Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja XI  »   Dział 51 - WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 50 -
JEDWAB
CN - DZIAŁ 51 -
WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO
CN - DZIAŁ 52 -
BAWEŁNA
CN - DZIAŁ 53 -
POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY PAPIEROWEJ
CN - DZIAŁ 54 -
WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I TYM PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH
CN - DZIAŁ 55 -
WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE
CN - DZIAŁ 56 -
WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH
CN - DZIAŁ 57 -
DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE
CN - DZIAŁ 58 -
TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY
CN - DZIAŁ 59 -
TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE W RODZAJU NADAJACYCH SIĘ DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
CN - DZIAŁ 60 -
DZIANINY
CN - DZIAŁ 61 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE
CN - DZIAŁ 62 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANE
CN - DZIAŁ 63 -
POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Sznurek do maszyn rolniczych - do którego zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 11 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Dział 51

WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO

Uwaga

1. W całej nomenklaturze:

  a) "wełna" oznacza włókno naturalne owiec lub jagniąt;

  b) "cienka sierść zwierzęca" oznacza sierść alpaki, lamy, wigonia, wielbłąda (włącznie z dromaderami), jaka, kóz: angorskiej, tybetańskiej, kaszmirskiej lub podobnych kóz (ale nie kóz pospolitych), królika (włącznie z królikiem angorskim), zająca, bobra, nutrii lub piżmowca;

  c) "gruba sierść zwierzęca" oznacza sierść zwierząt niewymienionych wyżej, z wyłączeniem włosia i szczeciny do produkcji szczotek (pozycja 0502) oraz włosia końskiego (pozycja 0511).

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
5101 Wełna, niezgrzebna ani nieczesana
– Wełna potna, włącznie z wełną praną z drugiej strzyży
5101 11 00– – Wełna strzyżonabez cła
5101 19 00– – Pozostałabez cła
– Wełna odtłuszczona, niekarbonizowana
5101 21 00– – Wełna strzyżonabez cła
5101 29 00– – Pozostałabez cła
5101 30 00– Karbonizowanabez cła
5102 Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana
– Cienka sierść zwierzęca
5102 11 00– – Z kóz kaszmirskichbez cła
5102 19– – Pozostała
5102 19 10– – – Z królika angorskiegobez cła
5102 19 30– – – Z alpaki, lamy lub wigoniabez cła
5102 19 40– – – Z wielbłąda (włącznie z dromaderami) lub jaka, lub kóz angorskich, tybetańskich lub podobnych kózbez cła
5102 19 90– – – Z królika (z innego niż królika angorskiego), zająca, bobra, nutrii lub piżmowcabez cła
5102 20 00– Gruba sierść zwierzęcabez cła
5103 Odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej
5103 10– Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
5103 10 10– – Niekarbonizowanebez cła
5103 10 90– – Karbonizowanebez cła
5103 20 00– Pozostałe odpady wełny lub cienkiej sierści zwierzęcejbez cła
5103 30 00– Odpady grubej sierści zwierzęcejbez cła
5104 00 00 Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcejbez cła
5105 Wełna i cienka lub gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana (włącznie z czesanką wełnianą we fragmentach)
5105 10 00– Wełna zgrzebna2
– Czesanka wełniana i pozostałe wełny czesane
5105 21 00– – Wełna czesana we fragmentach2
5105 29 00– – Pozostała2
– Cienka sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana
5105 31 00– – Z kóz kaszmirskich2
5105 39 00– – Pozostała2
5105 40 00– Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana2
5106 Przędza z wełny zgrzebnej, niepakowana do sprzedaży detalicznej
5106 10– Zawierająca 85 % masy lub więcej wełny
5106 10 10– – Niebielona3,8
5106 10 90– – Pozostała3,8
5106 20– Zawierająca mniej niż 85 % masy wełny
5106 20 10– – Zawierająca 85 % masy lub więcej wełny i cienkiej sierści zwierzęcej(76)
– – Pozostała
5106 20 91– – – Niebielona4
5106 20 99– – – Pozostała4
5107 Przędza z wełny czesanej, niepakowana do sprzedaży detalicznej
5107 10– Zawierająca 85 % masy lub więcej wełny
5107 10 10– – Niebielona3,8
5107 10 90– – Pozostała3,8
5107 20– Zawierająca mniej niż 85 % masy wełny
– – Zawierająca 85 % masy lub więcej wełny i cienkiej sierści zwierzęcej
5107 20 10– – – Niebielona4
5107 20 30– – – Pozostała4
– – Pozostała
– – – Zmieszana wyłącznie lub głównie z włóknami odcinkowymi syntetycznymi
5107 20 51– – – – Niebielona4
5107 20 59– – – – Pozostała4
– – – Zmieszana z innymi włóknami
5107 20 91– – – – Niebielona4
5107 20 99– – – – Pozostała4
5108 Przędza z cienkiej sierści zwierzęcej (zgrzebna lub czesana), niepakowana do sprzedaży detalicznej
5108 10– Zgrzebna
5108 10 10– – Niebielona3,2
5108 10 90– – Pozostała3,2
5108 20– Czesana
5108 20 10– – Niebielona3,2
5108 20 90– – Pozostała3,2
5109 Przędza z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, pakowana do sprzedaży detalicznej
5109 10– Zawierająca 85 % masy lub więcej wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
5109 10 10– – W kłębkach, pasmach lub motkach, o masie przekraczającej 125 g, ale nieprzekraczającej 500 g3,8
5109 10 90– – Pozostała5
5109 90 00– Pozostała5
5110 00 00 Przędza z grubej sierści zwierzęcej lub z włosia końskiego (włącznie z przędzą rdzeniową z włosia końskiego), nawet pakowana do sprzedaży detalicznej3,5
5111 Tkaniny ze zgrzebnej wełny lub zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej
– Zawierające 85 % masy lub więcej wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
5111 11 00– – O masie powierzchniowej nieprzekraczającej 300 g/m28m2
5111 19 00– – Pozostałe8m2
5111 20 00– Pozostałe, zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi8m2
5111 30– Pozostałe, zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami odcinkowymi chemicznymi
5111 30 10– – O masie powierzchniowej nieprzekraczającej 300 g/m28m2
5111 30 80– – O masie powierzchniowej przekraczającej 300 g/m28m2
5111 90– Pozostałe
5111 90 10– – Zawierające łącznie więcej niż 10 % masy materiałów włókienniczych objętych działem 507,2m2
– – Pozostałe
5111 90 91– – – O masie powierzchniowej nieprzekraczającej 300 g/m28m2
5111 90 98– – – O masie powierzchniowej przekraczającej 300 g/m28m2
5112 Tkaniny z wełny czesankowej lub czesankowej cienkiej sierści zwierzęcej
– Zawierające 85 % masy lub więcej wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
5112 11 00– – O masie powierzchniowej nieprzekraczającej 200 g/m28m2
5112 19 00– – Pozostałe8m2
5112 20 00– Pozostałe, zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi8m2
5112 30– Pozostałe, zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami odcinkowymi chemicznymi
5112 30 10– – O masie powierzchniowej nieprzekraczającej 200 g/m28m2
5112 30 80– – O masie powierzchniowej przekraczającej 200 g/m28m2
5112 90– Pozostałe
5112 90 10– – Zawierające łącznie więcej niż 10 % masy materiałów włókienniczych objętych działem 507,2m2
– – Pozostałe
5112 90 91– – – O masie powierzchniowej nieprzekraczającej 200 g/m28m2
5112 90 98– – – O masie powierzchniowej przekraczającej 200 g/m28m2
5113 00 00 Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego5,3m2
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.