Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2021  »  Sekcja XV  »   Dział 82 - NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 72 -
ŻELIWO I STAL
CN - DZIAŁ 73 -
ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI
CN - DZIAŁ 74 -
MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI
CN - DZIAŁ 75 -
NIKIEL I ARTYKUŁY Z NIKLU
CN - DZIAŁ 76 -
ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM
CN - DZIAŁ 77 -
(Zarezerwowany do ewentualnego użytku w ramach Zharmonizowanego Systemu))
CN - DZIAŁ 78 -
OŁÓW I ARTYKUŁY Z OŁOWIU
CN - DZIAŁ 79 -
CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU
CN - DZIAŁ 80 -
CYNA I ARTYKUŁY Z CYNY
CN - DZIAŁ 81 -
POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW
CN - DZIAŁ 82 -
NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTAŁE SZTUĆCE Z METALI NIESZLACHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METALI NIESZLACHETNYCH
CN - DZIAŁ 83 -
ARTYKUŁY RÓŻNE Z METALI NIESZLACHETNYCH
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny na 1 styczeń 2021 r.

Dział 82

NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTAŁE SZTUĆCE Z METALI NIESZLACHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METALI NIESZLACHETNYCH

Uwagi

1. Oprócz lamp lutowniczych, przenośnych kuźni, ściernic z ramami, zestawów do manicure i pedicure oraz towarów objętych pozycją 8209, niniejszy dział obejmuje tylko artykuły, w których ostrze, krawędź robocza, powierzchnia robocza lub inna część robocza wykonane są z:

  a) metalu nieszlachetnego;

  b) węglików metali lub cermetali;

  c) kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) osadzonych na podłożu z metalu nieszlachetnego, z węglików metali lub z cermetali;

  d) materiałów ściernych na podłożu z metalu nieszlachetnego, pod warunkiem że wyroby te mają zęby tnące, żłobki, rowki lub tym podobne, z metalu nieszlachetnego, które po nałożeniu materiału ściernego zachowują swój charakter i funkcje.

2. Części z metalu nieszlachetnego do artykułów objętych niniejszym działem należy klasyfikować wraz z artykułami, w skład których te części wchodzą, z wyjątkiem części wymienionych oddzielnie, takich jak oprawki (uchwyty) do narzędzi ręcznych (pozycja 8466). Jednakże niniejszy dział nie obejmuje części ogólnego użytku określonych w uwadze 2 do sekcji XV.

Głowice, nożyki i płytki tnące elektrycznych maszynek do golenia lub strzyżenia objęte są pozycją 8510.

