Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja C  »   Dział 10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 10 -
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Dział 11 -
PRODUKCJA NAPOJÓW
Dział 12 -
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Dział 13 -
PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
Dział 14 -
PRODUKCJA ODZIEŻY
Dział 15 -
PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
Dział 16 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
Dział 17 -
PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
Dział 18 -
POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
Dział 19 -
WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
Dział 20 -
PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
Dział 21 -
PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
Dział 22 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
Dział 23 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
Dział 24 -
PRODUKCJA METALI
Dział 25 -
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
Dział 26 -
PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
Dział 27 -
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Dział 28 -
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dział 29 -
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Dział 31 -
PRODUKCJA MEBLI
Dział 32 -
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
Dział 33 -
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
10.1Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
10.11Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
10.11.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Podklasa ta obejmuje:

 • czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła, świń, jagniąt, owiec, królików itp.,
 • produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach,
 • produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach,
 • ubój i przetwarzanie wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach,
 • produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych,
 • wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego,
 • przetwarzanie odpadów zwierzęcych,
 • produkcję wełny surowej poubojowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wytapiania jadalnych tłuszczów z drobiu, sklasyfikowanego w 10.12.Z,
 • pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.
10.12Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.12.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Podklasa ta obejmuje:

 • czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu,
 • produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu,porcjowanego,
 • wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu,
 • produkcję pierza i puchu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.
10.13Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.13.ZProdukcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję mięsa suszonego, solonego lub wędzonego,
 • produkcję wyrobów z mięsa:
  • kiełbas, wędlin, pasztetów, puddingów mięsnych, "andouillettes" (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana naparze, często w cieście).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji gotowych dań z mięsa (w tym z mięsa drobiowego),zamrożonych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
 • produkcji zup zawierających mięso, sklasyfikowanej w 10.89.Z,
 • handlu hurtowego mięsem, sklasyfikowanego w 46.32.Z,
 • pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.
10.2Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.20Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.20.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Podklasa ta obejmuje:

 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków obejmujące: mrożenie, głębokie mrożenie, suszenie, gotowanie, wędzenie,solenie, przechowywanie w solance, puszkowanie itp.,
 • produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: filetów rybnych,ikry, kawioru, substytutów kawioru itp.,
 • produkcję mączki rybnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub dokarmienia zwierząt,
 • produkcję mąki, mączki i granulek z ryb i ssaków morskich, nienadających się do spożycia przez ludzi,
 • działalność statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania i konserwowania ryb,
 • obróbkę wodorostów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • przetwarzania ryb na statkach prowadzących połowy ryb,sklasyfikowanego w 03.11.Z,
 • przetwarzania wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach,sklasyfikowanego w 10.11.Z,
 • produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich, sklasyfikowanej w 10.41.Z,
 • produkcji gotowych, mrożonych dań rybnych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
 • produkcji zup rybnych, sklasyfikowanej w 10.89.Z.
10.3Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.31Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.31.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

Podklasa ta obejmuje:

 • przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków:
  • produkcję gotowych mrożonych ziemniaków,
  • produkcję ziemniaków purée w proszku,
  • produkcję zakąsek ziemniaczanych,
  • produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów),
  • produkcję mąki i mączki ziemniaczanej,
 • przemysłowe obieranie ziemniaków.
10.32Produkcja soków z owoców i warzyw
10.32.ZProdukcja soków z owoców i warzyw

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję soków z owoców i warzyw,
 • produkcję koncentratów ze świeżych owoców i warzyw.
10.39Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.39.ZPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję żywności składającej się głównie z owoców lub warzyw, z wyłączeniem gotowych dań - mrożonych lub w puszkach,
 • konserwowanie owoców, orzechów i warzyw poprzez zamrażanie, suszenie,zalewanie olejem lub octem, puszkowanie itp.,
 • wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych,
 • produkcję dżemów, marmolady i galaretek,
 • prażenie orzechów,
 • produkcję artykułów spożywczych z orzechów,
 • produkcję łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw,takich jak:
  • sałatki; pakowane mieszanki sałatek,
  • obrane lub pocięte warzywa,
  • tofu (ser sojowy).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 10.32.Z,
 • produkcji mąki i mączki z roślin strączkowych, sklasyfikowanej w 10.61.Z,
 • konserwowania w cukrze owoców i orzechów, sklasyfikowanego w 10.82.Z,
 • produkcji gotowych dań warzywnych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
 • produkcji sztucznych koncentratów spożywczych, sklasyfikowanej w 10.89.Z.
10.4Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Grupa ta obejmuje produkcję nieoczyszczonych (surowych) i rafinowanych olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, z wyłączeniem wytapiania jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego.

