Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja XI
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 50 -
JEDWAB
CN - DZIAŁ 51 -
WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO
CN - DZIAŁ 52 -
BAWEŁNA
CN - DZIAŁ 53 -
POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY PAPIEROWEJ
CN - DZIAŁ 54 -
WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I TYM PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH
CN - DZIAŁ 55 -
WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE
CN - DZIAŁ 56 -
WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH
CN - DZIAŁ 57 -
DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE
CN - DZIAŁ 58 -
TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY
CN - DZIAŁ 59 -
TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE W RODZAJU NADAJACYCH SIĘ DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
CN - DZIAŁ 60 -
DZIANINY
CN - DZIAŁ 61 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE
CN - DZIAŁ 62 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANE
CN - DZIAŁ 63 -
POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Sznurek do maszyn rolniczych - do którego zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 11 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Uwagi

1. Niniejsza sekcja nie obejmuje:

  a) szczeciny lub sierści zwierzęcej do wyrobu szczotek lub pędzli (pozycja 0502); włosia końskiego lub odpadów włosia końskiego (pozycja 0511);

  b) włosów ludzkich lub artykułów z włosów ludzkich (pozycja 0501, 6703 lub 6704), z wyjątkiem materiałów filtracyjnych w rodzaju powszechnie stosowanych w prasach olejarskich lub tym podobnych (pozycja 5911);

  c) lintersu bawełnianego lub pozostałych materiałów roślinnych, objętych działem 14;

  d) azbestu objętego pozycją 2524 lub artykułów z azbestu, lub pozostałych wyrobów, objętych pozycją 6812 lub 6813;

  e) artykułów objętych pozycją 3005 lub 3006; nitek dentystycznych do czyszczenia międzyzębowego (dental floss), w jednostkowych opakowaniach do sprzedaż detalicznej, objętych pozycją 3306;

  f) materiałów światłoczułych objętych pozycjami od 3701 do 3704;

  g) przędzy jednowłóknowej (monofilamentu), której dowolny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm, lub pasków, lub tym podobnych (na przykład sztucznej słomki), o widocznej szerokości przekraczającej 5 mm, z tworzyw sztucznych (dział 39) lub plecionek, lub materiałów, albo innych wyrobów koszykarskich lub wyrobów z wikliny z takiej przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) lub z paska (dział 46);

  h) tkanin, dzianin, filcu lub włóknin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych tworzywami sztucznymi, lub artykułów z nich, objętych działem 39;

  ij) tkanin, dzianin, filcu lub włóknin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych gumą lub artykułów z nich, objętych działem 40;

  k) skór lub skórek z włosem lub z wełną (dział 41 lub 43), lub artykułów ze skór futerkowych, futer sztucznych lub artykułów z nich, objętych pozycją 4303 lub 4304;

  l) artykułów z materiałów włókienniczych objętych pozycją 4201 lub 4202;

  m) wyrobów lub artykułów objętych działem 48 (na przykład waty celulozowej);

  n) obuwia lub części obuwia, getrów lub sztylpów, lub podobnych artykułów, objętych działem 64;

  o) siatek na włosy lub pozostałych nakryć głowy, lub ich części, objętych działem 65;

  p) towarów objętych działem 67;

  q) materiałów włókienniczych powleczonych środkami ściernymi (pozycja 6805), a także włókien węglowych lub artykułów z włókien węglowych, objętych pozycją 6815;

  r) włókien szklanych lub artykułów z włókien szklanych, innych niż hafty wykonane nitką szklaną na widocznym podłożu z materiału (dział 70);

  s) artykułów objętych działem 94 (na przykład mebli, pościeli, lamp i opraw oświetleniowych);

  t) artykułów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier, przyborów sportowych i siatek);

  u) artykułów objętych działem 96 (na przykład szczotek, podróżnych zestawów do szycia, zamków błyskawicznych, taśm do maszyn do pisania, podpasek higienicznych (wkładek) i tamponów, pieluch (pieluszek) i wkładek dla niemowląt); lub

  v) artykułów objętych działem 97.

2.

