Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja II  »   Dział 10 - ZBOŻA
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 06 -
DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE
CN - DZIAŁ 07 -
WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY, JADALNE
CN - DZIAŁ 08 -
OWOCE I ORZECHY JADALNE; SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB MELONÓW
CN - DZIAŁ 09 -
KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY
CN - DZIAŁ 10 -
ZBOŻA
CN - DZIAŁ 11 -
PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY
CN - DZIAŁ 12 -
NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓŻNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA
CN - DZIAŁ 13 -
SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE
CN - DZIAŁ 14 -
MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Dział 10

ZBOŻA

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 10.

Uwagi

1.

  A) Produkty wymienione w pozycjach niniejszego działu są do nich klasyfikowane tylko, jeśli występują w postaci ziarna, nawet w kłosie lub na łodydze.

  B) Niniejszy dział nie obejmuje ziarna, które było łuskane lub poddane jakimkolwiek innym obróbkom. Jednakże ryż łuskany, bielony, polerowany, glazurowany, parzony lub łamany pozostaje klasyfikowany do pozycji 1006.

2. Pozycja 1005 nie obejmuje kukurydzy cukrowej (dział 7).

Uwaga do podpozycji

1. Określenie "pszenica durum" oznacza pszenicę z gatunku Triticum durum i hybrydy uzyskane z wewnątrzgatunkowego krzyżowania Triticum durum, które mają taką samą liczbę (28) chromosomów co ten gatunek.

Uwagi dodatkowe

1. Poniższe określenia będą oznaczały, co następuje:

  a) "ryż okrągłoziarnisty" (podpozycje 1006 10 30, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 i 1006 30 92): ryż, którego ziarna mają długość nieprzekraczającą 5,2 mm, a stosunek długości do szerokości jest mniejszy niż 2;

  b) "ryż średnioziarnisty" (podpozycje 1006 10 50, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 i 1006 30 94): ryż, którego ziarna mają długość przekraczającą 5,2 mm, ale nieprzekraczającą 6,0 mm, a stosunek długości do szerokości jest mniejszy niż 3;

  c) "ryż długoziarnisty" (podpozycje 1006 10 71, 1006 10 79, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 i 1006 30 98): ryż, którego ziarna mają długość przekraczającą 6 mm;

  d) "ryż niełuskany" (podpozycje 1006 10 30, 1006 10 50, 1006 10 71 i 1006 10 79): ryż, który zachował łuskę po wymłóceniu;

  e) "ryż łuskany" (podpozycje 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 i 1006 20 98): ryż, z którego usunięto tylko łuskę. Przykładami ryżu objętego tą definicją są takie nazwy handlowe, jak: "ryż brązowy", "ryż cargo", "loonzain" i "riso sbramato";

  f) "ryż częściowo bielony" (podpozycje 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 i 1006 30 48): ryż, z którego zostały usunięte: łuska, część zarodka i całkowicie lub częściowo zewnętrzne warstwy owocni, ale pozostały wewnętrzne warstwy owocni;

  g) "ryż całkowicie bielony" (podpozycje 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 i 1006 30 98): ryż, z którego usunięto łuskę, wewnętrzne i zewnętrzne warstwy owocni oraz, w przypadku ryżu długoziarnistego lub średnioziarnistego, usunięto cały zarodek, a w przypadku ryżu okrągłoziarnistego — zarodek przynajmniej częściowo. Wzdłużna biała bruzda może pozostać na nie większej ilości ziaren niż 10 %;

  h) "ryż łamany" (podpozycja 1006 40) oznacza fragmenty ziarna, których długość nie przekracza trzech czwartych średniej długości całego ziarna.

