Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja I  »   Dział 3 - RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 01 -
ZWIERZĘTA ŻYWE
CN - DZIAŁ 02 -
MIĘSO I PODROBY JADALNE
CN - DZIAŁ 03 -
RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE
CN - DZIAŁ 04 -
PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
CN - DZIAŁ 05 -
PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych - do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

Dział 03

RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 03.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) ssaków objętych pozycją 0106;

  b) mięsa ssaków objętych pozycją 0106 (pozycja 0208 lub 0210);

  c) ryb (włącznie z ich wątróbkami, ikrą i mleczem) lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, martwych i nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi z powodu ich gatunku albo stanu (dział 5); mąki, mączek lub granulek, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadających się do spożycia przez ludzi (pozycja 2301);

  d) kawioru lub namiastek kawioru przygotowanych z ikry (pozycja 1604).

2. W niniejszym dziale określenie "granulki" oznacza produkty, które zostały zaglomerowane albo bezpośrednio przez sprasowanie, albo przez dodanie małej ilości środka wiążącego.

Uwagi dodatkowe

1. W podpozycjach 0305 32 11 i 0305 32 19 filety z dorsza (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) posiadające całkowitą zawartość soli 12 % masy lub więcej, które nadają się do spożycia przez ludzi bez dalszego przetwarzania przemysłowego, są uważane za rybę soloną.

Zamrożone filety z dorsza, które mają całkowitą zawartość soli mniejszą niż 12 % masy, należy jednak klasyfikować do podpozycji 0304 71 10 i 0304 71 90, o ile ich rzeczywista i trwała konserwacja zależy zasadniczo od zamrażania.

2. W podpozycjach, o których mowa w akapicie trzecim, wyrażenie "filety" obejmuje "loins", tj. paski mięsa stanowiące górną lub dolną, prawą lub lewą stronę ryby, o ile głowa, wnętrzności, płetwy (grzbietowa, odbytowa, ogonowa, brzuszna, piersiowa) oraz kości (kręgosłup, kości brzuszne lub żebrowe, kość skrzelowa lub strzemiączko itd.) zostały usunięte.

Pocięcie takich produktów na kawałki nie ma wpływu na ich klasyfikację jako filety, pod warunkiem że kawałki te mogą być zidentyfikowane jako uzyskane z filetów.

Przepisy zawarte w dwóch pierwszych akapitach stosuje się do następujących ryb:

  a) tuńczyka (z rodzaju Thunnus) objętego podpozycjami 0304 49 90 i 0304 87 00;

  b) włócznika (Xiphias gladius) objętego podpozycjami 0304 45 00 i 0304 84 00;

  c) marlina, żaglicy i żaglicowatych (z rodziny Istiophoridae) objętych podpozycjami 0304 49 90 i 0304 89 90;

