Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja C  »   Dział 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z ...
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 10 -
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Dział 11 -
PRODUKCJA NAPOJÓW
Dział 12 -
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Dział 13 -
PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
Dział 14 -
PRODUKCJA ODZIEŻY
Dział 15 -
PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
Dział 16 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
Dział 17 -
PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
Dział 18 -
POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
Dział 19 -
WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
Dział 20 -
PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
Dział 21 -
PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
Dział 22 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
Dział 23 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
Dział 24 -
PRODUKCJA METALI
Dział 25 -
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
Dział 26 -
PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
Dział 27 -
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Dział 28 -
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dział 29 -
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Dział 31 -
PRODUKCJA MEBLI
Dział 32 -
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
Dział 33 -
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
25.1Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
25.11Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metalowych szkieletów konstrukcji dla budownictwa i ich części (wieży, masztów, kratownic, mostów itp.),
 • produkcję metalowych szkieletów konstrukcyjnych dla przemysłu(szkieletów dla pieców hutniczych, urządzeń dźwigowych i podnośnikowych itp.),
 • produkcję prefabrykowanych budynków, głównie z metalu, takich jak:
  • baraki instalowane na miejscu budowy, modułowe elementy pawilonów wystawowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji części dla kotłów okrętowych i energetycznych,sklasyfikowanej w 25.30.Z,
 • produkcji gotowych elementów torów kolejowych, sklasyfikowanej w 25.99.Z,
 • produkcji sekcji statków, sklasyfikowanej w 30.11.Z.
25.12Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metalowych drzwi, okien i ich ram, okiennic, żaluzji, bram,
 • produkcję metalowych ścianek działowych mocowanych do podłogi.
25.2Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.21Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.21.ZProdukcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji pieców elektrycznych i podgrzewaczy wody, sklasyfikowanej w 27.51.Z.
25.29Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.29.ZProdukcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję zbiorników, cystern i podobnych pojemników metalowych,wykorzystywanych do magazynowania i przy produkcji,
 • produkcję pojemników metalowych do przechowywania sprężonego lub ciekłego gazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji metalowych beczek, bębnów, puszek, wiader, pudełek i podobnych wyrobów o pojemności <= 300 litrów, sklasyfikowanej w 25.91.Z, 25.92.Z,
 • produkcji kontenerów przystosowanych do przewozu środkami transportu,sklasyfikowanej w 29.20.Z.
25.3Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.30Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.30.ZProdukcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kotłów wytwarzających parę wodną lub inne rodzaje pary,
 • produkcję pomocniczych urządzeń do kotłów parowych, takich jak:
  • skraplacze, odzyskiwacze, podgrzewacze, kolektory i zasobniki pary,
 • produkcję reaktorów jądrowych, z wyłączeniem separatorów izotopów,
 • produkcję części kotłów okrętowych i energetycznych,
 • produkcję systemów rurowych ciśnieniowych lub pozostałych systemów rurowych, włączając projekty techniczne i prace konstrukcyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, sklasyfikowanej w 25.21.Z,
 • produkcji zespołów turbinowo-kotłowych, sklasyfikowanej w 28.11.Z,
 • produkcji maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów, sklasyfikowanej w 28.99.Z.
25.4Produkcja broni i amunicji
25.40Produkcja broni i amunicji
25.40.ZProdukcja broni i amunicji

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję broni ciężkiej (armat, dział ruchomych, wyrzutni rakietowych, wyrzutni torped, ciężkich karabinów maszynowych),
 • produkcję broni ręcznej (rewolwerów, strzelb, ręcznych karabinów maszynowych),
 • produkcję broni pneumatycznej lub gazowej,
 • produkcję amunicji bojowej,
 • produkcję broni i amunicji myśliwskiej, sportowej i obronnej,
 • produkcję bomb, min, torped i podobnych wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji spłonek, detonatorów lub rakiet sygnalizacyjnych,sklasyfikowanej w 20.51.Z,
 • produkcji szabli, szpad, bagnetów itp., sklasyfikowanej w 25.71.Z,
 • produkcji opancerzonych pojazdów do transportu pieniędzy i kosztowności, sklasyfikowanej w 29.10.E,
 • produkcji statków kosmicznych, sklasyfikowanej w 30.30.Z,
 • produkcji czołgów i pozostałych pojazdów bojowych, sklasyfikowanej w 30.40.Z.
25.5Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.50Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.50.ZKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Podklasa ta obejmuje:

 • kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali,
 • metalurgię proszków: wykonywanie elementów metalowych bezpośrednio z proszków metali na drodze obróbki termicznej (spiekania) lub podciśnieniem.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji proszku metali, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 24.1, 24.2.
25.6Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

Grupa ta obejmuje działalności związane z obróbką metalu, takie jak:platerowanie, pokrywanie, grawerowanie, wiercenie, polerowanie,spawanie itp., które są zazwyczaj wykonywane na zlecenie.

25.61Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.61.ZObróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podklasa ta obejmuje:

 • platerowanie, anodowanie i podobną obróbkę metali,
 • obróbkę termiczną metali,
 • wygładzanie, piaskowanie, bębnowanie, czyszczenie metali,
 • barwienie i grawerowanie metalu,
 • pokrywanie metali powłokami niemetalicznymi, poprzez:
  • emaliowanie, lakierowanie, pokrywanie tworzywami sztucznymi itp.,
 • utwardzanie (hartowanie), polerowanie metali.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • drukowania bezpośrednio na metalu, sklasyfikowanego w 18.12.Z,
 • pokrywania metalami tworzyw sztucznych, sklasyfikowanego w 22.29.Z,
 • pokrywania metalami szlachetnymi metali nieszlachetnych i pozostałych metali, sklasyfikowanego w 24.41.Z, 24.42.B, 24.43.Z, 24.44.Z.
25.62Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.62.ZObróbka mechaniczna elementów metalowych

Podklasa ta obejmuje:

 • wiercenie, toczenie, frezowanie, wiórkowanie, struganie, szlifowanie,przeciąganie, polerowanie, cięcie, ostrzenie, spawanie, nitowanie itp. elementów metalowych,
 • wycinanie i pisanie na metalach za pomocą wiązki laserowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • usług grawerowania na poczekaniu, sklasyfikowanych w 95.25.Z.
25.7Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
25.71Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
25.71.ZProdukcja wyrobów nożowniczych i sztućców

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję sztućców i wyrobów nożowniczych, takich jak: noże, widelce,łyżki itp.,
 • produkcję pozostałych wyrobów nożowniczych, takich jak:
  • tasaki i siekiery,
  • maszynki i ostrza do golenia,
  • nożyczki i maszynki do strzyżenia włosów,
 • produkcję szabli, szpad, bagnetów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji garnków, czajników itp. wyrobów, naczyń stołowych (waz,półmisków itp.) oraz wyrobów płaskich (talerzy, spodków),sklasyfikowanej w 25.99.Z,
 • produkcji sztućców z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12.Z.
25.72Produkcja zamków i zawiasów
25.72.ZProdukcja zamków i zawiasów

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kłódek, zamków, kluczy, zawiasów, klamer, okuć i pozostałych podobnych wyrobów do stolarki budowlanej, mebli, pojazdów itp.
25.73Produkcja narzędzi
25.73.ZProdukcja narzędzi

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję noży i ostrzy tnących do maszyn lub urządzeń mechanicznych,
 • produkcję narzędzi ręcznych, takich jak: kombinerki, śrubokręty itp.,
 • produkcję narzędzi ręcznych stosowanych w rolnictwie, innych niż mechaniczne,
 • produkcję pił do cięcia i ostrzy do nich, włączając tarcze tnące i łańcuchy,
 • produkcję wymiennych narzędzi wchodzących w skład narzędzi ręcznych,nawet z napędem mechanicznym oraz do obrabiarek: wierteł, przebijaków,noży frezarskich itp.,
 • produkcję narzędzi kowalskich: kowadeł, palenisk kowalskich itp.,
 • produkcję skrzynek formierskich i form, z wyłączeniem wlewnic,
 • produkcję narzędzi do pras,
 • produkcję imadeł, zacisków.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, sklasyfikowanej w 28.24.Z,
 • produkcji wlewnic, sklasyfikowanej w 28.91.Z.
25.9Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
25.91Produkcja pojemników metalowych
25.91.ZProdukcja pojemników metalowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję pojemników metalowych o pojemności <= 300 litrów,takich jak: kubły, wiadra, puszki, kosze, skrzynki.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji zbiorników i cystern, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 25.2.
25.92Produkcja opakowań z metali
25.92.ZProdukcja opakowań z metali

