Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja G  »   Dział 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU ...
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 45 -
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Dział 46 -
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Dział 47 -
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
46.1Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Grupa ta obejmuje:

 • działalność agentów komisowych, maklerów i innych sprzedawców hurtowych, którzy działają na rachunek innych jednostek,
 • działalność polegającą na organizowaniu wspólnych spotkań sprzedawców i nabywców lub realizowaniu transakcji handlowych w imieniu innych zleceniodawców, także za pośrednictwem Internetu,
 • działalność w zakresie handlu hurtowego realizowana przez domy aukcyjne oraz Internet.
46.11Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.11.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.12Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.12.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, włączając nawozy sztuczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.13Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.13.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.14Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.14.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, włączając maszyny biurowe i komputery, wyposażenia przemysłowego oraz sprzedażą statków i samolotów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności agentów komisowych zajmujących się sprzedażą pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
 • sprzedaży aukcyjnej pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.15Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.15.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.16Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.16.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.17Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.17.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.18Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.18.ZDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z,
 • działalności agentów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 66.22.Z,
 • działalności agentów w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanej w 68.31.Z.
46.19Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2- 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.2Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
46.21Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • zboża i nasion,
 • owoców oleistych,
 • nieprzetworzonego tytoniu,
 • pasz dla zwierząt oraz surowych produktów rolniczych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 46.76.Z.
46.22Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.22.ZSprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową cebulek kwiatów i roślin.

46.23Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.23.ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.24Sprzedaż hurtowa skór
46.24.ZSprzedaż hurtowa skór
46.3Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.31Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.31.ZSprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • świeżych owoców i warzyw,
 • zakonserwowanych owoców i warzyw.
46.32Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.32.ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33.ZSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • mleka i wyrobów mleczarskich,
 • jaj i wyrobów z jaj,
 • jadalnych olejów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.
46.34Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
46.34.ASprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Podklasa ta obejmuje także zakup win luzem i ich butelkowanie, bezprzetworzenia.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • mieszania wina lub alkoholu destylowanego, sklasyfikowanego w 11.01.Z, 11.02.Z.
46.34.BSprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.35Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.35.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.36.ZSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.37.ZSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.38.ZSprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową karmy dla zwierząt domowych.

46.39Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.39.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.4Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
46.41Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.41.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • przędzy,
 • tkanin,
 • firanek, zasłon, pościeli oraz różnorodnych artykułów użytku domowego z materiałów tekstylnych,
 • pasmanterii, igieł, nici do szycia itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 46.76.Z.
46.42Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • odzieży, włączając odzież ochronną i roboczą oraz ubrania sportowe,
 • wyrobów pończoszniczych,
 • dodatków odzieżowych takich jak rękawiczki, krawaty i szelki,
 • obuwia,
 • artykułów futrzarskich,
 • parasoli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej biżuterii, sklasyfikowanej w 46.48.Z,
 • sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych, sklasyfikowanej w 46.49.Z,
 • sprzedaży hurtowej specjalistycznego obuwia sportowego takiego jak buty narciarskie, sklasyfikowanej w 46.49.Z.
46.43Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.43.ZSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • elektrycznych urządzeń użytku domowego,
 • sprzętu radiowo-telewizyjnego,
 • artykułów fotograficznych i optycznych,
 • elektrycznych urządzeń grzewczych,
 • nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej czystych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD,sklasyfikowanej w 46.52.Z,
 • sprzedaży hurtowej maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 46.64.Z.
46.44Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.44.ZSprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.45Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.45.ZSprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową mydeł.

46.46Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.46.ZSprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową wyrobów ortopedycznych.

46.47Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.47.ZSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • mebli domowych,
 • dywanów i chodników,
 • sprzętu oświetleniowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej mebli biurowych, sklasyfikowanej w 46.65.Z.
46.48Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.48.ZSprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.49.ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • wyrobów z drewna, wikliny i korka itp.,
 • rowerów, ich części i akcesoriów,
 • artykułów piśmiennych, książek, czasopism i gazet,
 • artykułów skórzanych i akcesoriów podróżnych,
 • instrumentów muzycznych,
 • gier i zabawek,
 • artykułów sportowych, włączając specjalistyczne obuwie sportowe,takie jak buty narciarskie.
46.5Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
46.51Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej części elektronicznych, sklasyfikowanej w 46.52.Z,
 • sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych), sklasyfikowanej w 46.66.Z.
46.52Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.52.ZSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • elektronicznych zaworów i lamp,
 • urządzeń półprzewodnikowych,
 • układów scalonych i obwodów zintegrowanych,
 • obwodów drukowanych,
 • czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD, DVD),
 • wyposażenia telefonicznego i komunikacyjnego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej nagranych taśm audio i wideo oraz płyt CD i DVD,sklasyfikowanej w 46.43.Z,
 • sprzedaży hurtowej komputerów i urządzeń peryferyjnych,sklasyfikowanej w 46.51.Z.
46.6Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
46.61Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.61.ZSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń rolniczych, takich jak:
  • pługi, roztrząsacze nawozu, siewniki,
  • kombajny,
  • młockarnie,
  • dojarki,
  • maszyny wykorzystywane przy hodowli drobiu, maszyny pszczelarskie,
  • ciągniki stosowane w rolnictwie i leśnictwie,
 • sprzedaż hurtową kosiarek do trawy, niezależnie od rodzaju napędu.
46.62Sprzedaż hurtowa obrabiarek
46.62.ZSprzedaż hurtowa obrabiarek

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • obrabiarek dowolnego typu i do dowolnego rodzaju materiału,
 • obrabiarek automatycznie sterowanych komputerem.