  d) rekinów oceanicznych (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, lub z rodzin Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae i Isuridae) objętych podpozycjami 0304 47 90 i 0304 88 19.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
0301 Ryby żywe
– Ryby ozdobne
0301 11 00– – Słodkowodnebez cła5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0301 19 00– – Pozostałe7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Pozostałe ryby żywe
0301 91– – Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)
0301 91 10– – – Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0301 91 90– – – Pozostałe125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0301 92– – Węgorze (Anguilla spp.)
0301 92 10– – – O długości mniejszej niż 12 cmbez cła5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0301 92 30– – – O długości 12 cm lub większej, ale mniejszej niż 20 cmbez cła5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0301 92 90– – – O długości 20 cm lub większejbez cła5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0301 93 00– – Karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0301 94– – Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
0301 94 10– – – Atlantycki tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)165% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0301 94 90– – – Pacyficzny tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus orientalis)165% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0301 95 00– – Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)165% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0301 99– – Pozostałe
– – – Ryby słodkowodne
0301 99 11– – – – Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)25% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0301 99 17– – – – Pozostałe85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0301 99 85– – – Pozostałe165% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
– Łososiowate, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99
0302 11– – Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)
0302 11 10– – – Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 11 20– – – Z gatunku Oncorhynchus mykiss, z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie większej niż 1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej niż 1 kg każdy125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 11 80– – – Pozostałe125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 13 00– – Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodorus)25% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 14 00– – Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)25% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 19 00– – Pozostałe85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99
0302 21– – Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0302 21 10– – – Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 21 30– – – Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 21 90– – – Halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 22 00– – Gładzica (Pleuronectes platessa)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 23 00– – Sole (Solea spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 24 00– – Turboty (skarpie) (Psetta maxima)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 29– – Pozostałe
0302 29 10– – – Smuklice (Lepidorhombus spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 29 80– – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99
0302 31– – Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga)
0302 31 10– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 31 90– – – Pozostałe225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 32– – Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)
0302 32 10– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 32 90– – – Pozostałe225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 33– – Latający lub paskowany bonito
0302 33 10– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 33 90– – – Pozostałe225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 34– – Opastun (Thunnus obesus)
0302 34 10– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 34 90– – – Pozostałe225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 35– – Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
– – – Atlantycki tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)
0302 35 11– – – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 35 19– – – – Pozostałe225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pacyficzny tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus orientalis)
0302 35 91– – – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 35 99– – – – Pozostałe225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 36– – Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)
0302 36 10– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 36 90– – – Pozostałe225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 39– – Pozostałe
0302 39 20– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 39 80– – – Pozostałe225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (Engraulis spp.), sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szproty (Sprattus sprattus), makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kanagurty (Rastrelliger spp.), makrele królewskie (Scomberomorus spp.), ostrobok (Trachurus spp.), karanksy (Caranx spp.), rachica (Rachycentron canadum), błyszczyki (Pampus spp.), sajra (Cololabis saira), trzogony (Decapterus spp.), gromadnik, kapelan (Mallotus villosus), włócznik (Xiphias gladius), tunek wschodni (Euthynnus affinis), pelamida (Sarda spp.), marliny, żaglice, żaglicowate (Istiophoridae), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99
0302 41 00– – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) (19)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 42 00– – Sardele (Engraulis spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 43– – Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus)
0302 43 10– – – Sardynki z gatunku Sardina pilchardus235% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 43 30– – – Sardynki z rodzaju Sardinops; sardynela (Sardinella spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 43 90– – – Brisling lub szprot (Sprattus sprattus)(20)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 44 00– – Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)(21)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 45– – Ostroboki (Trachurus spp.)