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję puszek do produktów żywnościowych, tubek wyciskanych i pudełek o pojemności <= 300 litrów,
 • produkcję zamknięć metalowych do opakowań.
25.93Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.93.ZProdukcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metalowych lin, taśm plecionych i podobnych wyrobów,
 • produkcję metalowych drutów i przewodów nieizolowanych lub kabli i przewodów izolowanych, które nie mogą być stosowane jako przewodniki elektryczności,
 • produkcję drutu otulonego i rdzeni elektrod,
 • produkcję wyrobów z drutu: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej,rusztów, siatek, tkanin itp.,
 • produkcję elektrod w otulinie do spawania łukiem elektrycznym,
 • produkcję gwoździ i pinezek,
 • produkcję sprężyn (z wyłączeniem sprężyn do zegarków), takich jak:
  • resory piórowe, sprężyny zwojowe, sprężyny skręcane,
  • pióra do resorów,
 • produkcję łańcuchów, z wyłączeniem łańcuchów napędowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sprężyn do zegarów i zegarków, sklasyfikowanej w 26.52.Z,
 • produkcji drutów i kabli do przesyłania prądu elektrycznego,sklasyfikowanej w 27.32.Z,
 • produkcji łańcuchów napędowych, sklasyfikowanej w 28.15.Z.
25.94Produkcja złączy i śrub
25.94.ZProdukcja złączy i śrub

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nitów, podkładek i podobnych wyrobów niegwintowanych,
 • produkcję wyrobów gwintowanych: śrub, wkrętów, nakrętek i podobnych wyrobów gwintowanych.
25.99Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metalowych artykułów gospodarstwa domowego, takich jak:
  • naczynia płaskie: talerze, spodki itp.,
  • naczynia drążone: garnki, czajniki itp.,
  • naczynia stołowe: miski, półmiski itp.,
  • rondle, patelnie i pozostałe nieelektryczne wyroby stołowe i kuchenne,
  • drobne ręczne przedmioty i akcesoria kuchenne,
  • metalowe szczotki do szorowania,
 • produkcję elementów budowlanych z cynku: rynien, wanien, umywalek,brodzików i podobnych wyrobów,
 • produkcję metalowych wyrobów do użytku biurowego, z wyłączeniem mebli,
 • produkcję sejfów, kaset pancernych, drzwi opancerzonych itp.,
 • produkcję różnych wyrobów metalowych, takich jak:
  • śruby napędowe do statków i łopatek do nich,
  • kotwice,
  • dzwony,
  • gotowe elementy torów kolejowych,
  • zatrzaski, sprzączki, haczyki, klamerki,
  • drabiny metalowe,
  • znaki metalowe, włączając znaki drogowe,
 • produkcję worków z folii metalowej,
 • produkcję metalowych magnesów stałych,
 • produkcję termosów i butelek metalowych,
 • produkcję metalowych odznak i insygniów wojskowych,
 • produkcję odważników stosowanych w podnoszeniu ciężarów,
 • produkcję metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek, grzebieni.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji szabli, mieczy, bagnetów itp., sklasyfikowanej w 25.71.Z,
 • produkcji wózków na zakupy, sklasyfikowanej w 30.99.Z,
 • produkcji mebli metalowych, sklasyfikowanej w 31.01.Z, 31.02.Z, 31.09.Z,
 • produkcji wyrobów sportowych, sklasyfikowanej w 32.30.Z,
 • produkcji gier i zabawek, sklasyfikowanej w 32.40.Z.
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.