Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja XI  »   Dział 63 - POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 50 -
JEDWAB
CN - DZIAŁ 51 -
WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO
CN - DZIAŁ 52 -
BAWEŁNA
CN - DZIAŁ 53 -
POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY PAPIEROWEJ
CN - DZIAŁ 54 -
WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I TYM PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH
CN - DZIAŁ 55 -
WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE
CN - DZIAŁ 56 -
WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH
CN - DZIAŁ 57 -
DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE
CN - DZIAŁ 58 -
TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY
CN - DZIAŁ 59 -
TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE W RODZAJU NADAJACYCH SIĘ DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
CN - DZIAŁ 60 -
DZIANINY
CN - DZIAŁ 61 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE
CN - DZIAŁ 62 -
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANE
CN - DZIAŁ 63 -
POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Sznurek do maszyn rolniczych - do którego zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 11 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

- Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską — do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Dział 63

POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 63.

Uwagi

1. Poddział I odnosi się tylko do artykułów gotowych z dowolnych tekstyliów.

2. Poddział I nie obejmuje:

  a) towarów objętych działami od 56 do 62; ani

  b) odzieży używanej oraz innych artykułów używanych, objętych pozycją 6309.

3. Pozycja 6309 obejmuje tylko następujące towary:

  a) artykuły z materiałów włókienniczych:

   — odzież i dodatki odzieżowe oraz ich części,

   — koce i pledy,

   — bieliznę pościelową, bieliznę stołową, bieliznę toaletową i bieliznę kuchenną,

   — artykuły wyposażenia wnętrz, inne niż dywany objęte pozycjami od 5701 do 5705 i tkaniny dekoracyjne objęte pozycją 5805;

  b) obuwie i nakrycia głowy z dowolnego materiału innego niż azbest.

  Aby mogły być klasyfikowane do niniejszej pozycji, wyżej wymienione artykuły muszą spełniać oba poniższe wymogi:

   — muszą wykazywać dostrzegalne oznaki noszenia, oraz 

   — muszą być przedstawiane luzem lub w belach, workach lub podobnych opakowaniach.

Uwaga do podpozycji

1. Podpozycja 6304 20 obejmuje artykuły wykonane z dzianin osnowowych, impregnowanych lub powleczonych alfa-cypermetrinem (ISO), chlorfenapyrem (ISO), deltametrinem (INN, ISO), lambda-cyhalotrinem (ISO), permetrinem (ISO) lub metylopirimifosem (ISO).