0302 45 10– – – Ostrobok pospolity (Trachurus trachurus)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 45 30– – – Ostrobok chilijski (Trachurus murphyi)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 45 90– – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 46 00– – Rachica (Rachycentron canadum)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 47 00– – Włócznik (Xiphias gladius)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 49– – Pozostałe
– – – Tunek wschodni (Euthynnus affinis)
0302 49 11– – – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 49 19– – – – Pozostałe225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 49 90– – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99
0302 51– – Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0302 51 10– – – Z gatunku Gadus morhua125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 51 90– – – Pozostałe125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 52 00– – Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 53 00– – Czarniak (Pollachius virens)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 54– – Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.)
– – – Morszczuki z rodzaju Merluccius
0302 54 11– – – – Morszczuk kapski (shallow-water hake) (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 54 15– – – – Morszczuk australijski (Merluccius australis)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 54 19– – – – Pozostałe15 (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 54 90– – – Widłaki z rodzaju Urophycis155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 55 00– – Mintaj (Theragra chalcogramma)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 56 00– – Błękitek, błękitek nowozelandzki (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 59– – Pozostałe
0302 59 10– – – Dorszyk polarny (Boreogadus saida)125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 59 20– – – Witlinek (Merlangius merlangus)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 59 30– – – Rdzawiec (Pollachius pollachius)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 59 40– – – Molwy (Molva spp.)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 59 90– – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99
0302 71 00– – Tilapie (Oreochromis spp.)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 72 00– – Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 73 00– – Karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 74 00– – Węgorze (Anguilla spp.)bez cła5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 79 00– – Pozostałe85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Pozostałe ryby, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99
0302 81– – Koleń i pozostałe rekiny
0302 81 15– – – Koleń (Squalus acanthias) i rekinki (Scyliorhinus spp.)65% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 81 30– – – Żarłacz śledziowy (Lamna nasus)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 81 40– – – Żarłacz błękitny (Prionace glauca)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 81 80– – – Pozostałe85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 82 00– – Rajowate (Rajidae)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 83 00– – Antary (Dissostichus spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 84– – Ryby z rodzaju Dicentrarchus
0302 84 10– – – Labraks (Dicentrarchus labrax)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 84 90– – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 85– – Prażmowate (Sparidae)
0302 85 10– – – Z gatunku Dentex dentex lub Pagellus spp.155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 85 30– – – Dorada (sparus złotogłowy) (Sparus aurata)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 85 90– – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 89– – Pozostałe
0302 89 10– – – Ryby słodkowodne85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
– – – – Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) objęty podpozycją 0302 33 i inne niż tunek wschodni (Euthynnus affinis) wymieniony w podpozycji 0302 49
0302 89 21– – – – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 89 29– – – – – Pozostałe225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Karmazyny (Sebastes spp.)
0302 89 31– – – – – Z gatunku Sebastes marinus7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 89 39– – – – – Pozostałe7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 89 40– – – – Bramy (Brama spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 89 50– – – – Żabnice (Lophius spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 89 60– – – – Kinglip chilijski (Genypterus blacodes)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 89 90– – – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Wątróbki, ikry, mlecze, rybie płetwy, głowy, ogony, pęcherze pławne i pozostałe jadalne odpadki rybne
0302 91 00– – Wątróbki, ikry i mlecze105% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 92 00– – Płetwy rekina85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0302 99 00– – Pozostałe105% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
– Łososiowate, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99
0303 11 00– – Nerka (łosoś nerka) (Oncorhynchus nerka)25% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 12 00– – Pozostałe łososie pacyficzne (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus)25% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 13 00– – Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)25% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 14– – Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)
0303 14 10– – – Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster95% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 14 20– – – Z gatunku Oncorhynchus mykiss, z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie większej niż 1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej niż 1 kg każdy125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 14 90– – – Pozostałe125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 19 00– – Pozostałe(10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99
0303 23 00– – Tilapie (Oreochromis spp.)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 24 00– – Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 25 00– – Karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 26 00– – Węgorze (Anguilla spp.)bez cła5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 29 00– – Pozostałe85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99
0303 31– – Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0303 31 10– – – Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 31 30– – – Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 31 90– – – Halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 32 00– – Gładzica (Pleuronectes platessa)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 33 00– – Sole (Solea spp.)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 34 00– – Turboty (skarpie) (Psetta maxima)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 39– – Pozostałe
