Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja C  »   Dział 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH ...
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 10 -
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Dział 11 -
PRODUKCJA NAPOJÓW
Dział 12 -
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Dział 13 -
PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
Dział 14 -
PRODUKCJA ODZIEŻY
Dział 15 -
PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
Dział 16 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
Dział 17 -
PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
Dział 18 -
POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
Dział 19 -
WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
Dział 20 -
PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
Dział 21 -
PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
Dział 22 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
Dział 23 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
Dział 24 -
PRODUKCJA METALI
Dział 25 -
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
Dział 26 -
PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
Dział 27 -
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Dział 28 -
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dział 29 -
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Dział 31 -
PRODUKCJA MEBLI
Dział 32 -
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
Dział 33 -
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
23.1Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
23.11Produkcja szkła płaskiego
23.11.ZProdukcja szkła płaskiego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję szkła płaskiego, włączając tafle szklane zbrojone, kolorowe i cieniowane.
23.12Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.12.ZKształtowanie i obróbka szkła płaskiego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję szkła płaskiego hartowanego lub warstwowego,
 • produkcję luster i lusterek,
 • produkcję wielościennego szkła izolacyjnego.
23.13Produkcja szkła gospodarczego
23.13.ZProdukcja szkła gospodarczego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję butelek i pozostałych pojemników ze szkła lub kryształu,
 • produkcję naczyń do picia i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego ze szkła lub kryształu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji zabawek szklanych, sklasyfikowanej w 32.40.Z.
23.14Produkcja włókien szklanych
23.14.ZProdukcja włókien szklanych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję włókien szklanych, włączając watę szklaną i materiały nietkane z włókien szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji przędzy z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 13.10.D,
 • produkcji tkanin z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 13.20.D,
 • produkcji optycznych przewodów i kabli do transmisji danych i obrazów, sklasyfikowanej w 27.31.Z.
23.19Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
23.19.ZProdukcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję szklanych wyrobów laboratoryjnych, higienicznych i farmaceutycznych,
 • produkcję szkieł do zegarów i zegarków, szkieł okularowych i elementów optycznych niewykorzystywanych w optyce,
 • produkcję szklanej sztucznej biżuterii,
 • produkcję izolatorów szklanych i szklanego osprzętu izolującego,
 • produkcję szklanych kloszy do lamp,
 • produkcję szklanych figurek,
 • produkcję bloków szklanych do układania powierzchni,
 • produkcję szkła w postaci prętów, rurek i tub.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji elementów optycznych wykorzystywanych w optyce,sklasyfikowanej w 26.70.Z,
 • produkcji strzykawek i pozostałego medycznego sprzętu laboratoryjnego, sklasyfikowanej w 32.50.Z.
23.2Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.20Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.20.ZProdukcja wyrobów ogniotrwałych

Podklasa ta obejmuje produkcję produktów pośrednich z surowców niemetalicznych (np. z piasku, żwiru, kamieni lub gliny).

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ogniotrwałych zapraw murarskich, betonów itp.,
 • produkcję wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, takich jak:
  • elementy termoizolacyjne z ziemi okrzemkowej,
  • bloki, cegły i pustaki ogniotrwałe,
  • retorty, tygle, dysze, rury itp.,
 • produkcję wyrobów ogniotrwałych zawierających magnezyt, dolomit lub chromit.
23.3Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych
23.31Produkcja ceramicznych kafli i płytek
23.31.ZProdukcja ceramicznych kafli i płytek

