205 Operator urządzeń do cięcia folii i płyt
       814206 Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
       814207 Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
       814208 Operator wtryskarki
       814209 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychS
       814290 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
    8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
       814301 Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych
       814302 Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury
       814303 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych
       814304 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych
       814305 Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej
       814306 Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei
       814307 Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru
       814308 Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej
       814390 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
 815 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych
    8151 Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
       815101 Operator maszyn do przygotowania włókien
       815102 Operator maszyn przędzalniczych
       815103 Operator przewijarek i skręcarek nitek
       815190 Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
    8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
       815201 Operator maszyn dziewiarskich
       815202 Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
       815203 Operator maszyn tkackich
       815204 Operator maszyn w przemyśle włókienniczymS
       815290 Pozostali operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
    8153 Operatorzy maszyn do szycia
       815301 Szwaczka maszynowa
    8154 Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
       815401 Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
    8155 Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
       815501 Operator agregatów natryskowych
       815502 Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór
       815503 Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór
       815590 Pozostali operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
    8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
       815601 Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych
       815602 Operator urządzeń kaletniczych
       815603 Operator urządzeń montażowych obuwia
       815604 Operator urządzeń wykrawających elementy obuwia
       815605 Obuwnik przemysłowy
       815690 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia
    8157 Operatorzy maszyn do prania
       815701 Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów
       815702 Pracownik pralni chemicznej
       815790 Pozostali operatorzy maszyn do prania
    8159 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
       815901 Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin
       815902 Operator maszyn tapicerskich
       815903 Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży
       815904 Operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających
       815990 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
 816 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
    8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
       816001 Aparatowy produkcji drożdży
       816002 Aparatowy produkcji octu
       816003 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoS
       816004 Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty
       816005 Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego
       816006 Operator urządzeń do produkcji cukru
       816007 Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych
       816008 Operator urządzeń do produkcji majonezu i musztardy
       816009 Operator urządzeń do produkcji makaronu
       816010 Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych
       816011 Operator urządzeń do produkcji pasz
       816012 Operator urządzeń do produkcji pieczywa
       816013 Operator urządzeń do produkcji piwa
       816014 Operator urządzeń do produkcji spirytusu
       816015 Operator urządzeń do produkcji tłuszczów roślinnych
       816016 Operator urządzeń do produkcji wina
       816017 Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych
       816018 Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
       816019 Operator urządzeń do produkcji wyrobów spirytusowych
       816020 Operator urządzeń do przerobu ziarna kakaowego
       816021 Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż
       816022 Operator urządzeń do suszenia zbóż
       816023 Operator urządzeń elewatorów zbożowych
       816024 Operator urządzeń linii aseptycznego rozlewu w opakowania kartonowe
       816025 Operator urządzeń przemysłu tytoniowego
       816026 Operator urządzeń do przetwórstwa drobiu
       816027 Operator urządzeń do przetwórstwa kawy
       816028 Operator urządzeń do przetwórstwa mięsa
       816029 Operator urządzeń do przetwórstwa owocowo-warzywnego
       816030 Operator urządzeń do przetwórstwa ryb
       816031 Operator urządzeń do przetwórstwa ziemniaczanego
       816090 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
 817 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru
    8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
       817101 Operator kalandrów wyrobów papierowych
       817102 Operator linii do belowania makulatury
       817103 Operator maszyny odwadniającej celulozę
       817104 Operator maszyny papierniczej
       817105 Operator maszyny tekturniczej
       817106 Operator pergaminiarki
       817107 Operator urządzeń bielących masy włókniste
       817108 Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych
       817109 Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej
       817110 Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych
       817111 Operator urządzeń do ścierania drewna
       817112 Operator urządzeń rębalni drewna
       817113 Operator urządzeń rozwłókniających
       817114 Operator urządzeń warzelni
       817190 Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
    8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
       817201 Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
       817202 Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy
       817203 Operator pras w produkcji drzewnej
       817204 Operator sklejarek płyt stolarskich
       817205 Operator skrawarek drewna
       817206 Operator spajarek okleiny i łuszczki
       817207 Operator strugarek i frezarek do drewna
       817208 Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt
       817209 Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy
       817210 Pilarz
       817211 Tartacznik
       817212 Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnejS
       817290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
 818 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych
    8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
       818101 Operator automatów do formowania wyrobów szklanych
       818102 Operator maszyn do formowania szkła płaskiego
       818103 Operator odprężarek wyrobów szklanych
       818104 Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła
       818105 Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
       818106 Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych
       818107 Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych
       818108 Operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych
       818109 Operator urządzeń do gięcia szkła
       818110 Operator urządzeń do hartowania szkła
       818111 Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych
       818112 Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła
       818113 Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych
       818114 Operator urządzeń do produkcji termosów
       818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznegoS
       818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiegoS
       818117 Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej
       818118 Przygotowywacz mas ceramicznych
       818119 Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych
       818120 Szlifierz ceramiki
       818121 Maszynowy szlifierz-polerowacz szkła
       818122 Topiarz fryty
       818123 Topiarz mas mineralnych
       818124 Topiarz szkła
       818125 Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych
       818126 Wypalacz wyrobów ceramicznych
       818190 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
    8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni
       818201 Maszynista kotła
       818202 Maszynista urządzeń nawęglania
       818203 Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania
       818204 Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania
       818205 Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania
       818206 Palacz kotłów parowych
       818290 Pozostali maszyniści kotłów parowych i pokrewni
    8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
       818301 Operator maszyn kopertujących
       818302 Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek
       818303 Operator urządzeń pakujących
       818304 Operator urządzeń znakujących
       818390 Pozostali operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
    8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
       818901 Operator urządzeń do paletyzacji
       818902 Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych
       818903 Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
       818990 Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Druki Gofin

Newslettery

Pytania Czytelników

 

Forum

Orzecznictwo dla firm

Tarcza Antykryzysowa

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Przepisy Prawne

Terminy

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.