3. Komplety zawierające jeden lub więcej noży objętych pozycją 8211 i przynajmniej taką samą liczbę artykułów objętych pozycją 8215 należy klasyfikować do pozycji 8215.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
8201 Narzędzia ręczne: łopaty, szufle, motyki, kilofy, grace, widły i grabie; siekiery, topory i podobne narzędzia do rąbania; sekatory i nożyce ogrodnicze wszelkiego rodzaju; kosy, sierpy, nożyce do trawy, nożyce do żywopłotów, kliny do drewna oraz pozostałe narzędzia, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie
8201 10 00– Łopaty i szufle1,7p/st
8201 30 00– Motyki, kilofy, grace i grabie1,7
8201 40 00– Siekiery, topory i podobne narzędzia do rąbania1,7
8201 50 00– Sekatory i podobne jednoręczne nożyce ogrodnicze oraz inne jednoręczne nożyce (włącznie z nożycami do drobiu)1,7p/st
8201 60 00– Nożyce do żywopłotów, dwuręczne nożyce do pielęgnacji drzew i podobne nożyce dwuręczne1,7
8201 90 00– Pozostałe narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie1,7
8202 Piły ręczne; brzeszczoty do pił dowolnego rodzaju (włączając brzeszczoty do cięcia, do żłobienia rowków lub brzeszczoty bez zębów)
8202 10 00– Piły ręczne1,7
8202 20 00– Brzeszczoty do pił taśmowych1,7
– Brzeszczoty do pił tarczowych (włączając do cięcia i żłobienia rowków)
8202 31 00– – Z częścią roboczą ze stali2,7
8202 39 00– – Pozostałe, włączając części2,7
8202 40 00– Brzeszczoty do pił łańcuchowych1,7
– Pozostałe brzeszczoty do pił
8202 91 00– – Brzeszczoty proste, do metalu2,7
8202 99– – Pozostałe
8202 99 20– – – Do metalu2,7
8202 99 80– – – Do pozostałych materiałów2,7
8203 Pilniki, tarniki, szczypce (włączając szczypce tnące), obcęgi, pincety, nożyce do cięcia metalu, obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebijaki i podobne narzędzia ręczne
8203 10 00– Pilniki, tarniki i podobne narzędzia1,7
8203 20 00– Szczypce (włączając szczypce tnące), obcęgi, pincety i podobne narzędzia1,7
8203 30 00– Nożyce do cięcia metalu i podobne narzędzia1,7
8203 40 00– Obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebijaki i podobne narzędzia1,7
8204 Klucze maszynowe ręczne (włączając klucze dynamometryczne, ale bez pokręteł do gwintowników); wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z rękojeściami lub bez
– Klucze maszynowe ręczne
8204 11 00– – Nienastawne1,7
8204 12 00– – Nastawne1,7
8204 20 00– Wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z rękojeściami lub bez1,7
8205 Narzędzia ręczne (włączając diamenty szklarskie), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; lampy lutownicze; imadła, zaciski i temu podobne, inne niż akcesoria i części obrabiarek lub maszyn do cięcia strumieniem wody; kowadła; przenośne ogniska kowalskie; ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie
8205 10 00– Narzędzia do wiercenia, wykonywania gwintów zewnętrznych i wewnętrznych1,7
8205 20 00– Młotki i młoty kowalskie3,7
8205 30 00– Strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia tnące do obróbki drewna3,7
8205 40 00– Wkrętaki3,7
– Pozostałe narzędzia ręczne (włączając diamenty szklarskie)
8205 51 00– – Narzędzia gospodarstwa domowego3,7
8205 59– – Pozostałe
8205 59 10– – – Narzędzia kamieniarskie, formierskie, murarskie, sztukatorskie, do cementowania, tynkarskie i malarskie3,7
8205 59 80– – – Pozostałe2,7
8205 60 00– Lampy lutownicze2,7
8205 70 00– Imadła, zaciski i temu podobne3,7
8205 90– Pozostałe, włącznie z zestawami artykułów objętych dwiema lub więcej podpozycjami niniejszej pozycji
8205 90 10– – Kowadła; kuźnie przenośne; ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie2,7
8205 90 90– – Zestawy artykułów objętych dwiema lub więcej podpozycji niniejszą pozycją3,7
8206 00 00 Narzędzia z dwóch lub więcej pozycji od 8202 do 8205, pakowane w zestawy do sprzedaży3,7
8207 Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych, nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (na przykład do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów lub wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania), włączając ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych
– Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych
8207 13 00– – Z częścią roboczą z cermetali2,7
8207 19– – Pozostałe, włącznie z częściami
8207 19 10– – – Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych2,7
8207 19 90– – – Pozostałe2,7
8207 20– Ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu
8207 20 10– – Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych2,7