  A) Towary klasyfikowane do działów od 50 do 55 lub do pozycji 5809 lub 5902 oraz mieszaniny z dwóch lub więcej materiałów włókienniczych, należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się całkowicie z tego jednego materiału włókienniczego, który przeważa masą nad dowolnym innym, pojedynczym materiałem włókienniczym.

  Jeżeli żaden materiał włókienniczy nie przeważa masą, towary należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się całkowicie z tego jednego materiału włókienniczego, który jest objęty pozycją pojawiającą się w kolejności numerycznej jako ostatnia spośród tych, które jednakowo zasługują na uwzględnienie.

  B) Zgodnie z powyższą regułą:

   a) przędzę rdzeniową z włosia końskiego (pozycja 5110) i przędzę metalizowaną (pozycja 5605) należy traktować jako pojedynczy materiał włókienniczy, którego masę stanowi łączna masa ich składników; przy klasyfikacji tkanin nitka metalowa ma być traktowana jako materiał włókienniczy;

   b) wybór właściwej pozycji polegać będzie, po pierwsze, na wybraniu działu, a następnie na wybraniu właściwej pozycji w danym dziale, pomijając każdy materiał nieklasyfikowany do danego działu;

   c) w sytuacji gdy działy 54 i 55 są powiązane z dowolnym innym działem, działy 54 i 55 należy traktować jako jeden dział;

   d) w razie gdy dział lub pozycja obejmuje towary z różnych materiałów włókienniczych, tego rodzaju materiał włókienniczy należy traktować jako pojedynczy materiał włókienniczy.

  C) Postanowienia punktów A) i B) mają zastosowanie do przędz podanych niżej w uwadze 3, 4, 5 lub 6.

3.

  A) W niniejszej sekcji, poza wyjątkami podanymi poniżej w punkcie B), przędze [pojedyncze, wieloskładowe (złożone) lub kablowane] uważane są za "szpagaty, wyroby powroźnicze, liny i linki":

   a) z jedwabiu lub odpadów jedwabiu, o masie liniowej większej niż 20 000 decyteksów;

   b) z włókien chemicznych (włącznie z przędzą z dwóch lub więcej przędz jednowłóknowych (monofilamentów), objętych działem 54), o masie liniowej większej niż 10 000 decyteksów;

   c) z konopi siewnych lub lnu:

    1) nabłyszczanych lub gładzonych, o masie liniowej 1 429 decyteksów lub większej; lub

    2) nienabłyszczanych ani niegładzonych, o masie liniowej większej niż 20 000 decyteksów;

   d) z włókna kokosowego, zawierającego trzy pasma lub więcej;

   e) z pozostałych włókien roślinnych, o masie liniowej większej niż 20 000 decyteksów;

   f) wzmocnione nitką metalową.

  B) Wyjątki:

   a) przędza z wełny lub innej sierści zwierzęcej i przędza papierowa, inna niż przędza wzmocniona nitką metalową;

   b) kabel z włókna ciągłego chemicznego objętego działem 55 i przędza wielowłóknowa (multifilament) bez skręcenia lub skrętem mniejszym niż 5 skrętów na metr objęta działem 54;

   c) jelito jedwabnika objęte pozycją 5006 i przędza jednowłóknowa (monofilament) objęta działem 54;

   d) przędza metalizowana objęta pozycją 5605; przędza wzmacniana nitką metalową jest wymieniona powyżej w punkcie A) f);

   e) przędza szenilowa, przędza rdzeniowa i pętelkowa, objęte pozycją 5606.

4.