0303 39 10– – – Flądra (Platichthys flesus)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 39 30– – – Ryby z rodzaju Rhombosolea7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 39 50– – – Ryby z gatunku Pelotreis flavilatus lub Peltorhamphus novaezelandiae7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 39 85– – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99
0303 41– – Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga)
0303 41 10– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (10) (18)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 41 90– – – Pozostałe225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 42– – Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)
0303 42 20– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)20 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 42 90– – – Pozostały225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 43– – Latający lub paskowany bonito
0303 43 10– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 43 90– – – Pozostały225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 44– – Opastun (Thunnus obesus)
0303 44 10– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 44 90– – – Pozostały225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 45– – Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
– – – Atlantycki tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)
0303 45 12– – – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 45 18– – – – Pozostały225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pacyficzny tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus orientalis)
0303 45 91– – – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 45 99– – – – Pozostały225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 46– – Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)
0303 46 10– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 46 90– – – Pozostały225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 49– – Pozostałe
0303 49 20– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 49 85– – – Pozostałe225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (Engraulis spp.), sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus), makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kanagurty (Rastrelliger spp.), makrele królewskie (Scomberomorus spp.), ostrobok (Trachurus spp.), karanksy (Caranx spp.), rachica (Rachycentron canadum), błyszczyki (Pampus spp.), sajra (Cololabis saira), trzogony (Decapterus spp.), gromadnik, kapelan (Mallotus villosus), włócznik (Xiphias gladius), tunek wschodni (Euthynnus affinis), pelamida (Sarda spp.), marliny, żaglice, żaglicowate (Istiophoridae), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami 0303 91 do 0303 99
0303 51 00– – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)(19)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 53– – Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus)
0303 53 10– – – Sardynki z gatunku Sardina pilchardus235% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 53 30– – – Sardynki z rodzaju Sardinops; sardynele (Sardinella spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 53 90– – – Brisling lub szprot (Sprattus sprattus)(20)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 54– – Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0303 54 10– – – Z gatunku Scomber scombrus lub Scomber japonicus(21)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 54 90– – – Z gatunku Scomber australasicus155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 55– – Ostroboki (Trachurus spp.)
0303 55 10– – – Ostrobok pospolity (Trachurus trachurus)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 55 30– – – Ostrobok chilijski (Trachurus murphyi)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 55 90– – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 56 00– – Rachica (Rachycentron canadum)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 57 00– – Włócznik (Xiphias gladius)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 59– – Pozostałe
0303 59 10– – – Sardele (Engraulis spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Tunek wschodni (Euthynnus affinis)
0303 59 21– – – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 59 29– – – – Pozostałe225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 59 90– – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99
0303 63– – Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0303 63 10– – – Z gatunku Gadus morhua125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 63 30– – – Z gatunku Gadus ogac125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 63 90– – – Z gatunku Gadus macrocephalus125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 64 00– – Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 65 00– – Czarniak (Pollachius virens)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 66– – Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.)
– – – Morszczuki z rodzaju Merluccius
0303 66 11– – – – Morszczuk kapski (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 66 12– – – – Morszczuk argentyński (Merluccius hubbsi)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 66 13– – – – Morszczuk australijski (Merluccius australis)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 66 19– – – – Pozostały15 (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 66 90– – – Widłaki z rodzaju Urophycis155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 67 00– – Mintaj (Theragra chalcogramma)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 68– – Błękitki (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0303 68 10– – – Błękitek (Micromesistius poutassou)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 68 90– – – Błękitek południowy (Micromesistius australis)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 69– – Pozostałe
0303 69 10– – – Dorszyk polarny (Boreogadus saida)125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 69 30– – – Witlinek (Merlangius merlangus)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 69 50– – – Rdzawiec (Pollachius pollachius)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 69 70– – – Buławik nowozelandzki (miruna nowozelandzka) (Macruronus novaezelandiae)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 69 80– – – Molwy (Molva spp.)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 69 90– – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Pozostałe ryby, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99
