Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja I  »   Dział 1 - ZWIERZĘTA ŻYWE
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 01 -
ZWIERZĘTA ŻYWE
CN - DZIAŁ 02 -
MIĘSO I PODROBY JADALNE
CN - DZIAŁ 03 -
RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE
CN - DZIAŁ 04 -
PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
CN - DZIAŁ 05 -
PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych - do których zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;

Dział 01

ZWIERZĘTA ŻYWE

Uwaga

1. Niniejszy dział obejmuje wszystkie zwierzęta żywe, z wyjątkiem:

  a) ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, objętych pozycjami 0301, 0306, 0307 lub 0308;

  b) kultur mikroorganizmów i pozostałych produktów objętych pozycją 3002;

  c) zwierząt objętych pozycją 9508.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
0101 Konie, osły, muły i osłomuły, żywe
– Konie
0101 21 00– – Zwierzęta hodowlane czystorasowe (11)bez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0101 29– – Pozostałe
0101 29 10– – – Do uboju (12)bez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0101 29 90– – – Pozostałe11,5p/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0101 30 00– Osły7,7p/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0101 90 00– Pozostałe10,9p/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0102 Bydło żywe
– Bydło
0102 21– – Zwierzęta hodowlane czystorasowe (13)
0102 21 10– – – Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)bez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0102 21 30– – – Krowybez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0102 21 90– – – Pozostałebez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0102 29– – Pozostałe
0102 29 05– – – Z podrodzaju Bibos lub z podrodzaju Poephagusbez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
0102 29 10– – – – O masie nieprzekraczającej 80 kg10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)p/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– – – – O masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg
0102 29 21– – – – – Do uboju10,2 + 93,1 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0102 29 29– – – – – Pozostałe10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)p/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– – – – O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg
0102 29 41– – – – – Do uboju10,2 + 93,1 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0102 29 49– – – – – Pozostałe10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)p/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– – – – O masie przekraczającej 300 kg
– – – – – Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)
0102 29 51– – – – – – Do uboju10,2 + 93,1 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0102 29 59– – – – – – Pozostałe10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)p/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– – – – – Krowy
0102 29 61– – – – – – Do uboju10,2 + 93,1 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0102 29 69– – – – – – Pozostałe10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)p/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– – – – – Pozostałe
0102 29 91– – – – – – Do uboju10,2 + 93,1 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0102 29 99– – – – – – Pozostałe10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)p/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– Bawoły
0102 31 00– – Zwierzęta hodowlane czystorasowe (13)bez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0102 39– – Pozostałe
0102 39 10– – – Gatunki domowe10,2 + 93,1 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0102 39 90– – – Pozostałebez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0102 90– Pozostałe
0102 90 20– – Zwierzęta hodowlane czystorasowe (13)bez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
0102 90 91– – – Gatunki domowe10,2 + 93,1 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0102 90 99– – – Pozostałebez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0103 Świnie żywe
0103 10 00– Zwierzęta hodowlane czystorasowe (14)bez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– Pozostałe
0103 91– – O masie mniejszej niż 50 kg
0103 91 10– – – Gatunki domowe41,2 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0103 91 90– – – Pozostałebez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0103 92– – O masie 50 kg lub większej
– – – Gatunki domowe
0103 92 11– – – – Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg35,1 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0103 92 19– – – – Pozostałe41,2 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0103 92 90– – – Pozostałebez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0104 Owce i kozy, żywe
0104 10– Owce
0104 10 10– – Zwierzęta hodowlane czystorasowe (15)bez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
0104 10 30– – – Jagnięta (do jednego roku życia)80,5 €/100 kg/net (10)p/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0104 10 80– – – Pozostałe80,5 €/100 kg/net (10)p/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0104 20– Kozy
0104 20 10– – Zwierzęta hodowlane czystorasowe (15)3,2p/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0104 20 90– – Pozostałe80,5 €/100 kg/net (10)p/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0105 Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki
– O masie nieprzekraczającej 185 g
0105 11– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus
– – – Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu
0105 11 11– – – – Nioski52 €/1 000 p/stp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0105 11 19– – – – Pozostałe52 €/1 000 p/stp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
0105 11 91– – – – Nioski52 €/1 000 p/stp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0105 11 99– – – – Pozostałe52 €/1 000 p/stp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0105 12 00– – Indyki152 €/1 000 p/stp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0105 13 00– – Kaczki52 €/1 000 p/stp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0105 14 00– – Gęsi152 €/1 000 p/stp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0105 15 00– – Perliczki52 €/1 000 p/stp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
– Pozostałe
0105 94 00– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus20,9 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0105 99– – Pozostałe
0105 99 10– – – Kaczki32,3 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0105 99 20– – – Gęsi31,6 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0105 99 30– – – Indyki23,8 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0105 99 50– – – Perliczki34,5 €/100 kg/netp/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
0106 Pozostałe zwierzęta żywe
– Ssaki
0106 11 00– – Naczelnebez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi (wyłącznie stawonogi i nicienie), przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych
0106 12 00– – Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren); foki, lwy morskie i morsy (ssaki z podrzędu płetwonogich)bez cłap/st
0106 13 00– – Wielbłądy i inne wielbłądowate (Camelidae)bez cłap/st
0106 14– – Króliki i zające
0106 14 10– – – Króliki domowe3,8p/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi (wyłącznie stawonogi i nicienie), przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych
0106 14 90– – – Pozostałebez cła8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi (wyłącznie stawonogi i nicienie), przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych
0106 19 00– – Pozostałebez cła8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi (wyłącznie stawonogi i nicienie), przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych
0106 20 00– Gady (włączając węże i żółwie)bez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi (wyłącznie stawonogi i nicienie), przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych
– Ptaki
0106 31 00– – Ptaki drapieżnebez cłap/st
0106 32 00– – Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)bez cłap/st
0106 33 00– – Strusie; emu (Dromaius novaehollandiae)bez cłap/st8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi (wyłącznie stawonogi i nicienie), przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych
0106 39– – Pozostałe
0106 39 10– – – Gołębie6,4p/st
0106 39 80– – – Pozostałebez cła
– Owady
0106 41 00– – Pszczołybez cła8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi (wyłącznie stawonogi i nicienie), przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych
0106 49 00– – Pozostałebez cła8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi (wyłącznie stawonogi i nicienie), przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych
0106 90 00– Pozostałebez cła8% - poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy o VAT - wyłącznie króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi (wyłącznie stawonogi i nicienie), przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.