  A) W działach 50, 51, 52, 54 i 55 wyrażenie "pakowana do sprzedaży detalicznej" w odniesieniu do przędzy, z wyjątkami podanymi poniżej w punkcie B), oznacza przędzę [pojedynczą, wieloskładową (złożoną) lub kablowaną], pakowaną:

   a) na karty, szpulki, cewki lub podobne nośniki, o masie (włącznie z nośnikiem) nieprzekraczającej:

    1) 85 g w przypadku jedwabiu, odpadów jedwabiu lub włókien ciągłych chemicznych; lub

    2) 125 g w pozostałych przypadkach;

   b) w kłębki, pasma lub motki, o masie nieprzekraczającej:

    1) 85 g w przypadku przędzy z włókien ciągłych chemicznych, o masie liniowej mniejszej niż 3 000 decyteksów, jedwabiu lub odpadów jedwabiu;

    2) 125 g w przypadku wszystkich pozostałych przędz, o masie liniowej mniejszej niż 2 000 decyteksów;

    3) 500 g w pozostałych przypadkach;

   c) w pasma lub motki zawierające kilka mniejszych pasm lub motków oddzielonych nitkami działowymi, które są niezależne jedne od drugich, o masie poszczególnych pasemek nieprzekraczającej:

    1) 85 g w przypadku jedwabiu, odpadów jedwabiu lub włókien ciągłych chemicznych; lub

    2) 125 g w pozostałych przypadkach.

  B) Wyjątki:

   a) nitka pojedyncza z materiałów włókienniczych, z wyjątkiem:

    1) nitki pojedynczej z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, niebielonej; oraz 

    2) nitki pojedynczej z wełny lub sierści zwierzęcych, bielonej, barwionej lub zadrukowanej, o masie liniowej przekraczającej 5 000 decyteksów;

   b) przędza wieloskładowa (złożona) lub kablowana, niebielona:

    1) z jedwabiu lub odpadów jedwabiu, bez względu na postać opakowania; lub

    2) z pozostałych materiałów włókienniczych, z wyjątkiem wełny lub sierści zwierzęcej, w pasmach lub motkach;

   c) przędza wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu, bielona, barwiona lub zadrukowana, o masie liniowej 133 decyteksów lub mniejszej;

   d) nitka pojedyncza, wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z dowolnego materiału włókienniczego:

    1) w motkach zwiniętych "krzyżowo" lub pasmach; lub

    2) pakowana na nośniki lub w inny sposób wskazujący na jej zastosowanie w przemyśle włókienniczym (na przykład na szpulach, cewkach skręcarki, cewkach wątkowych, szpulach stożkowych, wrzecionach lub na wężówkach do krosien hafciarskich).

5. W pozycjach 5204, 5401 i 5508 wyrażenie "nitka do szycia" oznacza przędzę wieloskładową (złożoną) lub kablowaną:

  a) pakowaną na nośniki (na przykład na szpulach, cewkach), o masie (włącznie z nośnikiem) nieprzekraczającej 1 000 g;

  b) klejoną do stosowania jako nitka do szycia;

  c) o końcowym skręcie "Z".

6. W niniejszej sekcji wyrażenie "przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie" oznacza przędzę wykazującą wytrzymałość na rozciąganie, określoną w cN/tex (centyniutonach na teks), przekraczającą następujące wartości:

  — nitka pojedyncza z nylonu lub pozostałych poliamidów, lub poliestrów:    60 cN/tex,

  — przędza wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z nylonu lub pozostałych poliamidów lub poliestrów:   53 cN/tex,

  — nitka pojedyncza, wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien wiskozowych:    27 cN/tex.

7. W niniejszej sekcji wyrażenie "gotowe" oznacza artykuły:

  a) pocięte inaczej niż na kwadraty lub prostokąty;

  b) wytworzone do stanu końcowego, gotowe do użytku (lub zaledwie wymagające rozdzielenia przez przecięcie nitek działowych), bez zszywania lub innych operacji (na przykład niektóre ściereczki do kurzu, ręczniki, obrusy, chusty, narzuty);

  c) pocięte na wielkość i co najmniej z jednym brzegiem zgrzewanym, z widocznie zwężonym lub ściśniętym obrzeżem i pozostałymi brzegami obrobionymi, jak opisano w dowolnym innym podpunkcie niniejszej uwagi, lecz z wyłączeniem materiałów, których cięte brzegi zostały zabezpieczone przed strzępieniem przez cięcie na gorąco lub innymi prostymi sposobami;

  d) obrębiane lub wykończane okrętką, lub wykończane frędzlami na dowolnym z brzegów, lecz z wyłączeniem materiałów, których cięte brzegi zostały zabezpieczone przed strzępieniem przez obrębienie lub innymi prostymi sposobami;

  e) pocięte do określonego kształtu według uprzednio wyciągniętych nitek;

  f) połączone przez szycie, klejenie lub inaczej (inne niż towary w kawałkach, składające się z dwóch lub więcej długości identycznego materiału połączonego końcami i towary w kawałkach złożone z dwóch lub więcej materiałów włókienniczych połączonych w warstwy, nawet zespolonych);

  g) dziane do kształtu, prezentowane jako oddzielny element lub w postaci wielu elementów w długości.

