Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja F  »   Dział 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 41 -
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Dział 42 -
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
Dział 43 -
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
43.1Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podklasa ta obejmuje:

 • rozbiórkę i burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych.
43.12Przygotowanie terenu pod budowę
43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę

Podklasa ta obejmuje:

 • oczyszczanie terenu budowy,
 • roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni, wyburzaniem metodą wybuchową itp.,
 • przygotowywanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, z wyłączeniem terenów wydobycia ropy naftowej i gazu,
 • odwadnianie terenu budowy,
 • drenowanie terenów rolniczych i leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego,sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,
 • odkażania gleby, sklasyfikowanego w 39.00.Z,
 • wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,
 • wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z.
43.13Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Podklasa ta obejmuje:

 • wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego,sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,
 • działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie,sklasyfikowanej w 09.90.Z,
 • wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,
 • wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z,
 • prowadzenia pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,sklasyfikowanych w 71.12.Z.
43.2Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach, takich jak:

 • instalacje telekomunikacyjne,
 • strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej,włącznie ze światłowodami,
 • instalacje anten satelitarnych,
 • instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych,
 • instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.,
 • instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, włączając ogrzewanie podłogowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, sklasyfikowanej w 42.22.Z,
 • monitorowania i zdalnego monitorowania elektronicznych systemów ochrony, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe oraz przeciwpożarowe(włącznie z ich instalowaniem i konserwacją), sklasyfikowanego w 80.20.Z.
43.22Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych.

Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:

 • instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych),
 • instalacji pieców, wieży chłodniczej,
 • instalacji nieelektrycznych kolektorów słonecznych,
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,
 • instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
 • instalacji gazowych,
 • instalacji przewodów doprowadzających parę,
 • instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających,
 • instalacji systemów zraszania trawników,
 • instalacji przewodów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wykonywania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego,sklasyfikowanej w 43.21.Z.
43.29Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, z wyłączeniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz instalowania maszyn przemysłowych w budynkach i budowlach.

Podklasa ta obejmuje instalowanie w budynkach i budowlach:

 • dźwigów osobowych i towarowych, schodów ruchomych, włączając naprawy i konserwacje,
 • drzwi automatycznych oraz obrotowych,
 • instalacji odgromowej,
 • podciśnieniowych systemów czyszczących,
 • izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • instalowania maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 33.20.Z.
43.3Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31Tynkowanie
43.31.ZTynkowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.
43.32Zakładanie stolarki budowlanej
43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:

 • instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych),okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów,
 • wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy,szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane,
 • wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • instalowania drzwi automatycznych i obrotowych, sklasyfikowanego 43.29.Z.
43.33Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.33.ZPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podklasa ta obejmuje:

 • układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, ceramicznej obudowy pieców,
 • układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłogowych i ściennych,
 • układanie pokryć dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych i z tworzyw sztucznych,
 • wykładanie ścian i podłóg lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem,
 • tapetowanie ścian.
43.34Malowanie i szklenie
43.34.ZMalowanie i szklenie

Podklasa ta obejmuje:

 • wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,
 • malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 • instalowanie pokryć szklanych, luster itp.,
 • szklenie okien.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • instalowania okien, sklasyfikowanego w 43.32.Z.
43.39Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podklasa ta obejmuje:

 • czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,
 • roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 74.10.Z,
 • niespecjalistycznego sprzątania wnętrz budynków i budowli,s klasyfikowanego w 81.21.Z,
 • wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków,sklasyfikowanego w 81.22.Z.
43.9Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podklasa ta obejmuje:

 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 • pokrywanie dachów,
 • instalowanie rynien i rur spustowych.
43.99Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje

 • działalność budowlaną wymagającą specjalistycznych umiejętności lub sprzętu:
  • budowa fundamentów, włączając wbijanie pali,
  • zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
  • osuszanie budynków,
  • wiercenie szybów,
  • montaż elementów stalowych,
  • wyginanie elementów stalowych,
  • montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych, z wyłączeniem ich wynajmowania,
  • wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia,
  • wznoszenie kominów i pieców przemysłowych,
  • specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu, np. do prac na wysokościach,
 • roboty podpowierzchniowe,
 • budowę odkrytych basenów kąpielowych,
 • czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej,piaskowania i podobnych metod,
 • wynajem dźwigów i innego sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, które nie są przeznaczone do określonych rodzajów budowli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32.Z.
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.