Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja IV  »   Dział 19 - PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 16 -
PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH
CN - DZIAŁ 17 -
CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE
CN - DZIAŁ 18 -
KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO
CN - DZIAŁ 19 -
PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE
CN - DZIAŁ 20 -
PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN
CN - DZIAŁ 21 -
RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE
CN - DZIAŁ 22 -
NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET
CN - DZIAŁ 23 -
POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
CN - DZIAŁ 24 -
TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Uwaga od redakcji:

W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:

- Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 5% - poz. 18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

- Nawozy i środki ochrony roślin — zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych
do której zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8% - poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

Dział 19

PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 19.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

  a) przetworów spożywczych zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji (dział 16), z wyjątkiem przypadków, kiedy przetwory stanowią nadzienie wyrobów objętych pozycją 1902;

  b) sucharów lub pozostałych artykułów wykonanych z mąki lub ze skrobi, specjalnie przygotowanych do karmienia zwierząt (pozycja 2309);

  c) leków lub pozostałych produktów, objętych działem 30.

2. W pozycji 1901:

  a) określenie "kasze" oznacza kasze zbożowe objęte działem 11;

  b) określenia "mąka" i "mączka" oznaczają:

   1) mąkę i mączkę zbożową objętą działem 11; oraz 

   2) mąki, mączki i proszki, pochodzenia roślinnego, z dowolnego działu, inne niż mąka, mączka lub proszek, z warzyw suszonych (pozycja 0712), z ziemniaków (pozycja 1105) lub suszonych warzyw strączkowych (pozycja 1106).

3. Pozycja 1904 nie obejmuje przetworów zawierających więcej niż 6 % masy kakao, obliczone według całkowicie odtłuszczonej bazy lub przetworów całkowicie powleczonych czekoladą, lub pozostałych przetworów spożywczych zawierających kakao, objętych pozycją 1806 (pozycja 1806).

4. W pozycji 1904 wyrażenie "inaczej przygotowane" oznacza produkty przygotowane lub przetworzone w sposób wykraczający poza przewidziany w pozycjach lub uwagach objętych działem 10 lub 11.

Uwagi dodatkowe

1. Towary objęte podpozycjami 1905 31, 1905 32, 1905 40 i 1905 90, zgłaszane w postaci asortymentu, podlegają składnikowi rolnemu (EA) ustalonemu zgodnie ze średnią zawartością tłuszczów mleka, białek mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy i skrobi, w asortymencie jako całości.

2. Wyrażenie "słodkie herbatniki" objęte podpozycją 1905 31 stosuje się wyłącznie do produktów o zawartości wody nie wyższej niż 12 % masy i o zawartości tłuszczu nie wyższej niż 35 % masy (przy wyznaczaniu tych zawartości nadzienia i polewy nie są brane pod uwagę).