8. W działach od 50 do 60:

  a) działy od 50 do 55 i 60 oraz, z wyjątkiem gdy z kontekstu wynika inaczej, działy od 56 do 59 nie odnoszą się do towarów gotowych w rozumieniu powyższej uwagi 7; oraz 

  b) działy od 50 do 55 i 60 nie odnoszą się do towarów objętych działami od 56 do 59.

9. Tkaniny objęte działami od 50 do 55 obejmują również materiały, składające się z warstw równoległych przędz nałożonych jedna na drugą pod kątem ostrym lub prostym. Warstwy te łączone są na przecięciach przędz za pomocą kleju lub metodą termiczną.

10. Wyroby elastyczne, składające się z materiałów włókienniczych połączonych z nitkami gumowymi, klasyfikowane są do niniejszej sekcji.

11. W niniejszej sekcji wyrażenie "impregnowany" obejmuje "maczany".

12. W niniejszej sekcji wyrażenie "poliamidy" obejmuje "poliamidy aromatyczne".

13. W niniejszej sekcji oraz tam, gdzie ma to zastosowanie w całej nomenklaturze, wyrażenie "przędza elastomerowa" oznacza przędzę z włókna ciągłego, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) z syntetycznego materiału włókienniczego, inną niż przędza teksturowana, która nie ulega zerwaniu po rozciągnięciu do trzykrotnej długości pierwotnej i która po rozciągnięciu do dwukrotnej długości pierwotnej w ciągu pięciu minut powraca do długości nie większej niż jej półtorej długości pierwotnej.

14. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, odzież tekstylna objęta różnymi pozycjami powinna być klasyfikowana do właściwych dla niej pozycji, nawet wówczas, gdy jest pakowana w zestawy do sprzedaży detalicznej. W niniejszej uwadze wyrażenie "odzież tekstylna" oznacza odzież objętą pozycjami od 6101 do 6114 oraz objętą pozycjami od 6201 do 6211.

Uwagi do podpozycji

1. W niniejszej sekcji oraz w całej nomenklaturze, tam gdzie można je zastosować, podane poniżej wyrażenia posiadają następujące znaczenie im przyporządkowane:

  a) "Przędza niebielona":

  Przędza, która:

   1) charakteryzuje się naturalną barwą składających się na nią włókien i nie przeszła fazy bielenia, barwienia (nawet w masie) lub drukowania; lub

   2) jest barwy nieokreślonej ("przędza szara"), wyprodukowana z szarpanki rozwłóknionej.

   Taka przędza może być obrabiana klejonką bezbarwną lub barwnikiem nietrwałym (który znika po praniu z zastosowaniem mydła), a w przypadku włókien chemicznych przeszła obróbkę w masie środkami matującymi (na przykład ditlenkiem tytanu).

  b) "Przędza bielona":

  Przędza, która:

   1) została poddana procesowi bielenia, jest wykonana z włókna bielonego lub, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, poddana została barwieniu na biało (nawet w masie) lub też została obrobiona białą klejonką;

   2) składa się z mieszaniny włókien bielonych i niebielonych;

   3) stanowi przędzę wieloskładową (złożoną) lub kablowaną i składa się z przędzy bielonej i niebielonej.

  c) "Przędza barwiona (barwiona lub zadrukowana)":

  Przędza, która:

   1) jest barwiona (nawet w masie) do barwy innej niż biała lub też z wykorzystaniem barwnika nietrwałego, lub zadrukowana, lub wykonana z włókien barwionych lub zadrukowanych;

   2) składa się z mieszaniny włókien barwionych o różnych barwach lub mieszaniny włókien niebielonych, lub bielonych z włóknami barwionymi (przędza melanżowa lub mieszana), lub jest zadrukowana jednobarwnie, lub wielobarwnie z zachowaniem odstępów, co daje wrażenie kropek;

   3) jest otrzymana z włókien srebrnych lub z niedoprzędów, które zostały zadrukowane;

   4) stanowi przędzę wieloskładową (złożoną) lub kablowaną i składa się z przędzy niebielonej lub przędzy bielonej i przędzy barwionej.