0303 81– – Koleń i pozostałe rekiny
0303 81 15– – – Koleń (Squalus acanthias) i rekinki (Scyliorhinus spp.)65% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 81 30– – – Żarłacz śledziowy (Lamna nasus)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 81 40– – – Żarłacz błękitny (Prionace glauca)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 81 90– – – Pozostałe85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 82 00– – Rajowate (Rajidae)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 83 00– – Antary (Dissostichus spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 84– – Ryby z rodzaju Dicentrarchus
0303 84 10– – – Labraks (Dicentrarchus labrax)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 84 90– – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 89– – Pozostałe
0303 89 10– – – Ryby słodkowodne85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
– – – – Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) objęty podpozycją 0303 43 i inne niż tunek wschodni (Euthynnus affinis) wymieniony w podpozycji 0303 59
0303 89 21– – – – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)22 (18) (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 89 29– – – – – Pozostałe225% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Karmazyny (Sebastes spp.)
0303 89 31– – – – – Z gatunku Sebastes marinus7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 89 39– – – – – Pozostałe7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 89 40– – – – Ryby z gatunku Orcynopsis unicolor(22)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 89 50– – – – Kielec (właściwy) i morlesze (Dentex dentex, Pagellus spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 89 55– – – – Dorada (sparus złotogłowy) (Sparus aurata)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 89 60– – – – Bramy (Brama spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 89 65– – – – Żabnice (Lophius spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 89 70– – – – Kinglip chilijski (Genypterus blacodes)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 89 90– – – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Wątróbki, ikry, mlecze, rybie płetwy, głowy, ogony, pęcherze pławne i pozostałe jadalne odpadki rybne
0303 91– – Wątróbki, ikry i mlecze
0303 91 10– – – Ikry i mlecze, do produkcji kwasu dezoksyrybonukleinowego lub siarczanu protaminy (12)bez cła5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 91 90– – – Pozostałe105% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 92 00– – Płetwy rekinów85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0303 99 00– – Pozostałe105% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone
– Świeże lub schłodzone filety z tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorzy (Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.)
0304 31 00– – Tilapie (Oreochromis spp.)95% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 32 00– – Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)95% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 33 00– – Okoń nilowy (Lates niloticus)95% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 39 00– – Pozostałe95% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Świeże lub schłodzone filety z pozostałych ryb:
0304 41 00– – Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)25% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 42– – Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)
0304 42 10– – – Z gatunku Oncorhynchus mykiss, o masie większej niż 400 g każdy125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 42 50– – – Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster95% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 42 90– – – Pozostałe125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 43 00– – Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae)185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 44– – Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae
0304 44 10– – – Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) oraz dorszyk polarny (Boreogadus saida)185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 44 30– – – Czarniak (Pollachius virens)185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 44 90– – – Pozostałe185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 45 00– – Włócznik (Xiphias gladius)185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 46 00– – Antary (Dissostichus spp.)185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 47– – Koleń i pozostałe rekiny
0304 47 10– – – Koleń (Squalus acanthias) i rekinki (Scyliorhinus spp.)185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 47 20– – – Żarłacz śledziowy (Lamna nasus)185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 47 30– – – Żarłacz błękitny (Prionace glauca)185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 47 90– – – Pozostałe185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 48 00– – Rajowate (Rajidae)185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 49– – Pozostałe
0304 49 10– – – Ryby słodkowodne95% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
0304 49 50– – – – Karmazyny (Sebastes spp.)185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 49 90– – – – Pozostałe185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Pozostałe, świeże lub schłodzone
0304 51 00– – Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 52 00– – Łososiowate85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 53 00– – Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 54 00– – Włócznik (Xiphias gladius)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 55 00– – Antary (Dissostichus spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 56– – Koleń i pozostałe rekiny
0304 56 10– – – Koleń (Squalus acanthias) i rekinki (Scyliorhinus spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 56 20– – – Żarłacz śledziowy (Lamna nasus)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 56 30– – – Żarłacz błękitny (Prionace glauca)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 56 90– – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 57 00– – Rajowate (Rajidae)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 59– – Pozostałe
0304 59 10– – – Ryby słodkowodne85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
0304 59 50– – – – Płaty śledziowe(19)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 59 90– – – – Pozostałe15 (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Zamrożone filety z tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.)