8207 20 90– – Z częścią roboczą z pozostałych materiałów2,7
8207 30– Narzędzia do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania lub wykrawania
8207 30 10– – Do metalu2,7
8207 30 90– – Pozostałe2,7
8207 40– Narzędzia do gwintowania otworów lub wałków
– – Do metalu
8207 40 10– – – Narzędzia do gwintowania otworów2,7
8207 40 30– – – Narzędzia do gwintowania wałków2,7
8207 40 90– – Pozostałe2,7
8207 50– Narzędzia do wiercenia, inne niż do wiercenia w kamieniu
8207 50 10– – Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych2,7
– – Z częścią roboczą z pozostałych materiałów
8207 50 30– – – Wiertła do muru2,7
– – – Pozostałe
– – – – Do metalu, z częścią roboczą
8207 50 50– – – – – Ze spieku ceramiczno-metalowego2,7
8207 50 60– – – – – Ze stali szybkotnącej2,7
8207 50 70– – – – – Z pozostałych materiałów2,7
8207 50 90– – – – Pozostałe2,7
8207 60– Narzędzia do wytaczania lub przeciągania
8207 60 10– – Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych2,7
– – Z częścią roboczą z pozostałych materiałów
– – – Narzędzia do wytaczania
8207 60 30– – – – Do obróbki metali2,7
8207 60 50– – – – Pozostałe2,7
– – – Narzędzia do przeciągania
8207 60 70– – – – Do obróbki metali2,7
8207 60 90– – – – Pozostałe2,7
8207 70– Narzędzia do frezowania
– – Do metalu, z częścią roboczą
8207 70 10– – – Ze spieku ceramiczno-metalowego2,7
– – – Z pozostałych materiałów
8207 70 31– – – – Trzpieniowe2,7
8207 70 37– – – – Pozostałe2,7
8207 70 90– – Pozostałe2,7
8207 80– Narzędzia do toczenia
– – Do metalu, z częścią roboczą
8207 80 11– – – Ze spieku ceramiczno-metalowego2,7
8207 80 19– – – Z pozostałych materiałów2,7
8207 80 90– – Pozostałe2,7
8207 90– Pozostałe narzędzia wymienne
8207 90 10– – Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych2,7
– – Z częścią roboczą z pozostałych materiałów
8207 90 30– – – Końcówki wkrętaków2,7
8207 90 50– – – Narzędzia do obróbki skrawaniem uzębień kół zębatych2,7
– – – Pozostałe, z częścią roboczą
– – – – Ze spieku ceramiczno-metalowego
8207 90 71– – – – – Do metalu2,7
8207 90 78– – – – – Pozostałe2,7
– – – – Z pozostałych materiałów
8207 90 91– – – – – Do metalu2,7
8207 90 99– – – – – Pozostałe2,7
8208 Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych
8208 10 00– Do obróbki metalu1,7
8208 20 00– Do obróbki drewna1,7
8208 30 00– Do urządzeń kuchennych lub do maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym1,7
8208 40 00– Do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie1,7
8208 90 00– Pozostałe1,7
8209 00 Płytki, nakładki, końcówki i temu podobne do narzędzi, niezmontowane, z cermetali
8209 00 20– Płytki wieloostrzowe2,7
8209 00 80– Pozostałe2,7
8210 00 00 Ręcznie obsługiwane urządzenia mechaniczne, o masie 10 kg lub mniejszej, stosowane do przygotowania, obróbki lub podawania potraw lub napojów2,7
8211 Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (włączając noże ogrodnicze), inne niż noże objęte pozycją 8208, oraz ostrza do nich
8211 10 00– Zestawy artykułów w kompletach8,5
– Pozostałe
8211 91 00– – Noże stołowe z ostrzami stałymi8,5
8211 92 00– – Pozostałe noże z ostrzami stałymi8,5
8211 93 00– – Noże z ostrzami innymi niż stałe8,5
8211 94 00– – Ostrza6,7
8211 95 00– – Rękojeści z metalu nieszlachetnego2,7
8212 Brzytwy, maszynki do golenia i żyletki (włączając półwyroby żyletek w taśmach)
8212 10– Brzytwy i maszynki do golenia
8212 10 10– – Maszynki do golenia z niewymiennymi ostrzami2,7p/st
8212 10 90– – Pozostałe2,7p/st
8212 20 00– Ostrza maszynek do golenia, włączając półwyroby żyletek w taśmach2,71 000 p/st
8212 90 00– Pozostałe części2,7
8213 00 00 Nożyczki, nożyce krawieckie i podobne nożyce oraz ostrza do nich4,2
8214 Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)
8214 10 00– Noże do papieru, otwieracze do listów, temperówki do ołówków i ostrza do nich2,7
8214 20 00– Zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)2,7
8214 90 00– Pozostałe2,7
8215 Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe
8215 10– Zestawy artykułów w kompletach, zawierające co najmniej jeden artykuł pokryty metalem szlachetnym
8215 10 20– – Zawierające tylko artykuły platerowane metalem szlachetnym4,7
– – Pozostałe
8215 10 30– – – Ze stali nierdzewnej8,5
8215 10 80– – – Pozostałe4,7
8215 20– Pozostałe zestawy artykułów w kompletach
8215 20 10– – Ze stali nierdzewnej8,5
8215 20 90– – Pozostałe4,7
– Pozostałe
8215 91 00– – Pokryte metalem szlachetnym4,7
8215 99– – Pozostałe
8215 99 10– – – Ze stali nierdzewnej8,5
8215 99 90– – – Pozostałe4,7
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.