   Powyższe definicje mają również zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) i do paska lub tym podobnych, objętych działem 54.

  d) "Tkanina niebielona":

  Tkanina wykonana z przędzy niebielonej, która nie została poddana bieleniu, barwieniu lub zadrukowaniu. Takie tkaniny mogą być obrobione klejonką bezbarwną lub barwnikiem nietrwałym.

  e) "Tkanina bielona":

  Tkanina, która:

   1) była bielona lub, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, barwiona na biało lub poddana obróbce białą klejonką, w sztuce;

   2) składa się z przędzy bielonej;

   3) składa się z przędzy bielonej i niebielonej.

  f) "Tkanina barwiona":

  Tkanina, która:

   1) jest barwiona na jedną, jednolitą barwę inną niż biała (jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej) lub też została poddana obróbce z zastosowaniem barwionego środka wykończającego o barwie innej niż biała (jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej), w sztuce; lub

   2) składa się z przędzy barwionej o jednolitej, pojedynczej barwie.

  g) "Tkanina z przędz o różnych barwach":

  Tkanina (inna niż tkanina zadrukowana), która:

   1) składa się z przędz o różnych barwach lub z przędz o różnych odcieniach tej samej barwy (innej niż naturalna barwa włókien składowych);

   2) składa się z przędzy bielonej lub niebielonej i przędzy barwionej;

   3) składa się z przędz melanżowych lub mieszanych.

  (W żadnym przypadku nie uwzględnia się przędzy użytej w krajce i na brzegach sztuki).

  h) "Tkanina zadrukowana":

  Tkanina, która została zadrukowana w sztuce, nawet wykonana z przędz o różnych barwach.

  (Następujące tkaniny są również uważane jako tkaniny zadrukowane: tkaniny zawierające wzór wykonany, na przykład pędzlem lub pistoletem do malowania natryskowego, z wykorzystaniem papieru przedrukowego, przez flokowanie lub za pomocą procesu batikowego).

  Proces merceryzacji nie wpływa na klasyfikację przędz lub tkanin w ramach powyższych kategorii.

  Definicje zawarte powyżej w punktach od d) do h) odnoszą się, z uwzględnieniem istniejących różnic, do dzianin.

  ij) "Splot płócienny":

  Konstrukcja tkaniny, w której każda przędza wątku przechodzi na przemian nad i pod kolejnymi przędzami osnowy, a każda przędza osnowy przechodzi na przemian nad i pod kolejnymi przędzami wątku.

2.

  A) Wyroby objęte działami od 56 do 63, zawierające dwa lub więcej materiałów włókienniczych, należy traktować jako wykonane w całości z tego materiału włókienniczego, który zostałby wybrany zgodnie z uwagą 2 podaną w niniejszej sekcji w odniesieniu do klasyfikowania wyrobów objętych działami od 50 do 55 lub pozycją 5809, zawierających ten sam materiał włókienniczy.

  B) Przy stosowaniu tej reguły:

   a) tam, gdzie to jest właściwe, należy uwzględniać tylko tę część, która determinuje klasyfikację w ramach reguły interpretacyjnej 3;

   b) w przypadku wyrobów włókienniczych zawierających materiał podkładowy i powierzchnię z okrywą włosową lub pętelkową, nie należy uwzględniać materiału podłoża;

   c) w przypadku haftów objętych pozycją 5810 oraz towarów z nich, będzie brany pod uwagę wyłącznie materiał podłoża. Jednakże hafty bez widocznego podłoża i towary z nich będą klasyfikowane w odniesieniu do samych nitek haftu.

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.