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
I. POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE
6301 Koce i pledy
6301 10 00– Koce elektryczne6,9p/st
6301 20– Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6301 20 10– – Dziane12p/st
6301 20 90– – Pozostałe12p/st
6301 30– Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy, z bawełny
6301 30 10– – Dziane12p/st
6301 30 90– – Pozostałe7,5p/st
6301 40– Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy, z włókien syntetycznych
6301 40 10– – Dziane12p/st
6301 40 90– – Pozostałe12p/st
6301 90– Pozostałe koce i pledy
6301 90 10– – Dziane12p/st
6301 90 90– – Pozostałe12p/st
6302 Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna
6302 10 00– Bielizna pościelowa, dziana12
– Pozostała bielizna pościelowa, zadrukowana
6302 21 00– – Z bawełny12
6302 22– – Z włókien chemicznych
6302 22 10– – – Z włóknin6,9
6302 22 90– – – Pozostała12
6302 29– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
6302 29 10– – – Z lnu lub ramii12
6302 29 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych12
– Pozostała bielizna pościelowa
6302 31 00– – Z bawełny12
6302 32– – Z włókien chemicznych
6302 32 10– – – Z włóknin6,9
6302 32 90– – – Pozostała12
6302 39– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
6302 39 20– – – Z lnu lub ramii12
6302 39 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych12
6302 40 00– Bielizna stołowa, dziana12
– Pozostała bielizna stołowa
6302 51 00– – Z bawełny12
6302 53– – Z włókien chemicznych
6302 53 10– – – Z włóknin6,9
6302 53 90– – – Pozostała12
6302 59– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
6302 59 10– – – Z lnu12
6302 59 90– – – Pozostała12
6302 60 00– Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z materiałów ręcznikowych frotte lub podobnych materiałów frotte, z bawełny12
– Pozostała
6302 91 00– – Z bawełny12
6302 93– – Z włókien chemicznych
6302 93 10– – – Z włóknin6,9
6302 93 90– – – Pozostała12
6302 99– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
6302 99 10– – – Z lnu12
6302 99 90– – – Pozostała12
6303 Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) i wewnętrzne rolety; lambrekiny zasłonowe lub łóżkowe
– Dziane
6303 12 00– – Z włókien syntetycznych12m2
6303 19 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12m2
– Pozostałe
6303 91 00– – Z bawełny12m2
6303 92– – Z włókien syntetycznych
6303 92 10– – – Z włóknin6,9m2
6303 92 90– – – Pozostałe12m2
6303 99– – Z pozostałych materiałów włókienniczych
6303 99 10– – – Z włóknin6,9m2
6303 99 90– – – Pozostałe12m2
6304 Pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz, z wyłączeniem tych objętych pozycją 9404
– Narzuty
6304 11 00– – Dziane12p/st
6304 19– – Pozostałe
6304 19 10– – – Z bawełny12p/st
6304 19 30– – – Z lnu lub ramii12p/st
6304 19 90– – – Z pozostałych materiałów włókienniczych12p/st
6304 20 00– Moskitiery do łóżek wyszczególnione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu12p/st
– Pozostałe
6304 91 00– – Dziane12
6304 92 00– – Niedziane, z bawełny12
6304 93 00– – Niedziane, z włókien syntetycznych12
6304 99 00– – Niedziane, z pozostałych materiałów włókienniczych12
6305 Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów
6305 10– Z juty lub pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją 5303
6305 10 10– – Używane2
6305 10 90– – Pozostałe4
6305 20 00– Z bawełny7,2
– Z materiałów włókienniczych chemicznych
6305 32– – Opakowania zbiorcze, pośrednie, giętkie
– – – Z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej, lub temu podobnej
6305 32 11– – – – Dziane12
6305 32 19– – – – Pozostałe7,2
6305 32 90– – – Pozostałe7,2
6305 33– – Pozostałe, z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej, lub temu podobnej
6305 33 10– – – Dziane12
6305 33 90– – – Pozostałe7,2
6305 39 00– – Pozostałe7,2
6305 90 00– Z pozostałych materiałów włókienniczych6,2
6306 Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe
– Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne
6306 12 00– – Z włókien syntetycznych12
6306 19 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12
– Namioty
6306 22 00– – Z włókien syntetycznych12
6306 29 00– – Z pozostałych materiałów włókienniczych12
6306 30 00– Żagle12
6306 40 00– Materace nadmuchiwane12p/st
6306 90 00– Pozostałe12
6307 Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykrojami odzieży
6307 10– Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki do czyszczenia
6307 10 10– – Dziane12
6307 10 30– – Z włóknin6,9
6307 10 90– – Pozostałe7,7
6307 20 00– Kamizelki ratunkowe i pasy ratunkowe6,3
6307 90– Pozostałe
6307 90 10– – Dziane12
– – Pozostałe
6307 90 91– – – Z filcu6,3
– – – Pozostałe
6307 90 92– – – – Obłożenia jednorazowego użytku z materiałów włókienniczych objętych pozycją 5603, w rodzaju używanych podczas procedur chirurgicznych6,3
– – – – Maski ochronne
6307 90 93– – – – – Maski filtrujące (FFP) zgodne z normą EN149, i inne maski filtrujące co najmniej 80 % cząstek o średnicy 0,3 mikrona6,3 p/st
6307 90 95– – – – – Pozostałe6,3p/st
6307 90 98– – – – Pozostałe6,3
II. ZESTAWY
6308 00 00 Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania dywaników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwetek, lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej12
III. ODZIEŻ UŻYWANA I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE UŻYWANE; SZMATY
6309 00 00 Odzież używana i pozostałe artykuły używane5,3
6310 Szmaty zużyte lub nowe, odpady szpagatu, powrozów, lin i linek oraz zużyte artykuły ze szpagatu, powrozu, lin lub linek, z materiałów włókienniczych
6310 10 00– Sortowanebez cła
6310 90 00– Pozostałebez cła
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.