0304 61 00– – Tilapie (Oreochromis spp.)95% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 62 00– – Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)95% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 63 00– – Okoń nilowy (Lates niloticus)95% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 69 00– – Pozostałe95% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Zamrożone filety z ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae
0304 71– – Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0304 71 10– – – Dorsz z gatunku Gadus macrocephalus7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 71 90– – – Pozostałe7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 72 00– – Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 73 00– – Czarniak (Pollachius virens)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 74– – Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.)
– – – Morszczuki z rodzaju Merluccius
0304 74 11– – – – Morszczuk kapski (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 74 15– – – – Morszczuk argentyński (Merluccius hubbsi)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 74 19– – – – Pozostałe6,15% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 74 90– – – Widłaki z rodzaju Urophycis7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 75 00– – Mintaj (Theragra chalcogramma)13,75% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 79– – Pozostałe
0304 79 10– – – Dorszyk polarny (Boreogadus saida)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 79 30– – – Witlinek (Merlangius merlangus)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 79 50– – – Buławik nowozelandzki (miruna nowozelandzka) (Macruronus novaezelandiae)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 79 80– – – Molwy (Molva spp.)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 79 90– – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Zamrożone filety z pozostałych ryb
0304 81 00– – Łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego (Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho)25% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 82– – Pstrągów i troci (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)
0304 82 10– – – Z gatunku Oncorhynchus mykiss, o masie większej niż 400 g każdy125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 82 50– – – Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster95% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 82 90– – – Pozostałe125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 83– – Płastug (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae)
0304 83 10– – – Gładzica (Pleuronectes platessa)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 83 30– – – Stornia (Platichthys flesus)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 83 50– – – Smuklice (Lepidorhombus spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 83 90– – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 84 00– – Włócznika (Xiphias gladius)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 85 00– – Antarów (Dissostichus spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 86 00– – Śledzi (Clupea harengus, Clupea pallasii)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 87 00– – Tuńczyka (z rodzaju Thunnus), latającego lub paskowanego bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 88– – Koleni, pozostałych rekinów i rajowatych (Rajidae)
– – – Koleń i pozostałe rekiny
0304 88 11– – – – Koleń (Squalus acanthias) i rekinki (Scyliorhinus spp.)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 88 15– – – – Żarłacz śledziowy (Lamna nasus)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 88 18– – – – Żarłacz błękitny (Prionace glauca)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 88 19– – – – Pozostałe7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 88 90– – – Rajowate (Rajidae)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 89– – Pozostałe
0304 89 10– – – Ryby słodkowodne95% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
– – – – Karmazyny (Sebastes spp.)
0304 89 21– – – – – Z gatunku Sebastes marinus7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 89 29– – – – – Pozostałe7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 89 30– – – – Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) wymieniony w podpozycji 0304 87 00185% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) i ryby z gatunku Orcynopsis unicolor
0304 89 41– – – – – Makrela z gatunku Scomber australasicus155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 89 49– – – – – Pozostałe155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 89 60– – – – Żabnice (Lophius spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 89 90– – – – Pozostałe15 (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Pozostałe, zamrożone
0304 91 00– – Włócznika (Xiphias gladius)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 92 00– – Antarów (Dissostichus spp.)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 93– – Tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorzy (Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.)
0304 93 10– – – Surimi14,25% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 93 90– – – Pozostałe85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 94– – Mintaja (Theragra chalcogramma)
0304 94 10– – – Surimi14,25% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 94 90– – – Pozostałe7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 95– – Ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, innych niż mintaj (Theragra chalcogramma)
0304 95 10– – – Surimi14,25% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
– – – – Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) oraz dorszyk polarny (Boreogadus saida)
0304 95 21– – – – – Dorsz z gatunku Gadus macrocephalus7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 95 25– – – – – Dorsz z gatunku Gadus morhua7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 95 29– – – – – Pozostałe7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 95 30– – – – Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 95 40– – – – Czarniak (Pollachius virens)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 95 50– – – – Morszczuki z rodzaju Merluccius7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 95 60– – – – Błękitki (Micromesistius poutassou)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 95 90– – – – Pozostałe7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 96– – Koleń i pozostałe rekiny
0304 96 10– – – Koleń (Squalus acanthias) i rekinki (Scyliorhinus spp.)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 96 20– – – Żarłacz śledziowy (Lamna nasus)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 96 30– – – Żarłacz błękitny (Prionace glauca)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 96 90– – – Pozostałe7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 97 00– – Rajowate (Rajidae)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 99– – Pozostałe