2. Stawki celne stosowane dla mieszanek objętych niniejszym działem powinny być następujące:

  a) dla mieszanek, w których jeden ze składników stanowi co najmniej 90 % masy, stosowana jest stawka celna odnosząca się do tego składnika;

  b) dla pozostałych mieszanek stosowana jest stawka celna odnosząca się do składnika posiadającego najwyższy poziom stawki celnej.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
1001 Pszenica i meslin
– Pszenica durum
1001 11 00– – Nasiona148 €/t (51)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1001 19 00– – Pozostałe148 €/t (51) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Pozostałe
1001 91– – Nasiona
1001 91 10– – – Orkisz (29)12,85% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1001 91 20– – – Pszenicy zwyczajnej i meslin95 €/t (51)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1001 91 90– – – Pozostałe95 €/t5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1001 99 00– – Pozostałe95 €/t (51) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1002 Żyto
1002 10 00– Nasiona93 €/t (51)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1002 90 00– Pozostałe93 €/t (51)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1003 Jęczmień
1003 10 00– Nasiona93 €/t (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1003 90 00– Pozostały93 €/t (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1004 Owies
1004 10 00– Nasiona89 €/t5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1004 90 00– Pozostały89 €/t5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1005 Kukurydza
1005 10– Nasiona
– – Hybrydy (29)
1005 10 13– – – Hybrydy trójkrzyżowebez cła5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1005 10 15– – – Hybrydy zwykłebez cła5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1005 10 18– – – Pozostałebez cła5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1005 10 90– – Pozostałe94 €/t (51) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1005 90 00– Pozostałe94 €/t (51) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 Ryż
1006 10– Ryż niełuskany
1006 10 10– – Do siewu (29)7,75% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostały
1006 10 30– – – Okrągłoziarnisty211 €/t (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 10 50– – – Średnioziarnisty211 €/t (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Długoziarnisty
1006 10 71– – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3211 €/t (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 10 79– – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3211 €/t (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 20– Ryż łuskany (brązowy)
– – Parzony
1006 20 11– – – Okrągłoziarnisty65 €/t (10) (52)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 20 13– – – Średnioziarnisty65 €/t (10) (52)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Długoziarnisty
1006 20 15– – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 365 €/t (10) (52)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 20 17– – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3 (34)65 €/t (10) (52)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostały
1006 20 92– – – Okrągłoziarnisty65 €/t (10) (52)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 20 94– – – Średnioziarnisty65 €/t (10) (52)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Długoziarnisty
1006 20 96– – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 365 €/t (10) (52)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 20 98– – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3 (34)65 €/t (10) (52)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 30– Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany
– – Ryż półbielony
– – – Parzony
1006 30 21– – – – Okrągłoziarnisty175 €/t (10) (52)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 30 23– – – – Średnioziarnisty175 €/t (10) (52)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Długoziarnisty
1006 30 25– – – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3175 €/t (52) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 30 27– – – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3 (34)175 €/t (52) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostały
1006 30 42– – – – Okrągłoziarnisty175 €/t (52) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 30 44– – – – Średnioziarnisty175 €/t (52) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Długoziarnisty
1006 30 46– – – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3175 €/t (52) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 30 48– – – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3 (34)175 €/t (52) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Ryż całkowicie bielony
– – – Parzony
1006 30 61– – – – Okrągłoziarnisty175 €/t (52) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 30 63– – – – Średnioziarnisty175 €/t (52) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Długoziarnisty
1006 30 65– – – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3175 €/t (52) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 30 67– – – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3 (34)175 €/t (52) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostały
1006 30 92– – – – Okrągłoziarnisty175 €/t (52) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 30 94– – – – Średnioziarnisty175 €/t (52) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Długoziarnisty
1006 30 96– – – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3175 €/t (52) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 30 98– – – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3 (34)175 €/t (52) (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1006 40 00– Ryż łamany128 €/t (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1007 Ziarno sorgo
1007 10– Nasiona
1007 10 10– – Hybrydy do siewu (29)6,45% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1007 10 90– – Pozostałe94 €/t (10) (51)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1007 90 00– Pozostałe94 €/t (10) (51)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1008 Gryka, proso i ziarno mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża
1008 10 00– Gryka37 €/t5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Proso
1008 21 00– – Nasiona56 €/t (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1008 29 00– – Pozostałe56 €/t (10)5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1008 30 00– Ziarno mozgi kanaryjskieibez cła5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1008 40 00– Palusznik (Digitaria spp.)37 €/t5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1008 50 00– Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa)37 €/t5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1008 60 00– Pszenżyto93 €/t5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1008 90 00– Pozostałe zboża37 €/t5% - poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.