10.41Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.41.ZProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nieoczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju palmowego, oleju słonecznikowego, oleju z nasion bawełny, oleju rzepakowego, oleju gorczycowego, oleju z siemienia lnianego itp.,
 • produkcję nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin oleistych,orzechów lub ziaren oleistych,
 • produkcję rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego itp.,
 • przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie, gotowanie, odwadnianie,utwardzanie itp.,
 • produkcję niejadalnych olejów i tłuszczów zwierzęcych,
 • produkcję olejów z ryb i ssaków morskich,
 • produkcję puchu bawełnianego (lintersu), makuchów z nasion oleistych oraz innych pozostałości powstających przy produkcji oleju.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wytapiania i rafinacji smalcu i innych zwierzęcych tłuszczów jadalnych, sklasyfikowanych w 10.11.Z,
 • produkcji margaryny, sklasyfikowanej w 10.42.Z,
 • mielenia kukurydzy metodą mokrą i wytwarzania oleju kukurydzianego,sklasyfikowanych w 10.62.Z,
 • wytwarzania olejków eterycznych, sklasyfikowanego w 20.53.Z,
 • przetwarzania olejów i tłuszczów za pomocą procesów chemicznych,sklasyfikowanego w 20.59.Z.
10.42Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.42.ZProdukcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję margaryny,
 • produkcję past będących mieszaniną różnych tłuszczów jadalnych,
 • produkcję jadalnych mieszanek tłuszczowych zapobiegających przywieraniu do form.
10.5Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
10.51Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.51.ZPrzetwórstwo mleka i wyrób serów

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję świeżego płynnego mleka, mleka sterylizowanego (włączając mleko pasteryzowane lub poddane działaniu bardzo wysokich temperatur(tzw. UHT)) oraz mleka homogenizowanego,
 • produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka,
 • produkcję śmietany ze świeżego mleka: sterylizowanej (włączając śmietanę pasteryzowaną lub poddaną działaniu bardzo wysokich temperatur(tzw. UHT)), homogenizowanej,
 • produkcję mleka odwodnionego lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego,
 • produkcję mleka lub śmietany w postaci stałej,
 • produkcję masła,
 • produkcję jogurtu i kefiru,
 • produkcję serów i twarogów,
 • produkcję serwatki,
 • produkcję kazeiny i laktozy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji surowego mleka krowiego i bawolego, sklasyfikowanej w 01.41.Z,
 • produkcji surowego mleka owiec i kóz, sklasyfikowanej w 01.45.Z,
 • produkcji substytutów mleka i sera nie opartych na mleku,sklasyfikowanej w 10.89.Z.
10.52Produkcja lodów
10.52.ZProdukcja lodów

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję lodów i innych deserów mrożonych, np. sorbetów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności lodziarni, sklasyfikowanej w 56.10.A, 56.10.B.
10.6Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

Grupa ta obejmuje:

 • przemiał zbóż lub warzyw na mąkę i mączkę,
 • przemiał, czyszczenie i polerowanie ryżu,
 • produkcję mieszanek mąki,
 • przemiał metodą mokrą ziarna i warzyw,
 • produkcję skrobi i wyrobów skrobiowych.
10.61Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.61.ZWytwarzanie produktów przemiału zbóż

Podklasa ta obejmuje:

 • przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i śruty pszennej;przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych zbóż,
 • przemiał ryżu: produkcję ryżu łuskanego, mielonego, polerowanego,lukrowanego, parowanego lub preparowanego; produkcję mąki ryżowej,
 • przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub bulw oraz z orzechów jadalnych,
 • wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej,
 • wytwarzanie mąki wieloskładnikowej oraz mieszanek do wypieku chleba,ciast, herbatników i naleśników.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji mąki i mączki ziemniaczanej, sklasyfikowanej w 10.31.Z,
 • mielenia kukurydzy metodą mokrą, sklasyfikowanej w 10.62.Z.
10.62Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.62.ZWytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

Podklasa ta obejmuje:

 • wytwarzanie skrobi z ziemniaków, ryżu, kukurydzy itp.,
 • mielenie kukurydzy metodą mokrą,
 • wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy, inuliny, izoglukozy itp.,
 • wytwarzanie glutenu,
 • wytwarzanie tapioki i jej namiastek ze skrobi,
 • wytwarzanie oleju kukurydzianego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wytwarzania laktozy (cukru mlekowego), sklasyfikowanego w 10.51.Z,
 • produkcji cukru trzcinowego lub buraczanego, sklasyfikowanej w 10.81.Z.
10.7Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
10.71Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.71.ZProdukcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Podklasa ta obejmuje produkcję:

 • chleba i bułek,
 • ciast, ciastek, placków, tarty, naleśników, gofrów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji suchych wyrobów piekarskich i ciastkarskich,sklasyfikowanej w 10.72.Z,
 • produkcji wyrobów mącznych (makaronów), sklasyfikowanej w 10.73.Z,
 • podgrzewania wyrobów piekarskich do bezpośredniej konsumpcji,sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56.
10.72Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.ZProdukcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję sucharów, herbatników i pozostałych suchych wyrobów piekarskich i ciastkarskich,
 • produkcję konserwowanych ciast i ciastek,
 • produkcję słodkich lub słonych przekąsek (paluszków, krakersów,precli itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji przekąsek ziemniaczanych, sklasyfikowanej w 10.31.Z.
10.73Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.73.ZProdukcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję makaronów, pierogów i klusek, gotowanych lub surowych,nadziewanych lub nienadziewanych,
 • produkcję kuskusu,
 • produkcję konserwowanych lub mrożonych wyrobów makaronowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji gotowych dań zawierających kuskus, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
 • produkcji zup zawierających makaron, sklasyfikowanej w 10.89.Z.
10.8Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
10.81Produkcja cukru
10.81.ZProdukcja cukru

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję i rafinację cukru (sacharozy) oraz substytutów cukru, z buraków, trzciny cukrowej, kolonu i palmy,
 • produkcję syropów cukrowych,
 • produkcję melasy,
 • produkcję syropu i cukru klonowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji glukozy, syropu glukozowego, maltozy, sklasyfikowanej w 10.62.Z.
10.82Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.82.ZProdukcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kakao, masła kakaowego, tłuszczu i oleju kakaowego,
 • produkcję czekolady i wyrobów czekoladowych,
 • produkcję wyrobów cukierniczych, takich jak: cukierki, karmelki,drażetki, pastylki, nugaty, pomadki, biała czekolada,
 • produkcję gumy do żucia,
 • konserwowanie w cukrze owoców i orzechów, skórek owocowych i pozostałych części roślin.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sacharozy, sklasyfikowanej w 10.81.Z.
10.83Przetwórstwo herbaty i kawy
10.83.ZPrzetwórstwo herbaty i kawy

Podklasa ta obejmuje:

 • dekofeinizację i prażenie kawy,
 • produkcję wyrobów kawowych:
  • kawy mielonej,
  • kawy rozpuszczalnej,
  • ekstraktów i koncentratów kawy,
 • produkcję substytutów kawy,
 • produkcję mieszanek różnych gatunków herbaty oraz mieszanek herbatymaté (herbaty paragwajskiej),
 • produkcję ekstraktów i preparatów z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej),
 • produkcję herbat ziołowych (mięty, werbeny pospolitej, rumianku itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji inuliny, sklasyfikowanej w 10.62.Z,
 • produkcji napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 11,
 • przygotowania produktów roślinnych dla celów farmaceutycznych,sklasyfikowanego w 21.20.Z.
10.84Produkcja przypraw
10.84.ZProdukcja przypraw