0304 99 10– – – Surimi14,25% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
0304 99 21– – – – Ryby słodkowodne85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Pozostałe
0304 99 23– – – – – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)(19)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 99 29– – – – – Karmazyny (Sebastes spp.)85% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 99 55– – – – – Smuklice (Lepidorhombus spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 99 61– – – – – Bramy (Brama spp.)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 99 65– – – – – Żabnice (Lophius spp.)7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0304 99 99– – – – – Pozostałe7,55% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi
0305 10 00– Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi135% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 20 00– Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance115% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Filety rybne, suszone, solone lub w solance, ale niewędzone5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 31 00– – Tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorzy (Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.)165% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 32– – Ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae
– – – Dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) oraz dorszyka polarnego (Boreogadus saida)
0305 32 11– – – – Dorsza z gatunku Gadus macrocephalus165% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 32 19– – – – Pozostałe205% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 32 90– – – Pozostałe165% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 39– – Pozostałe
0305 39 10– – – Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), solone lub w solance155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 39 50– – – Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides), solony lub w solance155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 39 90– – – Pozostałe165% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Ryby wędzone, włącznie z filetami, inne niż jadalne odpadki rybne
0305 41 00– – Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)135% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 42 00– – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)105% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 43 00– – Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)145% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 44– – Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.)
0305 44 10– – – Węgorze (Anguilla spp.)145% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 44 90– – – Pozostałe145% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 49– – Pozostałe
0305 49 10– – – Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 49 20– – – Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)165% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 49 30– – – Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)145% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 49 80– – – Pozostałe145% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Ryby suszone, inne niż jadalne odpadki rybne, nawet solone, ale niewędzone
0305 51– – Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 51 10– – – Suszone, niesolone13 (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 51 90– – – Suszone, solone13 (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 52 00– – Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.)125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 53– – Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, inne niż dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 53 10– – – Dorszyk polarny (Boreogadus saida)13 (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 53 90– – – Pozostałe125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 54– – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (Engraulis spp.), sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus), makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kanagurty (Rastrelliger spp.), makrele królewskie (Scomberomorus spp.), ostrobok (Trachurus spp.), karanksy (Caranx spp.), rachica (Rachycentron canadum), błyszczyki (Pampus spp.), sajra (Cololabis saira), trzogony (Decapterus spp.), gromadnik, kapelan (Mallotus villosus), włócznik (Xiphias gladius), tunek wschodni (Euthynnus affinis), pelamida (Sarda spp.), marliny, żaglice, żaglicowate (Istiophoridae)
0305 54 30– – – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 54 50– – – Sardele (Engraulis spp.)105% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 54 90– – – Pozostałe125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 59– – Pozostałe
0305 59 70– – – Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 59 85– – – Pozostałe125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Ryby solone, ale niesuszone lub niewędzone i ryby w solance, inne niż jadalne odpadki rybne
0305 61 00– – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 62 00– – Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)13 (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 63 00– – Sardele (Engraulis spp.)105% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 64 00– – Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.)125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 69– – Pozostałe
0305 69 10– – – Dorszyk polarny (Boreogadus saida)13 (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 69 30– – – Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)155% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 69 50– – – Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)115% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 69 80– – – Pozostałe125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Rybie płetwy, głowy, ogony, pęcherze pławne i pozostałe jadalne odpadki rybne
0305 71 00– – Płetwy rekina125% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 72 00– – Rybie głowy, ogony i pęcherze pławne135% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0305 79 00– – Pozostałe13 (10)5% - poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
0306 Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi
– Zamrożone
0306 11– – Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306 11 10– – – Szyjki raków morskich12,5
0306 11 90– – – Pozostałe12,5
0306 12– – Homary (Homarus spp.)