46.63Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.63.ZSprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.64Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
46.64.ZSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową automatycznie sterowanych komputerem maszyn dla przemysłu tekstylnego, maszyn do szycia i dziewiarskich.
46.65Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
46.65.ZSprzedaż hurtowa mebli biurowych

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową wyrobów sklasyfikowanych w 31.01.Z.
46.66Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.66.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń biurowych, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej komputerów i urządzeń peryferyjnych,sklasyfikowanej w 46.51.Z,
 • sprzedaży hurtowej elektronicznych części oraz sprzętu telefonicznego i komunikacyjnego, sklasyfikowanej w 46.52.Z.
46.69Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.69.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • sprzętu transportowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i rowerów,
 • robotów do linii produkcyjnych,
 • przewodów i przełączników oraz pozostałego sprzętu do użytku przemysłowego,
 • pozostałych urządzeń elektrycznych, takich jak: silniki elektryczne,transformatory,
 • pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu (z wyłączeniem górnictwa,budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej i przemysłu tekstylnego),handlu i nawigacji oraz innych usług, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
 • przyrządów i urządzeń pomiarowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, naczep, przyczep,włączając przyczepy kempingowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
 • sprzedaży hurtowej części do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 45.31.Z,
 • sprzedaży hurtowej motocykli, sklasyfikowanej w 45.40.Z,
 • sprzedaży hurtowej rowerów, sklasyfikowanej w 46.49.Z.
46.7Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
46.71Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.71.ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową paliw, smarów,olejów, takich jak:

 • węgiel drzewny, węgiel, koks, drewno opałowe, ciężka benzyna,
 • ropa naftowa, olej surowy, olej napędowy, benzyna, paliwo olejowe,olej opałowy, nafta,
 • gaz ziemny skroplony, butan, propan, mieszanki propan-butan,
 • oleje smarowe i smary, produkty rafinacji ropy naftowej.
46.72Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.72.ZSprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

 • rud metali żelaznych i nieżelaznych,
 • metali żelaznych i nieżelaznych w postaci nieprzetworzonej,
 • metalowych półwyrobów żelaznych i nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
 • złota i pozostałych metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, sklasyfikowanej w 46.77.Z.
46.73Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

 • drewna nieobrobionego,
 • wyrobów z drewna wstępnie obrobionego,
 • farb, werniksów i pokostów,
 • materiałów budowlanych, np.: piasku, żwiru,
 • tapet i pokryć podłogowych,
 • okien i drzwi,
 • szkła płaskiego,
 • sprzętu sanitarnego: wanien, umywalek, sedesów i pozostałych wyrobów sanitarnych z porcelany,
 • budynków prefabrykowanych.
46.74Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.74.ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

 • drobnych wyrobów metalowych i zamków,
 • łączników i armatury,
 • grzejników gorącej wody,
 • instalacyjnego sprzętu sanitarnego: rur, złączek, uszczelek, zaworów,trójników, rur gumowych itp.,
 • narzędzi: młotków, pił, wkrętaków i pozostałych narzędzi ręcznych.
46.75Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.75.ZSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową chemikaliów przemysłowych:
  • aniliny, farby drukarskiej, olejków eterycznych, gazów przemysłowych,klejów chemicznych, substancji barwiących, żywic syntetycznych,metanolu, parafiny, środków zapachowych i aromatów, sody, soli przemysłowej, kwasów i siarki, pochodnych skrobi itp.,
 • wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i pozostałych środków agrochemicznych.
46.76Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.76.ZSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

 • tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
 • gumy,
 • włókien tekstylnych itp.,
 • papieru w belkach,
 • kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz pereł.
46.77Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową metalowych i niemetalowych odpadów i złomu orazmateriałów przeznaczonych do recyklingu, włącznie ze zbieraniem,sortowaniem, wymontowywaniem części nadających się do wielokrotnegoużycia, ze zużytych wyrobów takich jak samochody; pakowanie,przepakowywanie, magazynowanie i dostarczanie, ale bez procesu dalszegoprzekształcenia,
 • odsprzedaż części nadających się do użytku, wymontowywanych zwycofanych z eksploatacji samochodów, statków, komputerów, telewizorówi innych wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • zbierania odpadów z gospodarstw domowych i pochodzenia przemysłowego,sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.1,
 • obróbki odpadów, niezdatnych do wykorzystania w przemysłowym procesieprodukcji, lecz przeznaczonych do usunięcia, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 38.2,
 • przetwarzania odpadów i złomu oraz pozostałych materiałów na surowcewtórne, gdzie wymaganym sposobem przetwarzania odpadów jest ichprzekształcenie mechaniczne lub chemiczne (wyprodukowane surowce wtórnenadają się do bezpośredniego użytku w przemysłowym procesie produkcji inie są nowym produktem finalnym), sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.3,
 • demontażu wszelkiego rodzaju wyrobów i urządzeń wycofanych zeksploatacji (samochodów, statków, komputerów, telewizorów ipozostałych wyrobów) w celu odzyskania surowców, sklasyfikowanego w 38.31.Z,
 • złomowania statków, sklasyfikowanego w 38.31.Z,
 • zgniatania samochodów w procesie mechanicznym, sklasyfikowanego w 38.32.Z,
 • sprzedaży detalicznej artykułów używanych, sklasyfikowanej w 47.79.Z.
46.9Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
46.90Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową różnych wyrobów bez określonej specjalizacji.

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.