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję przypraw, sosów i podobnych dodatków do potraw, takich jak:
  • majonez,
  • mąka i mączka musztardowa,
  • gotowa musztarda itp.,
 • produkcję octu,
 • produkcję soli kuchennej, włączając sól jodowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • uprawy roślin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.28.Z.
10.85Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.85.ZWytwarzanie gotowych posiłków i dań

Podklasa ta obejmuje produkcję gotowych (tj. przygotowanych,przyprawionych i ugotowanych) posiłków i dań, zamrożonych lub w puszkach, składających się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw itp.), które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję dań z mięsa lub drobiu,
 • produkcję dań rybnych, włączając rybę i frytki,
 • produkcję gotowych dań z warzyw,
 • produkcję gotowych dań zawierających kuskus lub wyroby mączne,
 • produkcję pizzy, zamrożonej lub inaczej zakonserwowanej,
 • produkcję dań regionalnych i narodowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji świeżej żywności lub żywności składającej się z mniej niż dwóch składników, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 10,
 • produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,
 • sprzedaży detalicznej gotowych posiłków i dań w sklepach,sklasyfikowanej w 47.11.Z, 47.29.Z,
 • sprzedaży hurtowej gotowych posiłków i dań, sklasyfikowanej w 46.38.Z,
 • przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56,
 • działalności związanej z dostawą żywności, wykonywanej na podstawie umowy, sklasyfikowanej w 56.29.Z.
10.86Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.86.ZProdukcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Podklasa ta obejmuje produkcję specjalnej żywności, takiej jak:

 • żywność dla niemowląt,
 • żywność będąca pochodną mleka i pozostałych artykułów spożywczych,
 • żywność dla dzieci,
 • żywność niskokaloryczna i o zmniejszonej kaloryczności dla utrzymania właściwego ciężaru ciała,
 • żywność dietetyczna zalecana do stosowania przy leczeniu schorzeń,
 • żywność o niskiej zawartości sodu (lub bez sodu), zawierająca sole mineralne,
 • żywność bezglutenowa,
 • żywność zalecana przy zwiększonym wysiłku fizycznym, w szczególności dla sportowców,
 • żywność dla diabetyków.
10.89Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.89.ZProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję zup i bulionów (rosołów),
 • produkcję miodu sztucznego i karmelu,
 • produkcję gotowej żywności łatwo psującej się, takiej jak:
  • kanapki,
  • świeża (nieupieczona) pizza,
 • produkcję suplementów żywności i pozostałych artykułów spożywczych,gdzie indziej niesklasyfikowaną,
 • produkcję drożdży,
 • produkcję soków i ekstraktów z mięsa, ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • produkcję substytutów artykułów mlecznych i serowych,
 • produkcję wyrobów z jaj, albuminę jaja,
 • produkcję sztucznych koncentratów spożywczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw,sklasyfikowanej w 10.39.Z,
 • produkcji mrożonej lub inaczej zakonserwowanej pizzy, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
 • produkcji napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 11.
10.9Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
10.91Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.91.ZProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich i ryb, włączając produkcję koncentratów paszowych i dodatków paszowych,
 • przygotowywanie pasz jedno składnikowych,
 • przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt,sklasyfikowanej w 10.20.Z,
 • wytwarzania makuchów z nasion roślin oleistych, sklasyfikowanego w 10.41.Z,
 • wytwarzania produktów ubocznych, stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, np. z nasion oleistych,sklasyfikowanego w 10.41.Z, z przemiału zbóż, sklasyfikowanego w 10.61.Z itp.
10.92Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
10.92.ZProdukcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję gotowej karmy dla zwierząt domowych (psów, kotów, ptaków,rybek itp.),
 • przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz dla zwierząt domowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt,sklasyfikowanej w 10.20.Z,
 • wytwarzania makuchów z nasion roślin oleistych, sklasyfikowanego w 10.41.Z,
 • wytwarzania produktów ubocznych, stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, np. z nasion oleistych,sklasyfikowanego w 10.41.Z, z przemiału zbóż, sklasyfikowanego w 10.61.Z itp.
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.