0306 12 10– – – Całe6
0306 12 90– – – Pozostałe16
0306 14– – Kraby
0306 14 10– – – Kraby z gatunków Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. lub Callinectes sapidus7,5
0306 14 30– – – Kraby z gatunku Cancer pagurus7,5
0306 14 90– – – Pozostałe7,5
0306 15 00– – Homarzec (Nephrops norvegicus)12
0306 16– – Krewetki wód zimnych (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306 16 91– – – Krewetki z gatunku Crangon crangon18
0306 16 99– – – Pozostałe12
0306 17– – Pozostałe krewetki
0306 17 91– – – Krewetki różowe głębinowe (Parapenaeus longirostris)12
0306 17 92– – – Krewetki z rodzaju Penaeus12
0306 17 93– – – Krewetki z rodziny Pandalidae, inne niż z rodzaju Pandalus12
0306 17 94– – – Krewetki z rodzaju Crangon, inne niż z gatunku Crangon crangon12
0306 17 99– – – Pozostałe12
0306 19– – Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi
0306 19 10– – – Raki słodkowodne7,5
0306 19 90– – – Pozostałe12
– Żywe, świeże lub schłodzone
0306 31 00– – Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)12,5
0306 32– – Homary (Homarus spp.)
0306 32 10– – – Żywe8
– – – Pozostałe
0306 32 91– – – – Całe8
0306 32 99– – – – Pozostałe10
0306 33– – Kraby
0306 33 10– – – Kraby z gatunku Cancer pagurus7,5
0306 33 90– – – Pozostałe7,5
0306 34 00– – Homarzec (Nephrops norvegicus)12
0306 35– – Krewetki wód zimnych (Pandalus spp., Crangon crangon)
– – – Krewetki z gatunku Crangon crangon
0306 35 10– – – – Świeże lub schłodzone18
0306 35 50– – – – Pozostałe18
0306 35 90– – – Pozostałe12
0306 36– – Pozostałe krewetki
0306 36 10– – – Krewetki z rodziny Pandalidae, inne niż z rodzaju Pandalus12
0306 36 50– – – Krewetki z rodzaju Crangon, inne niż z gatunku Crangon crangon18
0306 36 90– – – Pozostałe12
0306 39– – Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi
0306 39 10– – – Raki słodkowodne7,5
0306 39 90– – – Pozostałe12
– Pozostałe
0306 91 00– – Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)12,5
0306 92– – Homary (Homarus spp.)
0306 92 10– – – Całe8
0306 92 90– – – Pozostałe10
0306 93– – Kraby
0306 93 10– – – Kraby z gatunku Cancer pagurus7,5
0306 93 90– – – Pozostałe7,5
0306 94 00– – Homarzec (Nephrops norvegicus)12
0306 95– – Krewetki
– – – Krewetki wód zimnych (Pandalus spp., Crangon crangon)
– – – – Krewetki z gatunku Crangon crangon
0306 95 11– – – – – Gotowane na parze lub w wodzie18
0306 95 19– – – – – Pozostałe18
0306 95 20– – – – Krewetki z rodzaju Pandalus12
– – – Pozostałe krewetki
0306 95 30– – – – Krewetki z rodziny Pandalidae, inne niż z rodzaju Pandalus12
0306 95 40– – – – Krewetki z rodzaju Crangon, inne niż z gatunku Crangon crangon18
0306 95 90– – – – Pozostałe12
0306 99– – Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki ze skorupiaków morskich, nadające się do spożycia przez ludzi
0306 99 10– – – Raki słodkowodne7,5
0306 99 90– – – Pozostałe12
0307 Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi
– Ostrygi
0307 11– – Żywe, świeże lub schłodzone
0307 11 10– – – Ostrygi płaskie (z rodzaju Ostrea), żywe i o masie (włącznie z muszlą) nie większej niż 40 g każdabez cła
0307 11 90– – – Pozostałe9
0307 12 00– – Zamrożone9
0307 19 00– – Pozostałe9
– Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami grzebieniowatymi, z rodzaju Pecten, Chlamys lub Placopecten
0307 21 00– – Żywe, świeże lub schłodzone8
0307 22– – Zamrożone
0307 22 10– – – Muszle św. Jakuba (Pecten maximus)8
0307 22 90– – – Pozostałe8
0307 29 00– – Pozostałe8
– Małże (Mytilus spp., Perna spp.)
0307 31– – Żywe, świeże lub schłodzone
0307 31 10– – – Mytilus spp.10
0307 31 90– – – Perna spp.8
0307 32– – Zamrożone
0307 32 10– – – Mytilus spp.10
0307 32 90– – – Perna spp.8
0307 39– – Pozostałe
0307 39 20– – – Mytilus spp.10
0307 39 80– – – Perna spp.8
– Mątwy i kałamarnice
0307 42– – Żywe, świeże lub schłodzone
0307 42 10– – – Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)8
0307 42 20– – – Loligo spp.6
0307 42 30– – – Kałamarnice (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)8
0307 42 40– – – Kalmar europejski (Todarodes sagittatus)6
0307 42 90– – – Pozostałe11
0307 43– – Zamrożone
– – – Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
– – – – Sepiola spp.
0307 43 21– – – – – Mątwa mniejsza (Sepiola rondeleti)6
0307 43 25– – – – – Pozostałe8
0307 43 29– – – – Sepia officinalis, Rossia macrosoma8
– – – Loligo spp.
0307 43 31– – – – Loligo vulgaris6
0307 43 33– – – – Loligo pealei6
0307 43 35– – – – Loligo gahi6
0307 43 38– – – – Pozostałe6
0307 43 91– – – Ommastrephes spp., inne niż Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.8
0307 43 92– – – Illex spp.8
0307 43 95– – – Kalmar europejski (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus)6
0307 43 99– – – Pozostałe11
0307 49– – Pozostałe
0307 49 20– – – Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)8
0307 49 40– – – Loligo spp.6
0307 49 50– – – Ommastrephes spp., inne niż Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.8
0307 49 60– – – Kalmar europejski (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus)6
0307 49 80– – – Pozostałe11
– Ośmiornice (Octopus spp.)
0307 51 00– – Żywe, świeże lub schłodzone8
0307 52 00– – Zamrożone8
0307 59 00– – Pozostałe8
0307 60 00– Ślimaki, inne niż ślimaki morskiebez cła
– Małże i sercówki (rodziny Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae)
0307 71 00– – Żywe, świeże lub schłodzone11
0307 72– – Zamrożone
0307 72 10– – – Wenus pozbawiona skorupy lub pozostałe gatunki z rodziny Veneridae8
0307 72 90– – – Pozostałe11
0307 79 00– – Pozostałe11
– Uchowce (Haliotis spp.) i skrzydelniki (Strombus spp.)
0307 81 00– – Uchowce (Haliotis spp.) żywe, świeże lub schłodzone11
0307 82 00– – Skrzydelniki (Strombus spp.) żywe, świeże lub schłodzone11
0307 83 00– – Uchowce (Haliotis spp.) zamrożone11
0307 84 00– – Skrzydelniki (Strombus spp.) zamrożone11
0307 87 00– – Pozostałe uchowce (Haliotis spp.)11
0307 88 00– – Pozostałe skrzydelniki (Strombus spp.)11
– Pozostałe, włącznie z mąkami, mączkami i granulkami, nadające się do spożycia przez ludzi
0307 91 00– – Żywe, świeże lub schłodzone11
0307 92 00– – Zamrożone11
0307 99 00– – Pozostałe11
0308 Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi
– Ogórki morskie (Stichopus japonicus, Holothuroidea)
0308 11 00– – Żywe, świeże lub schłodzone11
0308 12 00– – Zamrożone11
0308 19 00– – Pozostałe11
– Jeżowce (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)
0308 21 00– – Żywe, świeże lub schłodzone11
0308 22 00– – Zamrożone11
0308 29 00– – Pozostałe11
0308 30– Meduzy (Rhopilema spp.)
0308 30 50– – Zamrożonebez cła
0308 30 80– – Pozostałe11
0308 90– Pozostałe
0308 90 10– – Żywe, świeże lub schłodzone11
0308 90 50– – Zamrożone11
0308 90 90– – Pozostałe11
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.