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nieogniotrwałych ceramicznych kafli, płytek ściennych,kostek, mozaiki itp.,
 • produkcję nieogniotrwałych ceramicznych płytek podłogowych i chodnikowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztucznego kamienia (np. sztucznego marmuru),sklasyfikowanej w 22.23.Z,
 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji cegieł, dachówek z wypalanej gliny, sklasyfikowanej w 23.32.Z.
23.32Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.32.ZProdukcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nieogniotrwałych konstrukcyjnych materiałów budowlanych, z wypalanej gliny:
  • cegły, dachówek, elementów kominków, rur itp.,
 • produkcję bloków podłogowych z wypalanej gliny.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji nieogniotrwałych wyrobów ceramicznych innych niż budowlane,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.4.
23.4Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
23.41Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.41.ZProdukcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ceramiki stołowej i pozostałych ceramicznych wyrobów użytku domowego i toaletowego,
 • produkcję figurek i pozostałych ozdobnych wyrobów z ceramiki.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztucznej biżuterii, sklasyfikowanej w 32.13.Z,
 • produkcji zabawek ceramicznych, sklasyfikowanej w 32.40.Z.
23.42Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.42.ZProdukcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ceramicznych urządzeń sanitarnych, np. zlewów, wanien,bidetów, misek ustępowych,
 • produkcję pozostałej armatury ceramicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.3.
23.43Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
23.43.ZProdukcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję elektrycznych ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z.
23.44Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
23.44.ZProdukcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję magnesów ceramicznych i ferrytowych,
 • produkcję ceramiki laboratoryjnej, chemicznej i do zastosowań technicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztucznego kamienia (np. sztucznego marmuru),sklasyfikowanej w 22.23.Z,
 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.3.
23.49Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.49.ZProdukcja pozostałych wyrobów ceramicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ceramicznych słojów i słoików oraz pozostałych naczyń tego typu stosowanych do transportu lub przechowywania towarów,
 • produkcję pozostałych wyrobów z ceramiki, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ceramicznych urządzeń sanitarnych, sklasyfikowanej w 23.42.Z,
 • produkcji sztucznych zębów, sklasyfikowanej w 32.50.Z.
23.5Produkcja cementu, wapna i gipsu
23.51Produkcja cementu
23.51.ZProdukcja cementu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję klinkieru cementowego i cementów hydraulicznych, włączając cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i cement superfosfatowy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałych zapraw murarskich i betonu, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji masy betonowej prefabrykowanej i suchego betonu oraz zaprawy murarskiej, sklasyfikowanej w 23.63.Z, 23.64.Z,
 • produkcji wyrobów z cementu, sklasyfikowanej w 23.69.Z,
 • produkcji cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 32.50.Z.
23.52Produkcja wapna i gipsu
23.52.ZProdukcja wapna i gipsu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wapna palonego, gaszonego i hydraulicznego,
 • produkcję spoiw gipsowych zawierających gips palony lub siarczan-wapniowy,
 • produkcję dolomitu wypalonego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji wyrobów z gipsu, sklasyfikowanej w 23.62.Z, 23.69.Z.
23.6Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
23.61Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.61.ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję prefabrykowanych elementów z betonu, cementu lub ze sztucznego kamienia dla budownictwa, takich jak:
  • cegły, pustaki, bloki, belki, płyty, słupy, rury, płyty chodnikowe itp.,
 • produkcję prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych dla budownictwa oraz inżynierii lądowej i wodnej, z betonu, cementu lub ze sztucznego kamienia.
23.62Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23.62.ZProdukcja wyrobów budowlanych z gipsu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wyrobów budowlanych z gipsu, takich jak: płyty, arkusze itp.
23.63Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
23.63.ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję masy betonowej prefabrykowanej,
 • produkcję suchego betonu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałego cementu, sklasyfikowanej w 23.20.Z.
23.64Produkcja zaprawy murarskiej
23.64.ZProdukcja zaprawy murarskiej

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nieogniotrwałych zapraw murarskich w formie proszku.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałej zaprawy murarskiej, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji suchego betonu, sklasyfikowanej w 23.63.Z.
23.65Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
23.65.ZProdukcja cementu wzmocnionego włóknem

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wyrobów budowlanych z zastosowaniem włókien roślinnych(wełna drzewna, wióry, słoma, trzcina, sitowie) związanych cementem,gipsem lub innym spoiwem mineralnym,
 • produkcję wyrobów z cementu spojonego z włóknem celulozowym lub podobnym, takich jak:
  • płyty faliste, inne płyt, wykładziny, dachówki, rury, tuby,zbiorniki, przepusty, odpływy, pojemniki, elementy wyposażenia wnętrz,ramy okienne itp.
23.69Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
23.69.ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

Podklasa ta obejmuje produkcję pozostałych wyrobów z betonu, gipsu,cementu lub ze sztucznego kamienia, takich jak:

 • posągi, rzeźby, płaskorzeźby, meble, wazony, doniczki itp.
23.7Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.70Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

Podklasa ta obejmuje:

 • cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia dla budownictwa,drogownictwa, dekarstwa, do wykonywania nagrobków na cmentarzach itp.,
 • produkcję mebli z kamienia,
 • wykonywanie posągów innych niż artystyczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności kamieniołomów, wydobywania, cięcia i wstępnej obróbki kamienia, sklasyfikowanej w 08.11.Z,
 • produkcji kamieni młyńskich, kamieni ściernych i podobnych wyrobów,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.9,
 • wykonywania posągów przez indywidualnych artystów, sklasyfikowanego w 90.03.Z.
23.9Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
23.91Produkcja wyrobów ściernych
23.91.ZProdukcja wyrobów ściernych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kamieni młyńskich, kamieni do ostrzenia i polerowania oraz naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych, włączając materiały ścierne na podłożu miękkim (np. papier ścierny).
23.99Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
23.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję materiałów ciernych i wyrobów z nich, wykonanych na bazie substancji mineralnych lub celulozy, niezamontowanych,
 • produkcję izolacyjnych materiałów mineralnych, takich jak:
  • wełna mineralna, żużlowa i podobne materiały; złuszczony wermikulit,spieniona glina oraz podobne materiały termoizolacyjne i dźwiękochłonne,
 • produkcję wyrobów z różnych substancji mineralnych, takich jak:
  • mika, mika aktywna, torf, grafit (wyroby inne niż elektryczne) itp.,
 • produkcję wyrobów z asfaltu lub podobnych materiałów (np. lepiszczy na bazie asfaltu, paku węglowego itp.),
 • produkcję włókna węglowego i grafitowego oraz wyrobów z nich, z wyłączeniem elektrod i osprzętu elektrycznego,
 • produkcję sztucznego korundu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ziemi ogrodniczej zawierającej torf jako główny składnik,sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji waty szklanej i wyrobów wykonanych z materiałów nietkanych z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 23.14.Z,
 • produkcji elektrod grafitowych, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji uszczelek węglowych i grafitowych, sklasyfikowanej w 28.29.Z.
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.