3. Podpozycja 1905 90 20 obejmuje tylko produkty suche i kruche.

4. Przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego, objętych pozycją 1901, jak również te z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, przedstawiane w odmierzonych dawkach, takich jak kapsułki, tabletki, pastylki lub pigułki przeznaczone do stosowania jako suplementy diety, są wyłączone z klasyfikacji do pozycji 1901. O zasadniczym charakterze suplementu diety decydują nie tylko jego składniki, ale również jego szczególna forma przedstawiania wskazująca na to, że ma on funkcję suplementu diety, ponieważ decyduje ona o dozowaniu, jego sposobie przyjmowania i miejscu, w którym ma zadziałać. Takie przetwory spożywcze należy klasyfikować do pozycji 2106, o ile nie są gdzie indziej wymienione lub włączone.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
1901 Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
1901 10 00– Preparaty odpowiednie dla niemowląt lub małych dzieci, pakowane do sprzedaży detalicznej7,6 + EA (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1901 20 00– Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 19057,6 + EA (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1901 90– Pozostałe
– – Ekstrakt słodowy
1901 90 11– – – O zawartości suchego ekstraktu 90 % masy lub większej5,1 + 18 €/100 kg/net5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1901 90 19– – – Pozostałe5,1 + 14,7 €/100 kg/net5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
1901 90 91– – – Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka, 5 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym) lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi, z wyłączeniem przetworów spożywczych w postaci proszku z towarów objętych pozycjami od 0401 do 040412,85% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1901 90 95– – – Przetwory spożywcze w postaci proszku, składające się z mieszanki odtłuszczonego mleka i/lub serwatki i tłuszczów/olejów roślinnych, o zawartości tłuszczów/olejów nieprzekraczającej 30 % masy7,6 + EA (10) (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1901 90 99– – – Pozostałe7,6 + EA (10) (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1902 Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany
– Makarony niepoddane obróbce cieplnej, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej
1902 11 00– – Zawierające jaja7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1902 19– – Pozostałe
1902 19 10– – – Niezawierające mąki lub mączki, ze zwykłej pszenicy7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1902 19 90– – – Pozostałe7,7 + 21,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1902 20– Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane
1902 20 10– – Zawierające więcej niż 20 % masy ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych8,55% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1902 20 30– – Zawierające więcej niż 20 % masy kiełbasy i tym podobnych, mięsa i podrobów, dowolnego rodzaju, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia54,3 €/100 kg/net5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
1902 20 91– – – Poddane obróbce cieplnej8,3 + 6,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1902 20 99– – – Pozostałe8,3 + 17,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1902 30– Pozostałe makarony
1902 30 10– – Suszone6,4 + 24,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1902 30 90– – Pozostałe6,4 + 9,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1902 40– Kuskus
1902 40 10– – Nieprzygotowany7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1902 40 90– – Pozostały6,4 + 9,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1903 00 00 Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach6,4 + 15,1 €/100 kg/net (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1904 Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
1904 10– Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych
1904 10 10– – Otrzymane z kukurydzy3,8 + 20 €/100 kg/net5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1904 10 30– – Otrzymane z ryżu5,1 + 46 €/100 kg/net5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1904 10 90– – Pozostałe5,1 + 33,6 €/100 kg/net5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1904 20– Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych
1904 20 10– – Preparaty typu müsli bazujące na nieprażonych płatkach zbożowych9 + EA (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
1904 20 91– – – Otrzymane z kukurydzy3,8 + 20 €/100 kg/net5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1904 20 95– – – Otrzymane z ryżu5,1 + 46 €/100 kg/net5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1904 20 99– – – Pozostałe5,1 + 33,6 €/100 kg/net5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1904 30 00– Pszenica spęczniona8,3 + 25,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1904 90– Pozostałe
1904 90 10– – Otrzymane z ryżu8,3 + 46 €/100 kg/net5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1904 90 80– – Pozostałe8,3 + 25,7 €/100 kg/net (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby
1905 10 00– Chleb chrupki5,8 + 13 €/100 kg/net5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 20– Piernik z dodatkiem imbiru i tym podobne
1905 20 10– – Zawierający mniej niż 30 % masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)9,4 + 18,3 €/100 kg/net5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 20 30– – Zawierający 30 % masy lub więcej, ale mniej niż 50 % masy, sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)9,8 + 24,6 €/100 kg/net5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 20 90– – Zawierający 50 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)10,1 + 31,4 €/100 kg/net5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– Słodkie herbatniki; gofry i wafle
1905 31– – Słodkie herbatniki
– – – Całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao
1905 31 11– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 85 g(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 31 19– – – – Pozostałe(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
1905 31 30– – – – Zawierające 8 % masy tłuszczu mleka lub więcej(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Pozostałe
1905 31 91– – – – – Podwójne herbatniki z nadzieniem(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 31 99– – – – – Pozostałe(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 32– – Gofry i wafle
1905 32 05– – – O zawartości wody przekraczającej 10 % masy(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
– – – – Całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao
1905 32 11– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 85 g(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 32 19– – – – – Pozostałe(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – – Pozostałe
1905 32 91– – – – – Solone, nawet z nadzieniem(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 32 99– – – – – Pozostałe(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 40– Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe
1905 40 10– – Sucharki9,7 + EA (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 40 90– – Pozostałe9,7 + EA (23)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 90– Pozostałe
1905 90 10– – Mace3,8 + 15,9 €/100 kg/net (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 90 20– – Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby4,5 + 60,5 €/100 kg/net (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – Pozostałe
1905 90 30– – – Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5 % masy cukru i nie więcej niż 5 % masy tłuszczu9,7 + EA (23) (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 90 45– – – Herbatniki(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23) (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 90 55– – – Wyroby ekstrudowane lub ekspandowane, pikantne lub solone(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23) (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
– – – Pozostałe
1905 90 70– – – – Zawierające 5 % masy lub więcej sacharozy, cukru inwertowanego lub izoglukozy(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23) (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
1905 90 80– – – – Pozostałe(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23) (10)5% - poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.